Voimakehä tuo vahvuudet esiin

Voimakehä ® on työkalu ja ohjauskonsepti vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Voimakehän taustalla on laaja vahvuusnäkemys ja sitä tukeva tutkimustieto. Voimakehässä huomioidaan kuusi eri vahvuuden lajia: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, kiinnostukset, olemassa olevat taidot ja osaaminen, resurssit ja arvot. Voimakehäryhmää vetävät Byströmin ohjaamolla työskentelevät lisenssivalmentajat.

Mitä hyötyä Voimakehästä on?

Vahvuuksien hyödyntäminen on yhteydessä esimerkiksi

  • itsetuntoon
  • myönteiseen minäkäsitykseen
  • hyvään elämään, onnellisuuteen
  • terveyteen ja hyvinvointiin eri elämänalueilla
  • sosiaaliseen kyvykkyyteen
  • (opiskelu)motivaatioon ja opintoihin sitoutumiseen
  • merkityksellisyyden kokemiseen
  • tulevaisuuden toiveikkuuden herättämiseen
  • vähäisempään stressiin.

Voimakehätyöskentelyn avulla saat sanoitettua omaa tämänhetkistä tilannettasi. Voimakehä tuo korttien avulla näkyväksi laajasti vahvuuksiasi, joiden hyödyntäminen arjessasi lisää hyvinvointiasi. Omien vahvuuksien selvittelyssä pääset alkuun tekemällä VIA-luonteenvahvuustestin.

Miten pääsen mukaan?

Voimakehä-ryhmä kokoontuu tiistaisin 7.11. alkaen klo 14.00-16.00 Byströmin Ohjaamolla. Ryhmään otetaan mukaan kuusi (6) henkilöä. Mukaan pääsee ilmoittautumalla puhelimitse Sannalle (029 505 6639) tai Hannelelle (029 505 6035) tai olemalla yhteydessä Byströmin Ohjaamoon. Ryhmässä noudatamme turvallisen tilan periaatteita.

Kommentteja Voimakehä-työskentelystä:

”Opin innostamaan ja sanoittamaan omia vahvuuksia paremmin.”

”Sain nähdä konkreettisesti omat vahvuudet ja myöskin muistutuksen niiden olemassaolosta itselle”

Voimakehä® on Vahvuuttamo Oy:n rekisteröity tavaramerkki.