Byströmin Ohjaamon uusi sosiaaliohjaaja esittäytyy

Byströmin ohjaamolla on aloittanut kesäkuussa sosiaaliohjaaja Janne Vikki. Sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuuluu pääsääntöisesti matalan kynnyksen sosiaaliohjaus ja neuvonta sekä Byströmin asiakkuudessa oleville nuorille laadittavat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit ja sosiaalihuollon palveluiden järjestäminen.

Eli mitä sinä Janne teet täällä Byströmin Ohjaamossa?

Byströmillä annan ohjausta ja neuvontaa mm. talouteen, Kelan etuuksiin, elämänhallintaan ja asumiseen liittyvissä asioissa. Minun asiakkuuteeni jäävät nuoret, joilla on sosiaaliohjauksen tai sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden tarve Byströmin monialaisten palveluiden lisäksi. Sosiaaliohjaus on usein pitkäjänteistä ohjausta, jonka tavoitteena on tukea nuorta elämässä eteenpäin sekä tarjota nuorelle henkilökohtaista neuvontaa ja tukea hänen käytettävissä olevista palveluista sekä niiden saamisen ehdoista.

Keskeistä työssäni on nuoren joustava kohtaaminen, tuki ja motivointi itsenäiseen suoriutumiseen. Tarpeen mukaan jatkotoimenpiteenä kokoan nuoren ympärille oikea-aikaiset tukiverkostot, joihin voi liittyä esimerkiksi erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita, kuntouttavaa työtoimintaa tai nuoren kotiin tarjottavaa tukea.

Tarjoan myös Byströmin asiakastilanteissa henkilöstölle konsultointia ja neuvontaa sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa ja osallistun Byströmillä asioivien pitkäaikaistyöttömien aktivointisuunnitelmien laatimiseen yhdessä Byströmin omavalmentajien kanssa. Taustaorganisaationa minulla toimii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, jossa minulla on Byströmin työntekijöiden lisäksi oma sosiaaliohjaajista ja sosiaalityöntekijöistä koostuva tiimi.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Vapaa-aikana tykkään opiskella ja harrastaa, mutta lepokin on tervetullutta. Pitkäaikaisina kiinnostuksen kohteina minulla on ollut raskas musiikki, liikunta, politiikka ja psykoanalyysi. Harrastusten kirjo vaihtelee vähän kausittain, mutta tällä hetkellä päällimmäisenä taitaa olla maastopyöräily, seinäkiipeily ja juokseminen. Rentoutumiseen minulle riittää herkut ja suoratoistopalvelut. Välillä on mukava myös kadota luontoon kauas kaupungin melulta.

Mistä tykkäät työssäsi?

Sosiaaliohjaajan työnkuva on melko laaja, jonka myötä työssä oppii jatkuvasti uutta, eikä koskaan tule valmiiksi. Viranomaistyö haastaa sopivasti vaatien työntekijältä tarkkuutta ja ajan hermoilla pysymistä nuorta koskevassa palvelujärjestelmässä. Täällä Byströmillä on etuna se, että valtaosa yhteistyötahoista löytyy saman katon alta ja työporukka on monialaisesti juuri nuorten asialla.


Työhöni sisältyy tapaamisten lisäksi myös paljon selvittelytyötä, dokumentointia ja päätöstentekoa. Onnekseni tätä työtä ei tehdä yksin vaan aina voi konsultoida omaa tiimiä hankalissa tilanteissa. Minulle tässä työssä parasta on kuitenkin se itse kohtaava työ, jossa saan tutustua nuoreen ja tukea häntä löytämään ratkaisuja haastavissa elämäntilanteissa.

Mistä sinut löytää?

Täällä Byströmin ohjaamolla työskentelen. Huoneeni ovi on auki, ellen ole tapaamisella tai muutoin kiireen kahlitsema. Kannattaa huikata tuohon aulatyöntekijälle tai palveluohjaajalle ensin, että minkä tyyppinen asia askarruttaa, niin osaavat kyllä ohjata minulle tai jättää yhteydenottopyyntöä tarpeen mukaan.

Byströmin Ohjaamon ja Jannen yhteystiedot löydät Byströmin Ohjaamon sivuilta.

Kannustinmallilla lisää resurssia

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt valtionavustuksen sosiaaliohjaajan työnkuvaa varten Byströmin ohjaamolle kannustinmallin mukaisesti. Kannustinmallin tavoitteena on lisätä sosiaali-, terveys- tai koulutuspalveluiden asiantuntijoita ohjaamoissa vahvistaen ohjaamoiden omia resursseja ja monialaisuutta sekä nopeuttaen nuorten palveluprosesseja ja helpottaen nuorten hakeutumista tuen piiriin.