Mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen

Yhteiskunnan odotukset ja vaatimukset ovat nykyään kovat ja moni kokee paineita esimerkiksi opiskeluun, työelämään, vapaa-ajan viettoon ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä asioista. Luomme paineita jopa tiedostamatta itsellemme ja toisillemme, minkä lisäksi erilaiset poliittiset
päätökset esimerkiksi koulutukseen liittyen vaikuttavat siihen, mitä meiltä ihmisinä odotetaan. Ei ole ihme, että elämäntilanteesta huolimatta moni kokee uupumusta, väsymystä ja riittämättömyyden tunnetta yrittäessään vastata kaikkeen, mitä yhteiskunta vaatii. Tällaisissa elämäntilanteissa olisi tärkeää löytää keinoja, joilla omaa jaksamista ja mielen hyvinvointia
pystyy edistämään ja ylläpitämään.

Voit lukea nuorten mielen hyvinvoinnista Tietoa nuorille -osiosta.
Erityisesti opiskelijoiden hyvinvoinnista voit lukea Opiskelijan hyvinvointi -välilehdeltä.

Aikataulutus ja ajankäyttö

Jokaisella on velvollisuuksia, jotka eivät välttämättä ole kaikkein mieluisimpia, mutta joita ei voi laiminlyödä. Joskus arjessa saattaa tuntua, että kaikki aika menee velvollisuuksien hoitamiseen. Aikaa ei kuitenkaan tulisi käyttää kohtuuttomasti vain jaksamista kuluttaviin asioihin, vaan omia
menoja kannattaa asettaa tärkeysjärjestykseen ja aikatauluttaa.

Ajanhallinta edesauttaa arjen rytmittämistä ja sen avulla voit pyrkiä estämään askareiden kasaantumista. Mieti, mitkä asiat ovat akuutteja ja aikatauluta ne kalenteriisi ensisijaiseksi. Kiireettömämmät tehtävät voit aikatauluttaa vapaaksi jääville ajoille. Muista erottaa aikaa myös
vapaa-ajalle ja palautumiselle!

Voimavarat mielen hyvinvoinnin tukipilarina

Voimavarat ovat asioita, jotka auttavat selviytymään arjessa antaen tukea ja voimaa. Ne ovat jokaiselle henkilökohtaisia ja ne voivat liittyä esimerkiksi harrastuksiin, ihmissuhteisiin, omiin arvoihin tai unelmiin. Jos voimavarat pääsevät kulumaan liikaa, psyykkinen oireilu voi voimistua ja elämästä nauttiminen voi tuntua haastavammalta. Löytämällä ja tiedostamalla omat
voimavarasi, voit tehdä arjesta mielekästä ja ylläpitää jaksamistasi. Voit pohtia voimavarojasi esimerkiksi Mielenterveystalon mielen hyvinvoinnin omahoito-ohjelman Löydä voimavarasi-harjoituksen avulla.

Mielekäs arki

Voit katsoa videon Mielekäs arki myös YouTubessa.

Mielekäs palautuminen ja vapaa-aika

Lepo ja palautuminen on tärkeä osa arkea. Puutteellinen lepo ja palautuminen voi näkyä esimerkiksi mielialan laskuna, ärtymyksenä, keskittymiskyvyn heikentymisenä, ahdistuneisuutena ja aloitekyvyn vähenemisenä. Jokaisella on omat keinonsa palautua, mutta niitä voivat olla esimerkiksi liikunta, muut harrastukset tai läheisten kanssa ajan viettäminen. Kesällä voit ottaa ilon irti ulkoilusta ja luonnossa liikkumisesta, mikä voi lievittää stressiä, lisätä energiaa ja parantaa mielialaa.

Riittävä uni on yksi tärkeimpiä palautumisen osia, minkä lisäksi riittävä ja terveellinen ravinto tukee palautumista. Kun palautuminen on riittävää, jää todennäköisemmin jaksamista mukaville vapaa-ajan aktiviteeteille ja ihmissuhteiden ylläpitämiselle. Vapaa-ajan toiminnan olisi hyvä olla
pääsääntöisesti sellaista, joka tukee hyvinvointiasi pidemmälläkin aikavälillä.

Avun ja tuen hakeminen

Vaikka jaksamista ja mielenterveyttä voi pyrkiä edistämään ja ylläpitämään omatoimisesti, jaksaminen ja omat keinot eivät ole aina riittäviä. Näissä tilanteissa kannattaa matalalla kynnyksellä hakeutua avun piiriin esimerkiksi oman opiskelijaterveydenhuollon tai terveyskeskuksen kautta. Myös Byströmin Ohjaamosta saat apua ja tukea erilaisissa
elämäntilanteissa.

Voit lukea lisää mielenterveyden edistämisestä ja voimavaroista Terveyskylän ja THL:n artikkeleista sekä Mielenterveystalon mielen hyvinvoinnin omahoito-ohjelmasta.