Osallisuus ajankohtaista

Ideoista kaikkien iloksi. Osallistu Oulu.

Lapset ja nuoret mukaan ideoimaan mihin 70 000 euroa käytetään – Oulun osallistuva budjetointi alkaa! 

Oulun osallistuva budjetointi käynnistyy maanantaina 30.1. Osallistuvassa budjetoinnissa kaikki oululaiset, myös lapset ja nuoret, saavat ideoida ja myöhemmin äänestämällä päättää, miten kaupunki käyttää 70 000 euroa.  

Ideoita oman alueen ja koko kaupungin kehittämiseksi etsitään 30.1.- – 12.2.2023.

Ideointiaikana kuka tahansa voi ehdottaa ideaa, joka parantaisi Oulun viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Ideoita etsitään myös lasten ja nuorten näkökulmasta.  

Trampoliineja, pump track –ratoja, liikuntapaikkoja – Miten oman idean voi jättää? 

Oman idean voi jättää verkossa Osallistu Oulu-sivustolla osoitteessa osallistu.ouka.fi.  

Idean voi jättää yksin tai ryhmässä. Idean jättämistä varten kirjaudutaan sivustolle. Oululaiset lapset ja nuoret voivat kirjautua sisään omilla eduouka-tunnuksilla tai rekisteröitymällä sivustolle sähköpostiosoitteella.  

Viime vuoden ideoita olivat esim. Pump track –radat, trampoliinit Rajakylän koululle, scoottaus- ja skeittausalueet sekä uimarantojen ja liikuntapaikkojen kehittämiseen liittyviä.   

Ideat kehitettäväksi, äänestykseen ja toteutukseen 

Ideointivaiheen jälkeen kaikki toteuttamiskelpoiset ideat jatkokehitetään äänestysehdotuksiksi.  

Myöhemmin keväällä oululaiset äänestävät, mitkä ehdotukset toteutetaan. Äänestystuloksen perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin. Äänestystavoista tulee lisätietoa myöhemmin – myös lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus! 

Nuori – Kerro oma ideasi 30.1.–12.2. osallistu.ouka.fi -sivustolla. 

***

Oulun nuorisovaltuusto ONE 2023-2024

Uusi nuorisovaltuusto ONE aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Nuorisovaltuuston varsinaiset ja varajäsenet osallistuvat viikonlopun mittaiselle perehdytys- ja ryhmäytymisleirille tammikuun lopulla. Leirin yhteydessä uusi nuorisovaltuusto pitää järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan nuorisovaltuuston puheenjohtajisto sekä jaetaan muut tehtävät.

Nuorisovaltuuston toiminnasta voit lukea lisää nuorisovaltuusto ONEn omilta sivuilta ja voit seurata heidän toimintaansa somessa. IG @oulunone

***

Oulun nuorisovaalit

Oulun nuorisovaalit järjestettiin 16.-25.11.2022. Vaaleissa annettiin yhteensä 7168 ääntä. Äänestysprosentti oli 39,5%.

Nuorisovaltuustoon valitaan 24 nuorta varsinaiseksi nuorisovaltuuston jäseneksi ja kuusi nuorta varajäseniksi. Varsinaisista paikoista kuusi paikkaa jaetaan alueellisina kiintiöpaikkoina (Oulu, Ylikiiminki, Yli-Ii, Kiiminki, Haukipudas, Oulunsalo). Kullakin kiintiöalueella eniten ääniä saanut ehdokas valitaan nuorisovaltuustoon riippumatta kokonaisäänimäärästä. Loput 18 eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan nuorisovaltuustoon asuinpaikasta riippumatta.

Käy lukemassa nuorisovaalisivustolla nuorisovaalien tulos ja uuden nuorisovaltuuston kokoonpano. Nuorisovaalisivustolle pääset tästä linkistä.

***

Nuorten foorumi tiistaina 18.10.2022 klo 12–15 Ouluhallissa

Nuorten foorumi on paikka, jossa sinä pääset vaikuttamaan!

Nuorten foorumissa mm. erilaiset järjestöt, yhdistykset, kaupungin eri toimijat ja puolueet kohtaavat, verkostoituvat ja vaihtavat ajatuksia nuorten kanssa. Tapahtuman kohderyhmänä ovat yläkoululaiset ja sitä vanhemmat opiskelijat.

Lue lisää Nuorten foorumin verkkosivuilta nuortenoulu.fi/nuorten-foorumi

***

Haluatko mukaan Oulun nuorisovaltuustoon?

Nuorisovaltuustoon voi hakea mukaan nuorisovaalien kautta. Nuorisovaltuustossa pääset oppimaan, kokeilemaan ja saamaan kokemuksia vaikuttamisesta.

15-19-vuotias, hae mukaan syys-lokakuun aikana täyttämällä ehdokaslomake

Voit hakea mukaan nuorisovaltuustoon asettumalla ehdolle nuorisovaaleihin. Ehdokkaaksi asetutaan täyttämällä hakulomake eli ehdokaslomake 1.9.-31.10. välisenä aikana. 

Lue lisää nuorisovaalisivustolta nuortenoulu.fi/nuorisovaalit

***

Lasten ja nuorten kaupunkikokous 13.9.2022

Lasten ja nuorten kaupunkikokous järjestetään Teams-lähetyksenä. Lapset ja nuoret voivat seurata kokouslähetystä opettajan johdolla tiistaina 13.9. klo 12-14.

Lapset ja nuoret ovat miettineet kouluilla määräraha- tai lausuntoesityksien aiheita jo alkuvuodesta. Koulun oppilaskunnan hallitus on valinnut koulunsa oppilaiden ehdotuksista parhaimmat ja toimittanut ne oman alueen osallisuusryhmälle keväällä. Osallisuusryhmä on valinnut alueensa koulujen ehdotuksista parhaiten perustellut ja valmistellut ehdotukset ja vie ne kaupunkikokoukseen sekä esittelee ne siellä. Kaupunkikokouksen määräraha- ja lausuntoehdotukset julkaistaan myös tällä sivustolla ennen kokouksen alkua.

Lue lisää kaupunkikokoussivulta nuortenoulu.fi/kaupunkikokous

***

Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestystulos vuoden 2022 osalta on ratkennut

Oululaiset äänestivät toukokuussa, mihin asukkaiden ideoista laadittuihin ehdotuksiin kaupunki käyttää osallistuvan budjetoinnin 70 000 euroa. Kahdeksan ehdotusta äänestettiin toteutettavaksi.

Äänestäjien määrä liki tuplaantui viime vuoden osallistuvan budjetoinnin äänestyksestä. Tänä vuonna äänensä antoi yhteensä 2946 oululaista, kun edellisenä vuonna äänestäjiä oli 1485.

Yhteensä ideat saivat 17 026 ääntä. Jokainen äänestäjä saattoi äänestäessään valita koko summalla useita ehdotuksia tai vain yhden itselle tärkeän kohteen. Äänestystuloksen perusteella kaupunki toteuttaa kaikki eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin. Äänestämään pääsivät kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat oululaiset.

Kaikkiin ehdotuksiin voi tutustua Osallistu Oulu-sivustolla (osallistu.ouka.fi), jossa myös äänestäminen on tapahtunut. 

***

Äänestä 70 000 euron käytöstä – Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestys on alkanut! 

Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestys on alkanut! Äänestyksessä oululaiset pääsevät päättämään mihin 70 000 euroa käytetään. Omia suosikkejaan voi äänestää 34 ehdotuksen joukosta. Mukana on useita lasten ja nuorten jättämiä tai lapsia ja nuoria koskevia ehdotuksia. Ehdolla on esimerkiksi liikutettavan pumptrack-radan hankkiminen! 

Omilla tunnuksilla äänestää voivat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat oululaiset. Tätä nuoremmat voivat vaikuttaa esim. äänestämällä yhdessä vanhemman kanssa.  

Kaikkiin ehdotuksiin voi tutustua Osallistu Oulu-sivustolla (osallistu.ouka.fi), jossa myös äänestäminen tapahtuu. 

Äänestysaika on 16.5.-29.5.2022.     

Äänestää voi tunnistautumalla  

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti tunnistautumalla. Oulun kaupungin koulujen oppilaat voivat äänestää omilla eduouka-tunnuksillaan tai äänestää yhdessä vanhemman kanssa. Tarkemmat äänestysohjeet löytyvät Osallistu Oulu -sivustolta.  

Äänestää voi useita ehdotuksia tai vain yhtä itselle tärkeää ehdotusta. Äänestystulosten perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin.   

***

Future mentors

In English below

Hei nuori oululainen!

Oulun kaupunki on mukana Future Mentors -ohjelmassa, jossa nuoret eri Euroopan kaupungeista pääsevät vuoropuheluun kaupunkinsa päättäjien kanssa. Kysymys on käänteisestä mentoroinnista: pieni ryhmä nuoria kustakin kaupungista käy keskustelua päätöksentekijän kanssa omista ja sukupolvensa toiveista, unelmista ja peloista, jotka liittyvät kaupungin tulevaisuuteen.

Future mentors-ryhmässä,

• voit olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta yhdessä päättäjien kanssa

• verkostoitua nuorten mentoreiden kanssa eri puolilta Eurooppaa virtuaalisella alustalla

Mentorointi tapahtuu kevään 2022 aikana. Kaupunkikoordinaattori on tukenasi koko prosessin ajan.

Kesäkuussa jokaisesta kaupungista yksi nuori mentori matkustaa Espooseen Eurocitiesin vuosikonferenssiin.

 Miksi?

Nuoria tulee kuulla päätöksenteossa ja heille tulee antaa virallisia kanavia nuorten äänen kuuluville saamiseksi.

Kaupungin päätöksenteko vaikuttaa suoraan nuoriin ja heidän tulevaisuuteensa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kaupungit haluavat nuorten tietävän, että he ovat olennainen osa kaupunkinsa tulevaisuutta. Tällainen vuoropuhelu voi avata uusia näkökulmia kaikille osapuolille.

Vuosi 2022 on virallinen Euroopan nuorten vuosi.

Missä ja milloin?

• Virtuaalinen Euroopan laajuinen aloituswebinaari nuorille mentoreille 29.3.2022 klo 18.00 (EET).

• Kolme suunnittelukokousta kaupunkisi koordinaattorin kanssa omassa kaupungissasi.

• Mentorit keräävät myös muiden nuorten näkemyksiä omassa kaupungissaan valitsemistaan ​​teemoista.

• Virtuaalinen alusta verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon.

• Kaksi mentorointitapaamista päätöksentekijän kanssa huhti-toukokuussa kaupungissasi.

• Jokaisesta kaupungista yksi mentori matkustaa Eurocitiesin vuosikonferenssiin Espooseen 8.–10. kesäkuuta. Nuoret mentorit päättävät itse, kuka heistä pääsee Espooseen osana kaupunkinsa delegaatiota.

• Espoossa nuoret mentorit osallistuvat Eurocities-konferenssiin, jolle järjestetään myös mielenkiintoisia vierailuja ja iltaohjelmaa.

Mistä mentoroinnin aikana keskustellaan?

Mentorit voivat itse miettiä tarkemmat aiheet. He voivat esimerkiksi ajatella omia unelmiaan: Miltä unelmieni kaupunki näyttäisi lähitulevaisuudessa? Entä pidemmän ajan kuluttua? Minkä pitäisi muuttua, jotta tämä unelma toteutuisi? Mistä meidän tulee pitää kiinni, jotta emme joutuisi pelkoni tulevaisuuteen? Miten voitaisiin varmistaa, että nuorten ääni tulee paremmin kuuluviin päätöksenteossa?

Kuka voi hakea mukaan?

Jokainen kaupunki nimittää 3–4 nuorta Future Mentors -rooliin.

• 18–25-vuotiaat nuoret, jotka ovat kiinnostuneita kaupunkinsa kestävästä tulevaisuudesta ja muutoksen tekemisestä.

• Mentorit tuovat keskusteluun kokemuksensa nuorena olemisesta.

• Nuoret eivät saa olla kaupunginvaltuutettuja tai kansanedustajia. Nuorisovaltuuston jäsenet voivat hakea.

Mentorien tulee osata kommunikoida englanniksi.

• He sitoutuvat tapaamaan kevään aikana mentorointiryhmänsä, ryhmäkoordinaattorin ja mentoroimansa päättäjän kanssa. He myös sitoutuvat kommunikoimaan muiden kaupunkien mentoreiden kanssa virtuaalialustan kautta.

Miten voin hakea mukaan?

Täytä hakemus 20. maaliskuuta mennessä! Hakuaika on päättynyt.

Mentorit valitaan heidän hakemustensa perusteella ja valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille 22. maaliskuuta mennessä.

#Eurocities2022 #FutureMentors2022 #EuropeanYearOfYouth

Lisätietoa

Oulun kaupungin Future mentors-koordinaattori, Noora Mäkinen

p. 044 703 8314

Oulun kaupungin Eurocities-koordinaattori, Anne Rännäli-Kontturi

p. 044 703 1316

Young Oulu resident!

City of Oulu is participating in the Future Mentors programme, where young people from various European cities get to engage in dialogue with the decision-makers of their cities. It is a case of reversed mentoring: a small group of young people from each city has a dialogue with a decision-maker about their own and their generation’s hopes, dreams and fears related to the future of their city.

In Future mentors -group,

 • you can be a part of building a sustainable future together with decision-makers
 • network with young mentors from across Europe on a virtual platform

The mentoring will take place during spring 2022. A city coordinator will be there to support you throughout the process.

In June, one young mentor from each city will get to travel to Espoo for the Eurocities Annual Conference.

Why?

Young people should be heard in decision-making and they should be given official channels to raise their voices.

City decision-making directly affects young people and their future both in the short- and long-term. Cities want young people to know that they are an integral part of their city’s future. This kind of dialogue can open up new perspectives for all parties involved.

The year 2022 is the official European Year of Youth.

Where and when?
 • Virtual Europe-wide kick-off webinar for young mentors on 29 March 2022 at 18:00 (EET).
 • Three planning meetings with your city coordinator in your own city.
 • Mentors will also collect views of other young people in their own city on the themes they have selected.
 • Virtual platform for networking and exchanging ideas.
 • Two mentoring meetings with a decision-maker in April–May in your city.
 • One mentor from each city will get to travel to the Eurocities Annual Conference in Espoo 8–10 June. The young mentors will decide themselves which one of them gets to travel to Espoo as part of their city’s delegation.
 • In Espoo, the young mentors will participate in the Eurocities conference, and interesting visits and evening programme will also be organised for them.
What will be discussed during mentoring?

The mentors themselves will come up with more specific topics. They can, for example, think about their own dreams: What would the city of my dreams look like in the near future? How about after a longer period of time? What would have to change in order for this dream to become reality? What must we hold on to, so that we don´t end up in the future of my fears? How could we ensure that the voice of young people is better heard in decision-making?

Who can apply?

Each city will appoint 3–4 young people for the role of Future Mentors.

 • Young people between the ages of 18 and 25 who are interested in the sustainable future of their city and making a difference.
 • The mentors will bring to the table their experience of being young.
 • They may not be city councillors or members of parliament. Youth Council members may apply.
 • The mentors need to be able to communicate in English.
 • They commit to having meetings during the spring with their mentoring group, the group coordinator and the decision-maker they are mentoring. They also commit to communicating with mentors from other cities on the virtual platform.
How can I apply?

Fill in the application form by 20 March. The application period has expired.

Mentors will be selected based on their motivation letters and all applicants will be notified of the selection by 22 March.

#Eurocities2022 #FutureMentors2022 #EuropeanYearOfYouth

Additional information

Future mentors coordinator in Oulu, Noora Mäkinen

p. 044 703 8314

Eurocities coordinator in Oulu, Anne Rännäli-Kontturi ,

p. 044 703 1316