Nuorisovaalit

Osallistu ja vaikuta!

Oulussa järjestetään nuorisovaalit seuraavan kerran syksyllä 2022. Vaalien ehdokasasetteluaika on 1.9. – 31.10.2022 eli silloin voit hakea mukaan nuorisovaltuustoon asettumalla ehdolle vaaleihin. Itse vaalit pidetään 23.11. – 2.12.2022. Ohjeet äänestämiseen päivitetään tälle sivustolle tammikuun 2022 aikana.

Oulussa toimii nuorisovaltuusto, jossa on mukana 15 – 19-vuotiaita nuoria. Oulun nuorisovaltuuston nimi on ONE, joka tulee sanoista Oulun Nuorten Edustajisto. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää nuorten asioita ja tuoda nuorten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuustoon voi hakea mukaan nuorisovaalien kautta aina joka toinen vuosi. Nuorisovaltuustoon valitaan 24 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä.

Vuoden 2020 nuorisovaaleissa annettiin yhteensä 5771 ääntä ja äänestysprosentti oli 33,6%. Vaaleissa äänioikeutettuja olivat kaikki oululaiset ja Oulussa opiskelevat vuosina 2001-2007 syntyneet nuoret. Seuraavat nuorisovaalit pidetään syksyllä 2022.

Nuorisovaltuusto ONEn toiminta on osa Oulun kaupungin osallisuustoimintaa. Kaikilla Oulun suuralueilla toimii alueellinen lasten ja nuorten osallisuusryhmä, joka vaikuttaa ensisijaisesti oman alueensa asioihin. ONE on kaupungin virallinen nuorisovaltuusto, joka toimii alueellisten osallisuusryhmien rinnalla.

Vaalien käytännön järjestelyistä vastaa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden perusopetus- ja nuorisopalvelut.

Nuorisovaltuusto ONEn jäsenet 2021-2022

 1. Köngäs Akseli (nuorisovaltuuston puheenjohtaja)
 2. Luiro Emilia (nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja)
 3. Heikkinen Johannes (nuorisovaltuuston 2. varapuheenjohtaja)
 4. Alasaarela Olli
 5. Haarala Satu
 6. Hanhela Luca
 7. Hautamaa Heikki
 8. Huttunen Lassi
 9. Irvankoski Adalmiina
 10. Karvonen Pekka
 11. Koskela Santeri
 12. Kowa Hanan
 13. Majok Sunday
 14. Mando Dinatra
 15. Manninen Jonna
 16. Mäki Elina
 17. Pekkala Milla
 18. Rautio Roope
 19. Rousu Jesse
 20. Ruokola Siiri
 21. Rämö Markus
 22. Tervonen Anni
 23. Turunen Annika
 24. Vanhala Vilma

ONEn varajäsenet 2021 – 2022

 1. Kouri Saga
 2. Parhiala Jessica
 3. Tiensuu Enni

Mikä on nuorisovaltuusto?

Oulun nuorisovaltuusto ONE:n toiminta on osa Oulun kaupungin osallisuustoimintaa. Kaikilla Oulun suuralueilla toimii alueellinen lasten ja nuorten osallisuusryhmä, joka vaikuttaa ensisijaisesti oman alueensa asioihin. Kahden vuoden välein vaaleilla valittava ONE toimii alueellisten osallisuusryhmien rinnalla. Nuorisovaltuusto ONE:een valitaan 24 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä.

Oulun nuorisovaltuusto ONE:n tehtävät:

 1. Edistää ja kehittää nuorison (alle 29-vuotiaiden) asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia.
 2. Toimii nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja tuo nuorten näkökulma kunnan päätöksiin
 3. Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi.
 4. Vaikuttaa Oulun nuorisopolitiikkaan.
 5. Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin. 
 6. Valmistelee esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seuraa niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa. 
 7. Edistää nuorten kiinnostumista yhteiskunnallisista asioista. 
 8. Luo nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
 9. Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.
 10. Antaa lausunnon NERO-toimintarahan jakamisesta nuorten projekteihin.
 11. Harjoittaa kummitoimintaa alueellisiin osallisuusryhmiin.

Äänestäminen

Oulun nuorisovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki n. 13 – 19-vuotiaat* oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret.

*Vuoden 2022 nuorisovaaleissa äänioikeus on 2003 – 2009 syntyneillä.

 • Äänestysaikaa on reilun viikon verran. Tarkat päivämäärät julkaistaan aina vaalivuosina näillä nettisivuilla.
 • Nuorisovaaleissa äänioikeus on tiettyinä vuosina syntyneillä oululaisilla ja Oulussa opiskelevilla nuorilla. ​
 • Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni ja se on käytettävä aina henkilökohtaisesti. ​
 • Kukaan ei voi äänestää toisen puolesta, eikä omaa äänestyskoodia saa luovuttaa toiselle.​
 • Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus. Jokainen äänioikeutettu päättää itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.​
 • Äänestäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti oppilaitosten kautta.​
 • Jos nuori ei ole opiskelija tai on estynyt äänestämään omassa oppilaitoksessa, äänestäminen tapahtuu Byströmin ohjaamon Nuorten tieto ja neuvontapalveluissa (os. Hallituskatu 5 A).​

Kuka voi hakea nuorisovaltuustoon?

Nuori, joka on 15 -19-vuotias*, asuu tai opiskelee Oulussa ja on kiinnostunut nuorten asioiden eteen päin viemisestä, voi hakea mukaan nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuustoon haetaan mukaan asettumalla ehdolle nuorisovaaleissa.

*Seuraavissa Oulun nuorisovaaleissa 2022 voi asettua ehdolle, jos on syntynyt 2003 – 2007.

Nuorisovaltuuston toimintaan hakevalta nuorelta edellytetään innostuneisuutta asiaa kohtaan, motivaatiota työskennellä yhdessä muiden nuorten kanssa, avointa ja ennakkoluulotonta työskentelyotetta. Nuorella ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta nuorisovaltuustosta, osallisuusryhmästä, oppilaskunnan hallituksesta tai muuta edustuksellisesta ryhmästä. Nuorisovaltuustoon toivotaan mukaan kaikenlaisia nuoria eri puolilta Oulua.