Nuorisovaalit

Oulun nuorisovaalit 16.-25.11.2022

Oulussa toimii nuorisovaltuusto ONE, jossa on mukana 15 – 19-vuotiaita nuoria. Nuorisovaltuuston kokoonpano valitaan nuorisovaaleilla kahden vuoden välein. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää nuorten asemaa kunnassa ja tuoda nuorten ääni päätöksentekoon.

Äänestyksen tulokset 2022

Oulun nuorisovaaleissa annettiin 7168 ääntä. Äänestysprosentti oli 39,5%.

Nuorisovaltuustoon valitaan 24 nuorta varsinaiseksi nuorisovaltuuston jäseneksi ja kuusi nuorta varajäseniksi. Varsinaisista paikoista kuusi paikkaa jaetaan alueellisina kiintiöpaikkoina (Oulu, Ylikiiminki, Yli-Ii, Kiiminki, Haukipudas, Oulunsalo). Kullakin kiintiöalueella eniten ääniä saanut ehdokas valitaan nuorisovaltuustoon riippumatta kokonaisäänimäärästä. Loput 18 eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan nuorisovaltuustoon asuinpaikasta riippumatta.

Oulun nuorisovaltuusto ONEn kokoonpanon 2023-2024 näet ONEn omalta verkkosivulta nuortenoulu.fi/nuorisovaltuusto-one

Nuorisovaltuuston kokonpano on vahvistettu kaupunginhallituksen päätöksellä sen jälkeen, kun nuorisovaaleissa valitut ovat virallisesti ottaneet nuorisovaltuustopaikan vastaan.

Äänestäminen

Äänestys on päättynyt!

Oulun nuorisovaaleissa äänioikeutettuja ovat 13 – 19-vuotiaat oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret. Vuoden 2022 nuorisovaaleissa äänioikeus on 2003 – 2009 syntyneillä.

Äänestäminen Oulun nuorisovaaleissa tapahtuu sähköisesti. Pääset äänestämään alla olevan Äänestämään -linkkinapin kautta, joka vie sähköisen äänestyksen sivulle sahkoinenvaali.fi. Linkki aktivoituu äänestysajan alkaessa 16.11. klo 10 ja sulkeutuu 25.11. klo 12.00.

 • Tunnistaudu äänestämään äänestystunnuksella eli kertakäyttökoodilla, jonka saat omasta oppilaitoksestasi.
 • Valitse ehdokas. -> klikkaa ’Äänestä’-nappia. -> Hyväksy äänestys.
 • Hyväksyttyäsi äänestyksen et voi enää muuttaa antamaasi ääntä tai kirjautua uudelleen.
 • Onnistuneen äänestyksen jälkeen tulee teksti Kiitos äänestämisestä.
 • Jos nuori ei ole opiskelija tai ei voi äänestää omassa oppilaitoksessaan, äänestäminen tapahtuu Byströmin ohjaamon Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa (os. Hallituskatu 5 A) paikan päällä.

Ehdokasasetteluaika on päättynyt

Nuorisovaltuustoon haetaan mukaan asettumalla ehdolle 1.9.-31.10.2022. Ehdolle voivat asettua 15-19-vuotiaat oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret. Nuorisovaalien 2022 ehdokasasetteluaika on päättynyt 31.10.

Kuka voi hakea mukaan?

Voit asettua ehdolle nuorisovaaleissa, jos

 • olet syntynyt 2003–2007 (15-19-v.)
 • asut tai opiskelet Oulun alueella (Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulussa, Oulunsalossa, Yli-Iissä tai Ylikiimingissä)

Nuorisovaaleissa jaetaan kuusi paikkaa ns. alueellisina kiintiöpaikkoina Oulussa asuville ehdokkaille. (Haukipudas, Kiiminki, ”Kanta-Oulu”, Oulunsalo, Yli-Ii, Ylikiiminki) Muut paikat jaetaan äänimäärän perusteella. Nuorisovaltuustoon valitaan 24 varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä.

Nuorisovaltuustossa on mukana ihan tavallisia nuoria. Hae mukaan, jos sinulla on halua vaikuttaa
itsellesi tärkeisiin asioihin tai nuorten asioihin yleensä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vaikuttamisesta, teidät nuoret opastetaan toimintaan ja nuorisovaltuuston rinnalla on ohjaaja koko ajan tukena.

Nuorisovaltuuston toiminta

Oulussa toimii nuorisovaltuusto, jossa on mukana 15 – 19-vuotiaita nuoria. Uudelle nuorisovaltuustolle pidetään aloitusleiri toiminnan alussa, jossa kerrotaan nuorisovaltuuston toiminnasta ja tutustutaan nuorisovaltuuston muihin jäseniin.

Nuorisovaltuuston kokoukset on yleensä kerran kuukaudessa ja niistä maksetaan kokouspalkkio 57 €. Oulun nuorisovaltuuston nimi on ONE, joka tulee sanoista Oulun Nuorten Edustajisto. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää nuorten asioita ja tuoda nuorten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuustoon voi hakea mukaan nuorisovaalien kautta aina joka toinen vuosi. Nuorisovaltuustoon valitaan 24 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä.

Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa. ONEsta valitaan niihin edustajat niistä, jotka haluavat osallistua lautakuntien kokouksiin. Nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös Oulun kaupunginvaltuustossa. ONElla on lisäksi mm. omat tapahtuma- ja viestintätyöryhmät. Nuorisovaltuustossa on nuorille monia erilaisia tehtäviä. Niistä löytyy varmasti joku myös sinua kiinnostava!

Nuorisovaltuusto ONEn toiminta on osa Oulun kaupungin osallisuustoimintaa. Kaikilla Oulun suuralueilla toimii alueellinen lasten ja nuorten osallisuusryhmä, joka vaikuttaa ensisijaisesti oman alueensa asioihin. ONE on kaupungin virallinen nuorisovaltuusto, joka vahvistaa nuorten ääntä kaupungin toiminnassa alueellisten osallisuusryhmien rinnalla.

Vaalien käytännön järjestelyistä vastaa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden perusopetus- ja nuorisopalvelut.

Nuorisovaltuusto ONEn jäsenet 2021-2022 näet ONEn sivulta. Lue lisää nuorisovaltuusto ONEsta.

Huom! Opettajat

 • Äänestäminen tapahtuu sähköisesti oman oppilaitoksen kautta.
 • Äänestyskoodit ja ohjeet lähetetään kouluille viikon 45 aikana.
 • Oppilaitokset järjestävät vaalit oppilailleen oman aikataulun mukaisesti äänestysajan puitteissa.

Nuorisovaltuuston nuoret kertomaan toiminnasta

Pyydä nuorisovaltuuston jäseniä kertomaan nuorisovaltuuston toiminnasta omaan oppilaitokseesi. Voit olla yhteydessä suoraan nuorisovaltuusto ONEn jäseniin. Yhteystiedot löytyvät ONEn omalta sivulta. Vinkki: sivustolta näet, onko oman oppilaitoksesi opiskelija tällä hetkellä nuorisovaltuuston jäsen. Nuorisovaltuusto ONE (avautuu uudelle välilehdelle)

Nuorisovaali-info opettajille 29.9.

Napakka nuorisovaali-info opettajille 29. syyskuuta 2022 8.30-9.00 Teamsissa. Ilmoittautuminen avataan syyskuun puolivälissä.

Koulutus

Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille ja nuorisotyöntekijöille järjestetään koulutusta nuorisovaaleihin liittyen. Nuorisovaalikoulutuksessa opit nuorisovaaliprosessista, saat vinkkejä, kuinka järjestää vaalit omassa oppilaitoksessasi sekä kuinka kannustat nuoria mukaan. 

Koulutukset on pidetty elokuussa 2022. Lisätietoja:

Mikä on nuorisovaltuusto?

Oulun nuorisovaltuusto ONE:n toiminta on osa Oulun kaupungin osallisuustoimintaa. Kaikilla Oulun suuralueilla toimii alueellinen lasten ja nuorten osallisuusryhmä, joka vaikuttaa ensisijaisesti oman alueensa asioihin. Kahden vuoden välein vaaleilla valittava ONE toimii alueellisten osallisuusryhmien rinnalla. Nuorisovaltuusto ONE:een valitaan 24 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä.

Oulun nuorisovaltuusto ONE:n tehtävät:

 1. Edistää ja kehittää nuorison (alle 29-vuotiaiden) asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia.
 2. Toimii nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja tuo nuorten näkökulma kunnan päätöksiin
 3. Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi.
 4. Vaikuttaa Oulun nuorisopolitiikkaan.
 5. Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin. 
 6. Valmistelee esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seuraa niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa. 
 7. Edistää nuorten kiinnostumista yhteiskunnallisista asioista. 
 8. Luo nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
 9. Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.
 10. Antaa lausunnon NERO-toimintarahan jakamisesta nuorten projekteihin.
 11. Harjoittaa kummitoimintaa alueellisiin osallisuusryhmiin.

Kuka voi hakea nuorisovaltuustoon?

Nuori, joka on 15 -19-vuotias*, asuu tai opiskelee Oulussa ja on kiinnostunut nuorten asioiden eteen päin viemisestä, voi hakea mukaan nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuustoon haetaan mukaan asettumalla ehdolle nuorisovaaleissa.

 • olet syntynyt* 2003–2007 (15-19-v.)

asut tai opiskelet Oulun alueella (Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulussa, Oulunsalossa, Yli-Iissä tai Ylikiimingissä)

Äänestäminen

Äänestysaika 16.-25.11.2022

Äänestysaika alkaa keskiviikkona 16.11. klo 10 ja päättyy perjantaina 25.11. klo 12.

Äänioikeutettuja ovat 13 – 19-vuotiaat oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret. Vuoden 2022 nuorisovaaleissa äänioikeus on 2003 – 2009 syntyneillä. Tämä tarkoittaa, että kaikilla tuohon ryhmään kuuluvilla on oikeus äänestää nuorisovaaleissa.

Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni ja se on käytettävä aina henkilökohtaisesti. Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus. Jokainen äänioikeutettu päättää siis itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.

Kysy nuorisovaalien äänestämisestä omasta oppilaitoksestasi marraskuussa.

Äänestyksen yleisohje

Oulun nuorisovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki n. 13 – 19-vuotiaat oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret.

 • Äänestysaikaa on reilun viikon verran. Tarkat päivämäärät julkaistaan aina vaalivuosina näillä nettisivuilla.
 • Nuorisovaaleissa äänioikeus on tiettyinä vuosina syntyneillä oululaisilla ja Oulussa opiskelevilla nuorilla. ​
 • Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni ja se on käytettävä aina henkilökohtaisesti. ​
 • Kukaan ei voi äänestää toisen puolesta, eikä omaa äänestyskoodia saa luovuttaa toiselle.​
 • Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus. Jokainen äänioikeutettu päättää itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.​
 • Äänestäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti oppilaitosten kautta.​
 • Jos nuori ei ole opiskelija tai on estynyt äänestämään omassa oppilaitoksessa, äänestäminen tapahtuu Byströmin ohjaamon Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa (os. Hallituskatu 5 A).​
Nuorisovaltuusto ONEn logo

Oulun nuorisovaltuusto ONEn esittelyvideo (2020)

Voit katsella Oulun nuorisovaltuusto ONEn esittelyvideon (2020) YouTubessa myös tämän linkin kautta: ONEn esittelyvideo