Nuorisovaalit

Oulun nuorisovaalit syksyllä 2024

Oulussa toimii nuorisovaltuusto ONE, jossa on mukana 15 – 19-vuotiaita nuoria. Nuorisovaltuuston kokoonpano valitaan nuorisovaaleilla kahden vuoden välein. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää nuorten asemaa kunnassa ja tuoda nuorten ääni päätöksentekoon.

Seuraavan kerran nuorisovaltuustoon voi hakea syyskuussa 2024 asettumalla ehdolle nuorisovaaleissa. Nuorisovaalit pidetään marraskuussa.

Hae mukaan nuorisovaltuustoon

Nuorisovaltuustoon haetaan mukaan asettumalla ehdolle nuorisovaaleissa. Ehdolle voivat asettua 15-19-vuotiaat oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret. Nuorisovaalien 2024 ehdokasasetteluaika on 1.-30.9.2024.

Voit asettua ehdolle nuorisovaaleissa, jos

 • olet syntynyt 2005–2009 (15-19-v.)
 • asut tai opiskelet Oulun alueella (Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulussa, Oulunsalossa, Yli-Iissä tai Ylikiimingissä)

Nuorisovaaleissa jaetaan kuusi paikkaa ns. alueellisina kiintiöpaikkoina Oulussa asuville ehdokkaille. (Haukipudas, Kiiminki, ”Kanta-Oulu”, Oulunsalo, Yli-Ii, Ylikiiminki) Muut paikat jaetaan äänimäärän perusteella. Nuorisovaltuustoon valitaan 24 varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä.

Nuorisovaltuustossa on mukana ihan tavallisia nuoria. Hae mukaan, jos sinulla on halua vaikuttaa
itsellesi tärkeisiin asioihin tai nuorten asioihin yleensä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vaikuttamisesta, teidät nuoret opastetaan toimintaan ja nuorisovaltuuston rinnalla on ohjaaja koko ajan tukena.

Äänestäminen Oulun nuorisovaaleissa

Nuorisovaalit eli äänestysaika on marraskuussa 2024. Tarkka äänestysaika ilmoitetaan tällä sivustolla aikataulun vahvistamisen jälkeen.

Äänioikeutettuja ovat 13 – 19-vuotiaat oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret. Vuoden 2024 nuorisovaaleissa äänioikeus on 2005 – 2011 syntyneillä. Tämä tarkoittaa, että kaikilla tuohon ryhmään kuuluvilla on oikeus äänestää nuorisovaaleissa.

Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni ja se on käytettävä aina henkilökohtaisesti. Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus. Jokainen äänioikeutettu päättää siis itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.

Nuorisovaltuuston toiminta

Oulussa toimii nuorisovaltuusto, jossa on mukana 15 – 19-vuotiaita nuoria. Uudelle nuorisovaltuustolle pidetään aloitusleiri tai perehdytyspäivät toiminnan alussa, jossa kerrotaan nuorisovaltuuston toiminnasta ja tutustutaan nuorisovaltuuston muihin jäseniin.

Nuorisovaltuuston kokoukset ovat yleensä kerran kuukaudessa ja niistä maksetaan kokouspalkkio. Oulun nuorisovaltuuston nimi on ONE, joka tulee sanoista Oulun Nuorten Edustajisto. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää nuorten asioita ja tuoda nuorten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuustoon voi hakea mukaan nuorisovaalien kautta aina joka toinen vuosi. Nuorisovaltuustoon valitaan 24 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä.

Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa. ONEsta valitaan niihin edustajat niistä, jotka haluavat osallistua lautakuntien kokouksiin. Nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös Oulun kaupunginvaltuustossa. ONElla on lisäksi mm. omat tapahtuma- ja viestintätyöryhmät. Nuorisovaltuustossa on nuorille monia erilaisia tehtäviä. Niistä löytyy varmasti joku myös sinua kiinnostava!

Nuorisovaltuusto ONEn toiminta on osa Oulun kaupungin osallisuustoimintaa. Kaikilla Oulun suuralueilla toimii alueellinen lasten ja nuorten osallisuusryhmä, joka vaikuttaa ensisijaisesti oman alueensa asioihin. ONE on kaupungin virallinen nuorisovaltuusto, joka vahvistaa nuorten ääntä kaupungin toiminnassa alueellisten osallisuusryhmien rinnalla.

Vaalien käytännön järjestelyistä vastaa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden perusopetus- ja nuorisopalvelut.

Nuorisovaltuusto ONEn jäsenet näet ONEn sivulta. Lue lisää nuorisovaltuusto ONEsta.

Nuorisovaltuuston tehtävät

Oulun nuorisovaltuusto ONE:n tehtävät:

 1. Edistää ja kehittää nuorison (alle 29-vuotiaiden) asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia.
 2. Toimii nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja tuo nuorten näkökulma kunnan päätöksiin
 3. Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi.
 4. Vaikuttaa Oulun nuorisopolitiikkaan.
 5. Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin. 
 6. Valmistelee esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seuraa niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa. 
 7. Edistää nuorten kiinnostumista yhteiskunnallisista asioista. 
 8. Luo nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
 9. Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.
 10. Antaa lausunnon NERO-toimintarahan jakamisesta nuorten projekteihin.
 11. Harjoittaa kummitoimintaa alueellisiin osallisuusryhmiin.

Nuorisovaalien 2022 tulos

Oulun nuorisovaaleissa annettiin 7168 ääntä. Äänestysprosentti oli 39,5%.

Nuorisovaltuustoon valitaan 24 nuorta varsinaiseksi nuorisovaltuuston jäseneksi ja kuusi nuorta varajäseniksi. Varsinaisista paikoista kuusi paikkaa jaetaan alueellisina kiintiöpaikkoina (Oulu, Ylikiiminki, Yli-Ii, Kiiminki, Haukipudas, Oulunsalo). Kullakin kiintiöalueella eniten ääniä saanut ehdokas valitaan nuorisovaltuustoon riippumatta kokonaisäänimäärästä. Loput 18 eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan nuorisovaltuustoon asuinpaikasta riippumatta.

Oulun nuorisovaltuusto ONEn kokoonpanon 2023-2024 näet ONEn omalta verkkosivulta nuortenoulu.fi/nuorisovaltuusto-one

Nuorisovaltuuston kokonpano on vahvistettu kaupunginhallituksen päätöksellä sen jälkeen, kun nuorisovaaleissa valitut ovat virallisesti ottaneet nuorisovaltuustopaikan vastaan.

Äänestäminen

Oulun nuorisovaaleissa äänioikeutettuja ovat 13 – 19-vuotiaat oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret. Vuoden 2022 nuorisovaaleissa äänioikeus on 2003 – 2009 syntyneillä.

Äänestäminen Oulun nuorisovaaleissa tapahtuu sähköisesti.

Äänestämään tunnistaudutaan äänestystunnuksella, jonka saa omasta oppilaitoksesta.

Jos nuori ei ole opiskelija tai ei voi äänestää omassa oppilaitoksessaan, äänestäminen tapahtuu Byströmin ohjaamon Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa (os. Hallituskatu 5 A) paikan päällä.

Äänestäminen nuorisovaaleissa

Oulun nuorisovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki n. 13 – 19-vuotiaat oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret.

 • Äänestysaikaa on noin kahden viikon verran. Tarkat päivämäärät julkaistaan aina vaalivuosina näillä nettisivuilla.
 • Nuorisovaaleissa äänioikeus on tiettyinä vuosina syntyneillä oululaisilla ja Oulussa opiskelevilla nuorilla. ​
 • Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni ja se on käytettävä aina henkilökohtaisesti. ​
 • Kukaan ei voi äänestää toisen puolesta, eikä omaa äänestyskoodia saa luovuttaa toiselle.​
 • Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus. Jokainen äänioikeutettu päättää itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.​
 • Äänestäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti oppilaitosten kautta.​
 • Jos nuori ei ole opiskelija tai on estynyt äänestämään omassa oppilaitoksessa, äänestäminen tapahtuu Byströmin ohjaamon Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa (os. Hallituskatu 5 A).
Nuorisovaltuusto ONEn logo

Oulun nuorisovaltuusto ONEn esittelyvideo (2020)

Voit katsella Oulun nuorisovaltuusto ONEn esittelyvideon (2020) YouTubessa myös tämän linkin kautta: ONEn esittelyvideo