Nuorisovaalit

Osallistu ja vaikuta!

Oulussa toimii nuorisovaltuusto, jossa on mukana 15 – 19-vuotiaita nuoria. Oulun nuorisovaltuuston nimi on ONE, joka tulee sanoista Oulun Nuorten Edustajisto. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää nuorten asioita ja tuoda nuorten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuustoon voi hakea mukaan nuorisovaalien kautta aina joka toinen vuosi. Nuorisovaltuustoon valitaan 24 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä.

Vuoden 2020 nuorisovaaleissa annettiin yhteensä 5771 ääntä ja äänestysprosentti oli 33,6%. Vaaleissa äänioikeutettuja olivat kaikki oululaiset ja Oulussa opiskelevat vuosina 2001-2007 syntyneet nuoret. Seuraavat nuorisovaalit pidetään syksyllä 2022.

Nuorisovaltuusto ONEn toiminta on osa Oulun kaupungin osallisuustoimintaa. Kaikilla Oulun suuralueilla toimii alueellinen lasten ja nuorten osallisuusryhmä, joka vaikuttaa ensisijaisesti oman alueensa asioihin. ONE on kaupungin virallinen nuorisovaltuusto, joka toimii alueellisten osallisuusryhmien rinnalla.

Vaalien käytännön järjestelyistä vastaa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden perusopetus- ja nuorisopalvelut.

Uudet nuoriso­val­tuusto ONEn jäsenet 2021-2022

 1.  Luca Hanhela, Haukipudas
 2.  Jesse Rousu, Kaakkurin koulu
 3.  Hanan Kowa, Pateniemen lukio
 4.  Satu Haarala, Haukipudas, Kellon koulu
 5.  Akseli Köngäs, Lyseon lukio
 6.  Siiri Ruokola, Lyseon lukio
 7.  Jonna Manninen, Kaakkurin koulu
 8.  Emilia Luiro, Lyseon lukio
 9.  Johannes Heikkinen, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
 10.  Santeri Koskela, OSAO
 11.  Lassi Huttunen, Oulun normaalikoulun lukio
 12.  Milla Pekkala, Kiiminki, Kiimingin lukio
 13.  Markus Rämö, Merikosken lukio
 14.  Onni Mertaniemi, Kaakkurin koulu
 15.  Olli Alasaarela, Ammattiopisto Luovi
 16.  Vilma Metso, OSAO Kontinkangas
 17.  Adalmiina Irvankoski, Laanilan lukio
 18.  Sunday Majok, Pateniemen lukio
 19.  Vilma Vanhala, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio
 20.  Dinatra Mando, Kiiminki, Jäälin koulu
 21.  Tuomas Pääkkönen, Kiiminki, Jäälin koulu
 22.  Elina Mäki, Pateniemen lukio
 23.  Heikki Hautamaa, Oulunsalo, Pitkäkankaan koulu
 24.  Pekka-Eemil Karvonen, Yli-Ii, Yli-Iin koulu

ONEn varajäsenet 2021-2022

 1.  Roope Rautio, Madetojan musiikkilukio
 2.  Annika Turunen, OSAO Kontinkangas
 3.  Anni Tervonen, Oulunsalo, Pitkäkankaan koulu
 4.  Saga Kouri, Kastellin koulu
 5.  Jessica Parhiala, OSAO Kaukovainio
 6.  Enni Tiensuu, Myllytullin koulu

Mikä on nuorisovaltuusto?

Oulun nuorisovaltuusto ONE:n toiminta on osa Oulun kaupungin osallisuustoimintaa. Kaikilla Oulun suuralueilla toimii alueellinen lasten ja nuorten osallisuusryhmä, joka vaikuttaa ensisijaisesti oman alueensa asioihin. Kahden vuoden välein vaaleilla valittava ONE toimii alueellisten osallisuusryhmien rinnalla. Nuorisovaltuusto ONE:een valitaan 24 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä.

Oulun nuorisovaltuusto ONE:n tehtävät:

 1. Edistää ja kehittää nuorison (alle 29-vuotiaiden) asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia.
 2. Toimii nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja tuo nuorten näkökulma kunnan päätöksiin
 3. Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi.
 4. Vaikuttaa Oulun nuorisopolitiikkaan.
 5. Osallistuu kunnan eri hallintokuntien työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
 6. Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin. 
 7. Valmistelee esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seuraa niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa. 
 8. Edistää nuorten kiinnostumista yhteiskunnallisista asioista. 
 9. Luo nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
 10. Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.
 11. Antaa lausunnon NERO-toimintarahan jakamisesta nuorten projekteihin.
 12. Harjoittaa kummitoimintaa alueellisiin osallisuusryhmiin.

Äänestäminen

Oulun nuorisovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki n. 13 – 19-vuotiaat* oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret.

*Vuoden 2022 nuorisovaaleissa äänioikeus on 2003 – 2009 syntyneillä.

 • Äänestysaikaa on reilun viikon verran. Tarkat päivämäärät julkaistaan aina vaalivuosina näillä nettisivuilla.
 • Nuorisovaaleissa äänioikeus on tiettyinä vuosina syntyneillä oululaisilla ja Oulussa opiskelevilla nuorilla. ​
 • Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni ja se on käytettävä aina henkilökohtaisesti. ​
 • Kukaan ei voi äänestää toisen puolesta, eikä omaa äänestyskoodia saa luovuttaa toiselle.​
 • Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus. Jokainen äänioikeutettu päättää itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.​
 • Äänestäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti oppilaitosten kautta.​
 • Jos nuori ei ole opiskelija tai on estynyt äänestämään omassa oppilaitoksessa, äänestäminen tapahtuu Byströmin ohjaamon Nuorten tieto ja neuvontapalveluissa (os. Hallituskatu 5 A).​

Kuka voi hakea nuorisovaltuustoon?

Nuori, joka on 15 -19-vuotias*, asuu tai opiskelee Oulussa ja on kiinnostunut nuorten asioiden eteen päin viemisestä, voi hakea mukaan nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuustoon haetaan mukaan asettumalla ehdolle nuorisovaaleissa.

*Seuraavissa Oulun nuorisovaaleissa 2022 voi asettua ehdolle, jos on syntynyt 2003 – 2007.

Nuorisovaltuuston toimintaan hakevalta nuorelta edellytetään innostuneisuutta asiaa kohtaan, motivaatiota työskennellä yhdessä muiden nuorten kanssa, avointa ja ennakkoluulotonta työskentelyotetta. Nuorella ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta nuorisovaltuustosta, osallisuusryhmästä, oppilaskunnan hallituksesta tai muuta edustuksellisesta ryhmästä. Nuorisovaltuustoon toivotaan mukaan kaikenlaisia nuoria eri puolilta Oulua.

Yhteystiedot

Osallisuusvalmentaja
Noora Mäkinen

p. 044 703 8314 (myös WhatsApp)

Osallisuuden kehittäjäopettaja
Satu Kurvinen

p. 044 703 9188

Palveluohjaaja/ ONEn ohjaaja
Anu Puolanne

p. 044 703 8290