Kaksi nuorta henkilöä kävelee puistossa.

Ihmissuhteet ja seurustelu

Ihmissuhteet ovat elämän kantava voima. Perhe ja ystävät ovat monelle tärkeimpiä asioita elämässä, ja tärkeitä ihmissuhteita kannattaa arvostaa ja kunnioittaa. Jokaisella on hyvä olla ainakin yksi luotettava ihminen, jolle voi puhua. Läheinen ihminen on tärkeä tuki, kun huolet painavat mieltä.

Jokainen tuntee itsensä joskus yksinäiseksi. Jos kavereita ei ole eikä kenellekään voi puhua, on yksinäisyyteen löydettävissä apua. Uusi harrastus, lemmikkieläin tai esimerkiksi vapaaehtoistyö voivat olla keinoja lievittää yksinäisyyttä ja löytää kavereita. Kaveri- ja seurustelusuhteiden luominen onnistuu paremmin, kun oma itsetunto on hyvä. Hyvä itsetunto auttaa myös silloin, kun ihmissuhteissa on ongelmia tai ne päättyvät.

Lue itsetunnosta ja sen vahvistamisesta Tietoa nuorille -osion Hyvinvointi ja terveys -sivustolta.

Molemminpuolinen ihastuminen voi johtaa seurusteluun, jos molemmat niin haluavat. Seurustelu on erilaista eri ikävaiheissa. Sinkkuna ollessaan voi päättää itse omista menoistaan ja aikatauluistaan ilman, että tarvitsee huomioida toisen tarpeita tai ajatuksia. Toisista sinkkuna oleminen ei tunnu hyvältä ja vierelleen voi kaivata toista ihmistä. 

Päivitetty 8.1.2024

Lue tarkempaa tietoa:

Sosiaaliset taidot

Kaksi ihmistä ei voi olla aina samaa mieltä kaikesta.

Vuorovaikutus ja elämä toisten ihmisten kanssa ei ole aina helppoa. Erimielisyydet, ristiriidat ja tilanteet vaativat keskustelua, käsittelyä ja joskus ulkopuolisen apua. Tällaisia tilanteita tulee eteen kaverisuhteissa, perheen kanssa, koulumaailmassa ja seurustelussa. Vaikeista asioista ja tunteista on tärkeää pystyä puhumaan, jotta asioista pystytään sopimaan, ja ihmissuhde on tasapainoinen.

Katso alta video ihmissuhdetaidoista. Voit katsoa videon Ihmissuhdetaidot, riidat myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Ihmissuhdetaidot, riidat

Ihmissuhdetaitoja opetellaan koko elämän ajan

Toimiakseen ihmissuhteet tarvitsevat huolenpitoa, vastavuoroista kohtaamista ja välittämistä. Tärkeitä taitoja ihmissuhteissa harjoitellaan jo pienenä lapsena. Näitä taitoja ovat esimerkiksi oman vuoron odottaminen ja toisen huomioonottaminen sekä omista toiveista ja tarpeista kertominen.

Koulussa opetellaan toimimaan ryhmässä ja tekemään yhteistyötä. Kotona opetellaan kuuntelemaan toisten mielipiteitä ja noudattamaan yhdessä sovittuja sääntöjä.

Ihmissuhdetaidot eivät synny ja säily itsestään, vaan niistä pitää huolehtia

Kaikissa taidoissa ei tarvitse eikä voi olla paras. Ihmissuhteissa on tärkeää miettiä asioita ja tilanteita oman itsensä kautta sekä toimia toista kohtaan siten, miten haluaisi itse tulla kohdelluksi. ”Kohtele toista kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan” on vanha, mutta edelleen paikkansapitävä ohje.

Riitelyssä ja erimielisyyksissä on tärkeää muistaa olla asiallinen ja kohdella toista hyvin

Kaikissa ihmissuhteissa tulee vastaan tilanteita ja asioita, joissa ei olla samaa mieltä. Riitojen tai erimielisyyksien selvittely ja sopiminen vahvistavat suhdetta, sekä tuovat itsestä ja toisesta esiin uusia puolia.

Erimielisyyksien selvittelyssä ei saa loukata toista tai itseään. Kannattaa pyrkiä löytämään yhteinen sopu.

 • Opettele säätelemään tunteitasi. Vihainen ja kiukkuinen saa olla, mutta usein vihanpuuskassa tulee sanottua asioita, joita katuu myöhemmin. On parempi keskustella rauhoittuneena, kun isoimmat tunteet on saanut purettua itsekseen.
 • Puhu asioista omasta näkökulmastasi. Kerro miltä sinusta tuntuu, miten sinä koit asian. Vältä puhumasta toisen puolesta sanomalla ”sinä teit / sanoit”, näin vältyt syyttelyltä.
 • Kerro rauhallisesti, että riita tai asia tuntuu sinusta kurjalta ja pahalta.
 • Myönnä myös omat virheesi, älä vain etsi vikaa toisesta. Jos olet itse loukannut toista, ota vastuu teoistasi ja pyydä anteeksi.
 • Sano selvästi, mitä haluat tilanteessa, ja ole valmis perustelemaan mielipiteitäsi.
 • Yritä nähdä asia ja tilanne myös toisen näkökulmasta. Ole valmis joustamaan omista mielipiteistäsi yhteisen sovun aikaansaamiseksi.
 • Opettele antamaan ja pyytämään anteeksi.
 • Miettikää yhdessä, miten asia saadaan ratkaistuksi molempia tyydyttävällä tavalla. Voitte myös laatia yhdessä säännöt, miten toimisitte seuraavassa riitatilanteessa.
 • Tule puolitiehen vastaan kohti yhteistä sopua.Lue lisää tunteista Tietoa Nuorille -osion Hyvinvointi ja terveys -sivustolta.


Päivitetty 8.1.2024

Perhesuhteet

Perhe on enemmän kuin muutama ihminen saman katon alla.

Perhesuhteet ovat usein niitä, jotka kestävät koko elämän ja voivat olla suuri apu ja tuki eri elämänvaiheissa. Perheissä voi tapahtua myös muutoksia esimerkiksi vanhempien eron tai kuoleman seurauksena. Perheeseen voi tulla uusia jäseniä vanhempien uuden parisuhteen myötä.

Jos kokee perheessä epäreiluutta tai haluaisi viettää enemmän aikaa yhdessä, on siitä tärkeä puhua ääneen. Muutoksia asioihin ja yhteistä aikaa ei välttämättä tule, ellei niitä itse uskalla pyytää. Yhteinen aika ja avoimuus keskusteluissa tekevät jokaiselle perheenjäsenelle ja koko perheelle hyvää.

Välillä on hyvä miettiä omaa käytöstä ja suhtautumista perheeseensä.

 • Mitä perhe minulle merkitsee?
 • Millainen yhteinen tekeminen perheen kanssa on minulle tärkeää?
 • Kuinka käyttäydyn perhettäni kohtaan, tiuskinko toisille vai puhallanko yhteen hiileen?
 • Voinko itse toimia jotenkin toisin, että perhesuhteeni paranisivat?

Vanhempien vastuulla on huolehtia, että lapset ovat turvassa ja mahdollistaa lasten tasapainoinen kasvaminen ja kehittyminen

Vanhemmat asettavat lapsilleen rajoja, sääntöjä ja kotiintuloaikoja, joiden avulla lapsia pidetään turvassa. Rajoista ja säännöistä voi neuvotella vanhempien kanssa yhdessä. Sääntöjen noudattamisella ja omalla käytöksellä voi osoittaa, että osaa huolehtia itsestään ja olevansa luottamuksen arvoinen. Silloin vanhemmat voivat iän myötä löysentää rajoituksia.

Vinkkejä vanhempien kanssa toimimiseen:

 • Juttele vanhempiesi kanssa. Kerro, mitä sinulle kuuluu ja kysele heidän päivästään. Yhteinen juttelu vahvistaa välejä ja auttaa vanhempia olemaan perillä siitä, millaista on olla juuri sinä.
 • Jos jutteleminen kasvokkain tuntuu hankalalta, voit myös kirjoittaa vanhemmillesi kirjeen tai viestin somessa.
 • Kaikki mokaavat joskus. Uskalla kertoa vanhemmille mokistasi. Näin osoitat heille, että uskallat ottaa vastuuta omista tekemisistäsi. Myös vanhemmat mokaavat joskus. Opettele antamaan anteeksi.
 • Opettele pyytämään anteeksi, kun sitä tarvitaan.
 • Pidä kiinni sovituista asioista. Silloin vanhempasi huomaavat, että olet heidän luottamuksensa arvoinen.
Kartiomaiset pelinappulat esittävät ihmisiä ja heidän erilaisia yhteyksiään ihmissuhteissa.
Kuvitus: Jenni Alasimi

Jokaisessa perheessä riidellään välillä

Vanhempien riitely ei ole koskaan lasten syy, eikä lasten tarvitse riidoissa valita, kumman vanhemman puolella ovat. Perheissä riidellään eri tavoilla: isoon ääneen puhumalla, olemalla hiljaa, kiukuttelemalla tai kiroilemalla. Riitelyssä ovien paiskominen ja kiroilu on tavallista, mutta ei hyväksyttävää.

Vinkkejä tilanteeseen:

 • Kerro vanhemmille, että riitely aiheuttaa sinulle pahaa mieltä ja riitaisassa kodissa on ahdistavaa viettää aikaa.
 • Jos vanhemmat eivät kuuntele tässä asiassa mielipiteitäsi, kerro tuntemuksistasi jollekin luotettavalle aikuiselle, kuten sukulaiselle tai koulukuraattorille.
 • Jos vanhempien riidat painavat mieltäsi usein tai koko ajan, älä jää asian kanssa yksin. Pyydä apua ja tukea luotettavalta aikuiselta.

Lapset voivat alkaa murehtia vanhempiensa asioita ja kantaa huolta

Riitely vaikuttaa koko perheen kokemaan ilmapiiriin. Vanhempien riitely voi herättää häpeää, vihaa, surua, masennusta, ahdistusta, syyllisyyttä tai ihmetystä. Oma rooli perheessä voi muuttua puolustelevaksi tai riitaisia tilanteita peitteleväksi. Vanhempien riitely voi stressata ja tuoda turvattoman olon.

Vanhempien riitely voi pelottaa. Riidoissa käsitellään vaikeita, mieltä painavia asioita ja selvitetään erimielisyyksiä. Riitelyn ja kiukuttelun jälkeen on tärkeää, että asioista pystytään puhumaan rauhallisesti. Ilmapiiri voi puhdistua, kun mieltä painavista asioista saadaan sovittua.

Välillä siskon tai veljen naama voi ottaa päähän

Toisen jatkuva läsnäolo ja läheisyys voi ärsyttää. On tavallista, että asioiden, tavaroiden ja vaikka huoneen jakaminen sisaruksen kanssa ärsyttää välillä. Kuitenkin sisarussuhteet voivat olla pitkäkestoisimpia ja läheisimpiä ihmissuhteita elämässä. Sisarukset ymmärtävät perheen sisäisiä asioista paremmin kuin kaverit ja ystävät.

Kaikissa ihmissuhteissa on riitoja ja sisarusten kanssa otetaan joskus kovastikin yhteen. Sisarussuhteissa opetellaan ihmissuhdetaitoja, kuten riitelemistä, sopimista, neuvottelutaitoja, anteeksi antamista ja anteeksi saamista. Jos riitoja ja erimielisyyksiä ei ratkota ja puhuta läpi, kotona oleminen voi muuttua ahdistavaksi tai väsyttäväksi.

Sisarussuhteet voivat olla eri perheissä hyvin erilaisia. Joissakin perheissä sisarukset ovat parhaita ystäviä, toisessa perheessä välit ovat täysin erilaiset. Ikäero, sukupuoli, ikä ja syntymäjärjestys voivat vaikuttaa sisarusten välisiin suhteisiin. Vaikka sisarusten kanssa ei olisi ollut läheisiä lapsuudessa ja nuoruudessa, myöhemmin iän myötä välit voivat parantua.

Päivitetty 2.10.2023

Nuori perhe

Onko meistä tulossa perhe? Tieto raskaudesta voi mullistaa koko elämän.

Raskaus voi olla todella odotettu asia ja joskus se voi yllättää täysin. Jos raskaus on täysi yllätys, silloin on hyvä miettiä, onko vanhemmuus ja perheen perustaminen ajankohtaista tässä elämäntilanteessa. Tilanteesta kannattaa keskustella kumppanin kanssa, sekä mahdollisesti omien vanhempienne ja ystävienne kanssa. Voitte varata ajan myös neuvolan puhelinpalvelusta keskusteluaikaa varten. 

 • Neuvolan puhelinpalvelu p. 08 558 44356.

Vanhemmuus on vastuuta 

Vanhemmaksi tuleminen tuo mukanaan pitkäkestoisen vastuun tulevasta lapsesta. Jo odotusaikana tuleva äiti kantaa vastuuta myös syntyvän lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista. Myös lapsen toinen vanhempi voi ottaa vastuuta jo odotusaikana tukemalla raskaana olevaa vanhempaa, osallistumalla neuvolakäynneille ja valmistautumalla lapsen tuloon. Jos omissa terveystottumuksissa on parannettavaa, nyt on yksi hyvä syy lisää tehdä muutoksia elintapoihin. Raskausaikana vanhemmat ehtivät myös pohtia tulevan lapsen kasvatusta.  

 • Millainen vanhempi juuri sinä haluat olla? 
 • Millaisia arvoja haluatte tulevalle lapsellenne välittää?  
 • Miten vauvan hoitovastuut jaetaan? 
 • Mitä asioita haluatte siirtää omasta lapsuudestanne ja mitä asioita haluatte tehdä toisin? Vanhemmuuteen liittyviä tietoja ja taitoja on hyvä harjoitella jo odotusaikana. Kodista kannattaa tehdä turvallinen ja mukava paikka myös tulevalle lapselle. Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen tapahtuu päivittäisessä arjessa, ja arjen sujuminen on olennainen osa vanhemmuutta.  

Vanhemmuudessa tarvitaan niin tunne- ja vuorovaikutustaitoja kuin ongelmanratkaisu- ja stressinhallintataitojakin. Vanhempien rooli muuttuu lapsen kasvun ja kehityksen edetessä. Samalla vastaan tulee uudenlaisia tilanteita, joita varten tarvitsette uusia toimintamalleja. Lapsen perustarpeiden toteutumisesta tulee osata huolehtia lapsen eri ikäkausina.  

Kesäpäivä Ainolan puistossa, lapsia kiipeilytelineessä leikkimässä ja nuori pariskunta kuvan etualalla.

Voit löytää juuri oman tapasi olla vanhempi 

Somemaailma voi herättää monenlaisia odotuksia ja toiveita tulevaan vauva-arkeen ja vanhemmuuteen liittyen. Somemaailman pohjalta ei kannata kuitenkaan rakentaa mielikuvaa vanhemmuudesta, sillä se harvoin vastaa todellisuutta.  

Vanhempana olemiseen kasvetaan omien lapsuuden kokemusten, muun elämänkokemuksen ja yhteiskunnan vaikutusten myötä. Omalle lapselle vanhempana olemiseen voi löytää juuri oman tapansa, sillä yhtä oikeaa tapaa ei ole. 

Omasta hyvinvoinnista tulee myös huolehtia, sillä tuleva vauva tarvitsee vanhemmat, jotka voivat riittävän hyvin. Muuttuvassa elämäntilanteessa on tärkeää, että taustalla on tukiverkostoa, johon voi turvautua aina tarvittaessa. Monella tukiverkostoon kuuluvat omat vanhemmat, sisarukset, muut sukulaiset ja ystävät. Tukiverkostoa voivat olla myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, vertaistukiryhmät tai naapurit.  

Vanhemmaksi tuleminen voi lujittaa parisuhdetta  

Lapsen odottaminen yhdessä parhaimmillaan lujittaa parisuhdetta. Vanhemmuuteen liittyvistä ajatuksista ja tunteista on hyvä keskustella avoimesti, ja miettiä jo valmiiksi, mihin kaikkeen tuleva lapsi vaikuttaakaan. Myös mahdollisista ikävistä tunteista ja peloista kannattaa puhua, niiden kohtaaminen ja hälventäminen on helpompaa yhdessä. Näistä ajatuksista ja tunteista voi keskustella myös neuvolakäynneillä. 

Varsinkin vauva-aikana lapsi vie lähes kaiken ajan, jolloin parisuhteen hoitamiselle olisi hyvä järjestää säännöllisesti aikaa. Pieni hengähdystauko piristää parisuhdetta, esimerkiksi syöminen ulkona, metsäretki, kävelyllä käynti tai yhteinen kuntosalitreeni auttaa jaksamaan arjessa. Oman tukiverkoston kanssa voi sopia etukäteen muutamia lapsenhoitovuoroja kalenteriin, jolloin pyritte tekemään jotain yhdessä. 

Myös oma aika voi tuntua tarpeelliselta ja omille menoillekin olisi hyvä järjestää aikaa säännöllisesti. Esimerkiksi harrastusmenoista ja kavereiden tapaamisista kannattaa sopia yhdessä ja mahdollisimman tasapuolisesti.

Pieni lapsi kontallaan hiekkarannalla ja työntää kädet hiekkaan

Yksin vanhemmaksi 

Lasta voi odottaa myös yksin. Silloin voi olla hyvä jo odotusvaiheessa tutustua muihin yksin lasta odottaviin ja yksinhuoltajiin. Esimerkiksi somessa toimii useita ryhmiä, joissa voi jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea.

Oman lähipiirin kanssa on hyvä keskustella tilanteesta avoimesti. Tutkimusten mukaan yksi turvallinen vanhempi riittää takaamaan lapselle tasapainoisen ja hyvän kasvatuksen, mutta se ei tarkoita, että yksin täytyisi selvitä kaikesta. Apua saa ja kannattaa pyytää.

Päivitetty 9.1.2024

Kaveripiiri

Ystäviä ja ystävyyttä kannattaa arvostaa ja kunnioittaa.

Parhaassa tapauksessa luotettava ystävä on tukena ja turvana elämän iloissa ja suruissa. Kaveripiirejä on erilaisia. Toiset hengailevat isolla porukalla, joillakin on yksi paras ystävä ja toiset viihtyvät pienessä tiiviissä porukassa. Yksi hyvä ystävä voi korvata monta kaveria.

Katso alta video ystävyydestä. Voit katso videon Ystävyys myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Ystävyys

Erilaisissa tilanteissa voi olla eri ystävä- ja kaveripiirejä

Koulussa ollaan tiettyjen ystävien kanssa ja harrastuksissa toisten seurassa. Ystäviä voi olla useita. Se, että on jonkun hyvä ystävä koulussa ei tarkoita, ettei voisi olla toisen hyvä kaveri harrastusporukassa.

Ystävyyssuhteet syntyvät ja vahvistuvat ajan kanssa. Toimiva ja kestävä ystävyys vaatii molemmilta huomiota ja huolenpitoa. Ystävän kanssa on tärkeää jakaa asioitaan ja pitää yhteyttä itselleen sopivissa tuntuvin määrin. Läheinen ystävyys vaatii luottamusta. On tärkeää, että kun ystävälle kerrotaan salaisuuksia, voi luottaa siihen, että niitä ei kerrota eteenpäin. Hyvä ystävä on rehellinen, haluaa kannustaa ja olla tukena myös hankalina päivinä. Ystävän kanssa oleminen tuntuu hyvältä ja turvalliselta.

Mistä hyvän ystävän tunnistaa?

 • Voit olla oma itsesi.
 • Sinun ei tarvitse teeskennellä, miellyttää tai yrittää muuttaa itseäsi.
 • Uskallat olla myös eri mieltä ja kertoa siitä tarvittaessa.
 • Puhutte riidoista ja erimielisyyksistä suoraan ja rehellisesti kasvotusten, ilman että tarvitsee pelätä ystävyyden rikkoutumista.

Joskus voi käydä niin, että ystävyys loppuu

Toisinaan ystävyys saattaa hiipua vähitellen, toisinaan taas kova riita tai vastoinkäyminen rikkoo ystävyyden yhtäkkiä. Ystävyyden loppuminen voi tuntua todella surulliselta.

Uusi elämäntilanne, kuten uusi koulu tai paikkakunta, tuo elämään kuitenkin uusia tuttavuuksia ja ystäviä. Hiipunut ystävyys voi myös vahvistua uudelleen myöhemmin elämässä.

Elämänmuutokset ja tapahtumat voivat koetella ystävyyttä. Omista murheista tai muutoksista olisi hyvä kertoa ystävälle, jotta toinen osapuoli ei tunne itseään hylätyksi tai säikähdä vähentynyttä yhteydenpitoa.

Jos ystävyys on vain yksipuolista ja ystävältä saa osakseen vain epärehellisyyttä ja huonoa kohtelua, tulisi asiasta puhua yhdessä. Joskus puhuminen ei kuitenkaan paranna tilannetta.

Ikävästä kaveripiiristä kannattaa irtautua

Joskus saattaa huomata, ettei tuttu kaveripiiri tai ystävä olekaan samanlainen kuin ennen. Voi myös käydä niin, että huomaa itse päätyneensä sellaiseen seuraan, jonka toiminta ei tunnu itsestä hyvältä tai järkevältä. Tällaisesta ikävästä kaveripiiristä kannattaa irtautua heti, niin voi välttyä suuriltakin ongelmilta tai ikävältä maineelta.

Porukasta irtautuminen voi pelottaa. Silloin on tärkeää muistaa, että aidosta ystävyydestä tulee kaikille osapuolille hyvä ja turvallinen olo. Ystävyyteen kuuluu myös se, että toisen erilaisia mielipiteitä kunnioitetaan.

Lue yksinäisyydestä Yksinäisyys-välilehdeltä.

Netissä voi myös olla ystäviä

Netissä tai somessa tutuksi tulleen kaverin voi myös tavata kasvokkain, jos molemmat niin haluavat.  Lähellä asuvan tuttavan kanssa tapaamisen järjestäminen on helpompaa kuin eri maassa asuvan kaverin kanssa. Nettitutun tapaaminen ei aina ole täysin mutkatonta.

Nettitutun tapaamiseen ei pidä suostua, ennen kuin on täysin varma toisen henkilöllisyydestä

Netissä on helpompi esittää jotain muuta kuin oikeasti on, muutella totuutta tai jopa valehdella itsestään. Saman ikäiseksi luulemasi mukava tyyppi voi esimerkiksi osoittautua paljon vanhemmaksi aikuiseksi.

Netissä ei pidä kertoa itsestään kaikkea, esimerkiksi kotiosoitettaan tai muita henkilötietoja. Monelta löytyy kuvallisia profiileita monista sosiaalisen median palveluista. Epäilyksesi pitäisi herätä, jos jo pitkän tuntemisen jälkeen nettikaveri ei halua kertoa itsestään mitään, eikä lähettää kuvaansa tai suostu videopuheluun.

Luotettava ja hyvä nettikaveri ei pyydä sinua lähettämään arveluttavia tai paljastavia kuvia itsestäsi, eikä ehdota tapaamista suoraan kotiinsa. Kun tapaamisesta on sovittu yhdessä, ensimmäisen kerran nettituttu on hyvä tavata julkisella paikalla ja mielellään isommalla porukalla.

Netin ja sosiaalisen median käyttöön voi kulua yllättävän paljon aikaa

Netti on nykypäivänä mukana kaikkialla, ja älypuhelimesta on nopeaa ja helppoa nähdä uusimmat videot, kuvat ja päivitykset. Kivojen keskustelujen ja sovellusten parissa aika kuluu huomaamatta.

Netin ja somen käyttö kannattaa sovittaa omaan arkeen siten, että aikaa jää riittävästi myös unelle, harrastuksille, koululle ja kavereille. Hyvän kaverin kanssa viihtyy yhdessä sekä netissä että sen ulkopuolella.

Lue lisää netistä ja mediasta Tietoa nuorille -osion Netti ja media -sivustolta.

Päivitetty 2.10.2023

Ihastuminen

Ihastuneena voi tuntea olonsa onnelliseksi, mutta samalla epävarmaksi.

Tunteekohan tuo toinen samalla tavalla? Miten tekisin aloitteen? Ihastuneena haluaisi kertoa omista tunteistaan koko maailmalle, mutta samalla mietityttää, jos ihastuksen seurassa käyttäytyy hölmösti tai sanoo jotain typerää. Kaikki nämä ovat normaaleja tuntemuksia ihastuneena.

Ihastuminen voi olla upea tunne. Maailma näyttää vaaleanpunaiselta, sydän hakkaa, mihinkään ei voi keskittyä. Tykkäykset toisen kuviin lentelevät somessa puolin ja toisin, ja sydän hypähtää kännykän piipatessa. Toisaalta ihastuminen voi olla vaikea tunne, jos ihastuu esimerkiksi ystävään tai sellaiseen tyyppiin, johon kaverikin on ihastunut.

Nuoruudessa voi myös palavasti ihastua julkkikseen, kuten johonkin vloggaajaan, tubettajaan tai laulajaan. Huone voi täyttyä idolin kuvista, ja hän voi tuntua maailman ihanimmalta ja hyvännäköisimmältä tyypiltä. Pikkuhiljaa ihastukset alkavat siirtyä myös lähemmäksi, esimerkiksi johonkin mukavaan luokkakaveriin tai tuttuun.

Katso alta video ihastumisesta. Voit katsoa videon Ihastuminen myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Ihastuminen

Joskus voi myös jakaa ihastuksen yhdessä kaverin kanssa

Ihastusta ihaillaan yhdessä, tarkkaillaan ja asiasta kikatellaan. Kun omasta ihastuksesta kertoo kaverille, samalla harjoitellaan ystävyyden pelisääntöjä, kuten luottamusta ja salaisuuksien säilyttämistä. Ystävyydessä opitut taidot luovat hyvää pohjaa mahdolliselle myöhemmälle seurustelulle.

Kun ihastusta ei halua enää vain tarkkailla etäältä ja haaveilla salaa, alkaa pohtimaan aloitteen tekemistä. Miten saisin hänet huomaamaan minut, miten kerron hänelle tunteistani?

Hyviä vinkkejä aloitteen tekemiseen:

 • Ole oma ihana itsesi ja toimi, kuten itsestäsi parhaalta tuntuu.
 • Katso ihastusta silmiin ja hymyile, näin osoitat, että olet huomannut hänet.
 • Voit pyrkiä viettämään aikaa siellä, missä ihastuksen kohteesikin on.
 • Viestillä tai somessa voi olla helpompi lähestyä ja aloittaa juttelu.

Liian äkillinen tai hyökkäävä lähestyminen saattaa säikäyttää ihastuksen

Ihastuneena voi pohtia, millä tavoin itsestä olisi mukavaa, että itselle tunnustetaan ihastus. On aina imartelevaa, kun saa kuulla, että on jonkun ihastuksen kohde. Ihastumisen ei tarvitse kuitenkaan edetä mihinkään, jos itse ei halua.

Lue lisää seurustelusta Seurustelu-välilehdeltä.

Päivitetty 2.10.2023

Seurustelu

Seurustelusuhteessa molemmat haluavat olla toisen kanssa enemmän kuin kaveri.

Molemminpuolinen ihastuminen voi johtaa seurusteluun, jos molemmat niin haluavat. Seurustelusta sovitaan yhdessä. Seurustelu on erilaista eri ikävaiheissa. Nuorena seurustelu voi olla kädestä pitämistä välitunneilla, tykkäyksiä ja viestien laittelua somessa. Kun seurustelu muuttuu vakavaksi, toiseen ihmiseen on kiintynyt vahvasti ja on valmis kantamaan toisesta ihmisestä myös vastuuta.

Lue lisää ihastumisesta Ihastuminen-välilehdeltä.

Katso alta video seurustelusta. Voit katsoa videon Seurustelu myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Seurustelu

Kenenkään ei ole pakko seurustella

Seurusteluun ei pidä ryhtyä sen vuoksi, että kaveritkin niin tekevät, tai ettei joutuisi olemaan yksin. Seurustelua ei kannata aloittaa epärehellisesti. Jos et ole varma, haluatko edes seurustella, kannattaa se kertoa heti hienotunteisesti toiselle osapuolelle. Seurusteluun kuuluu molemminpuolinen tykkääminen ja halu olla toisen kanssa enemmän kuin kaveri.

Sinkkuna olemisessa ja seurustelussa on hyviä ja huonoja puolia

Sinkkuna voi päättää itse omista menoistaan ja aikatauluistaan ilman, että tarvitsee huomioida toisen tarpeita tai ajatuksia. Silloin on paremmin aikaa tutustua itseensä, omiin tunteisiin ja tavoitteisiin elämässä.

Toisista sinkkuna oleminen ei tunnu hyvältä ja vierelleen voi kaivata toista ihmistä. Olo voi tuntua yksinäiseltä tai riittämättömältä. Läheisyyden kaipuu ja toiveet omasta kullasta saattavat vaivata mieltä usein. Silloin on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista ja tehdä hyvää oloa tuovia asioita. Seurustelusuhdetta ei voi pakottaa. Usein seurustelukumppani tulee eteen silloin, kun sitä vähiten odottaa.

Katso alta video sinkkuudesta. Voit katsoa sen myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Sinkkuus

Seurustelussa toista osapuolta pitää pystyä kohtelemaan rehellisesti ja kunnioittavasti

Toiselta ei voi vaatia enempää kuin itse on valmis antamaan. Toimivassa suhteessa osapuolet tukevat toisiaan elämän eri valinnoissa. Oman elämän päätökset, kuten opiskelu- ja ammatinvalinnat, pitää pystyä tekemään ilman toisen painostusta. Vaikka seurustelu ja yhdessä oleminen on ihanaa ja tuntuu vievän kaikki ajatukset, on tärkeää säilyttää myös omat harrastukset ja ystävät.

Lue millainen hyvä ystävä on Kaveripiiri-välilehdeltä.

Täydellistä kumppania ei ole olemassakaan

Jokaisessa meissä on hyviä ja huonoja puolia. Hyvässä seurustelusuhteessa täytyy oppia hyväksymään myös toisen huonoja puolia. On hyvä muistaa, että toisen ihmisen persoonaa tai tapoja ei voi muuttaa omien mieltymysten mukaiseksi. Jokainen voi muuttaa vain itseään.

Myös ristiriidat, erimielisyydet ja riitely kuuluvat seurusteluun, mutta niitä pitää pystyä käsittelemään rakentavasti ja toista loukkaamatta. Rakentavaan riitelyyn ei kuulu minkäänlainen väkivalta tai haukkuminen. Rakentavasti riitelemällä ja yhteisillä keskusteluilla seurusteluside vahvistuu ja lujittuu.

Päivitetty 2.10.2023

Jokainen pari ja seurustelusuhde etenevät omaan tahtiinsa.

Seurustelun etenemistä on esimerkiksi seksin aloittaminen, vanhemmille ja suvulle esittäytyminen, yhteen muutto, yhteisen omaisuuden hankkiminen ja kihlautuminen. Ei ole olemassa sääntöjä siitä, miten tai missä tahdissa seurustelun pitäisi edetä.

Seurustelu ja tunteet kehittyvät ja vahvistuvat ajan kanssa

Haluun sitoutua tai edetä suhteessa vaikuttavat myös edelliset kokemukset ihmissuhteissa. Vaikeat tai raskaat kokemukset edellisissä ihmissuhteissa saattavat vaikuttaa hyvinkin pitkään. Käsittelemättömät hankalat asiat voivat varjostaa uutta suhdetta. Asioista, peloista ja omista tunteista on hyvä puhua yhdessä toisen kanssa ennen seurustelusuhteessa etenemistä.

Toista ei saa pakottaa etenemään seurustelussa tai tekemään valintoja, joihin ei ole valmis. Seurustelussa ei pidä kiirehtiä sen vuoksi, että kaveritkin niin tekevät tai kokee ulkopuolelta tulevaa painostusta.

Seurusteleva pari määrittelee itse oman seurustelunsa

Toisen kanssa voidaan sopia, miten usein ollaan yhdessä, mitä asioita toisen kanssa jaetaan ja millaista yhteinen ajanvietto on. Yhteisten pelisääntöjen tulee pohjautua molempien vapaaehtoisuuteen ja halukkuuteen tehdä yhteisiä päätöksiä.

Toista ei voi käskeä tai pakottaa sitoutumaan tai jakamaan elämäänsä enemmän tai nopeammin. On myös tärkeää pohtia rehellisesti omaa valmiuttaan seurustelussa. Ei pidä tehdä mitään sellaista, mihin ei itse koe olevansa valmis.

Seurustelussa eteneminen on ajankohtaista silloin, kun molemmat sitä haluavat

Asioista on hyvä pystyä keskustelemaan. Seuraavan askeleen ottaminen seurustelusuhteessa tulee aina pohjautua yhteiseen haluun, luottamukseen ja avoimeen keskusteluun. Painostaminen, pakottaminen tai kerjääminen erolla uhkaillen ei ole oikea tapa edistää tai kehittää suhdetta.

Seurustelun paikoillaan pysyminen ei ole jämähtämistä tai suhteen laimentumista. Seurustelua ei tarvitse kiirehtiä vain etenemisen vuoksi. Seurustelu ja yhdessä oleminen voivat olla aivan yhtä ihanaa, vakavaa ja sopivaa vaikka portaikon yhdelle askelmalle pysähdyttäisiin pitkäksikin ajaksi. Jotkut seurusteluparit eivät edes yhteisestä päätöksestä halua edetä, vaan ovat tyytyväisiä nykytilanteeseen.

Joskus voi herätä ajatus, että seurustelun vieminen seuraavalle tasolle poistaa ongelmia

”Ehkä riitelemme vähemmän, jos muutamme nyt yhteen?” Seurustelusuhteessa seuraavalle portaalle astuminen ei ole kuitenkaan ratkaisu ongelmiin tai pakokeino. Suhde on valmis etenemään seuraavalle askelmalle, kun asiat ovat kunnossa ja seurustelusuhde voi hyvin. Vakaalle ja vahvalle pohjalle on hyvä alkaa rakentaa uutta.

Päivitetty 2.10.2023

Eroa ja omia tunteita pohtiessa, on tärkeää olla rehellinen itselleen ja toiselle.

Mistä tietää seurustelenko oikean tyypin kanssa? Entä jos seurustelu on tullut tiensä päähän? Haluanko olla oikeasti juuri tämän tyypin kanssa? Joskus seurustelussa voi olla vaikeaa erottaa omaa tai toisen hyvinvointia.

Joskus epäröinti tai tyytymättömyys voi johtua myös itsestä ja omasta elämäntilanteesta, ei suoraan seurustelusuhteesta. Jos kuitenkin seurustelu ja yhdessäolo tuntuvat enemmän pahalta kuin hyvältä, tai itsessään huomaa toistuvasti tyytymättömyyttä, kannattaa asialle tehdä jotain.

Eroa pohtiessa voi itsekseen miettiä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Oletko tyytyväinen tämän hetkiseen tilanteeseen?
 • Onko seurustelu oma valintasi?
 • Kuunteletteko toisianne?
 • Odotatko hänen näkemistään?
 • Onko teillä tulevaisuuden suunnitelmia?
 • Oletteko mielestäsi hyvä pari?
 • Tykkäättekö liikkua ulkona yhdessä ja tavata uusia ihmisiä pariskuntana?

Jos suurin osa vastauksista on kielteisiä, kannattaa seurustelun jatkamista pohtia vakavasti

Seurustelun lopettaminen ja eroaminen ovat vaikeita päätöksiä. Eroa pohtiessa tulee pohdittua myös omaa itseään ja tunteitaan. Jos seurustelua halutaan jatkaa haasteista huolimatta, tulee mahdollisista halutuista muutoksista puhua yhdessä toisen kanssa.

Jokainen joutuu joskus elämässään kohtaamaan pettymyksiä ja sydänsuruja. Jos seurustelu päättyy eroon, tuntee varmasti tuskaa, pettymystä, kaipuuta ja muita ikäviä tunteita. Jätetyksi tuleminen voi järkyttää. Päässä pyörii ajatuksia: Miksi? Teinkö jotain väärin? Enkö ollut riittävän hyvä?

Usein myös heräävät epäilykset ja pelko siitä, että toinen löytää tai on jo löytänyt jonkun uuden ja paremman. Sydänsurut ovat tunteita ikävimmästä päästä ja voivat saada mielialan matalaksi.

Suru, pettymys ja tuska seurustelun päättyessä ovat normaaleja tunteita

Tunteet ovat osa elämää. Itselleen pitää antaa lupa surra päättynyttä seurustelua ja hyväksyä pintaan nousevia tunteita itsessään.

Suremalla ja hyväksymällä tunteita ne vähitellen lievittyvät ja helpottavat. Ei ole olemassa oikeaa aikaa sille, milloin erosta pitäisi olla toipunut. Itselleen ja toipumiselle on hyvä antaa riittävästi aikaa ja tilaa.

Tunteista ja pahasta olosta selviää puhumalla. Hyviä kuuntelijoita voivat olla vaikka ystävät, perheenjäsenet, läheiset aikuiset, koulukuraattori tai psykologi. Myös kaikenlainen mukava tekeminen voi piristää mieltä. Älä jää asian kanssa yksin.

 • Lue lisää tunteista Tietoa nuorille -osion Hyvinvointi ja terveys -sivustolta.

Ero on luopumista

Usein seurustelun päättyessä joutuu luopumaan kumppanin ja hyvän ystävän lisäksi myös yhteisistä suunnitelmista, haaveista ja toiveista. Mahdollinen yhdessä asuminen vaihtuu oman kämpän etsintään, ja tavarat menevät jakoon. Eron jälkeen on normaalia, että tuntee yksinäisyyttä, pettymystä ja epäonnistumisen kokemuksia.

On mahdollista, että eron jälkeen pysytään ystävinä. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu, ja joskus voi tuntua mahdottomalta jatkaa heti eron jälkeen ystävinä. On tärkeä muistaa, että seurustelusuhteen loppuminen ei tee kenestäkään ihmisenä yhtään huonompaa tai arvottomampaa.

Toiselle osapuolelle ero saattaa tulla yllättäen

Jos itse on aloitteentekijänä seurustelun päättämisessä, on tärkeää selvittää asia hienotunteisesti ja kahden kesken. On tärkeää olla myötätuntoinen ja rehellinen erotilanteessa ja antaa suhteen lopettamiselle jokin selitys. Erotessa kannattaa välttää toisen syyllistämistä ja loukkaamista. Vaikka seurustelu päättyy, ei toisen luottamusta saa rikkoa.

Seurustelussa yhdessä koetut asiat, salaisuudet, kokemukset sekä valokuvat ja viestit ovat edelleen osa seurustelun yksityisyyttä, eikä niitä saa levitellä muille. Omaa pahaa oloa ja tuskaa ei pidä yrittää lievittää loukkaamalla toisen yksityisyyttä.

Päivitetty 2.10.2023

Kiusaaminen

Kenelläkään ei ole oikeutta kiusata tai satuttaa toista ihmistä.

Kenenkään ei tarvitse sietää minkäänlaista henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai kiusaamista. Kiusaamista voi olla fyysisen kiusaamisen lisäksi myös henkinen kiusaaminen, kuten haukkuminen, porukasta ulosjättäminen tai selän takana pahan puhuminen.

Fyysisen kiusaamisen, eli lyömisen, tönimisen ja potkimisen lisäksi omaisuuden vahingoittaminen ja varastaminen on kiusaamista. Toista ihmistä ei saa millään tavalla koskea sopimattomasti, ei edes leikillään. Väkivaltainen kiusaaminen tai omaisuuden rikkominen on poliisiasia.

Myös perättömien huhujen levittely ja toista ihmistä häpäisevien asioiden kertominen netissä tai muuten julkisesti on laitonta. Toisesta ihmisestä ei saa ottaa tai levittää kuvia ilman lupaa.

Myös sanat satuttavat

Kiusaamista on kaikenlainen nimittely, ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, kiristäminen, uhkailu ja ulkonäön tai muun ominaisuuden ilkeä arvosteleminen. Netissä, viesteillä tai sosiaalisessa mediassa pilkkaaminen, huhujen levittäminen tai haukkuminen on myös kiusaamista. Sellainen toiminta, joka voi tuntua vain leikiltä tai hauskalta vitsiltä, voi kohteena olevasta ihmisestä tuntua tosi pahalta. Koskaan ei voi täysin varmasti tietää, miltä toisesta tuntuu.

Kiusaaminen ei ole koskaan kiusatun syy

Kiusaamisen kohteeksi joutuminen tuntuu todella pahalta ja pelottavalta. Kiusaaminen saa myös usein pohtimaan, onko minussa jotain vikaa. Kiusatuksi joutumista ei tarvitse hävetä, sillä se ei ole kiusatun vika. Asiasta pitää kertoa heti vanhemmille, opettajille tai jollekin muulle luotettavalle aikuiselle, jotta kiusaaminen saadaan loppumaan.

Ulkopuoliset eivät aina huomaa kiusaamista ilman, että heille kerrotaan asiasta. Kiusatuksi joutumisesta pitää kertoa niin usein ja niin monelle henkilölle, että asia otetaan tosissaan. Esimerkiksi kouluilla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja muuhun häirintään. Jos joku lähettää törkeitä tekstiviestejä, kommentteja sosiaaliseen mediaan tai vaikka sähköposteja, säilytä ne todisteina.

Päivitetty 2.10.2023

Yksinäisyys

Pitkään jatkunut yksinäisyys voi johtaa huonoon mielialaan ja itsetunnon laskuun.

Jokainen ihminen tuntee itsensä silloin tällöin yksinäiseksi. Yksinäisyyttä voi tuntea hetkittäin tietyissä tilanteissa, tai se voi olla jatkunut jo pitkään.

Yksinäisyys saattaa surettaa ja aiheuttaa epävarmuutta. Voi herätä kysymys, onko itsessä jotain vikaa, jos kavereita ei ole? Jokainen on kuitenkin yhtä arvokas ja tärkeä, riippumatta siitä, montako kaveria on. Jokainen näyttää ja kuulostaa erilaiselta, ja jokaisella on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Kun arvostat itseäsi, on muidenkin helpompi arvostaa sinua.

Tuoreen, vuoden 2023 Kouluterveyskyselyyn vastanneista 8.-9. luokkalaisista tytöistä sekä ammattiopistojen ja lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijatytöistä noin 20-30 % kokee yksinäisyyttä melko usein tai jatkuvasti. Samanikäisistä pojista yksinäisyyden kokemuksia on noin 10 prosentilla. Yksinäisyys vaikuttaa siis lukemattomien nuorten elämään meillä Suomessa.

Katso alta video yksinäisyydestä. Voit katsoa videon Yksinäisyys myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Yksinäisyys

Uusi harrastus voi tuoda elämään uusia ihmisiä

Vietä aikaa ihmisten kanssa, joilla on samoja vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Uuteen ihmiseen voi olla helpompi tutustua jonkun itselle tutun aiheen tai tekemisen äärellä.

Oulussa toimii erilaisia nuorten ryhmiä, joihin on helppo mennä mukaan. Lisätietoja ajankohtaisista harrastusmahdollisuuksista ja nuorten ryhmistä saat esimerkiksi Byströmin Ohjaamosta. Apua yksinäisyyteen löydät myös Oulun Tyttöjen Talolta, Oulun Poikien Talolta ja Punaisen Ristin ystävätoiminnasta.

Kaikki yksin oleminen ei ole yksinäisyyttä

Olemalla välillä yksin saa mahdollisuuden rauhoittumiseen. Sosiaalisinkin ihminen tarvitsee välillä omaa aikaa. Yksin oleminen on yhtä tärkeää kuin yhdessäolo. Kaikkien elämässä tulee välillä tilanteita, joissa joutuu olemaan yksin. Siksi on hyvä opetella myös viihtymään yksin ja tekemään mieluisia asioita vain omassa seurassaan.

Yksinäisyyden tunteista kannattaa puhua

Jos yksinäisyyden tunteet ovat voimakkaita tai jatkuneet pitkään, kannattaa asiasta puhua vanhemmalle tai jollekin luotettavalle aikuiselle. Elämäntilanteiden vaihtuminen ja uudet piirit voivat tuoda elämään uusia tuttavuuksia ja helpottaa yksinäisyyttä.

Yksinäisyyttä voi lievittää myös netin keskustelupalstoilla, ja joskus nimettömänä keskustelu voi tuntua helpommalta. Saatat yllättyä, kuinka monilla on vastaavia kokemuksia ja tunteita.

Lue lisää nettikavereista Kaveripiiri-välilehdeltä.

Päivitetty 2.10.2023

Kysy tai keskustele aiheesta PulmaKulmassa:

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen