Kaksi nuorta vaateliikkeessä.

Raha-asiat

Omasta taloudesta huolehtiminen on tärkeä taito. On hyvä tietää, paljonko rahaa on ja paljonko sitä eri asioihin menee. Kun tulot ja menot ovat tasapainossa keskenään, tilanteita voi ennakoida, laskujen maksaminen sujuu vaivatta ja tarpeellisiin ostoksiin on varaa.

Suurimman osan tuloista vievät yleensä asumiskulut, joihin kuuluu vuokran tai vastikkeen lisäksi muitakin menoja. Omassa taloudessa asuvalla rahaa kuluu asumisen lisäksi esimerkiksi ruokaan, paikasta toiseen liikkumiseen, puhelimeen, nettimaksuihin, vaatteisiin ja harrastuksiin. Kansaneläkelaitokselta eli Kelalta voit saada rahallista tukea erilaisissa elämänvaiheissa, jos omat rahat eivät riitä välttämättömiin elämän kuluihin.

Joskus taloudellinen tilanne pääsee horjumaan: yllättävä menoerä voi syödä ison osan rahoistasi ja vaikeuttaa elämääsi. Tällöin kannattaa miettiä, mikä olisi paras ratkaisu asian selvittämiseksi: rahan säästäminen, lainaaminen vai maksujen uudelleensopiminen.

Päivitetty 15.12.2023

Lue tarkempaa tietoa:

Tulot ja menot

Taloudenhallinnassa on tärkeintä se, että menot ovat pienemmät kuin tulot.

Kun tulosi ovat suurempia kuin menot, voit laittaa rahaa säästöön yllättävien menojen varalle tai vaikka lomareissua varten. Yllättäviä menoja voivat olla esimerkiksi pyykkikoneen rikkoutuminen tai lemmikin eläinlääkärikulut.

Lue säästövinkkejä Vinkkejä säästämiseen -välilehdeltä.

Tuloiksi lasketaan kaikki raha, jonka tienaat työnteolla tai saat etuutena esimerkiksi Kelalta

Alaikäisenä ei välttämättä ole vielä tuloja ollenkaan, sillä alle 18-vuotias kuuluu samaan talouteen vanhempiensa kanssa. Vanhemmat ovat elatusvelvollisia lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Lapsilisä maksetaan vanhemmille, mutta heidän kanssaan voi neuvotella, voiko lapsilisän tai osan siitä saada omaan käyttöön. Kelan lapsilisää maksetaan kuukausittain 17 ikävuoteen asti.

Lue Kelan tuista Kelan tuet -välilehdeltä.

Suurin tulonlähde on useimmiten työstä saatu palkka

Alaikäisenä töitä voi tehdä tietyin rajoituksin koulujen loma-aikoina, iltaisin ja viikonloppuisin. Kun olet suorittanut oppivelvollisuuden, sinun on mahdollista aloittaa kokopäivätöiden tekeminen.

Lue tietoa rahan ansaitsemisesta alaikäisenä Rahan ansaitseminen alaikäisenä -välilehdeltä.

15 vuotta täyttänyt saa avata omatoimisesti pankkitilin ja hallita itse ansaitsemiaan rahoja

Jos alaikäinen 15 vuotta täyttänyt tallettaa ja nostaa vain omia rahojaan, hän voi avata ja allekirjoittaa tilin itsenäisesti. Alle 18-vuotiaana et voi tehdä yksin ostoksia, joiden arvo on suuri. Vanhemmilla on oikeus puuttua lapsensa suurempiin ostoksiin sekä vaatia tehtyjen kauppojen purkamista. Velaksi voit ostaa itsenäisesti vasta 18 vuotta täytettyäsi.

Lue tärkeistä ikärajoista Tietoa nuorille -osion Laki nuorille -sivulta.

Eniten rahaa menee välttämättömiin kuluihin

Suurimman menoerän muodostaa yleensä asuminen ja siihen liittyvät kulut. Välttämättömiä menoeriä ovat esimerkiksi vakuutukset, vaatteet, puhelin ja liikkuminen paikasta toiseen. Myös ruoka ja muut säännölliset menot lohkaisevat suuren osan tuloista. Omaan kotiin muuttaminen vaatii alkuun rahaa myös huonekaluihin ja kodinkoneisiin sekä mahdolliseen vuokravakuuteen.

Lue omillaan asumisesta Tieto nuorille -osion Asuminen-sivulta.

Lue asumisen kuluista Tietoa nuorille -osion Asuminen-sivulta.

Harvalla nuorella on rahaa tuhlattavaksi asti, joten euroja täytyy laskea, jotta ne riittävät. Melkein kaikissa menoissa on mahdollisuus valita erihintaisten vaihtoehtojen välillä. Sinun kannattaa vertailla hintoja ja pohtia, mitkä hankinnat ovat oikeasti tarpeellisia ja välttämättömiä. Raha-asioista ja hankinnoista kannattaa keskustella vanhempien kanssa. Raha-asioiden hallintaan on tarjolla erilaisia apuvälineitä, kuten verkkopankeissa toimivat tai puhelimeen ladattavat sovellukset.

Monet yritykset ja palvelut myöntävät alennuksia nuorille, opiskelijoille ja työttömille. Monet julkiset palvelut ovat täysin ilmaisia. Alennuksista ja muista etuuksista kannattaa ottaa selvää ja hyödyntää niitä.

Päivitetty 15.12.2023

Kelan tuet

Kelasta voi saada tukea esimerkiksi opiskeluun, lapsiperheille, tai jos sairastuu vakavasti tai jää työttömäksi.

Jos omat rahat eivät riitä kattamaan normaalielämän peruskuluja, kannattaa selvittää oikeudet mahdollisiin tukiin. Osa tuista on automaattisia ja osa perustuu tarveharkinnalle.

Esimerkiksi lapsilisä maksetaan automaattisesti alaikäisestä lapsesta tuen hakemisen jälkeen. Toimeentulotuki puolestaan myönnetään vain, jos todetaan, ettei hakijan oma varallisuus riitä kattamaan välttämättömiä jokapäiväisiä menoja. Kelan myöntämä toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto. Sitä voi saada vasta, kun kaikki muut tukimuodot on haettu ja tarkistettu.

Asumiskuluihin voit saada apua Kelasta

Asumisen tukiin vaikuttavat asumismenot, tulot ja asunnossa asuvien lukumäärä. Asumistukea tai -lisää voivat saada pienituloiset, työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja varusmiesten puolisot ja lapset.

Asumistuki voi olla korkeintaan 80 % asumismenoista. Tukea voi saada esimerkiksi vuokraan tai vastikkeeseen. Asumismenoille on määritetty yläraja eli suurin asumismenojen euromäärä, jonka perusteella asumistukea voi saada.

Opiskelijana voit saada opintotukea ja opintolainaa

Kun tulet hyväksytyksi oppilaitokseen ja suunnitelmanasi on opiskella päätoimisesti, voit saada opintotukea. Opintojen rahallisella tukemisella taataan jokaisen mahdollisuus saada koulutusta riippumatta perhetaustasta tai varallisuudesta.

Päätoiminen opiskelija on yleensä oikeutettu opintorahaan, asumistukeen ja valtion takaamaan opintolainaan. Työssä olevat aikuiset voivat hakea esimerkiksi aikuiskoulutustukea. Opiskelua tukevat myös monet säätiöt ja järjestöt apurahoin ja stipendein. Työttömät voivat tietyin edellytyksin opiskella työmarkkinatuella.

Lue opiskelijan taloudesta Tietoa nuorille -osion Koulutus ja opiskelu -sivulta.

Työttömänä kannattaa selvittää nopeasti, mihin tukiin on oikeutettu

Työttömyysturvan edellytyksenä on, että työtön on työmarkkinoiden käytettävissä ja ottaa vastaan tarjottua työtä. Voit hakea työttömyysturvaa heti sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE -toimistoon. Tukinimikkeitä ovat työmarkkinatuki ja työttömyyspäiväraha, joka voi olla peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa. Kela auttaa selvittämään, mihin tukeen olet oikeutettu.

Viimesijainen toimeentuloturvan muoto on toimeentulotuki

Toimeentulotukea voit saada silloin, kun oma varallisuus, tulot ja muut tuet eivät riitä elämiseen. Toimeentulotukea saa yleensä vain kuukaudeksi kerrallaan. Tuen on tarkoitus olla väliaikaista ja parantaa niiden asemaa, jotka ovat yhteiskunnassa kaikista heikoimmassa asemassa.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta

Perustoimeentulotukea voit hakea Kelan verkkopalvelussa tai paperisella lomakkeella. Myös tarvittavat liitteet voit toimittaa joko sähköisesti tai paperisena. Tukea on mahdollista hakea myös suullisesti. Silloin voit ottaa yhteyttä Kelan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan kunnasta

Hyvinvointialueen sosiaalipalveluista voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea. Sinun tulee ensin hakea perustoimeentulotukea Kelasta. 

Kelan hakemuksessa voit ilmoittaa, että haet täydentävää tai ehkäisevää tukea sosiaalipalveluista. Voit myös pyytää heitä siirtämään hakemuksen eteenpäin sosiaalipalveluihin. Jos olet jo saanut myönteisen perustoimeentulotukipäätöksen Kelasta, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää tukea suoraan sosiaalipalveluista.

Päivitetty 15.12.2023

Maksuhäiriömerkintä ja asuminen

Vuokranantajat haluavat usein tarkistaa vuokralaisten luottotiedot ennen asunnon vuokraamista.

Maksuhäiriömerkintä saattaa vaikeuttaa merkittävästi vuokra-asunnon saamista. Erityisen vaikeaa vuokra-asunnon saaminen voi olla, jos maksuhäiriömerkinnät ovat tulleet aikaisemmista vuokrarästeistä.

Kotivakuutuksen saaminen voi vaikeutua maksuhäiriömerkintöjen vuoksi

Useimmat vuokranantajat velvoittavat vuokralaista ottamaan asuntoon kotivakuutuksen. Vakuutuksen saamisesta kannattaa neuvotella avoimesti vakuutusyhtiöiden kanssa.

Maksuvaikeuksissa olevan on tärkeää huolehtia aina ensin vuokranmaksusta

Muista laskuista tulleet maksuhäiriömerkinnät eivät ole syy häätöön, jos vuokrat maksetaan ajallaan. Yhdenkin kuukauden rästiin jäänyt vuokra on suuri summa maksettavaksi myöhemmin. Kerran häädön saaneen voi olla vaikea löytää uutta asuntoa.

Neuvoja maksuvaikeuksiin Laskut maksamatta -välilehdeltä.Päivitetty 18.12.2023

Rahan ansaitseminen alaikäisenä

Alaikäisenä rahaa voi ansaita esimerkiksi viikkorahana, työnteolla tai marjoja poimimalla.

Lainsäädännön mukaan nuori työntekijä saa aloittaa työnteon sinä vuonna, jona hän täyttää 14 vuotta.

Lue työnteosta alaikäisenä Tietoa nuorille -osion Työ ja yrittäjyys -sivulta.

Vanhempien tehtävä on huolehtia alaikäisestä lapsestaan, ostaa ruokaa ja vaatteita

Omiin ylimääräisiin menoihin voi yrittää säästää ja kerätä rahaa. Rahan saamiseksi ei ole olemassa mitään luotettavia helppoja ja nopeita keinoja. Riippuen siitä, kuinka suuria summia tavoittelee, voi rahan ansaitsemiseen kulua hyvinkin pitkä aika.

Vanhempien kanssa kannattaa keskustella siitä, mihin rahaa tarvitsee ja kuinka sitä voisi säästää

Jokaista uusinta tavaraa ei ole pakko saada heti. On tärkeä muistaa, että harvemmin uudet ja hienoimmat tavarat tekevät onnelliseksi tai elämää paremmaksi. Kannattaa miettiä, onko liian tiukka säästäminen ja jatkuva kivoista menoista sekä tapahtumista kieltäytyminen esimerkiksi uuden puhelimen arvoista.

Vinkkejä miten voit ansaita ja säästää rahaa alaikäisenä:

 • Jos saat kotoa viikko- tai kuukausirahaa, laita siitä säästöön joka kerta pieni osa.
 • Kysy vanhemmiltasi, sukulaisiltasi tai perheeltäsi pieniä ylimääräisiä kotitöitä, joita tekemällä voisit ansaita hieman taskurahaa tai korotettua viikkorahaa.
 • Syksyisin voit kerätä ja myydä marjoja.
 • Kerää ja palauta tyhjiä panttipulloja ja -tölkkejä.
 • Omia tarpeettomaksi käyneitä tavaroita ja vaatteita voi myydä kirpputoreilla tai nettikirppareilla. Tähän tulee pyytää lupa omilta vanhemmilta.Päivitetty 18.12.2023

Verotus

Verotuloilla rahoitetaan yhteiskunnan palveluita, kuten terveydenhuoltoa, koulutusta ja liikennevirastoa.

Jokainen suomalainen maksaa veroja omien tulojensa mukaisesti. Suurituloiset maksavat veroja enemmän kuin pienituloiset. Ostosten ja muiden palvelumaksujen summasta osa menee veroihin. Myös alaikäisen pitää maksaa veroja tuloistaan.

Verottaja saa tulotiedot suoraan työnantajilta. Palkkatulojen lisäksi myös opintoraha, työttömyyspäiväraha ja monet muut Kelan etuudet ovat verotettavaa tuloa.

Verokortin veroprosentti riippuu tulojen määrästä

Veronmaksun suuruuden tuloista määrittelee veroprosentti, joka näkyy verokortissa.

Jos veroprosentti on ollut suhteessa tuloihin liian korkea, maksetaan ylijääneet verot seuraavan vuoden aikana takaisin veronpalautuksena. Jos veroprosentti on ollut tuloihin nähden liian pieni, joudutaan maksamaan jäännösveroa, eli niin kutsuttuja mätkyjä.

Omaa veroprosenttia voi halutessaan muuttaa pienemmäksi tai suuremmaksi. Muutoksen voi tehdä verotoimiston sähköisen Omavero-palvelun kautta, puhelimitse tai käymällä verotoimistossa. Veroprosenttilaskurilla voit arvioida veroprosenttisi suuruuden. Jos laskurin tulos on eri kuin verokorttisi prosentti, tilaa itsellesi muutosverokortti.

Päivitetty 18.12.2023

Rahan lainaaminen

Pieniä summia rahaa voi satunnaisesti lainata kavereilta, perheenjäseniltä tai muilta läheisiltä.

Joskus huolellinen rahankäytön suunnittelu ja arvio omasta tilanteesta voi pettää. Voi tulla yllättävä kulu, esimerkiksi pyykinpesukone rikkoutuu. Tutut usein antavat lainaa, jos lainan kysyjä on luotettava ja hoitaa asiansa rehellisesti.

Takaisinmaksu kannattaa suorittaa pian, ja jos kaveri joskus tarvitsee lainaa, on vastavuoroisuus kohteliasta. Lainailusta ei kuitenkaan kannata tehdä tapaa. Kenenkään ei ole pakko lainata omia rahojaan toiselle. Jos kaveri tai tuttava ei lainaa rahaa, siitä ei pidä suuttua.

Jokainen on itse vastuussa rahankäytöstään

Jos omat rahasi ovat aina vähissä ja lainaat rahaa kavereilta toistuvasti, kannattaa miettiä mihin rahaa kuluu. Samalla voit miettiä, miten saisit rahasi riittämään paremmin. Jos kaveri kysyy jatkuvasti lainaa eikä takaisinmaksu järjesty sovitusti, hänelle voi sanoa, että sinulla ei ole enempää rahaa lainattavaksi.

Onko rahan tarve niin suuri, että tarvitset korkeakorkoista pikavippiä?

Harkitse tarkkaan pikalainojen ja vippien ottamista. Niiden korot voivat olla yllättävän suuria ja laina-ajat lyhyitä. Lainoja tarjoavat monet erilaiset yritykset, joten jos kuitenkin päädyt pikalainaan, vertaile niitä tarjoavia yrityksiä ja niiden lainaehtoja.

Laina pitää maksaa takaisin sovitussa ajassa. Pikalaina on harvoin yksinkertainen tai oikea tapa hoitaa raha-asioitaan. Joskus lainaa maksetaan takaisin ottamalla uusia lainoja, mistä alkaa helposti velkakierre.

Lainojen ja vippien maksamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia ongelmia

Maksuhäiriömerkinnän voi saada,  kun maksut jäävät maksamatta sekä maksuhuomautukset ja lopulta perintätoimistosta tuleva kirje huomioimatta. Maksuhäiriömerkintä tekee luottokortin ja lainojen saamisesta vaikeaa. Myös vuokra-asuntoa tai työpaikkaa on hankalampi saada.

Tutustu Laskut maksamatta -välilehteen.


Päivitetty 18.12.2023

Työnteko opiskeluiden ohessa

Työskentely opiskelujen ohessa tuo lisätuloja ja arvokasta kokemusta työelämästä.

Opintojen suorittaminen määräajassa ja oman alan töiden tekeminen opintojen ohessa kannattaa tulevan työelämän kannalta. Kokemus työelämästä on hyödyksi, vaikka työ ei olisikaan oman alan työtä.

Opiskelijan päätehtävä on opiskelu

Tärkeää on löytää työ, joka ei hidasta tai haittaa opintojen etenemistä. Joustava työnantaja ymmärtää myös opiskelujen tärkeyden ja kiireet. Jos työ alkaa haitata liiaksi opintoja, kannattaa omia työtuntejaan vähentää.

Kenenkään ei pidä uuvuttaa itseään liiallisilla kiireillä. Aina töiden tekemiselle opiskelun ohella ei riitä aikaa. Myös harrastuksille, riittävälle levolle ja ihmissuhteille on oltava aikaa.

Työharjoittelun tarkoituksena on käytännön työn oppiminen ja työelämään tutustuminen

Monien alojen opintoihin kuuluu yksi tai useampi työharjoittelu. Työharjoittelun tarkoituksena on myös luoda suhteita opiskelijoiden ja heidän tulevaisuuden työnantajiensa välille. Työharjoittelupaikka saattaa poikia lisätöitä, jos työnantaja kokee harjoittelijan sopivaksi työntekijäksi.

Useilla aloilla lopputyön voi suorittaa oman alan työpaikassa. Vaikka työharjoittelu ei vastaa palkallisia töitä, kannattaa harjoittelu suorittaa mahdollisimman hyvin ja ottaa oppimiskokemuksesta kaikki irti.

Korkeakouluopiskelija ja toisen asteen opintoja suorittava ovat yleensä oikeutettuja opintotukeen. Kelan sivuilta voit tarkistaa oikeutesi opintotukeen.

Tulot voivat vaikuttaa opintotuen suuruuteen

Kela saa verohallinnolta tiedon opintotuen saajien veronalaisista tuloista. Kela ilmoittaa, jos tuloja on ollut liikaa. Jos tiedät jo etukäteen tulorajojen ylittyvän, ylimääräinen tuki kannattaa palauttaa itse. Tuen palauttaminen on edullisempaa kuin takaisinperintä, ja tukikuukauden voi käyttää uudelleen myöhemmin.

Päivitetty 18.12.2023

Kuluttajansuoja

Kuluttajansuoja suojaa yksityishenkilöitä kun tuotteita tai palveluita ostetaan kaupoista ja yrityksiltä.

Kuluttaja on kuka tahansa henkilö, joka ostaa tuotteita tai palveluita omaan tai perheensä käyttöön. Marketit, tavaratalot, nettikaupat ja erikoisliikkeet ovat liikeyrityksiä.

Liikeyrityksen ja kuluttajan väliseen kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia. Sen mukaan tavaran ostaminen ja tilaaminen merkitsevät sopimuksen tekemistä.

Myyjällä tai kuluttajalla ei ole periaatteessa oikeutta muuttaa tehtyä sopimusta

Myyjän on toimitettava tuote tai palvelu sovitussa ajassa. Vastaavasti ostajan on maksettava tuotteen tai palvelun hinta kokonaisuudessaan sovitussa ajassa.

Kaupan tai oston voi peruuttaa jos:

 • myyjä suostuu kaupan peruuttamiseen
 • myyjä antaa vaihto- ja palautusoikeuden tuotteeseen
 • tavarassa tai palvelussa on virhe, jota ei voida muulla tavalla hyvittää.

Kuluttajaneuvonnasta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan. Nopeimmin yhteyden neuvojaan saa puhelimitse numerossa 09 5110 1200 (ma-ke, pe klo 9–12, to klo 12-15). Puhelusta veloitetaan liittymäsopimuksen mukainen matkapuhelinmaksu.  

Kuluttajaliitto järjestää kaikille avointa oikeudellista neuvontaa asumisasioissa. Puhelinneuvonta on avoinna pääsääntöisin arkipäivisin ma klo 14-16, ti-pe klo 11-13 ja ti klo 17-19 p. 09 – 454 22 130. Puhelusta veloitetaan liittymäsopimuksen mukainen matkapuhelinmaksu. 

Palautuskäytännöt vaihtelevat liikkeittäin

Pienissä erikoisliikkeissä virheettömän tuotteen palauttaminen ei välttämättä onnistu yhtä helposti kuin suuren kauppaketjun toimipisteessä. Ennen ostamista kannattaa palautus- ja vaihto-oikeudet selvittää kysymällä suoraan liikkeestä.

Koti- tai etämyynnin kautta tehdyt ostot voi peruuttaa ilman syytä 14 vuorokauden kuluessa. Näihin kuuluvat puhelinmyynnin, postimyynnin, verkkokaupan tai TV-shopin kautta tehdyt ostokset. Verkkokaupasta ostettavien tuotteiden peruuttamisoikeuteen vaikuttaa myös se, oletko ostanut tavaran, palvelun vai digitaalisen sisällön. On tärkeä huomioida, että verkosta tehtävien ostosten oikeuksiin vaikuttaa myös se, mistä maasta ostos on tehty.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kuluttajille suunnattua markkinointia ja yritysten käyttämiä sopimusehtoja

Virasto tarkastelee asioita kuluttajan kannalta yleisesti ja valvoo kuluttajan etua. Silloin kun kuluttajan oikeuksia on loukattu, kuluttajavirasto voi pyrkiä tilanteen ratkaisemiseen neuvottelemalla yrityksen kanssa.

Jos neuvottelu ei tuota tulosta, kuluttajavirasto voi määrätä virheellistä toimintaa koskevan kiellon, jonka noudattaminen voidaan varmistaa uhkasakon avulla. Äärimmäisessä tapauksessa kuluttajavirasto voi viedä tapauksen markkinaoikeuteen saakka.

Kuluttajaoikeusneuvonta ratkoo kuluttajariita-asioita

Maistraatissa sijaitsevasta kuluttajaneuvontapisteestä saat neuvoja kuluttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kuluttajaoikeusneuvoja:

 • antaa kuluttajille tietoa ennen tavaroiden tai palveluiden ostoa
 • neuvoo sopimusten tekemisessä
 • neuvoo tilanteen korjaamisessa, jos tehdyissä kaupoissa menee jokin pieleen
 • sovittelee yksittäisten kuluttajien ja myyjien välisiä kiistoja
 • auttaa kuluttajaa tekemään valituksen kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajaneuvonnan palvelunumero 09 5110 1200 (ma-ke, pe klo 9–12, to klo 12-15). Puhelusta veloitetaan liittymäsopimuksen mukainen matkapuhelinmaksu. 

Päivitetty 18.12.2023

Kysy tai keskustele aiheesta PulmaKulmassa:

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen