""

Nuorten NERO toimintaraha

Mikä on NERO?

Nuorten NERO toimintaraha on tarkoitettu juuri sinulle oululainen nuori, joka haluat porukalla suunnitella ja toteuttaa tapahtumia, tilaisuuksia tai vaikka projekteja, jotka ovat kaikille avoimia.

Katso alta nuorten NERO toimintarahan esittelyvideo. Voit katsoa sen myös tämän linkin kautta: Nuorten NERO toimintaraha esittelyvideo (YouTube)

Nuorten NERO toimintarahan esittelyvideo


 

Nuorten NEROa voi hakea:

Jos sinulla ja kavereillasi on kasassa ryhmä (vähintään kolme henkilöä), jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 25-vuotiaita, teillä on mahdollisuus hakea NEROa. NEROa voi saada enimmillään jopa 1500 euroa!

Toiminnan tulee olla päihteetöntä, nuorille suunnattua ja nuorten toteuttamaa. Rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen yhteyshenkilö.

Huomioithan, että NEROa voi hakea ajalla tammikuu-toukokuu sekä elokuu-joulukuu. Kesälomakuukausina ei käsittelyä.

Millainen projekti voi saada NERO-toimintarahaa? – Myöntämisperusteet

 • Rahaa myönnetään projektille, jossa nuoret ovat aktiivisia eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse.
 • Nuoret itse arvioivat toteutuneen toimintansa ja raportoivat siitä. Toimintarahan myöntäminen edellyttää raportointia projektista.
 • Projekti kohdentuu ydinryhmän lisäksi myös muihin nuoriin
 • Projektin teema on vapaa
 • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa
 • Rahan käyttö tulee aina selvittää projektin päätyttyä.
 • NERO-rahaa ei myönnetä pääsääntöisesti hallintokuluihin tai irtaimen hankintaan.
 • Rahaa voi käyttää esimerkiksi palveluiden ostoon, tavarahankintaan, matkakuluihin, markkinointiin yms.
 • Rahoitusta voidaan myöntää vain kerran samaan käyttötarkoitukseen tai saman järjestön/ryhmän toimintaan saman kalenterivuoden aikana.

NEROa ei myönnetä

 • Toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista ja loukkaavaa.
 • Koulun, oppilaitoksen, nuorisotalon tai laitoksen toimintaan.
 • Yliopiston ja muiden oppilaitosten aineyhdistyksien omaan toimintaan.

Myönnettyä NEROa ei saa käyttää muuhun kuin haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Raha voidaan periä takaisin, mikäli yleiset ehdot eivät täyty.

Hakeminen

NEROa voi hakea ajalla tammikuu-toukokuu sekä elokuu-joulukuu. Kesälomakuukausina ei käsittelyä.

Nuorten NERO-toimintarahaa voit hakea menemällä easiointi.ouka.fi sivulla ja valitsemalla sieltä nuorisoavustukset, jonka alta nuorten NERO löytyy.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta hakea NEROa eAsioinnin kautta, voit täyttää lomakkeen
NERO-hakemus -lomake (pdf)

Lähetä täytetty hakemus osoitteeseen tai kirjeitse osoitteeseen
Oulun kaupunginkirjaamo PL71
(Käyntiosoite: Kansankatu 55A)
90015 OULUN KAUPUNKI

Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämiseen eAsioinnissa tai sinulla on muuta kysyttävää, laitathan viestiä osoitteeseen .
 

Raportointi

Hyväksytyiltä projekteilta edellytetään aina kirjallista raportointia, jonka lisäksi mukana voi olla valokuvia, blogi tai esittelyvideo. Raportti ja muut tositteet toimitetaan eAsionti.ouka.fi osoitteeseen viimeistään kolme kuukautta projektin toteutumisesta.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää eAsiointia, lähetä raportti ja muut tositteet sähköpostiosoitteeseen tai kirjeitse osoitteeseen

Oulun kaupunginkirjaamo PL71
(Käyntiosoite: Kansankatu 55A)
90015 OULUN KAUPUNKI

Raportin tulee sisältää seuraavat asiat:

Tapahtuman tiedot
Toiminnan tai tapahtuman nimi
Toteutusaika ja paikka
Ryhmän tai yhdistyksen nimi
Hakemuksessa mainittu vastuuhenkilö ja puhelinnumero

Toiminnan kuvaus (toteutunut)
Osallistujien lukumäärä ja ikäjakauma
Päästiinkö tavoitteisiin (miten tai miksi ei)
Miten saadut NERO-rahat käytettiin (liitteeksi aina kuittikopiot)
Muut liitteet: kuittikopiot (pakollinen), kuvia, blogi, esittelyvideo tms.

Jos tositteita ei toimiteta ajallaan, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin. Rahan käyttö tulee aina selvittää projektin päätyttyä.