""

Nuorten NERO-toimintaraha

Onko sinulla idea, jonka toteuttamiseen tarvitset apua?

Nuorten NERO on oululaisille nuorille tarkoitettua toimintarahaa, jolla voi järjestää toimintaa muille nuorille. Teema on vapaa. Rahaa myönnetään toimintaan, jossa nuoret ovat aktiivisia eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse.

Rahaa voi käyttää esimerkiksi palveluiden ostoon, tavarahankintaan, matkakuluihin, markkinointiin yms. Toiminnan tulee olla päihteetöntä, nuorille suunnattua ja nuorten toteuttamaa ja sen tulee kohdentua tekijäporukan lisäksi myös muihin nuoriin. Rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen yhteyshenkilö.

Katso alta nuorten NERO-toimintarahan esittelyvideo. Voit katsoa sen myös tämän linkin kautta: Nuorten NERO-toimintaraha esittelyvideo (YouTube)

Nuorten NERO-toimintarahan esittelyvideo


 

Nuorten NEROa voi hakea ryhmä:

Jos sinulla ja kavereillasi on kasassa ryhmä (vähintään kolme henkilöä), jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita, teillä on mahdollisuus hakea nuorten NERO-toimintarahaa.

NEROa voi saada enimmillään jopa 1500 euroa!

Huomioithan, että NERO hakemuksia ei käsitellä kesälomakuukausina (kesä-heinäkuu).

Nuorten NERO-toimintarahan käsittelyaika on n. 1kk.

Millainen projekti voi saada NERO-toimintarahaa? – Myöntämisperusteet

 • Hakijana nuorista koostuva ryhmä.
 • Rahaa myönnetään projektiin, jossa nuoret ovat aktiivisia eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse.
 • Projekti kohdentuu ydinryhmän lisäksi myös muihin nuoriin.
 • Projektin teema on vapaa.
 • Nuoret itse arvioivat toteutuneen toimintansa ja raportoivat siitä.
 • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.
 • Rahan käyttö tulee aina selvittää projektin päätyttyä.
 • Rahaa voi käyttää esimerkiksi palveluiden ostoon, tavarahankintaan, matkakuluihin, markkinointiin yms.
 • NERO-toimintarahaa ei myönnetä pääsääntöisesti hallintokuluihin tai irtaimen hankintaan.
 • Rahoitusta voidaan myöntää vain kerran samaan käyttötarkoitukseen.
 • Kun haet NERO-toimintarahaa Oulun kaupungilta, et voi enää hakea rahoitusta samalle toiminnalle muista kaupungin rahoituslähteistä.

NEROa ei myönnetä

 • Toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista ja loukkaavaa.
 • Koulun, oppilaitoksen, nuorisotalon tai laitoksen omaan toimintaan.
 • Yliopiston ja muiden oppilaitosten aineyhdistyksien omaan toimintaan.

Myönnettyä NEROa ei saa käyttää muuhun kuin haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Raha voidaan periä takaisin, mikäli yleiset ehdot eivät täyty.

Hakeminen

NEROa voi hakea pääsääntöisesti ympäri vuoden, mutta huomioithan, että kesälomakuukausina (kesä-heinäkuu) ei käsittelyä.

Nuorten NERO-toimintarahaa voit hakea menemällä easiointi.ouka.fi sivulle ja valitsemalla sieltä nuorisoavustukset, jonka alta nuorten NERO -toimintarahahakemus löytyy.

Rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen yhteyshenkilö. Hakulomakkeen täyttäjältä edellytetään vahva tunnistautuminen (verkkopankkitunnukset).

Huomioithan, että hakemuksen käsittelyaika on n. 1 kk.

Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämiseen easioinnissa tai sinulla on muuta kysyttävää, laitathan viestiä osoitteeseen .

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta hakea NEROa easioinnin kautta, voit täyttää lomakkeen
NERO-hakemus -lomake (pdf) ja lähettää täytetyn hakemuksen osoitteeseen
tai kirjeitse osoitteeseen
Oulun kaupungin kirjaamo PL71
(Käyntiosoite: Kansankatu 55A)
90015 OULUN KAUPUNKI


 

Raportointi

Hyväksytyiltä projekteilta edellytetään aina kirjallista raportointia.

Raportti ja kuittikopiot toimitetaan easionti.ouka.fi osoitteeseen viimeistään kolme kuukautta projektin toteutumisesta.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää easiointia, lähetä raportti ja kuittikopiot sähköpostiosoitteeseen tai kirjeitse osoitteeseen
Oulun kaupunginkirjaamo
PL71 (Käyntiosoite: Kansankatu 55A)
90015 OULUN KAUPUNKI

Raportin tulee sisältää seuraavat asiat:

Tapahtuman tiedot (Samat kuin hakemuksessa)
Toiminnan tai tapahtuman nimi
Toteutusaika ja – paikka
Ryhmän nimi
Hakemuksessa mainittu vastuuhenkilö ja puhelinnumero

Toiminnan kuvaus (toteutunut)
Osallistujien lukumäärä ja ikäjakauma
Päästiinkö tavoitteisiin
Miten saadut NERO-rahat käytettiin (liitteeksi aina kuittikopiot)
Muut liitteet: kuvat, blogi, esittelyvideo tms.

Jos tositteita ei toimiteta ajallaan, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin. Rahan käyttö tulee aina selvittää projektin päätyttyä.