""

Nuorten NERO toimintaraha

Mikä on NERO?

Nuorten NERO toimintaraha on tarkoitettu juuri sinulle oululainen nuori, joka haluat porukalla suunnitella ja toteuttaa tapahtumia, tilaisuuksia tai vaikka projekteja, jotka ovat kaikille avoimia.
 

Tiesithän, että nuorten NEROa voi hakea ympäri vuoden!

Jos sinulla ja kavereillasi on kasassa ryhmä (vähintään kolme henkilöä), jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 25-vuotiaita, teillä on mahdollisuus hakea NEROa. NEROa voi saada enimmillään jopa 1500 euroa!

Toiminnan tulee olla päihteetöntä, nuorille suunnattua ja nuorten toteuttamaa. Rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen yhteyshenkilö.

Myöntämisperusteet

 • Rahaa myönnetään projektille, jossa nuoret ovat aktiivisia eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse.
 • Nuoret itse arvioivat toteutuneen toimintansa ja raportoivat siitä. Toimintarahan myöntäminen edellyttää raportointia projektista.
 • Projekti kohdentuu ydinryhmän lisäksi myös muihin nuoriin
 • Projektin teema on vapaa
 • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa
 • Rahan käyttö tulee aina selvittää projektin päätyttyä.
 • NERO-rahaa ei myönnetä pääsääntöisesti hallintokuluihin tai irtaimen hankintaan.
 • Rahaa voi käyttää esimerkiksi palveluiden ostoon, tavarahankintaan, matkakuluihin, markkinointiin yms.
 • Rahoitusta voidaan myöntää vain kerran samaan käyttötarkoitukseen tai saman järjestön/ryhmän toimintaan saman kalenterivuoden aikana.

NEROa ei myönnetä

 • Toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista ja loukkaavaa.
 • Koulun, oppilaitoksen, nuorisotalon tai laitoksen toimintaan.
 • Yliopiston ja muiden oppilaitosten aineyhdistyksien omaan toimintaan.

Myönnettyä NEROa ei saa käyttää muuhun kuin haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Raha voidaan periä takaisin, mikäli yleiset ehdot eivät täyty.

Hakeminen

Nuorten NERO-toimintarahaa voit hakea ensisijaisesti easiointi.ouka.fi sivulla.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta hakea NEROa eAsioinnin kautta, ohjeistus siihen tulee lähiaikoina.

Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämiseen tai sinulla on muuta kysyttävää, laita viestiä

 

Raportointi

Hyväksytyn projektin kuittikopiot sekä muut tositteet toimitetaan easiointi.ouka.fi osoitteeseen viimeistään kolme kuukautta projektin toteutumisesta. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää eAsiointia, lähetä projektin tositteet ja muut liitteet sähköpostiosoitteeseen tai kirjeitse osoitteeseen

Oulun kaupunginkirjaamo PL71
(Käyntiosoite: Kansankatu 55A)
90015 OULUN KAUPUNKI

Jos tositteita ei toimiteta ajallaan, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin. Rahan käyttö tulee aina selvittää projektin päätyttyä.