Ikäihminen ja nuori puistossa

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa

Vapaaehtoistyöntekijöillä ei tarvitse olla ennestään mitään erityistä koulutusta tai kokemusta, vaan he saavat yleensä perehdytyksen tehtäväänsä. Kukin tekee vapaaehtoistyötä omien aikataulujen ja resurssien mukaan.

Vapaaehtoistoiminta on aina palkatonta. Myös vapaaehtoistyöstä saa arvokasta työkokemusta ja sen voi lisätä ansioluetteloon. Jotkin vapaaehtoistyötä organisoivat tahot, esimerkiksi MLL ja Varesverkosto tarjoavat vapaaehtoisille sähköisiä osaamismerkkejä tai todistuksia. Vapaaehtoistyötä tekevä paitsi antaa omastaan, myös saa itselleen. Vapaaehtoistyön kautta voi löytää uusia ystäviä, saada kokemuksia ja tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä.

Päivitetty 1.12.2023

Kolme nuorta poseeraavat Toripolliisi-patsaalla Oulun torinrannassa. Patsaalle on laitettu aurinkolasit ja kaulaan kukkaseppele.
Kuvitus: Jenni Alasimi

Vapaaehtoistyöntekijänä voit olla mukana esimerkiksi ystävätoiminnassa, ensiapuryhmässä tai keskustelukumppanina auttavassa puhelimessa. Vapaaehtoistoiminta voi olla myös vertaistuen antamista henkilöille, jotka painivat samojen ongelmien kanssa, joita vapaaehtoistyötä tekevä on itse käynyt joskus läpi. Myös esimerkiksi urheiluseuroissa tai ympäristönsuojeluun keskittyvissä yhdistyksissä voi toimia vapaaehtoisena.

Päivitetty 1.12.2023

Vapaaehtoistyötä voi tehdä

Lasten ja nuorten parissa

Lasten ja nuorten parissa voi toimia monipuolisissa vapaaehtoistehtävissä, esimerkiksi puhelimessa, chatissa, kerho-ohjaajana tai vaikkapa juttukaverina. Vapaaehtoiseksi voi lähteä myös omien mielenkiinnon kohteiden tai harrastusten pohjalta. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta selvitetään ennen toiminnan alkamista.

Alle on kerätty linkkilista, josta voit tutustua erilaisiin vapaaehtoistyötä koordinoiviin tahoihin ja etsiä itsellesi mieluista toimintaa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Suomen Punainen Risti

VUOLLE

Muita linkkejä

Ystävätoiminnassa

Lähtemällä vapaaehtoiseksi ystävätoimintaan voi auttaa ilman ystävää olevia ja saada samalla itsekin uusia ystäviä. Vapaaehtoinen voi toimia kuuntelijana ja tukena, lievittää yksinäisyyttä tai tehdä yhdessä ystävän kanssa jotakin, mikä molempia kiinnostaa. Ystävän kanssa voi esimerkiksi kyläillä, ulkoilla tai harrastaa yhdessä. Jotkin toiminnan järjestäjät saattavat kustantaa ystäville toiminnasta koituvia pieniä menoja. Asiasta kannattaa tiedustella toiminnan järjestäjältä.

Toimintaa järjestäviä tahoja löytyy alla olevasta linkkilistasta.

Vertaistoiminnassa

Vertaistoiminta tuo yhteen ihmisiä, joilla on samanlaisia kokemuksia. Vertaistoimintaan voi lähteä mukaan, jos on esimerkiksi itse selvinnyt vaikeasta elämäntilanteesta tai sairaudesta ja haluaa tukea toisia samanlaisten asioiden kanssa kamppailevia. Vertaistoimintaa järjestävät useat sairaus- ja potilasyhdistykset ja -järjestöt.

Ensiapu- ja kriisityössä

Ensiapu- ja kriisityössä toimivat vapaaehtoiset ovat korvaamaton lisä viranomaisten toimintaan. Ensiaputaidot ovat myös tärkeä kansalaistaito ja taitojaan voi tarvita milloin vain.

Alla olevaan linkkilistaan on kerätty ensiapu- ja kriisityötä koordinoivia tahoja.

Ikäihmisten parissa

Vapaaehtoinen voi tuoda paljon iloa ja toimintaa ikäihmisen arkeen. Vapaaehtoinen voi toimia esimerkiksi juttu- tai kahvitteluseurana, apuna kauppareissulla tai harrastaa yhdessä ikäihmisen kanssa.

Alla olevasta linkkilistasta voi tutustua erilaisiin ikäihmisten parissa vapaaehtoistyötä organisoiviin tahoihin.

Monikulttuurisuuden parissa

Aina ei tarvitse lähteä ulkomaille saadakseen kokemuksia kansainvälisyydestä. Monikulttuurisen toiminnan kautta pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja kulttuureihin. Vapaaehtoinen voi esimerkiksi edistää maahanmuuttajien kotoutumista, rohkaista muunkielisiä suomen kielen käyttämiseen tai osallistua tapahtumiin ja leireille.

Alla olevasta linkkilistasta voit etsiä itsellesi mieluista tapaa tehdä vapaaehtoistyötä monikulttuurisuuden parissa.

Ympäristön ja luonnon hyväksi

Jos luonto ja eläimet ovat lähellä sydäntä, voi mieluinen vapaaehtoistyö löytyä aiheen parissa toimivasta yhdistyksestä tai järjestöstä. Vapaaehtoisena voi osallistua vaikkapa vieraslajien poistamiseen luonnosta, suunnitella luontoretkiä tai vaikka nikkaroida linnunpönttöjä. Vapaaehtoisena voi kartuttaa kokemusta myös järjestötyön organisoinnista.

Alla olevasta linkkilistasta pääset tutustumaan erilaisiin yhdistyksiin, joiden kautta on mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä luonnon hyväksi.

Muita mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön

Vapaaehtoistöitä on monenlaisia, niin kuin vapaaehtoisiakin. Vapaaehtoistyöpaikan voi myös luoda itse kyselemällä, tarvittaisiinko jossakin apua. Esimerkiksi urheiluseurassa saatetaan ilahtua vapaaehtoisesta somettajasta, naapurille voi lupautua lumitöiden tekijäksi tai nurmen leikkaajaksi ja palvelutalon väkeä voi ilahduttaa musiikkiesityksillä. Mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön voi kysellä esimerkiksi seuroista, järjestöistä ja yhdistyksistä.