Sivuston saavutettavuus

Nuorten Oulu verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Seloste laadittu 22.2.2021.

Selostetta on viimeksi päivitetty 19.6.2024

Tämä saavutettavuusseloste kertoo, miten Nuorten Oulu verkkosivustossa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Seloste koskee Nuorten Oulu verkkosivustoa osoitteessa www.nuortenoulu.fi ja sen alidomainia sohova.nuortenoulu.fi. Olemme arvioineet sivuston saavutettavuuden itse.

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutet­tavissa

Oulun kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa tietoa ja neuvontaa monikanavaisesti. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, chatin tai sosiaalisen median kautta tai tulla käymään Byströmin Ohjaamossa paikan päällä. Saat neuvontaa palveluista, elämän eri aihealueista, sekä tarvittaessa apua ja tukea verkkopalvelujen käyttöön.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Oulun kaupungin tavoitteena on, että verkkopalvelujen käyttö on mahdollisimman sujuvaa kaikille käyttäjille. Saavutettavuus otetaan huomioon kaupungin digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustolla?

Kerro se meille alla olevan palautelomakkeen kautta tai lähetä sähköpostia osoitteeseen . Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Nuorten Oulu verkkosivusto ei täytä tällä hetkellä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia. Puutteet saavutettavuuden kannalta on lueteltu alla. Sivuston saavutettavuuspuutteita otetaan huomioon uudessa sivustossa. Uusi sivusto julkaistaan syksyllä 2024.(elokuu). Uuden sivuston saavutettavuuden arvioi ulkopuolinen arvioija.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Tekstivastineet

 1. (WCAG 1.1.1)
  1. Osassa palvelua on kuvia ja kuvakkeita, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita.
  2. Palautelomakkeista puuttuvat selitteet radiopainikkeille niiden merkityksestä ja yhteydestä lomakkeeseensa.

Aikasidonnainen media

 1. (WCAG 1.2.2) Osassa palvelua saatetaan esittää videosisältöä, jolle ei ole tekstitystä saatavilla.
 2. (WCAG 1.2.3) Osassa palvelua saatetaan esittää suoratoistoa ja videoita, joille ei ole kuvailutulkkausta tai mediavastinetta saatavilla.
 3. (WCAG 1.2.4) Osassa palvelua saatetaan esittää suoratoistoa, jolle ei ole tekstitystä saatavilla.

Mukautettava

 1. (WCAG 1.3.1)
  1. Osassa palvelua saatetaan esittää viestiketjut ja muu sisältö sellaisessa muodossa, jonka rakenne ja suhteet eivät ole ohjelmallisesti selvitettävässä muodossa.
  2. Osa yläpalkin navigaatiokentän otsikoista on merkitty linkeiksi, vaikka ne eivät ole linkkejä.
 2. (WCAG 1.3.2) Osassa palvelua saatetaan esittää viestiketjut ja muu sisältö sellaisessa muodossa, jossa oikea lukemisjärjestys ei ole ohjelmallisesti selvitettävässä muodossa.

Erottuva

 1. (WCAG 1.4.1) Osassa verkkopalvelun palautelomakkeissa tietyt kuvavalintaelementit, kuvakkeet ja painikkeet eivät näy korkean kontrastin näyttötilassa tai käännettyjen värien näyttötilassa.
 2. (WCAG 1.4.3) Osassa palvelua ei ole tekstin tai tekstiä esittävien kuvien kontrastisuhde vaaditulla tasolla.
 3. (WCAG 1.4.11) Osassa palvelua käyttöliittymäkomponentit ja graafiset objektit eivät ole viereisiin elementteihin nähden vaaditussa vaaditussa kontrastisuhteessa.

Käytettävissä näppäimistöllä

 1. (WCAG 2.1.1) Palvelun yläpalkin hakukentän tuottamaa hakutuloslistausta ei pysty navigoimaan näppäimistöllä.

Navigoitava

 1. (WCAG 2.4.3) Osassa palvelua tietyt verkkosivuelementit eivät ole navigoinnin järjestyksen näkökulmasta järjestyksessä kohdistettavissa.
 2. (WCAG 2.4.7) Osassa palvelua tietyt verkkosivuelementit eivät näytä kohdistuksen ilmaisinta oikein.

Ymmärrettävä

 1. (WCAG 3.1.1) Sivustolla on englanninkielisiä sivustoja, joiden kieli ei ole merkitty HTML-koodiin.

Toimintavarma

 1. (WCAG 4.1.2)
  1. Palvelun yläpalkin hakukentän tuottamaa hakutuloslistausta ja lomakkeiden lähettämisen tilaa ei voi selvittää ohjelmallisesti eikä sen muutoksista käyttöliittymäkomponentissa ilmoiteta.
  2. Osassa palvelua on ilmoitettu väärin elementin rooli suhteessa sen luonteeseen.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kaikkia sisältöjä

Nuorten Oulu verkkosivulla on videoita, joista puuttuvat tekstitykset ja kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5).

Verkkosivulla on karttoja, jotka eivät ole kaikille käyttäjille täysin saavutettavia. Laki ei vaadi karttasisällöiltä saavutettavuutta, mutta olennainen opastava sisältö on kerrottava esimerkiksi kirjoitettuna tekstinä.