Äiti ja tytär katselevat peilistä, kun tytär harjaa hiuksiaan.

Nuoren itsetunnon tukeminen

Mitä on itsetunto?

Parhaimmillaan itsetunto on myönteinen ja totuudenmukainen arvio itsestä. Hyvästä ja terveestä itsetunnosta on hyötyä kaikilla elämän alueilla. Itsetunnon rakentumiseen vaikuttavat yksilön ihmissuhteet ja muilta ihmisiltä saatu palaute omasta toiminnasta. Itsetunnon kehitys alkaa jo lapsuudessa, ja lohdullista on, että se muovautuu läpi elämän. Itsetuntoa voi siis kehittää ja parantaa. Ihmisellä on luontainen tarve tuntea olevansa osaava ja arvostettu. Lue lisää itsetunnosta täältä.

Miksi nuoren itsetuntoa on tärkeä vahvistaa?

 • Nuoruus on itsetunnon kehityksen kannalta tärkeä vaihe.
 • Kun itsetunto on hyvä, nuori selviää elämän yllättävistä haasteista paremmin.
 • Terve itsetunto vapauttaa olemaan oma itsensä.
 • Ei ole niin riippuvainen muiden mielipiteistä.
 • EI:n sanominen helpottuu, omista rajoista on helpompi pitää kiinni.
 • Nuori uskaltaa haastaa itsensä ja ponnistella tavoitteitaan kohti.

Miten vanhempi voi vahvistaa nuoren itsetuntoa?

 • Ole läsnä, kuuntele, anna aikaasi ja huomiotasi.
 • Huomaa hyvä nuoressa.
 • Anna myönteistä ja rehellistä palautetta.
 • Keskitä kehu tekemiseen, yrittämiseen ja nuoren mahtaviin ominaisuuksiin.
 • Huomaa ja kannusta, kun nuori harjoittelee ja opettelee, heti ei tarvitse osata täydellisesti.
 • Vältä pelkkien suoritusten ja lopputulosten kehumista, esim. todistusten arvosanoja.
 • Anna nuoren kuulla tärkeää viestiä siitä, että hän on paitsi rakas ja taitava, myös hyvää seuraa ja ihana omana itsenään.
 • Vanhemman omat keinot käsitellä henkilökohtaisia haasteita, tunnistaa ja säädellä omia tunteitaan sekä hakea ja vastaanottaa apua, antavat nuorelle esimerkin siitä, että asiat selviävät ja kaikesta ei tarvitse selvitä yksin.

Mitä haittaa on huonosta itsetunnosta?

Huono itsetunto voi vaikeuttaa sosiaalisissa tilanteissa pärjäämistä ja se voi johtaa kaveriporukasta ja harrastuksista vetäytymiseen. Nuori, jolla on huono itsetunto, on usein myös taipuvainen kokemaan voimakasta syyllisyydentunnetta ja häpeää ja peittämään niitä esimerkiksi päihteiden avulla. Nuori voi alisuoriutua koulussa tai opiskeluissa tai ei pysty hyödyntämään omia vahvuuksiaan siinä määrin, kuin mihin hänellä olisi edellytyksiä.

Itsetunto on vain yksi ominaisuus muiden persoonallisten ominaisuuksiemme joukossa, eikä se siis tarkoita, että nuori olisi epäonnistunut tai että hän ei voisi saavuttaa tavoittelemiaan asioita tulevaisuudessa. Nuoren muut hyvät ominaisuudet, esimerkiksi empaattisuus, huumorintaju tai tunnetaidot voivat auttaa nuorta ja olla hyvänä pohjana myöhemmälle itsetunnon vahvistumiselle. Itsetunnossa on se hyvä puoli, että sitä on aina mahdollista vahvistaa onnistuneissa vuorovaikutussuhteissa.

Jos huomaat, että nuorella on hyvin negatiivinen käsitys itsestään ja hän jättäytyy pois koulusta tai eristäytyy ikätovereistaan, älä epäröi ottaa asiaa puheeksi nuoren kanssa. Hakekaa apua esimerkiksi koulu- tai opiskelijaterveydenhuollosta tai Byströmin Ohjaamosta. Katso Lasten ja nuorten säätiön tuottama video, jolla julkisuudesta tutut henkilöt kertovat koskettavasti itsetuntonsa kehittymisestä nuoruudesta aikuisuuteen: Lasten ja nuorten säätiö – Nuori.fi (youtube.com)

Päivitetty 8.1.2024

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen