Qstockin yleisöä.

Päihteet

Päihteet näkyvät arjessamme, vaikka emme itse niitä edes käyttäisi. Päihteet ottavat tilaa arjessa ja juhlissa, musiikissa, somessa ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Eri kulttuureissa päihteitä käytetään eri tavoin. Toiset käyttävät päihteitä runsaastikin, toiset eivät halua päihtyä ollenkaan. Päihteettömyys on lisääntynyt erityisesti nuorten keskuudessa ja monet haluavat kokea ympäröivän maailman aistit selkeinä.

Useimmiten päihteillä pyritään hakemaan hetkellisiä positiivisia kokemuksia. Samalla mukana tulevat myös ne vaikutukset ja seuraukset, joita ei toivota. Päihteistä aiheutuu usein haittaa sekä käyttäjälle itselleen että hänen läheisilleen. Päihteiden käyttö voi vaikuttaa terveyteen ja kykyyn suoriutua omista tehtävistä. Käyttäjä ei aina huomaa, että hänen käyttäytymisensä voi huolestuttaa tai vahingoittaa myös muita. Siksi päihteiden käytön erilaisista haitoista kannattaa puhua mahdollisimman avoimesti ja hakea apua ongelmiin.

Päivitetty 1.11.2023

Lue tarkempaa tietoa:

Tietoa päihteistä

Päihdeilmiö-videolla käsitellään päihteisiin liittyviä teemoja. Kuka keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset ylipäätään haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan eri päihteisiin? Mikä on Suomen yleisin päihde? Millaisia haittoja päihteet aiheuttavat? Miksi niiden käyttöä, ostamista ja myyntiä säännellään? 

Katso alta video päihdeilmiöstä. Voit katsoa videon Päihdeilmiö myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Päihdeilmiö

Päihteet ja niiden vaikutuksia käyttäjille

Nikotiinituotteet, alkoholi ja huumausaineet ovat päihdyttäviä aineita eli päihteitä. Myös lääkkeet voivat olla päihteitä, jos niitä käytetään muulla tavoin, kuin mihin ne on tarkoitettu. Voit lukea lisää päihteistä Nuortenlinkistä, Ehyt ry:n -nettisivuilta ja Päihdelinkistä.


Päihteiden käytöllä tavoitellaan usein jotain myönteistä kokemusta tai hyvää oloa. Usein niiden käytöstä seuraa myös ei-toivottuja vaikutuksia. Päihteiden käyttö voi haitata omaa terveyttä tai lisätä tapaturmariskiä. Se voi haitata kykyä huolehtia omista velvollisuuksista tai raha-asioista. Se voi myös aiheuttaa haittoja muille esimerkiksi vaaroina liikenteessä tai ongelmina ihmissuhteissa. Varsinkin eri päihteiden samanaikainen käyttö lisää riskiä odottamattomiin haittoihin.  

Katso alta video päihteiden riskeistä ja haitoista. Voit katsoa videon Tositarinoita päihteiden käytöstä: Riskit ja haitat myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Tositarinoita päihteiden käytöstä: Riskit ja haitat

Päihteiden käyttö vaikuttaa aivojen toimintaan

Ihmisaivot ovat ainutlaatuiset. Niiden avulla voimme esimerkiksi ajatella, kommunikoida ja liikkua. Päihteiden käyttö vaikuttaa kaikkiin näihin toimintoihin. Päihdelinkin animaatioissa kerrotaan, miten eri päihteet vaikuttavat aivoihin. 

Oma päihteiden käyttö voi haitata muiden elämää

Aina ei tule ajatelleeksi, että päihteiden käytöstä saattaa syntyä haittoja myös muille kuin käyttäjälle itselleen. Lähipiiri voi joutua kokemaan läheisensä liiallisen päihteiden käytön seuraukset, esimerkiksi ihmisten välisten suhteiden muuttumisen, hoitamatta jääneet asiat, lisääntyvän rahanmenon ja terveyshaitat. Läheisten lisäksi haittoja voivat kokea muutkin ihmiset ympärillä. Yhteiskunnassa päihteiden käytön haittoja aiheutuu lisääntyneinä terveydenhuollon kustannuksina, elinympäristön ongelmina ja yhteisten verovarojen kulumisena. Koska emme asu autiolla saarella, kaikki tekemisemme vaikuttavat myös muihin ihmisiin.Päivitetty 1.11.2023

Päihteet ja laki

Laki määrittää ikärajat laillisille päihteille, alkoholille ja tupakalle

Alkoholia tai tupakkatuotteita ostavan täytyy olla 18 vuotta täyttänyt. Vahvoja alkoholijuomia ostavan alaikäraja on 20 vuotta. Näiden tuotteiden luovuttaminen tai myyminen alle 18-vuotiaalle on kiellettyä lain mukaan. Täysi-ikäinen voi ulkomailta tullessaan tuoda nuuskaa yhden kilon, mutta vain omaan käyttöönsä. Nuuskan myyminen tai lahjoittaminen on kielletty. Päihteitä koskevat lait vaihtelevat eri maissa. Suomen rajojen ulkopuolella voi olla laillisesti myytävänä muitakin nikotiinituotteita tai kannabista sisältäviä tuotteita, joita ei lain mukaan saa tuoda Suomeen. Laittomasta maahantuonnista voi seurata rangaistus.

Päihteiden välittäminen alaikäiselle on laitonta

Täysi-ikäinen voi ostaa tupakkaa ja alkoholia laillisesti omaan käyttöönsä. Näitä tuotteita ei kuitenkaan saa lain mukaan myydä tai luovuttaa eteenpäin alaikäiselle. Päihteet luovuttanut täysi-ikäinen on vastuussa, jos päihteitä käyttävälle alaikäiselle aiheutuu tilanteesta vahinkoa, esimerkiksi tapaturma tai myrkytys. Alaikäisellä ei saa lain mukaan olla hallussaan päihteitä. Jos alaikäisellä on hallussaan alkoholia, siitä voi seurata rikesakko. Poliisi voi ottaa alaikäiseltä alkoholijuomat pois ja hävittää ne. Myös tupakkatuotteiden hallussapito on kiellettyä.

Katso alta video päihteiden välittämisestä. Voit katsoa videon Tositarinoita päihteiden käytöstä: Päihteiden välittäminen myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Tositarinoita päihteiden käytöstä: Päihteiden välittäminen

Päihteiden ostaminen pimeiltä markkinoilta on riski

Laittomilta markkinoilta pimeästi ostetulla tuotteella ei ole lain tarjoamaa tuotesuojaa. Ostaja ei voi olla varma tuotteen sisällöstä tai siihen liittyvistä riskeistä, esimerkiksi kuinka vahvaa tai myrkyllistä tuote on.

Miten päihteiden käyttö voi vaikuttaa ajo-oikeuteen?

Alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien aineiden käyttö voi vaikuttaa ajo-oikeuteen. Ajokorttia ei saa antaa henkilölle, joka käyttää säännöllisesti keskushermostoon vaikuttavia aineita. Poliisi voi määrätä toimittamaan päihdelääkärin antaman lausunnon ja pitempiaikaisen seurannan ennen ajo-oikeuden myöntämistä tai palauttamista.

Mitä voi seurata laittomasta nuuskan maahantuonnista ja välittämisestä?

Videolla poliisi kertoo nuuskaan liittyvästä lainsäädännöstä. Täysi-ikäinen saa tuoda ulkomailta nuuskaa vain yhden kilon omaan käyttöönsä. Liian suuren määrän tuomisesta tai nuuskan välittämisestä eteenpäin voi seurata rangaistus. Ylimääräisen nuuskan tuomisesta voi joutua maksamaan huomattaviakin jälkiveroja, riippuen tuodusta määrästä.

Katso alta video nuuskan laittoman maahantuonnin ja välittämisen seurauksista. Voit katsoa videon Nuuska ja lainsäädäntö myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Nuuskan laittoman maahantuonnin ja välittämisen seuraukset

Mitä tapahtuu, jos nuorella on hallussaan tai hän on käyttänyt kannabista? 

Videolla haastateltava poliisi kertoo kannabikseen liittyvästä lainsäädännöstä sekä miten poliisi toimii kohdatessaan kannabista hallussaan pitävän nuoren. Kannabiksen hallussapito ja käyttö ovat kiellettyjä, ja niistä voi seurata rangaistus. Alaikäisen ensikertalaisen kohdalla voi seuraamuksena olla puhuttelu ilman syytettä, jos kannabiksen määrä on vähäinen. Myös käytön lopettamiseen tarjotaan apua. 

Katso alta video kannabiksen käytön tai hallussapidon seuraamuksista. Voit katsoa videon KANNABISPAKU 3 – Haastattelussa poliisi myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Mitä voi seurata kannabiksen käytöstä tai hallussapidosta

Kaikki huumeet ovat Suomessa laittomia

Lain mukaan huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty.

Käyttörikos on lievin huumausainerikos, joka voi olla esimerkiksi kannabiksen käyttöä tai pienen määrän hallussapitoa. Yleisesti siitä seuraa sakkorangaistus. Enimmillään siitä voi saada kuusi kuukautta vankeutta, mutta niin tapahtuu harvoin.

Huumausainerikos voi seurata kannabiksen kasvattamisesta, maahantuonnista tai antamisesta ilmaiseksi kaverille. Yleisesti siitä seuraa hieman kovempi sakkorangaistus, kuin käyttörikoksesta. Enimmillään siitä voi saada kaksi vuotta vankeutta, mutta niin tapahtuu harvoin.

Rikostaustaote voidaan vaatia työpaikkaa varten

Rikosrekisteriin tulee merkintä, jos henkilö tuomitaan muuhun rangaistukseen kuin sakkoon. Esimerkiksi ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitseminen johtaa rikosrekisterimerkintään. Merkintä näkyy rikostaustaotteessa, jos sellaisen joutuu hankkimaan. Hakiessa työhön esimerkiksi päiväkotiin, vartijaksi tai vaikka logistiikka-alalle, työnantaja voi vaatia työntekijää toimittamaan rikostaustaotteen.  Siinä näkyy huumausainemerkintä, jos henkilö on saanut huumerikoksesta ehdotonta tai ehdollista vankeutta. Sakot eivät siinä näy.

Puhuttelutilaisuus huumeiden käytöstä kiinni jääneelle ensikertalaiselle

Poliisi voi järjestää puhuttelutilaisuuden huumeiden käytöstä ensi kertaa kiinni jääneelle alaikäiselle. Tilaisuuteen kutsutaan aina mukaan myös huoltaja ja sosiaalitoimen edustaja. Puhuttelun jälkeen tutkinnanjohtaja voi tehdä päätöksen olla saattamatta asiaa syyteharkintaan ja syytettä ei silloin tule.  PATJAan merkintä kuitenkin tulee.

Päivitetty 1.11.2023

Testaa tilanteesi

Näiden testien avulla voit selvittää omaa tilannettasi suhteessa päihteisiin

On monen tekijän summa, millaisia vaikutuksia päihteillä on eri henkilöille. Näitä voivat olla esimerkiksi käyttäjän ikä, terveydentila ja muut yksilölliset tekijät. Myös se vaikuttaa, mikä päihde on kyseessä, käyttömäärät, käyttötavat ja käyttökertojen määrä. 

Nuuska

Nuuskatesti auttaa selvittämään nuuskan käyttäjän nikotiiniriippuvuuden astetta.  

Tupakka

Tupakkariippuvuustesti auttaa selvittämään, kuinka voimakas nikotiiniriippuvuus käyttäjällä on.  

Päihteet

Nuorten päihdemittari auttaa arvioimaan omaa alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä ja niihin liittyviä riskejä.  

Kannabis

Kannabistesti auttaa kartoittamaan kannabiksen päihdekäyttöön liittyvän riskin tasoa.  Päivitetty 1.11.2023

Vähennä tai lopeta

Katso alta video päihteiden vähentämisestä ja lopettamisesta. Voit katsoa videon Tositarinoita päihteiden käytöstä: Miksi vähentää tai lopettaa myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Tositarinoita päihteiden käytöstä: Miksi vähentää tai lopettaa

Alkoholin käytön vähentäminen ja lopettaminen

Alkoholi on yleisimmin käytetty päihde, ja se aiheuttaa monille ihmisille monenlaisia ongelmia. Jos haluat vähentää käyttöäsi tai lopettaa sen kokonaan, vinkkejä löydät paihdelinkki.fi sivustolta.

Kannabiksen käytön vähentäminen ja lopettaminen

Vaikka kannabis ei ole voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava, voi totutun käytön vähentäminen tai lopettaminen olla silti vaikeaa. Linkin kautta löydät välineitä, joilla voit arvioida tilannettasi ja tehdä omaan tilanteeseesi sopivia muutossuunnitelmia. 

Tupakan, nuuskan tai muun nikotiinituotteen käytön lopettaminen

Tupakka, nuuska ja muut nikotiinituotteet aiheuttavat riippuvuutta. Niiden sisältämä nikotiini aiheuttaa riippuvuutta. Riippuvuus syntyy nuorelle helposti. Jos koet hankalaksi lopettaa polttamisen tai nuuskaamisen, niin tutustu seuraaviin verkkosivuihin.

Päivitetty 1.11.2023

Huoli toisesta

Oletko joskus ollut huolissasi toisesta ihmisestä ja miettinyt, onkohan hänellä kaikki kunnossa? Se toinen voi olla vaikka kaveri, perheenjäsen tai muu läheinen. Hän ehkä käyttää liikaa päihteitä, eikä seuraavana päivänä jaksa mennä kouluun, töihin tai tehdä sitä, mitä piti. Tai hän jää pois jostakin yhdessä sovitusta jutusta päihtymyksen tai krapulan vuoksi. Toisen ihmisen tilannetta ei kannata jäädä miettimään yksin, vaan kysyä siitä suoraan häneltä itseltään.

Katso alta video päihteiden käytön aiheuttamasta huolesta. Voit katsoa videon Tositarinoita päihteiden käytöstä: Huoli kaverista myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Tositarinoita päihteiden käytöstä: Huoli kaverista

Kuinka puhua huolesta

Päivitetty 1.11.2023

Auttavat palvelut


Alle on koottu tietoa auttavista palveluista Oulussa. Palvelut on jaettu kolmen eri otsikon alle: Kun huoli herää, Päihdehoitoon ohjautuminen ja Haittoja vähentävät palvelut.

Lue Kokemusasiantuntijoista ja vertaistuesta Vertaistuki-välilehdeltä.

Kun huoli herää

Omat päihdekokeilut tai oma tai läheisen päihteiden käyttö voi herättää huolta. Asiasta kannattaa keskustella jonkun kanssa. Omien vanhempien ja läheisten lisäksi voit keskustella jonkun muun luotettavan henkilön tai ammattilaisen kanssa.  Esimerkiksi nuorisotyöntekijä, terveydenhoitaja, koulukuraattori tai sosiaalityöntekijä voi kuunnella ja auttaa asiassa eteenpäin.

Keskusteluapua ja neuvoja eteenpäin voit saada esimerkiksi näistä paikoista:


Alle 30-vuotiaat nuoret voivat käydä juttelemassa Pohteen päihdetyöntekijän kanssa Byströmin Ohjaamossa osoitteessa Hallituskatu 5a tiistaisin kello 13-16. Varaa aika etukäteen Byströmin Ohjaamosta puhelimitse tai WhatsAppilla numerosta 050 599 2293 tai sähköpostitse bystrom(at)ouka.fi. Päihdetyöntekijältä voit kysyä päihdehoitoon hakeutumisesta tai jutella muuten omasta tai läheisesi päihteiden käytöstä tai rahapelaamisesta. Vastaanotolla voit asioida halutessasi nimettömänä.

Päihdehoitoon hakeudutaan päihdepäivystyksen kautta

Oulussa päihdehoitoon ja päihdepalveluihin pääsee päihdepäivystyksen kautta. Päihdepäivystyksestä sinut ohjataan eteenpäin tarvitsemaasi hoitoon ja palveluihin.

Päihdepalveluihin voi hakeutua kuka tahansa omasta tai läheisensä päihdekäytöstä tai rahapelaamisesta huolestunut oululainen. Päihde- ja peliriippuvuuden hoitoon ei tarvita erillistä lähetettä. Päihdepäivystykseen voi tulla aikaa varaamatta. Saavuthan paikalle ennen kello 14, jotta hoitosi olisi mahdollisimman sujuvaa. Aukioloaikojen ulkopuolella ota yhteyttä Oulun seudun yhteispäivystykseen, p. 116 117


Päihdehoitoon voi päästä myös lastensuojelun kautta. Suomessa monien ammattilaisten täytyy lain mukaan tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he huolestuvat alaikäisen nuoren hyvinvoinnista. Ilmoituksen voi tehdä myös nuori itse tai joku läheinen tai tuttava. Ilmoituksen jälkeen lastensuojelun työntekijät selvittävät yhdessä nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa tilannetta. Yhdessä mietitään, miten tilannetta voisi parantaa ja sovitaan, mitä asioille tehdään. Tässä vaiheessa nuori voidaan esimerkiksi ohjata päihdehoitoon.

Päihdepäivystyksen kautta voi päästä seuraaviin palveluihin:

Päihdehuollon avopalveluissa hoidetaan päihde- ja rahapeliriippuvaisia asiakkaita.


Päihdeklinikka on paikka, jossa on mahdollisuus päästä katkaisu- tai vieroitushoitoon.  Hoidossa helpotetaan fyysisiä ja psyykkisiä vieroitusoireita ja suunnitellaan yhdessä jatkohoito. Päihdeklinikalla tehdään myös korvaushoidon aloitusjaksot.


Opioidi-korvaushoitoon voit hakeutua Päihdepäivystyksen kautta, joka sijaitsee Yrttipellontie 6, 2krs. Hoidon aloittaminen edellyttää sitoutumista korvaushoidon arvioon sekä todettua opioidiriippuvuutta.  Hoidon tarve arvioidaan päihdelääkärin ja avohoidon työntekijän kanssa. Korvaushoito aloitetaan laitosjaksolla tai polikliinisesti avohoidossa, jonka jälkeen korvaushoitoa jatketaan avohoitona. Lisäksi sinulla on mahdollisuus psykososiaalisen kuntoutuksen käynneille, joka tarkoittaa säännöllisiä keskustelukäyntejä päihdetyöntekijän vastaanotolla. Käynneillä työstetään riippuvuutta ja edistetään kuntoutumista erilaisin menetelmin.


Avokuntoutus on suunnattu niille, jotka kamppailevat eri riippuvuuksien kanssa ja tavoittelevat päihteetöntä elämää.
Ryhmämuotoinen kuntoutusjakso kestää 7 viikkoa, ja ryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa. Kuntoutukseen hakeutuvat ovat sitoutuneet raittiuteen. Avokuntoutukseen haetaan joko oman päihdetyöntekijän kautta tai päihdepäivystyksen kautta. Avokuntoutus on vertaisuuteen perustuvaa, ja kuntoutujaa ohjataan jatkamaan toipumisestaan huolehtimista kuntoutuksen jälkeenkin vertaisryhmissä.

Haittoja vähentävät palvelut

Terveysneuvontapiste Oulun Vinkki palvelee suonensisäisiä huumeita käyttäviä henkilöitä.
Vinkissä voit vaihtaa käytetyt pistosvälineet puhtaisiin ja saada tarpeelliset rokotukset. Naisille on tarjolla maksuton ehkäisy. Vinkissä asioidaan anonyymisti nimimerkillä, mutta terveydenhoitajan rokotuskäynneillä ja lääkärin vastaanotolla asioidaan omalla henkilöturvatunnuksella.
Vinkissä on myös mahdollista keskustella halutessaan omasta elämäntilanteesta päihdetyöntekijän kanssa ja saada tietoa päihdepalveluista.


A-klinikkasäätiön Katuklinikka tavoittaa pistämällä huumeita käyttäviä ihmisiä ja auttaa muun muassa löytämään tarvittavia palveluja Oulussa. Sen toiminta on luottamuksellista, eikä nimeä tai henkilötietoja tarvitse kertoa.


Kenttätien palvelukeskuksessa järjestetään päihdeasiakkaille ja muille asunnottomille inhimillinen perusasuminen, kuntoutetaan ja luodaan yhdessä edellytyksiä normaaliin elämään ja asumiseen.


Päiväkeskus Huili on kohtaamispaikka oululaisille asunnottomille. Se sijaitsee Kenttätien palvelukeskuksen tiloissa. Huilissa voi viettää aikaa ja osallistua ryhmätoimintaan. Sieltä saa neuvontaa ja opastusta asioiden hoitamisessa. Sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä ovat paikalla viikoittain. Huilissa voi käydä myös nimettömänä.

Valtakunnalliset auttavat puhelimet ja verkkopalvelut 

A-klinikkasäätiön Varjomaailma-sivustolla voit jutella luotettavan aikuisen kanssa, jos vanhemman tai muun läheisen päihteidenkäyttö häiritsee. Voit ottaa yhteyttä chatissa, neuvonnassa tai yksityisviestillä. Voit myös jutella nettiryhmissä muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien nuorten kanssa.


EHYT ry:n ilmainen päihdeneuvontapuhelin palvelee 24/7. Soita numeroon 0800 900 45, jos sinua huolestuttaa oma, läheisesi tai tuttavasi päihteiden käyttö. Ammattilaiset vastaavat vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden. Soittaminen on luottamuksellista, eikä nimeä tai henkilötietoja tarvitse kertoa.


A-Klinikkasäätiön Nuortenlinkin Nettineuvonnasta voit kysyä nimettömästi ja luotettavasti sinua askarruttavista asioista. Asiasi voi olla esimerkiksi alkoholiin, tupakkaan ja nuuskaan, kiusaamiseen, masennukseen, yksinäisyyteen, pelaamiseen, seurusteluun tai seksuaalisuuteen liittyvä. Kysymys voi koskea omaa tai läheisesi tilannetta.


A-Klinikkasäätiön Päihdelinkin nettineuvonta tarjoaa apua ensisijaisesti yli 18-vuotiaille. Voit turvallisesti pohtia tilannettasi ja kysyä vinkkiä ongelmista selviämiseen nimettömänä. Kysymyksen jätettyäsi saat ammattilaisen vastauksen noin viiden arkipäivän kuluessa.

  • Lue Kokemusasiantuntijoista ja vertaistuesta Vertaistuki-välilehdeltä.Päivitetty 1.11.2023

Vertaistuki tarjoaa omien kokemusten jakamista ja kuuntelijan

  • Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen samankaltaisia asioita kokeneen ihmisen kanssa. Se voi selkeyttää ymmärrystä omasta tilanteesta.
  • Vertaistuki perustuu henkilökohtaisten kokemusten kautta saatuun tietoon ja ymmärrykseen asiasta. 
  • Vertaistukeen kuuluu vuorovaikutus ja keskustelijoiden tasavertaisuus. Kuullaan toista ja kerrotaan omasta kokemuksesta. 
  • Vertaistuki voi olla monenlaista ja usein voi valita itselleen sopivan tavan. Se voi tapahtua verkossa tai paikan päällä. Se voi olla kahdenkeskistä tai ryhmässä tapahtuvaa.
  • Vertaistukea voivat saada myös läheiset.

Vertaistukea Oulussa


Avopäihdepalveluissa kokoontuu avoin ryhmä eri riippuvuuksien kanssa kamppaileville, toipumisen eri vaiheessa oleville asiakkaille. Ryhmä on avoin keskusteluryhmä, johon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Ryhmä kokoontuu perjantaisin klo 8.30-10 (ei arkipyhinä).


Verto tarjoaa matalan kynnyksen vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille, huumekuntoutujille ja heidän läheisilleen. Toimintaan pääsee mukaan ilman ajanvarausta, asiointikunnossa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Mukanaolo ei vaadi sitoutumista. Verto on Nuorten Ystävät ry:n järjestämää toimintaa.


Oulun A-Kilta ry on tarkoitettu päihdetoipujille, päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. Oulun A-kilta tarjoaa vertaistukea ja päihteetöntä mukavaa yhdessäoloa, vertaistukiryhmiä, retkiä ja osallistujien itsensä ideoimaa muuta tekemistä.


Oulun ev.lut. seurakuntien Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien läheisille toimii Keskustan seurakuntatalolla. Ryhmä on huumeiden käyttäjien läheisten vertaistukiryhmä.

Vertaistukea ja -tietoa verkossa

Kokemuksia kannabiksesta / Kertomuksia elämästä -kirjassa kannabis.eu -sivustolla nuoret kertovat kokemuksistaan kannabiksesta. Kirjaan on koottu yksittäisiä nuorten tarinoita kannabiksesta. Yhden ihmisen yksittäinen kokemus ei kuvaa koko totuutta.


Päihdelinkin nettineuvontapalvelusta voit kysyä kokemusasiantuntijalta tai ammattilaiselta päihteistä, riippuvuuksista tai mielenterveyden ongelmiin liittyen omasta tai läheisen tilanteesta.


A-Klinikkasäätiön Varjomaailmassa voit ilmoittautua 17-25 -vuotiaiden ohjattuun vertaistuen nettiryhmään. Nettiryhmät tarjoavat vertaistukea nuorille, joiden vanhempi juo liikaa tai nuori kokee vanhemman juomisen haitallisena.Päivitetty 1.11.2023

Kysy tai keskustele aiheesta PulmaKulmassa:

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen