Kaksi henkilöä katselee tietokoneen näyttöpäätettä

Laki nuorille

Suomessa jokainen on tasavertainen ja oikeutettu samaan oikeusturvaan. Lakien avulla turvataan kaikkien tasavertaisuutta ja oikeuksia. Lait on säädetty yhteisiksi pelisäännöiksi, joita kaikkien tulee noudattaa rangaistuksen uhalla. Poliisi ja viranomaiset valvovat, että lakia noudatetaan.

Alle 18-vuotiaat eivät ole oikeudellisesti täysivaltaisia, mutta lapsilla ja nuorilla on iästä riippuen erikseen sovittuja oikeuksia. Lasten ja nuorten oikeudet on turvattu YK:n lasten oikeuksien sopimuksella. Sopimus velvoittaa vanhempia, kuntia ja valtiota suojelemaan lasten hyvinvointia ja kehitystä. Vanhemmilla on kuitenkin oikeus tehdä päätöksiä alaikäisten lastensa puolesta. Iän karttuessa nuoren oikeudet ja vastuut lisääntyvät.

Lue tarkempaa tietoa:

Oikeudet ja velvollisuudet

Vanhemmat tai huoltajat ovat vastuussa alle 18-vuotiaasta.

Lasten ja nuorten oikeudet on turvattu YK:n lasten oikeuksien sopimuksella. Sopimus velvoittaa vanhempia, kuntia ja valtiota suojelemaan lasten, eli alle 18-vuotiaiden, hyvinvointia ja kehitystä. Myös monet järjestöt, esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry, tekevät töitä lasten oikeuksien puolustamiseksi.

Katso alta video nuorten oikeudesta päättää omista asioistaan. Voit katsoa videon Nuoren oikeus päättää omista asioistaan myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Nuoren oikeus päättää omista asioistaan

Vanhempien on toimittava lapsen edun mukaisesti

Lasta on suojeltava erityisesti väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Suomen lain mukaan lapsen henkinen alistaminen ja ruumiillinen kurittaminen on kielletty. Väkivallan käyttö on rangaistava teko. Lasten oikeudet voivat joskus joutua koetukselle esimerkiksi vanhempien erotilanteissa tai alaikäisen tarvitessa sairaanhoitoa.

Alle 18-vuotiaalla on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, kun hänen kehitystasonsa sen sallii. Nuori voi osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon esimerkiksi järjestö- ja oppilaskuntatoiminnassa tai äänestämällä nuorisovaaleissa.

Nuoren rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen tarkoittaa sitä, että yli 15-vuotiasta voidaan syyttää ja tuomita rikoksesta. Alle 15-vuotias on silti korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista, koska laissa ei ole määritelty vahingonkorvausvelvollisuuden alaikärajaa.

Alle 15-vuotiaana ei selviä rikoksista ja rikkeistä ilman seurauksia

Rikoksesta kiinni jäävästä alle 15-vuotiaasta tehdään lastensuojeluilmoitus. Hänen rikoksensa ja muu tilanteensa käsitellään siis sosiaaliviranomaisten kanssa. Poliisi kirjaa niin sanottuun toimenpiderekisteriin kaikki tiedot henkilöstä, vaikka kyseessä ei olisi rikos.

Alle 15-vuotiaasta kirjatut tiedot poistuvat rekisteristä yleensä vuoden sisällä siitä, kun henkilö on täyttänyt 18 vuotta, mikäli uusia merkintöjä tilille ei ole tullut.

Nuoria rikoksentekijöitä eli 15–20-vuotiaita ei yleensä tuomita yhtä ankariin rangaistuksiin kuin aikuisia. Alle 18-vuotiaita tuomitaan harvoin ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Vanhemmat tai lailliset huoltajat ovat vastuussa lapsestaan, kunnes tämä täyttää 18 vuotta

Huoltajilla on velvollisuus elättää lastaan 18-vuotiaaksi asti. Opiskelijan huoltajilla on kuitenkin tietyissä tapauksissa elatusvelvollisuus pidempään, vaikka opiskelija olisikin täysi-ikäinen.

Vanhemmilla on oikeus saada tietoa alaikäistä koskevista asioista, jotka vaikuttavat oleellisesti hänen elämäänsä, sekä puuttua alaikäisen lapsensa päätöksiin. Vanhemmilla ja huoltajilla on myös oikeus päättää lapsensa puolesta tiettyjä asioita.

Vanhemmat ovat alle 18-vuotiaan edunvalvojia oikeudellisissa asioissa

15–17-vuotiaan huoltajilla on oikeus tulla kuulluiksi tätä koskevassa rikostutkinnassa ja oikeuskäsittelyssä.

Alaikäisellä ei ole samanlaista oikeutta solmia sopimuksia kuin aikuisella. Alle 18-vuotias ei voi esimerkiksi tilata lehteä, tehdä puhelinliittymä- tai vuokrasopimusta ilman huoltajan lupaa. Jos alaikäinen tekee sopimuksen ilman lupaa, huoltaja voi vaatia sopimuksen purkamista.

15 vuotta täyttänyt voi tehdä työsopimuksen itsenäisesti, mutta huoltajalla on oikeus purkaa työsopimus, jos hän pitää työsopimusta haitallisena nuoren kasvulle, kehitykselle tai terveydelle.

15 vuotta täyttänyt saa hallita itse ansaitsemiaan rahoja

15 vuotta täyttänyt voi avata oman pankkitilin ilman vanhempien lupaa, eikä vanhemmilla ei ole oikeutta käyttää hänen itse ansaitsemiaan rahoja. Alle 18-vuotias ei kuitenkaan saa tehdä suurisummaisia ostoksia itsenäisesti, vaan vanhemmat voivat halutessaan vaatia kaupan purkamista.

Sananvapauden rajat

Sananvapaus tuo mukanaan vastuun.

Sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Sananvapaus ei silti tarkoita, että netissä tai muualla voi kirjoittaa tai sanoa julkisesti mitä tahansa. Sananvapautta rajoittavat muut perusoikeudet kuten kunnian ja yksityiselämän suoja.

Rangaistavia tekoja ovat kunnianloukkaus, yksityiselämään liittyvän tiedon levittäminen sekä rasistisen tai ihmisryhmää kohtaan hyökkäävän tai väkivaltaan kehottavan aineiston julkaiseminen.

Kunnianloukkaus on rangaistava teko

Kunnianloukkaukseen syyllistyy, jos esittää toisesta julkisesti perättömän väitteen, joka voi vahingoittaa kohdehenkilöä. Kunnianloukkaus on rikos myös internetissä, ja siitä voi jäädä kiinni, vaikka käyttäisi nimimerkkiä.

Ihmisillä on oikeus yksityiselämän suojaan

Toisen ihmisen yksityiselämään liittyvän tiedon levittäminen on rikollista, jos tiedon levittäminen vahingoittaa tai saattaa hänet halveksittavaan asemaan. Yksityiselämän asioita ovat muun muassa terveystiedot, perhe-elämä ja seksuaaliset suhteet.

Kuvaaminen yksityisellä paikalla, esimerkiksi jonkun kotona, on kiellettyä ilman lupaa. Julkisella paikalla kuvaaminen on sallittua, paitsi julkisten tilojen yksityistiloissa, kuten pukukopeissa. Yksityishenkilöä loukkaavien kuvien tai videoiden julkaiseminen ilman lupaa on silti kiellettyä.

Kuvassa esiintyviltä henkilöiltä tulee aina kysyä lupa ennen kuvan julkaisua netissä. Alle 18-vuotiasta henkilöä esittävän kuvan julkaisemiseen tarvitaan lupa myös tämän huoltajalta.

Mistä apua

Kiireellisissä tapauksissa, joissa apua tarvitaan välittömästi, tulee soittaa hätänumeroon 112. Jos joutuu tai epäilee joutuneensa rikoksen kohteeksi, tulee ottaa yhteys poliisiin.

Vähäisestä rikoksesta voi tehdä rikosilmoituksen netissä sähköisesti. Sivuilla olevat ohjeet kannattaa lukea ensin tarkkaan. Perättömän rikosilmoituksen tai ilmiannon tekeminen on rikos, josta rangaistaan.

Jos on itse tehnyt rikoksen tai todistanut rikosta, tulee ilmoittautua poliisille. Ilmoittautumalla voit ehkäistä ongelmien kehittymisen entistä pahemmaksi ja mahdollisesti lievittää seurauksia. Avunanto ja toisen yllyttäminen rikokseen on laitonta.

Alle 15-vuotiaiden oululaisten tekemät näpistykset ja muut omaisuusrikokset käsitellään Näppihaukka-toimintamallin avulla. Näppihaukka-toiminta on kaupungin sosiaalitoimen ja nuorisopalveluiden yhteinen toimintamalli nuorten rikollisuuden ehkäisemiseen.

Lakimiesten ja asianajajien yhteystietoja voi etsiä yrityshakemistoista. Valtion ylläpitämästä oikeusaputoimistosta voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla, jos ei  taloudellisesti pysty hankkimaan itselleen maksullista apua.

Rikosuhripäivystys antaa apua rikoksen uhreille, uhrien omaisille ja rikosten todistajille

Rikosuhripäivystyksen auttava puhelin: p. 116 006, ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21.

Rikosuhripäivystyksen juristin puhelinneuvonta:  p. 0800 161 177, ma-to klo 17-19.

Katso alta video avun hakemisesta RIKUchatista. Voit katsoa videon Kohtasitko kiusaamista tai väkivaltaa? Hae apua RIKUchatista myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Kohtasitko kiusaamista tai väkivaltaa? Hae apua RIKUchatista

Kysy tai keskustele aiheesta PulmaKulmassa:

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen