Kaksi henkilöä keskustele pöydän ääressä.

Työ ja yrittäjyys

Työ ja yrittäjyys ovat läsnä kaikkialla meidän jokaisen arjessa, olimmepa itse töissä tai emme. Työllä on monia merkityksiä. Yhdellä työn tekeminen voi olla keino hankkia rahaa jonkin muun elämässä tärkeän asian toteuttamiseen. Toiselle se voi olla intohimo ja jollekin tärkeä arjen rakenteiden ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäjä. 

Töitä voit hakea heti samana vuonna, kun täytät 14 vuotta. Työnteolla, esimerkiksi kesätyöllä, saat lisää rahaa käytettäväksi ja arvokasta kokemusta työelämästä. Opiskelijat voivat tehdä osa-aikatöitä opintojen ohella. Oppivelvollisuusikäisen päätehtävä on kuitenkin opiskelu, eikä työ saa hidastaa tai haitata opintoja. 

Jokaiseen työsuhteeseen liittyy lakisääteisiä ja kunkin alan työehtosopimuksessa määriteltyjä sääntöjä, joita työnantajan ja työntekijän tulee noudattaa. Omista oikeuksistaan kannattaa pitää huolta. Verotuksesta, palkkauksesta ja loma-ajoista pitää ottaa myös selvää. 

Jos jäät työttömäksi koulun loppumisen jälkeen tai työsuhteen päättyessä, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Yrittäminen vaatii paljon oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Yrittäjäksi voi alkaa vanhempien tai huoltajan suostumuksella jo alaikäisenä. Jos töitä tekee satunnaisesti ja toiminta on pienimuotoista, voi vaihtoehtona olla kevytyrittäjyys.

Päivitetty 14.11.2023

Lue tarkempaa tietoa:

Työhakemus ja CV

Hyvä työhakemus on lyhyt, ytimekäs ja persoonallinen.

Työhakemuksessa ei ole tarkoitus kertoa kaikkea itsestään. CV:ssä ja hakemuksessa kerrotaan koulutustausta ja aikaisempi työkokemus, sekä haettavan työn kannalta tärkeimmät taidot ja osaamiset.

Työhakemus kannattaa tehdä aina haetun työpaikan mukaisesti

Työhakemus kannattaa kirjoittaa aina tietokoneella ja selkeällä asiakielellä. Työnantajat lukevat kymmeniä, jopa satoja työhakemuksia yhtä työpaikkailmoitusta kohden, joten joukosta erottuminen on tärkeää.

Monilla työnantajilla on nettisivuillaan valmis lomake, jolla voi hakea työpaikkoja. On tärkeää täyttää lomake huolellisesti ja tarkistaa antamansa tiedot ennen lähettämistä. Jos lomakkeessa on kohta ”oma esittely / kerro itsestäsi”, itsestään kannattaa kirjoittaa persoonallisesti ja mielenkiintoisesti.

Työhakemuksessa kannattaa korostaa hyviä puoliaan ja kirjoittaa, miksi juuri sinä olet oikea henkilö tarjottuun työhön. Vaikka kuvaa ei pyydetä hakemuksessa, voi oman kasvokuvan liittäminen olla hyvä tapa erottua joukosta.

Kun työhakemus on valmis, kannattaa pyytää vaikka kaveria tai perheenjäsentä lukemaan se ennen lähettämistä. Hän voi kertoa hyviä vinkkejä tai parannusehdotuksia.

Kerro hakemuksessa aina

 • yhteystietosi
 • koulutuksestasi
 • työkokemuksestasi
 • työn kannalta hyödyllisistä taidoistasi ja ominaisuuksistasi.

CV:tä kannattaa päivittää aina kun siihen on lisättävää

Ansioluettelo eli CV on työhakemuksen liite, jossa tuodaan esiin olennaiset tiedot omasta koulutus- ja työhistoriasta. Halutessaan ansioluettelossa voi kertoa syntymäajan sekä liittää oman kuvan. Ansioluetteloon voit kirjata myös mahdollisen suosittelijan yhteystiedot. Suosittelijoiksi voi pyytää entisiä esihenkilöitä. Ilman suostumusta ei ketään saa ilmoittaa suosittelijaksi.

Kerro ansioluettelossa luettelomaisesti ja järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan:

 • koulutuksista ja tutkinnoista
 • työkokemuksesta
 • taidoista (kielitaito, tietotekniset taidot, erityisosaaminen)
 • harrastuksista
 • luottamustoimista
 • suosittelijoistaPäivitetty 14.11.2023

Kesätyöt

Kesätyöt on mainio tapa kerätä arvokasta työkokemusta, työelämän kontakteja ja ansaita omaa rahaa.

Kaikenlaisesta työkokemuksesta on tulevaisuudessa hyötyä. Joskus kesätöistä saa lisätöitä myöhemmin. Hyvä työntekijä erottuu joukosta ja hänelle saatetaan tarjota töitä seuraavanakin kesänä, tai kiireapulaisena.

Kesätöiden etsiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin

Monet kesätyöntekijät valitaan jo alkuvuodesta, mutta koko kevään ajan kannattaa etsiä työpaikkoja ja kysellä aktiivisesti. Kesätöitä voit etsiä netistä, somesta ja lehdistä. Työpaikoista kannattaa kysyä tutuilta ja sukulaisilta, sekä omista harrastuspiireistä, kuten seuroista tai yhdistyksistä. Kunnat ja kuntayhtymät työllistävät Suomessa kesäisin kymmeniä tuhansia nuoria.

Suuremmilla yrityksillä on yleensä nettisivuillaan sähköinen hakulomake, joka kannattaa täyttää huolellisesti. Itseä kiinnostavissa työpaikoissa kannattaa myös käydä paikan päällä kyselemässä ja viemässä oma työhakemus. Kasvokkain töiden kyseleminen voi jäädä työnantajille paremmin mieleen kuin paperinen lomake. Mielenkiintoisille työnantajille kannattaa myös soittaa.

Oulun kaupunki tukee kaikkien oululaisten 15–17-vuotiaiden nuorten kesätöitä

Oulun kaupungilla on käytössä kesätyöseteli, joka on tarkoitettu työnantajalle tueksi nuoren palkkaukseen.

Saat kesätyösetelin, kun olet

 • oululainen, eli kotikuntasi on Oulu
 • syntynyt 1.5.2006-30.4.2009 välisenä aikana

Kesätyösetelin avulla voit hakea töitä Oulun kaupunkiseudulla (Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä). Kesätyösetelillä voit työllistyä yritykseen, yhdistykseen, järjestöön, säätiöön, taloyhtiöön tai seuraan.

Jos et saa seteliä omasta oppilaitoksestasi, tai se katoaa tai tuhoutuu, voit saada uuden setelin Byströmin Ohjaamosta. Ohjaamo sijaitsee osoitteessa Hallituskatu 5a. Byströmin Ohjaamo on avoinna maanantaista torstaihin kello 9–16 ja perjantaisin kello 9-15. Lisätietoja voi kysyä puhelimitse p. 050 599 2293.

Oulun kaupungin nuorisopalveluiden kesätyö 13-15 -vuotiaille

Kesällä 2024 Oulun kaupungin nuorisopalvelut palkkaa 10 nuorta kesätöihin. Valitut nuoret pääsevät itse suunnittelemaan, mitä työ on. Se voi olla esimerkiksi kerhojen pitämistä, tapahtumien järjestämistä tai alueiden kunnostamista.

Valitut nuoret jaetaan kahteen viiden hengen ryhmään. Ryhmien työjaksot ovat 24.-28.6. ja 1.-5.7. Näiden lisäksi molemmille ryhmille järjestetään suunnittelupäivä toukokuussa. Kesätyön aikana nuoriso-ohjaajat ovat nuorten tukena. Työpäivän pituus on 6 tuntia ja palkka 300 euroa koko työjaksolta. Kesätyön päätyttyä nuori saa työtodistuksen.

Voit hakea vain toiseen tai molemmille työjaksoille, mutta voit tulla valituksi vain toiseen. Haastattelut pidetään toukokuun puoleen väliin mennessä.

Voit hakea 13-15 -vuotiaiden nuorten kesätyöhön, jos:

 • kotikuntasi on Oulu ja
 • olet syntynyt 1.5.2009-29.4.2011 välisenä aikana

13-15 -vuotiaiden nuorten kesätöihin haetaan ilmoittautumalla 1.-21.4.2024. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Kaksi nuorta pyöräilee kadulla. Edellä menevä keulii polkupyörällä. Taustalla näkyy Toripolliisi-patsas, rakennuksia ja savuavia tehtaiden piippuja.
Kuvitus: Jenni Alasimi

Oulun kaupunki tarjoaa kesäisin yli 18-vuotiaille oululaisille opiskelijoille kesätyöharjoittelupaikkoja

Kesätyöharjoittelupaikkaa voi hakea, jos olet oululainen, opiskelija, täyttänyt 18 vuotta ja et ole ollut kahtena edellisenä kesänä (2022 tai 2023) kesätyöharjoittelussa Oulun kaupungilla. Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden. Työt ovat kaupungin eri liikelaitoksissa ja palvelualueilla.

Työt voivat olla esimerkiksi puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoa, kirjastossa tai erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluissa työskentelyä.

Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden, työaika on 30 tuntia viikossa ja bruttopalkka 1 100 euroa.

Kesätyöharjoittelun hakuaika on 29.1. – 10.3.2024. Paikkoja haetaan sähköisesti BusinessOulun verkkosivuilta löytyvän linkin kautta. Linkki aukeaa, kun hakuaika alkaa.

Kesätyöharjoitteluun hakeminen

Voit hakea Oulun kaupungin kesätyöharjoittelupaikkaa, kun:

 • olet opiskelija, mutta et valmistu kevään aikana (poikkeuksena keväällä lukion päättävät)
 • kotikuntasi on Oulu
 • olet täyttänyt 18 vuotta 30.4.2024 mennessä
 • et ole ollut kahtena edellisenä kesänä (2022 ja 2023) kesätyöharjoittelussa Oulun kaupungilla

Nämä kesätyöharjoittelupaikat eivät ole opintoihin liittyviä harjoittelupaikkoja.

Oulun kaupungin tarjoama, opiskelijoiden kesätyöharjoittelu yli 18-vuotiaille erityisnuorille ja vammaisille nuorille

Kesälle 2024 Oulun kaupunki pilotoi kesätyöharjoittelua kaupungin yksiköihin. Kohderyhmänä ovat oululaiset erityisnuoret ja vammaiset nuoret, jotka ovat opiskelijoita. Erityisnuori on nuori, joka tarvitsee enemmän tukea työssään. Kesätyöharjoittelijoiden tukena tulee olemaan työvalmentaja, joka kiertää työpisteissä ja on tavoitettavissa työpäivän aikana.

Työtehtävät ovat päiväkodin ja museon avustavia tehtäviä.

Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden, työaika on 30 tuntia viikossa ja bruttopalkka 1 100 euroa.

Hakuaika kesätyöharjoitteluun on 19.2.–24.3.2024.

Kesätyöharjoitteluun hakeminen

Voit hakea Oulun kaupungin erityisnuorten ja vammaisten nuorten kesätyöharjoittelupaikkaa, kun:

 • olet opiskelija, mutta et valmistu ammattiin kevään aikana (poikkeuksena keväällä 2024 lukion päättävät)
 • kotikuntasi on Oulu
 • olet syntynyt välillä 1.5.1994–30.4.2006
 • et ole ollut kahtena edellisenä kesänä (2022 tai 2023) kesätyöharjoittelussa Oulun kaupungilla.

Nämä kesätyöharjoittelupaikat eivät ole opintoihin liittyviä harjoittelupaikkoja.

Paikkoja haetaan sähköisesti BusinessOulun verkkosivuilta löytyvän linkin kautta.

Oulun kaupunki tarjoaa kesätyöharjoittelua myös 16-17 -vuotiaille

Kesälle 2024 Oulun kaupunki pilotoi kesätyöharjoittelua kaupungin Tilapalvelut-liikelaitokseen. Kohderyhmänä on oululaiset 16–17-vuotiaat opiskelijat.

Työtehtävät ovat kiinteistöjen nurmikoiden leikkausta ja istutusten hoitoa.

Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden ja työaika on 30 tuntia viikossa. Palkka kuukaudelta 780 euroa ja tästä vähennetään verot työntekijän veroprosentin mukaan.

Kesätyöharjoittelun hakuaika on 29.1.–10.3.2024.

Tilapalveluiden kesätyöharjoitteluun hakeminen

Voit hakea Oulun kaupungin Tilapalveluiden kesätyöharjoittelupaikkaa, kun:

 • olet syntynyt välillä 1.5.2006–30.4.2008
 • olet opiskelija, mutta et valmistu kevään aikana (poikkeuksena keväällä 2024 peruskoulun päättävät)
 • kotikuntasi on Oulu

Jos otat vastaan Tilapalveluiden kesätyöharjoittelupaikan, et voi käyttää kesätyöseteliä samalle kesälle (kesätyöharjoittelu ja kesätyöseteli ovat toisensa poissulkevia).

Nämä kesätyöharjoittelupaikat eivät ole opintoihin liittyviä harjoittelupaikkoja.

Paikkoja haetaan sähköisesti BusinessOulun verkkosivuilta löytyvän linkin kautta.

Kesällä voit kokeilla yrittäjyyttä Kesäyrittäjä-ohjelman avulla

Mitäpä jos alkaisitkin itse itsesi pomoksi? Kesällä se onnistuu 17-29-vuotiaille nuorille suunnatun Kesäyrittäjä-ohjelman avulla. Lähtemällä mukaan Kesäyrittäjä-ohjelmaan pääset testaamaan omaa liikeideaasi käytännössä ja matalalla kynnyksellä.

Ohjelma tarjoaa sinulle:

 • sparrausviikot, joiden aikana opit yritystoiminnan eri osa-alueista.
 • oman kesäyrittäjämentorin, joka on tukenasi ja apunasi koko kesän ajan.
 • 330 € kesäyrittäjätukisetelin (17-24-vuotiaat, syntymäaikojen 1.5.1999 – 31.5.2007 syntyneet).
 • kesän aikana järjestettäviä yhteisiä tapahtumia.

Hae mukaan omalla yritysideallasi. Idean ei tarvitse olla hakuvaiheessa täydellinen. Riittää, että sinulla on alustava ajatus siitä, mikä sinua kiinnostaa ja millaista yritystoimintaa haluaisit lähteä kesän aikana kokeilemaan. Ideaa voidaan miettiä lisää ohjelman haastatteluvaiheessa.

Voit hakea mukaan Kesäyrittäjä-ohjelmaan yksin tai yhdessä kaverin kanssa. Jos haet mukaan yhdessä kaverin kanssa, laitattehan molemmat omat hakemukset.

Huomaathan, että ohjelmaan voivat osallistua 17-29-vuotiaat, mutta tukea maksetaan 17-24-vuotiaille.

Ohjelman hakuaika 5.2.-5.4.2024.


Päivitetty 19.3.2024

Työnteko alaikäisenä

Töitä voi hakea ensimmäisen kerran samana vuonna, kun täyttää 14 vuotta.

14-vuotias tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä voi tehdä kevyitä töitä tilapäisesti tai korkeintaan puolet koulun loma-ajasta. Työ ei saa vahingoittaa nuoren terveyttä ja kehitystä, eikä haitata koulunkäyntiä. Työntekoon tarvitaan huoltajan lupa. Kuluvan kalenterivuoden aikana 13 vuotta täyttävä ja tätä nuorempi voi tehdä työtä vain työsuojeluviranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla.

14-vuotiaan ja samana vuonna 14 vuotta täyttävän 13-vuotiaan työpäivä saa olla enintään 7 tuntia, eikä ylitöitä saa tehdä. Alaikäisten töiden tekemistä iltaisin on rajoitettu ja yötyö on kokonaan kielletty.

Kokoaikaiseen työsuhteeseen voidaan palkata 15 vuotta täyttänyt, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän

15 vuotta täyttäneen työajan kesto voi olla sama kuin täysi-ikäisten. Myös ylitöiden tekeminen on sallittua tietyin rajoituksin.

Jos olet yli 15 vuotta, mutta et ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, sinut voidaan palkata kokoaikaiseen työsuhteeseen sinä kalenterivuonna, kun täytät 17 vuotta.

Opiskelun ja työnteon yhteensovittaminen

Alle 18-vuotiaana olet oppivelvollinen. Tärkein velvollisuutesi on siis opiskelu. Huoltajan velvollisuus on valvoa, että alle 18-vuotias suorittaa oppivelvollisuuttaan.

Työnantajan velvollisuus on järjestää toisen asteen opintoja suorittavan alle 18-vuotiaan työvuorot siten, ettei työnteko haittaa opetukseen osallistumista.

Työvuorot ovat usein sovittavissa. Opintojen ja töiden yhteensovittaminen sujuu parhaiten, kun ilmoitat työnantajalle hyvissä ajoin, milloin osallistumisesi opetukseen on välttämätöntä. Jos työt ja opinnot menevät päällekkäin, sinulla on oikeus kieltäytyä työvuorosta.

Jokaisen uuden työntekijän oikeuksiin kuuluu saada perehdytys työhön

Perehdytyksessä uudelle työntekijälle selvitetään, miten laitteita ja työvälineitä käytetään ja minkälaisia suojavarustuksia on käytettävä. Perehdytyksessä tulee myös kertoa työpaikan säännöt, ohjeet ja turvallisuuskäytännöt.

Nuorella työntekijällä on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä. Alle 18-vuotiaita palkatessaan työnantajan täytyy kiinnittää erityishuomiota siihen, minkälaista työtä nuorella voi teettää.

Ennen työsuhteen aloittamista kannattaa tutustua työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin

Työsopimuksen solmimisesta ja päättämisestä, lomaoikeudesta, sairauspoissaoloista sekä ongelmatilanteissa toimimisesta on hyvä tietää jo etukäteen.

15–17-vuotiaat oululaiset nuoret saavat käyttöönsä Oulun kaupungin kesätyösetelin

Kesätyöseteli auttaa nuorta pääsemään kesätöihin kahdeksi viikoksi esimerkiksi yritykseen tai yhdistykseen. Avoimia kesäsetelityöpaikkoja voi etsiä muun muassa BusinessOulun verkkosivuilta.

Lue kesätöistä Kesätyöt-välilehdeltä.

Päivitetty 10.10.2023

Yrittäjyys

Yrittäjyys vaatii oma-aloitteellisuutta ja ahkeruutta, mutta antaa myös vapauden päättää omasta työstä ja työpäivistä. Ennen yrityksen perustamista ota selvää erilaisista yritysmuodoista ja mieti, mikä olisi paras vaihtoehto omalle yrityksellesi. Tarkista myös yrityksen perustamiseen liittyvät velvoitteet – esimerkiksi yrityksen rekisteröitymiseen ja verotukseen liittyvät asiat. Ota selvää alan markkinatilanteesta, laadi liiketoimintasuunnitelma ja talouslaskelma. 

Jos tarvitset apua yrityksen perustamisessa, varaa aika Oulun seudun uusyrityskeskukseen ja keskustele suunnitelmistasi asiantuntijan kanssa. Myös TE-toimiston järjestämät yrittäjyystapahtumat ja –koulutukset voivat olla hyödyllisiä ennen yrittäjäksi ryhtymistä. 

Katso alta video, jolla oululaistunut Päivi Mäkelä kertoo omasta polustaan yrittäjäksi. Mäkelä kertoo videolla myös, mitä kaikkea Ouluuks-yrityksen pyörittäminen pitää  sisällään. Voit katsoa videon B Inspired: Päivi Mäkelä myös YouTubessa tästä linkistä. (Youtube.com)

B Inspired: Päivi Mäkelä – YouTube

Yrittäjäksi voi alkaa jo alaikäisenä

Yrittäjäksi voit alkaa jo alaikäisenä. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimiselle ei ole alaikärajaa. Alaikäisenä tarvitset kuitenkin aina huoltajan suostumuksen. Muuten alaikäisen yrittäjyyteen pätevät pitkälti samat säännöt, kuin täysi-ikäisenkin. Poikkeuksena alaikäiset hakevat Y-tunnusta paperilomakkeella. Apua kannattaa kysyä Patentti- ja rekisterihallituksen asiakaspalvelusta.

Kun olet täyttänyt 13 vuotta, voit perustaa 4H-yrityksen. 4H-yrittäjyys on turvallinen tapa kokeilla omia taitojaan yrittäjänä. Voit käydä myös 4H:n järjestämän yrityskoulutuksen ja saat käyttöösi oman yritysohjaajan. Saat lisätietoja ja neuvoja Oulun 4H-yhdistyksestä. 

Yrittäjänä voi toimia myös sivutoimisesti

Voit toimia sivutoimisena yrittäjänä, mikäli ansaitset pääasiallisen toimeentulon muilla tavoin kuin yrittäjänä. Voit olla esimerkiksi palkansaaja, opiskelija tai eläkeläinen. Sivutoimisena yrittäjänä sinulla on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä, saada pieniä lisätuloja ja sisältöä elämään. Sivutoimisen yrittäjyyden tuomien tulojen vaikutus saamiisi etuuksiin kannattaa tarkistaa etuuksien maksajalta (esimerkiksi Kela).

Sivutoimiset yrittäjät toimivat pääsääntöisesti yksin, jolloin toiminimi on sopiva yritysmuoto. Yrityksen perustamiseksi riittää ilmoitus yritystietojärjestelmään.

Ennen sivutoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä on hyvä ottaa selvää velvollisuuksista. Tietyin ehdoin EYL-vakuutus (Yrittäjän eläkevakuutus) koskee myös sivutoimisia yrittäjiä, samoin ALV-velvollisuus (arvonlisäverovelvollisuus). 

Kevytyrittäjyys

Voit toimia sivutoimisena yrittäjänä laskutuspalveluiden kautta eli kevytyrittäjänä. Kevytyrittäjänä et tarvitse aiempaa kokemusta yrittäjyydestä. Kevytyrittäjänä sinulla ei ole virallista y-tunnusta, etkä voi hyötyä yritystä koskevista eduista verotuksessa. Toisaalta sinun ei tarvitse myöskään huolehtia yrityksen velvollisuuksista, kuten verotuksesta ja kirjanpidosta, tai laskujen lähettämisestä. Laskutuspalvelu tekee nämä työt puolestasi. 

Kannattaa miettiä, kuinka rahallisesti kannattavaa yritystoimintasi on ja sen mukaan valita sopivin tapa alkaa yrittäjäksi. Vaikka aloittaisit kevytyrittäjänä, voit tarvittaessa helposti perustaa toiminimen. Ota huomioon, että sivutoimisena yrittäjänä toimiessasi et voi hakea starttirahaa, joten yrityksen perustamiseen liittyvät kulut kannattaa pitää maltillisina.

Työnhaun ohessakin voi toimia yrittäjänä

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessa, ei yritystoiminnan vaikutusta työttömyysetuuteen tutkita ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Muista kuitenkin ilmoittaa, mikäli suunnittelet yrittäjäksi ryhtymistä tai heti yritystoiminnan käynnistyessä. Yritystoiminnan vaikutus työttömyysetuuteen tarkistetaan neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta. Mikäli aiot hakea starttirahaa, tulee hakemus jättää viimeistään kun yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut kolme kuukautta. 

Jos suunnittelet yrittäjyyttä työttömänä työnhakijana ollessasi, ole yhteydessä omavalmentajaasi tai jätä yhteydenottopyyntö TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa.

Starttiraha auttaa yrityksesi alkuun

Starttirahan myöntämisen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys. Voit hakea starttirahaa, mikäli olet työtön, siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi opiskelusta tai palkkatyöstä tai laajennat toimintaasi sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi yrittäjäksi. Starttirahaa on mahdollista saada 12 kk ajan ja sen avulla turvaat toimeentulosi, kun käynnistelet uutta yritystoimintaa. Starttirahaa haetaan TE-palveluiden Oma asiointi –palvelun kautta. Yritystoiminta ei saa muuttua päätoimiseksi ennen kuin starttirahasta on tehty päätös. 

Päivitetty 16.10.2023

Tukea työllistymiseen

Saat tukea työllistymiseen liittyviin asioihin, vaikka et olisikaan työtön. Esimerkiksi opiskelijoille tai osa-aikatyötä tekeville on tarjolla palveluita työllistymisen tueksi. Työllistymistä tukevat palvelut ovat keskustelua ja ohjausta ammatillisissa kysymyksissä, joissa juuri sillä hetkellä tarvitset apua. Voit saada apua esimerkiksi ammatinvalintaan, urasuunnitteluun, työnhaun menetelmiin tai yleisesti työnhakutaitoihin liittyen. Työllistymistä tukevat palvelut tukevat sinua ratkaisuissasi ja ovat ilmaisia.

Ammatinvalinnanohjaus

Jos oma ammatinvalintasi ja koulutusvalintasi on vielä epäselvä, voi olla hyvä käydä juttelemassa asiasta ammatinvalinnanohjaajan kanssa. Palvelu on maksutonta ja mahdollista myös opiskelijoille tai työssä käyville. Ammatinvalintaa voi miettiä myös itsekseen, perheen tai kavereiden kanssa. 

Te-palveluiden ammatinvalinnanohjaukseen voi hakeutua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen uraohjaus(a)te-toimisto.fi. Viestiin kirjoitetaan vain oma nimi ja puhelinnumero. Tarkemmat ohjeet ja lisätietoa ammatinvalinnanohjauksesta löydät Te-palveluiden verkkosivulta.

Katso alta video TE-palveluiden ammatinvalinta- ja uraohjauksesta. Voit katsoa videon TE-palveluiden ammatinvalinta- ja uraohjaus myös Youtubessa tästä linkistä.

TE-palveluiden ammatinvalinta- ja uraohjaus

Työnhaun sparraus

Byströmin Ohjaamossa voit osallistua Työnhaun sparraus -ryhmään maanantaisin klo 12-14. Työnhaun sparrauksessa opit työnhakutaitoja. Voit laittaa työhakemuksesi tai ansioluettelosi kuntoon, saat apua oman osaamisesi tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja Työnhaun sparrauksesta löydät Byströmin Ohjaamon kotisivulta ryhmistä.

Työnhaun sparraus -ryhmän mainos.

Työhönvalmennus

Voit hakeutua työhönvalmennukseen, jos tarvitset pitempikestoista ja yksilöllistä tukea ja ohjausta työnhakuun. Työhönvalmentaja auttaa sinua henkilökohtaisesti etsimään sopivaa työpaikkaa tai koulutusta. Työhönvalmennuksen sisältö ja kesto määritellään tarpeidesi ja tavoitteesi mukaan. Työhönvalmennusta on mahdollista saada enintään 50 tuntia vuodessa. Työhönvalmennuksen ajalta saat saman työttömyyskorvauksen kuin työttömänä ollessasi. Kysy mahdollisuudestasi työhönvalmennukseen omavalmentajaltasi tai jätä yhteydenottopyyntö TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa.

Voit etsiä alkavia työhönvalmennuksia Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tapahtumakalenterista.

Päivitetty 22.1.2024

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työnhakijaksi TE-palveluiden Oma-asiointi –verkkopalvelussa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Voit ilmoittautua myös aikaisemmin, jos tiedät jääväsi työttömäksi esimerkiksi valmistuessasi tai määräaikaisen työsuhteen päättyessä. Voit saada työttömyysetuutta aikaisintaan siitä päivästä alkaen, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi.

Työttömänä työnhakijana saat palveluita työllisyyspalveluista

Kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi, kotikuntasi työllisyyspalveluista ollaan sinuun yhteydessä noin 5 vuorokauden kuluessa. Työllisyyspalveluiden työntekijä tarkistaa, voitko saada työttömyysetuutta ja laatii kanssasi työllistymissuunnitelman.

Katso alta video, mitä alkuhaastattelussa tapahtuu. Voit katsoa videon Mitä tapahtuu TE-toimiston alkuhaastattelussa? myös Youtubessa tästä linkistä.

Mitä tapahtuu TE-toimiston alkuhaastattelussa?

Työllistymissuunnitelma auttaa sinua työllistymään nopeammin

Työllistymissuunnitelmaasi kirjataan lähitulevaisuutesi tavoitteet, muun muassa miten ja minkälaisia töitä ja/tai koulutusta haet. Työttömänä työnhakijana sinulla on velvollisuus hakea vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa. Työnhakuvelvoitteen asettamista voidaan tarpeen vaatiessa arvioida yksilökohtaisesti.

Työllistymissuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös erilaisia työllistymistä edistäviä palveluita. Työllistymissuunnitelma on siis sinun suunnitelmasi, jonka laadit yhdessä oman työntekijäsi kanssa.

Katso alta video, mikä on työllistymissuunnitelma. Voit katsoa videon Mikä on työllistymissuunnitelma? myös Youtubessa tästä linkistä.

Mikä on työllistymissuunnitelma?

Kotikuntasi työllisyyspalvelut vai TE-toimisto?

Kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden Oma-asiointi –verkkopalvelussa sinusta tulee todennäköisimmin oman kuntasi työllisyyspalveluiden asiakas. Nämä kaksi palvelua voivat mennä arkikielessä helposti sekaisin, mutta se ei haittaa. Esimerkiksi, vaikka yllä olevissa videoissa puhutaan TE-palveluista, saat juuri samanlaisen palvelun kotikuntasi työllisyyspalveluista.

TE-toimisto on työttömyysturvalakia valvova viranomainen. TE-toimisto päättää työttömyysturvaoikeudesta erityistä tulkintaa vaativissa tilanteissa. Esimerkiksi tällainen tilanne voi tulla vastaan, jos alle 25-vuotias, jolla on velvollisuus hakea koulutuspaikkaa, jättää sen tekemättä.

Suomi-työllisyyspalvelut-suomi –sanakirja

Erilaisten palveluiden kieli on usein mutkikasta ja vilisee outoja käsitteitä. Olemme koonneet alle muutamia suomennoksia.


Päivitetty 27.11.2023

Työllistymistä edistävät palvelut

Kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa, sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Jos palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassasi, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Voit myös saada kulukorvausta palveluun osallistumisesta. Palvelun ajalta voit saada työttömyysetuutta, vaikka et muutoin voisi sitä saada. 

Työllistämistä edistäviä palveluita on paljon ja voi olla haastavaa selvittää yksin, mikä niistä sopisi juuri itselle. Jos jokin palveluista herättää kiinnostuksesi ja haluat selvittää mahdollisuutesi osallistua siihen, ole yhteydessä omavalmentajaasi tai ohjaajaasi. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön TE-palveluiden Oma asiointi –palvelussa.

Esimerkiksi Oulun kaupungin nuorten työpajoille voi hakeutua työkokeiluun tai töihin palkkatuella. Katso alta työpajanuorten tekemä video työpajoille hakeutumisesta. Voit katsoa videon #KannattaiskoHakeaPajalle myös YouTubesta tästä linkistä. (Youtube.com)

Lisätietoa työpajoille hakeutumisesta ja työpajojen esittelyt löydät työpajojen kotisivulta.

#KannattaiskoHakeaPajalle – YouTube

Alla olevilta välilehdiltä löydät lyhyet esittelyt erilaisista työllistymistä edistävistä palveluista


Jos vielä mietit, mitä töitä haluaisit tulevaisuudessa tehdä tai mitä lähtisit opiskelemaan, voi työkokeilu olla hyvä tapa selvittää näitä asioita. Työkokeilulla voidaan myös tukea paluuta työelämään. Työkokeilussa saat arvokasta työkokemusta. Voit hakeutua työkokeiluun yrityksiin, järjestöihin, kunnan tai kaupungin työpaikkoihin tai työpajoille. Työkokeiluun on mahdollista osallistua enintään 12 kuukauden ajan, mutta samalla työnantajalla voit olla enintään 6 kuukautta. Usein 1-3 kuukauden työkokeilu on riittävä. Työkokeilua voi olla enintään viitenä päivänä viikossa ja 4-8 tuntia päivässä.

Työkokeilusta sovitaan työllistymissuunnitelmassasi ja työkokeilusta tehdään sopimus työllisyyspalveluiden, työkokeilun järjestäjän ja asiakkaan kesken. On tärkeää, että et aloita työkokeilua ennen kuin sopimuksesi on vahvistettu työllisyyspalveluissa. Työkokeilun ajalta voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Saat myös kulukorvausta 9 euroa/ päivä. Kysy mahdollisuudestasi työkokeiluun omavalmentajaltasi tai jätä yhteydenottopyyntö TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa.

Alla olevaan linkkilistaan on kerätty hyödyllisiä linkkejä työkokeiluun liittyen. Linkit aukeavat uusiin välilehtiin.Päivitetty 27.11.2023Koulutuskokeilun kautta voit selvittää soveltuvuuttasi ja motivaatiotasi opiskella tietyssä oppilaitoksessa.

Koulutuskokeilu  tapahtuu oppilaitoksessa ja kestää enintään 5 päivää. Tutustuessa kahteen tai useampaan koulutusalaan koulutuskokeilu voi kestää enintään 7 päivää. Kokeilu sisältää esimerkiksi keskusteluja opettajien kanssa sekä oppituntien seuraamista.

Tietoa koulutuskokeiluista eri oppilaitoksissa löydät alla olevista linkeistä.Päivitetty 27.11.2023


Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Se on tarkoitettu sinulle, jolla on työ- ja toimintakyvyssä sellaisia rajoitteita, jotka estävät sinua osallistumista julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään lisäämään mahdollisuuksiasi työllistyä tai hakeutua koulutukseen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään palvelutarpeen mukaisesti 1-4 päivänä viikossa, yleensä 3-24 kuukauden ajan. Kuntouttava työtoiminta edellyttää aktivointisuunnitelman laatimista. Aktivointisuunnitelma laaditaan sinun, työllisyyspalveluiden edustajan ja kunnan sosiaalihuollon viranomaisen kesken. 


Voit lukea lisää kuntouttavasta työtoiminnasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.Päivitetty 9.10.2023Työvoimakoulutuksina järjestetään eri alojen koulutuksia, joiden työntekijöistä on pulaa. Niinpä työvoimakoulutuksen suorittaminen voi olla hyvä väylä kohti työllistymistä. Työvoimakoulutuksen kautta voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Voit hakea työvoimakoulutukseen, jos olet suorittanut oppivelvollisuutesi ja olet työtön, tai työttömyysuhan alainen.

Lue lisää työvoimakoulutuksesta alla olevista linkeistä.Päivitetty 27.11.2023Uravalmennuksessa saat ohjausta ja tukea pohtiessasi ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojasi. Valmennus tapahtuu ryhmässä tai yksilövalmennuksena. Se voi myös sisältää lyhyitä ammattikorttikoulutuksia, esimerkiksi työturvallisuus- tai tulityökortti ja hygienia- ja anniskelupassi. Valmennukseen voidaan tarvittaessa yhdistää työkokeilu.

Voit etsiä alkavia uravalmennuksia Pohjois-Pohjanmaan Te-toimiston tapahtumakalenterista.

Päivitetty 27.11.2023Työnhakuvalmennuksessa saat ohjausta työnhakutaitojesi parantamiseksi ja vinkkejä itsenäiseen työnhakuun. Saat yksilöllistä ohjausta esimerkiksi ansioluettelon ja työpaikkahakemuksen kirjoittamiseen. Valmennuspaikka on usein joustavasti sovittavissa ja valmennuksen kesto on 1-10 päivää.

Työnhakuvalmennuksia voit etsiä Pohjois-Pohjanmaan Te-toimiston tapahtumakalenterista.

Päivitetty 27.11.2023Työnhaun ohessa on mahdollista opiskella. Opiskelemalla voit parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä. Vaihtoehtoja on useita, joista omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, lyhytkestoiset omaehtoiset opinnot ja työvoimakoulutukset on esitelty omissa välilehdissään.

Näiden lisäksi opiskella voi myös sivutoimisesti. Sivutoimiset opinnot ovat sellaisia, jotka eivät estä sinua hakemasta ja ottamasta vastaan kokoaikatyötä. Sivutoimisen opiskelun ajalta voi saada työttömyysetuutta vain, jos etuuteen olisi oikeutettu muutenkin. Keskustele asiasta oman työntekijäsi kanssa ennen sivutoimisten opintojen alkamista. Alla olevasta linkistä löydät tietoa siitä, minkälaisia ehtoja opintojen sivutoimisuudelle on asetettu.

Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella – tyomarkkinatori.fi.

Päivitetty 27.11.2023Jos olet yli 25-vuotias työtön työnhakija, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella niin, että saat opintojen ajalta työttömyysetuutta. Päätös opiskelusta työttömyysetuudella tuettuna tehdään aina hakemuksen perusteella. Työttömyysetuudella tuettujen opintojen tulee olla päätoimisia ja tutkintoon johtavia opintoja. Työttömyysetuutta voi saada opintoja varten enintään 24 kuukautta. Opinnoista sovitaan työllistymissuunnitelmassasi ja opintojen etenemistä seurataan.

Perustelut koulutustarpeelle  -lomakkeella perustelet, miksi kouluttautumistasi pitäisi tukea työttömyysetuudella. Lomakkeen ja ohjeet sen lähettämiseen löydät Oulun seudun kuntakokeilun verkkosivuilta Palveluja varten täytettävät lomakkeet -kohdasta.

Lue lisää omaehtoisesta opiskelusta Työmarkkinatorilta.

Päivitetty 27.11.2023Alle 25-vuotiaana työttömänä työnhakijana voit opiskella lyhytkestoisia omaehtoisia opintoja, jotka kestävät maksimissaan 3 kuukautta. Tällaisia opintoja voivat olla esimerkiksi hygieniapassin suorittaminen tai vartijakurssi, jotka mahdollistavat työskentelyn erilaisissa tehtävissä, mutta eivät kuitenkaan johda ammatilliseen tutkintoon.

Yli 25-vuotiaana työttömänä työnhakijana voit opiskella 6 kuukautta ilman, että opinnoilla on vaikutusta työttömyysetuuteesi. Tällöin opintojen sivu- tai päätoimisuutta ei tutkita. On tärkeää huomata, että niin kutsuttaja lyhytkestoisia opintoja voi hyödyntää vain yhdesti saman työttömyysjakson aikana. Voidaksesi suorittaa uudelleen lyhytkestoisia opintoja, tulee sinun olla välissä töissä 18h/vko 21 kalenteriviikon ajan. Harkitse siis tarkoin, minkälaiset opinnot edistävät työllistymistäsi.

Tärkeää huomioida, ennen kuin aloitat lyhytkestoiset opinnot:

 • Ota yhteyttä omavalmentajaasi tai ohjaajaasi jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet opintoja.
 • Opintojen perusteella et voi kieltäytyä sinulle tarjotusta kokoaikatyöstä.
 • Opintojen tarkan alkamis- ja päättymispäivän pitää olla tiedossa, kun ilmoitat opinnoista. Opintoja ei voi aloittaa ennen kuin olet tehnyt ilmoituksen.
 • Ennen seuraavien opintojen aloittamista työssäoloehdon pitää täyttyä.Päivitetty 27.11.2023Jos olet ollut pitempään työttömänä ja/ tai osaamisessasi on puutteita, sinulla voi olla mahdollisuus palkkatukeen. Palkkatuki myönnetään sinut palkkaavalle työnantajalle. Työnantaja maksaa sinulle normaalin alan työehtosopimuksen mukaisen palkan, mutta hakee sitten palkkatukiprosenttisi mukaista avustusta palkkauskustannuksiisi. Palkkatukiprosenttisi voi olla 30, 40 tai 50 %, riippuen työttömyytesi kestosta. Palkkatukea voidaan myöntää myös vamman tai sairauden perusteella, jolloin palkkatuki on 50%. Palkkatuen määrä ja kesto tarkistetaan ja kirjataan työllistymissuunnitelmaasi ennen kuin palkkatuettu työsuhde voi alkaa.

Tärkeää huomioida:

 • Saadaksesi palkkatukea sinun täytyy olla työtön työnhakija.
 • Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin palkkatuesta on tehty päätös hakemuksen perusteella.
 • Työnantaja jättää hakemuksen työnantajan TE-palveluiden Oma asiointi –palvelussa. 
 • Palkkatukihakemuksen käsittelyaika on 10 arkipäivää.


Palkkatuki työnhaun apuna – tyomarkkinatori.fi
Lounasravintola Makoisa työllistää ravitsemusalan ammatillisen koulutuksen omaavia nuoria palkkatuella

Päivitetty 27.11.2023

Kysy tai keskustele aiheesta PulmaKulmassa:

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen