Kaksi henkilöä keskustele pöydän ääressä

Työ ja yrittäjyys

Jokaiseen työsuhteeseen liittyy lakisääteisiä ja kunkin alan työehtosopimuksessa määriteltyjä sääntöjä, joita työnantajan ja työntekijän tulee noudattaa. Omaan työsopimukseen ja alan työehtosopimuksiin kannattaa tutustua sekä pitää huolta omista oikeuksistaan. Verotuksesta, palkkauksesta ja loma-ajoista kannattaa ottaa myös selvää.

Töitä voit hakea heti samana vuonna, kun täytät 14 vuotta. Työ ei saa vahingoittaa terveyttäsi tai kehitystäsi, eikä haitata koulunkäyntiäsi. Työnteolla, esimerkiksi kesätyöllä, saat lisää rahaa käytettäväksi ja arvokasta kokemusta työelämästä. Opiskelijan päätehtävä on kuitenkin opiskelu, työ ei saa hidastaa tai haitata opintoja liikaa.

Jos jäät työttömäksi koulun loppumisen jälkeen tai työsuhteen päättyessä, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa. Lue verkkopalvelussa asiointiohjeet ja vastaanottoilmoitukset tarkasti ja toimi niiden mukaisesti.

Yrittäminen vaatii paljon oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Yrittäjäksi voi alkaa vanhempien tai huoltajan suostumuksella jo alaikäisenä. Jos töitä tekee satunnaisesti ja toiminta on pienimuotoista, voi miettiä kevytyrittämistä.

Lue tarkempaa tietoa:

Kesätyöt

Kesätyöt on mainio tapa kerätä arvokasta työkokemusta, työelämän kontakteja ja ansaita omaa rahaa.

Kaikenlaisesta työkokemuksesta on tulevaisuudessa hyötyä. Joskus kesätöistä saa lisätöitä myöhemmin. Hyvä työntekijä erottuu joukosta, ja hänelle saatetaan tarjota töitä seuraavanakin kesänä tai kiireapulaisena.

Kesätöiden etsiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin

Monet kesätyöntekijät valitaan jo alkuvuodesta, mutta koko kevään ajan kannattaa etsiä työpaikkoja ja kysellä aktiivisesti. Kesätöitä voit etsiä netistä, lehdistä, TE-toimistosta ja ilmoitustauluilta. Työpaikoista kannattaa kysyä tutuilta ja sukulaisilta. Kunnat ja kuntayhtymät työllistävät Suomessa kesäisin kymmeniä tuhansia nuoria.

Suuremmilla yrityksillä on yleensä nettisivuillaan sähköinen hakulomake, joka kannattaa täyttää huolellisesti. Itseä kiinnostavissa työpaikoissa kannattaa myös käydä paikan päällä kyselemässä ja viemässä oma työhakemus. Kasvokkain töiden kyseleminen voi jäädä työnantajille paremmin mieleen kuin paperinen lomake. Mielenkiintoisille työnantajille kannattaa myös soittaa.

Oulun kaupunki tukee kaikkien oululaisten 15–17-vuotiaiden nuorten kesätöitä

Oulun kaupungilla on käytössä kesätyöseteli, joka on tarkoitettu työnantajalle tueksi nuoren palkkaukseen. Kesätyösetelin avulla voi hakea töitä Oulun kaupunkiseudulla (Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä) yrityksistä, yhdistyksistä, järjestöistä, säätiöistä tai seuroista.

Jos seteliä ei jostain syystä saa oppilaitoksesta, tai se katoaa tai tuhoutuu, voit saada uuden setelin Byströmin Ohjaamosta. Ohjaamo sijaitsee osoitteessa Hallituskatu 5a ja on avoinna arkisin klo 9–16. Lisätietoja voi kysyä puhelimitse p. 050 599 2293.

Kaksi nuorta pyöräilee kadulla. Edellä menevä keulii polkupyörällä. Taustalla näkyy Toripolliisi-patsas, rakennuksia ja savuavia tehtaiden piippuja.
Kuvitus: Jenni Alasimi

Oulun kaupunki tarjoaa kesäisin yli 18-vuotiaille oululaisille opiskelijoille kesätyöharjoittelupaikkoja

Kesätyöharjoittelupaikkaa voi hakea, jos olet opiskelija ja täyttänyt 18 vuotta.  Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden. Työt ovat kaupungin eri liikelaitoksissa ja palvelualueilla.

Työt voivat olla esimerkiksi puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoa, kirjastossa tai erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluissa työskentelyä.

Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden, työaika on 30 tuntia viikossa ja bruttopalkka 1 100 euroa.

Hakuaika on 8.2.-14.3.2021.

Kesätyöharjoitteluun hakeminen

Voit hakea Oulun kaupungin kesätyöharjoittelupaikkaa, kun:

 • olet opiskelija, mutta et valmistu kevään aikana (poikkeuksena keväällä lukion päättävät)
 • kotikuntasi on Oulu
 • olet täyttänyt 18 vuotta 30.4.2021 mennessä
 • et ole aiemmin ollut kesätyöharjoittelussa Oulun kaupungilla

Kesällä voit kokeilla myös yrittäjyyttä

Oulun Kesäyrittäjä-kampanja on BusinessOulun ja Talous ja nuoret TAT:n yhdessä järjestämää toimintaa. Oulun kaupunki on mukana tukemassa nuoria kesäyrittäjiä 320 euron suuruisella tuella. BusinessOulun mentorit antavat opastusta ja ovat nuoren yrittäjän tukena. Lisäksi yrittäjyyden alkuinfoon kuuluvat sparrausviikot, joissa pitkän linjan yrittäjät kertovat omia kokemuksiaan ja antavat tietoa yritystoimintaan liittyvistä asioista.

Oulun Kesäyrittäjä-kampanjaan osallistuva voi hakea yrityskokeiluunsa Oulun kaupungilta rahallista tukea 320 euroa. Tuen saamiseksi seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

 • Nuoren kotikunta on Oulu
 • Nuori on 17–24-vuotias kampanjan alkaessa
 • Nuori on opiskelija
 • Nuori ei ole hyödyntänyt Oulun kaupungin myöntämää kesätyöseteliä saman vuoden aikana (kesätyöseteli ja kesäyrittäjätuki ovat toisensa poissulkevia)
 • Nuori ei ole vastaanottanut Oulun kaupungin opiskelijoiden kesätyöharjoittelupaikkaa saman vuoden aikana (Oulun kaupungin opiskelijoille suunnattu kesätyöharjoittelu ja kesäyrittäjätuki ovat toisensa poissulkevia)
 • Nuori osallistuu sparrausviikoille sekä mentoreiden antamiin henkilökohtaisiin ohjauksiin
 • Tukea haetaan kahdessa osassa. Ensimmäisen hakemuksen mukaan tulee liittää liiketoimintasuunnitelma ja toisen toimintaraportti.

Työhakemus ja CV

Hyvä työhakemus on lyhyt, ytimekäs ja persoonallinen.

Työhakemuksessa ei ole tarkoitus kertoa kaikkea itsestään. Hakemuksessa esitetään työn kannalta tärkeimmät taidot, osaamiset, koulutustausta sekä aikaisempi työkokemus.

Työhakemus kannattaa tehdä aina haetun työpaikan mukaisesti

Työhakemus kannattaa kirjoittaa aina tietokoneella ja selkeällä asiakielellä. Työnantajat lukevat kymmeniä ja jopa satoja työhakemuksia yhtä työpaikkailmoitusta kohden, joten joukosta erottuminen on tärkeää.

Monilla työnantajilla on nettisivuillaan valmis lomake, jolla voi hakea työpaikkoja. Lomake tulee täyttää huolellisesti ja tarkistaa antamansa tiedot ennen lähettämistä. Jos lomakkeessa on kohta ”oma esittely / kerro itsestäsi”, itsestään kannattaa kirjoittaa persoonallisesti ja mielenkiintoisesti.

Työhakemuksessa kannattaa korostaa hyviä puoliaan ja kirjoittaa, miksi juuri sinä olet oikea henkilö tarjottuun työhön. Vaikka kuvaa ei pyydetä hakemuksessa, voi oman kasvokuvan liittäminen olla hyvä tapa erottua joukosta.

Kun työhakemus on valmis, kannattaa pyytää vaikka kaveria tai perheenjäsentä lukemaan se ennen lähettämistä. Hän voi kertoa hyviä vinkkejä tai parannusehdotuksia.

Kerro hakemuksessa aina

 • yhteystietosi
 • koulutuksestasi
 • työkokemuksestasi
 • työn kannalta hyödyllisistä taidoistasi ja ominaisuuksistasi.

CV:tä kannattaa päivittää aina kun siihen on lisättävää

Ansioluettelo eli CV on työhakemuksen liite, jossa tuodaan esiin olennaiset tiedot omasta koulutus- ja työhistoriasta. Halutessaan ansioluetteloon voi kertoa syntymäajan sekä liittää oman kuvan. Ansioluetteloon voit kirjata myös mahdollisen suosittelijan yhteystiedot. Suosittelijoiksi voi pyytää entisiä esimiehiä. Ilman suostumusta ei ketään saa ilmoittaa suosittelijaksi.

Kerro ansioluettelossa luettelomaisesti ja järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan:

 • koulutuksista ja tutkinnoista
 • työkokemuksesta
 • taidoista (kielitaito, tietotekniikkataidot, erityisosaaminen)
 • harrastuksista
 • luottamustoimista
 • suosittelijoista

Työnteko alaikäisenä

Töitä voi hakea ensimmäisen kerran samana vuonna, kun täyttää 14 vuotta.

14-vuotias tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä voi tehdä kevyitä töitä tilapäisesti tai korkeintaan puolet koulun loma-ajasta. Työ ei saa vahingoittaa nuoren terveyttä ja kehitystä eikä haitata koulunkäyntiä. Työntekoon tarvitaan huoltajan lupa. Kuluvan kalenterivuoden aikana 13 vuotta täyttävä ja tätä nuorempi voi tehdä työtä vain työsuojeluviranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla.

14-vuotiaan ja samana vuonna 14 vuotta täyttävän 13-vuotiaan työpäivä saa olla enintään 7 tuntia, eikä ylitöitä saa tehdä. Alaikäisten töiden tekemistä iltaisin on rajoitettu ja yötyö on kokonaan kielletty.

Katso alta video työnteosta alaikäisenä. Voit katsoa videon Työnteko alaikäisenä myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Työnteko alaikäisenä

Vakituiseen työsuhteeseen voidaan palkata 15 vuotta täyttänyt, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa

15 vuotta täyttäneen työajan kesto voi olla sama kuin täysi-ikäisten. Myös ylitöiden tekeminen on sallittua tietyin rajoituksin.

Jokaisen uuden työntekijän oikeuksiin kuuluu saada perehdytys työhön

Perehdytyksessä uudelle työntekijälle selvitetään, miten laitteita ja työvälineitä käytetään ja minkälaisia suojavarustuksia on käytettävä. Perehdytyksessä tulee myös kertoa työpaikan säännöt ja ohjeet sekä turvallisuuskäytännöt.

Nuorella työntekijällä on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä. Alle 18-vuotiaita palkatessaan työnantajan täytyy kiinnittää erityishuomiota siihen, minkälaista työtä nuorella voi teettää.

Ennen työsuhteen aloittamista kannattaa tutustua työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin

Työsopimuksen solmimisesta ja päättämisestä, lomaoikeudesta, sairauspoissaoloista sekä mm. ongelmatilanteissa toimimisesta on hyvä tietää jo etukäteen.

15–17-vuotiaat oululaiset nuoret saavat käyttöönsä Oulun kaupungin kesätyösetelin

Kesätyöseteli auttaa nuorta pääsemään kesätöihin kahdeksi viikoksi johonkin yritykseen tai yhdistykseen.

Kysy tai keskustele aiheesta PulmaKulmassa:

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen