Yhdenvertaisuus

Nuorten yhdenvertaista vapaa-ajan toimintaa

Hei järjestötoimija tai nuorten ryhmä! – tule mukaan kehittämään vapaa-ajan toimintaa haavoittuvassa asemassa oleville oululaisille nuorille!

Oulun kaupungin nuorisopalvelut pyytää järjestötoimijoita ja nuorten ryhmiä kehittämään vapaa-ajan ja loma-ajan toimintaa erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville 12 -29 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille syksyn 2024 aikana!

Useilla nuorilla on vapaa-aikanaan ja loma-aikoina tarve maksuttomalle vapaa-ajan toiminnalle, jossa tapaa muita nuoria, kokee kuuluvansa joukkoon ja voi saada aikuisen tukea.

Jaossa on 12 000 euroa ja jaettava summa yhtä toimintaa kohden on korkeintaan 1500 euroa. Toimija voi ehdottaa hakuun useampaa toimintoa. Kyseessä ei ole avustus, vaan palveluiden osto.

Aikataulu:

vaihe 1: Haku aukeaa 20.5.2024

vaihe 2: Täytä yhteistyöesitys 20.6.2024 mennessä oheisella hakemuksella.

vaihe 3: Asiantuntijaryhmässä tehdään esikarsinta esitettyjen hankinnan kriteerien ja valinnan arvioinnin perusteiden perusteella.

Asiantuntijaryhmä koostuu yhdenvertaisen nuorisotyön kehittäjät -tiimistä. Sen jäseniä ovat koordinaattorit Sari Lahdenperä yhdenvertaisuustyö, Tarja Rönkkö kulttuurinen nuorisotyö, Anu Puolanne nuorten omaehtoinen toiminta ja osallisuus, Teemu Vähä keskisen alueen alueellisen nuorisotyön palveluvastaava ja Minna Nikula kauppakeskusnuorisotyö.

vaihe 4: Jatkoon päässeiden yhteistyöesitysten esittely ja jatkoideointi Teams-työpajassa:

ke 7.8.2024 klo 15.00-17.00.

vaihe 5: Asiantuntijaryhmässä tehdään päätös mukaan valituista toimijoista esitettyjen hankinnan kriteerien ja valinnan arvioinnin perusteiden mukaisesti. Päätös ilmoitetaan rahoitettavista ideoista hakijoille 8.8. Toiminta-aika 22.8. – 10.12.

vaihe 6: Raportointi ja laskutus tehdään toteutuksen jälkeen kuukauden sisällä 15.12.2024 mennessä. Lisäksi edellytetään, että palvelun tuottaja esittelee toteutuksen projektiryhmälle erikseen sovittuna aikana vuonna 2024-2025.

Yhteistyöesitys Oulun nuorisopalvelut, nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittäminen 2024

Pyydämme hakemuksia 20.6.2024 mennessä sähköpostilla osoitteeseen viestikenttään positiivisen erityiskohtelun määräraha -ostopalvelu

 1. Idean työnimi ja esittäjä (nimi, järjestö/yritys, puh. ja sähköposti ja Y-tunnus)
 2. Mahdolliset yhteistyökumppanit
 3. Mitä muita tahoja on pyydetty tai tarvitaan mukaan kehittämistoimenpiteen suunnitteluun ja toteutukseen? Osallistujien roolit?
 4. Kohderyhmä. Määrittele kohderyhmä ja sen laajuus
 5. Tavoitteet ja toimenpiteet
 6. Mitä tavoitellaan, mitä aiotaan tehdä?
 7. Alustava aikataulu
 8. Suunnitteluaika Arvioitu toteutusaika
 9. Tarvittavat resurssit. Arvioi alustavasti kehittämistoimenpiteen kustannuksia

Huomio hakemusta tehdessäsi toimintaan vaadittavat kriteerit.

Huomio hakemusta tehdessäsi toimintaan vaadittavat kriteerit.

 1. Toiminta tulee kohdentaa 12-29-vuotiaille oululaisille haavoittuvassa asemassa oleville nuorille elokuun – joulukuun 10.12 2024 aikana. Toiminnan järjestäjä voi kohdentaa ja rajata toiminnan ikärajoja harkintansa mukaan, mutta siinä tulee ottaa huomioon toiminnan sopivuus ikäryhmälle. Alaikäisille tulee pääsääntöisesti tarjota erillistä toimintaa.
 2. Toiminnan tulee olla ennaltaehkäisevää ja se kohdistuu haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin. Se edistää nuorten yhdenvertaista osallistumista ja saavutettavuutta. Haavoittuvassa asemassa olevilla nuorilla tarkoitetaan muun muassa vieraskielisiä ja ulkomaalaistaustaisia, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvia, mielenterveys- tai päihdeongelmia kohdanneita, toimintarajoitteisia, neuropsykiatrisesti oireilevia, pitkäaikaisesti sairaita tai vammaisia, syntymäkodin ulkopuolelle sijoitettuja, saamelaisia ja romaneja, uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia.

Tavoitteena on:

 • Edistää nuorten välistä joukkoon kuulumista, kaverisuhteita ja ehkäisee syrjintää
 • Saavutettavuus, esteettömyys ja muut taustatekijät huomioidaan erityisesti toiminnan kohderyhmän kannalta (kerro miten). Näin toimintaan osallistumisen esteisiin kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Vahvistaa nuorten aktiivista roolia
 • Toiminta on asiakkaalle maksutonta

3. Toimijan tulee sitoutua yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen.

 • jokaisen arvostava ja oikeudenmukainen kohtaaminen
 • ei hyväksy syrjintää ja rasismia

4. Toiminta tavoittaa kohderyhmänsä nuoria ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista.

5. Toimija vastaa siitä, että toiminta on turvallista kaikille ja että alaikäisten kanssa työskenteleviltä tarkistetaan rikosrekisteriote.

6. Toiminnan suunnittelussa tulee osallistaa kohderyhmän nuoria mahdollisuuksien mukaan. Tämä mataloittaa kynnystä osallistua toimintaan.

7. Eduksi katsotaan, jos hakijalla on osaamista haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kanssa työskentelystä viimeisen viiden vuoden ajalta.

8. Eduksi katsotaan, jos rahoituksella työllistetään kohderyhmään (haavoittuvassa asemassa olevat) kuuluvia nuoria.

Valittujen hakijoiden kanssa tehdään ostopalvelusopimus.

 • Osallistuvalla järjestöllä tulee olla Y-tunnus ja toimijan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Nuorten ryhmällä tulee olla Y-tunnuksella toimiva taustaorganisaatio.
 • Myönnetyllä rahasummalla voi palkata työntekijöitä, hankkia toimintaan tarvittavaa materiaalia, elintarvikkeita, välineitä, laitteistoa, vuokrata tiloja, tilata esiintyjiä tai muuta, joka tukee toiminnan toteuttamista.
 • Toiminta ostetaan ostopalveluna Oulun kaupungin nuorisopalveluista. Hakija laskuttaa kokeilun kaupungin sähköisen järjestelmän kautta. Hakija joutuu vastaamaan omista vakuutus-, vero- ja työnantaja velvollisuuksistaan.
 • Hakija voi laskuttaa koko haetun summan toteutettuaan toiminnan tai tehtyään hankinnan. Liitteenä tulee olla kirjallinen raportti toteutuksesta.
 • Mikäli hakija tarvitsee korvauksen toiminnan järjestämiseen ennen toteutuksen aloittamista, asiasta voidaan sopia erikseen.
 • Maksatuksen edellytyksenä on, että hakija toteuttaa toiminnan suunnitelman mukaisesti, jättää raportin määräaikaan mennessä ja esittelee toiminnan erikseen sovittavana aikana asiantuntijaryhmälle. Jos hakija ei toteuta edellisiä, korvausta ei makseta.
 • Ostopalvelun ehtona on, että hakija huolehtii lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikosrekisteriotteen tarkistamisesta.

Hyväksytyiltä ehdotuksilta edellytetään lyhyttä kirjallista raportointia ja toiminnan esittelyä asiantuntijaryhmälle, jonka lisäksi voi olla valokuvia, blogi tai esittelyvideo. Kirjaa mitä hyötyä järjestämästänne toiminnasta oli kohderyhmälle ja miten nuorisopalveluissa tulisi toimintaa jatkossa edistää.

Hakija palauttaa loppuraportin viimeistään 15.12.2024 mennessä sähköpostilla osoitteeseen

Huomio järjestöt ja nuorten ryhmät!
Suunnnitelkaa yhdessä nuorten kanssa toimintaa ja lähettäkää meille ehdotuksenne. Toiminta tulee edistää haavoittuvassa asemassa olevien nnuorten vapaa.ajan toimintaa. Toiminta-aika 22.8. - 10.12.2024
Nuorten yhdenvertaista vapaa-ajan toimintaa.Vaiheet: 1.Ideoi. 2.Tee ehdotus 20.6. mennessä.3. Esittele suunnitelma 7.8. 4. Päätös. 5. Toteutu 21.8. - 10.12.2024. 6. Raportointi 19.12. 1500 euroa/toiminto

Lähetä kysymys

Jäikö jokin mietityttämään? Alla olevalla lomakkeella voit lähettää meille kysymyksen anonyymisti 30.5.2024 mennessä. Vastaukset kysymyksiin tulevat tälle sivulle 3.6.2024.

Ethän kirjoita lomakkeeseen henkilö-tai yhteystietoja.

Kysymykset ja vastaukset

Tähän päivitetään lähetetyt kysymykset ja vastaukset 3.6.2024