Isä ja poika keskustelevat olohuoneen sohvalla.

Avoin puhe päihteistä

Päihteistä puhuminen alaikäisen nuoren kanssa

Vanhemman on hyvä hankkia ajantasaista ja luotettavaa tietoa päihteistä ja riippuvuuksista, vaikkei itse päihteitä käyttäisikään. Kun vanhemmalla on tietoa päihteistä, voi olla helpompaa keskustella niistä nuoren kanssa asiallisesti. Päihteet on hyvä ottaa puheeksi jo murrosiän kynnyksellä, eikä vasta esimerkiksi sitten, kun nuori jää kiinni ensimmäisestä päihdekokeilustaan.

Päihteistä puhuminen ja päihteiden suora kieltäminen voi joskus tuntua vanhemmasta hankalalta. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos itse käyttää alkoholia tai tupakoi. Voinko kieltää alaikäiseltä nuorelta alkoholin, jos itsekin käytän sitä? Kyllä voit. Perusteita tähän on lukuisia. Päihteiden terveyshaitat ja riski päihderiippuvuuden syntymiseen ovat lapsella ja nuorella paljon suuremmat kuin aikuisilla. Lisäksi päihteet altistavat lapset ja nuoret tapaturmille, onnettomuuksille ja lisäävät riskiä esimerkiksi hyväksikäytölle.

Alaikäisten nuorten päihteidenkäytön on todettu olevan yhteydessä vanhempien sallivampaan suhtautumiseen nuorten alkoholinkäyttöön, eli vanhemman omalla asenteella on merkitystä. Nuorella voi olla paljonkin tietoa ja oletuksia erilaisista päihteistä ja riippuvuuksien syntymisestä. Vanhemman kannattaa selvittää, mitä nuori jo tietää ja mistä tieto on peräisin, ja pohjautuuko se todelliseen tutkittuun tietoon. Vanhemman ja nuoren välisen keskustelun pohjana voi käyttää esimerkiksi tältä sivustolta löytyvää tietoa päihteistä. Lue tietoa päihteistä.

Päihteistä puhuminen täysi-ikäisen nuoren kanssa

Vanhemman olisi hyvä puhua myös täysi-ikäisen nuoren kanssa säännöllisesti siitä, mitä nuorelle kuuluu ja miten hänellä menee, myös vapaa-ajalla ja mahdollisen päihteiden käytön osalta. Tätä tukee vahvasti A-klinikkasäätiön teettämä väestökysely Aikuistuminen ja päihteet. Aikuistuminen ja päihteet- nuorten kysely 2018 tuloksista voit lukea Nuortenklinkki -sivustolta (nuortenlinkki.fi).

Tutkimuksesta kävi ilmi muun muassa se, että täysi-ikäisten nuorten päihteiden käyttö oli yleisempää, jos heidän vanhempansa suhtautuivat sallivasti päihteiden käyttöä kohtaan. Voi olla yllättävää, että vanhempien kielteinen asenne päihteisiin suojaa myös täysi-ikäisiä lapsia päihteiden käytöltä.

Lisäksi ne nuoret, jotka eivät käytä päihteitä, puhuvat mieltä painavista asioista usein vanhempiensa tai muun sukulaisen kanssa. Päihteitä käyttävät nuoret puhuvat taas useammin ystäviensä kanssa. Avoin ja lämmin suhde vanhemman ja nuoren välillä suojelee siis myös täysi-ikäistä nuorta päihteiden käytöltä.

Päihteiden käytöltä suojaavat tekijät

Nuoren elämänhallintaa, terveyttä ja hyvinvointia vahvistavat tekijät ehkäisevät päihteiden käyttöä jopa tehokkaammin kuin perinteinen päihdevalistus. Nuoren terve itsetunto, hyvät ongelmanratkaisutaidot, kielteinen asenne päihteisiin sekä lämmin suhde vanhempiin ja perheeseen ehkäisevät päihteiden käyttöä.

Päihteistä kieltäytyminen on helpompaa, jos nuorella on rohkeutta ilmaista omat mielipiteensä ja sanoa ei päihteille, vaikka kaverit siihen yllyttäisivätkin. Tässä auttaa nuoren terve itsetunto. Löydät lisää tietoa itsetunnosta täältä.

Harrastuksiin, opintoihin ja ystävyyssuhteisiin rohkaiseminen vahvistavat nuoren elämänhallintaa ja antavat hänelle tunteen omasta pystyvyydestään ja pärjäävyydestään. Lämmin ja avoin suhde vanhemman kanssa voi vähentää nuoren tarvetta turvautua päihteisiin. Nuori kokee, että omia huolia tai epävarmuuksia ei välttämättä tarvitse hukuttaa tai piilottaa, vaan niistä voi keskustella ja pyytää apua tarvittaessa. Lue lisää aiheesta nuoren itsetunnon tukeminen.

Päihteettömyyteen kannustaminen

 • Puhu päihteistä nuoren kanssa – se vähentää päihteiden kokeilun riskiä.
 • Kuuntelemalla nuorta ymmärrät, mihin tilanteisiin nuoren elämässä hän tarvitsee tukea ja kannustusta pysyäkseen päihteettömänä.
 • Voitte myös tehdä kirjallisen sopimuksen päihteettömyydestä ja sopia yhdessä kannustimen, joka motivoi nuorta päihteettömyyteen.

Katso alta video Päihteettömyyssopimus nuoren kanssa. Voit katsoa videon Päihteettömyyssopimus myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Päihteettömyyssopimus nuoren kanssa

Katso video Päihteettömyyssopimus ja pohdi sen jälkeen kysymyksiä:

 • Mitä hyötyä Päihteettömyyssopimuksen tekemisestä voisi olla nuorelle?
 • Entä vanhemmalle?
 • Entä nuoren ja vanhemman väliselle suhteelle?

Katso alta video Päihteistä puhuminen. Voit katsoa videon Päihteistä puhuminen myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Päihteistä puhuminen

Katso video Päihteistä puhuminen ja pohdi sen jälkeen seuraavia kysymyksiä:

 • Miten sinä olisit toiminut, jos olisit ollut vanhempana tilanteessa?
 • Jos perheessänne on kaksi vanhempaa, auttaisiko, jos harjoittelisitte puheeksi ottamista etukäteen?
 • Mikä auttaa sinua rauhoittumaan tiukassa tilanteessa tai keskustelussa?
 • Miten juuri sinun nuoresi kanssa on hyvä ottaa puheeksi aihe, joka on vaikea tai arka? Mikä auttaa saamaan nuoreen yhteyden?
 • Olisiko kesken juttutuokion keittiöön tulevalle sisarukselle pitänyt kertoa, mistä juteltiin?

Armollisuus itseä ja nuorta kohtaan

Vanhemmat tekevät yleensä kaikkensa turvatakseen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja antaakseen hänelle hyvät eväät elämään. Et voi kuitenkaan ottaa omaksi ansioksesi kaikkea sitä, mitä lapsesi tai nuoresi tekee tai on tekemättä. Me olemme kaikki ainutlaatuisia, omia yksilöitämme.

Kasvatuksella ja perheen tuella on tärkeä merkitys nuoren hyvän tulevaisuuden viitoittajana, mutta aina nekään eivät riitä. Joskus voit kohdata tilanteen, jossa kaikista läheisten ponnisteluista huolimatta nuori tekee elämässään ratkaisuja, joiden tiedät vievän häntä poispäin siitä, millaiseksi olit toivonut nuoren tulevaisuuden muodostuvan. Nuori voi esimerkiksi jättää koulun tai opinnot kesken, käyttää päihteitä, liikkua rikoksia tekevässä kaveriporukassa tai valita puolison, joka kohtelee häntä huonosti.

Suru, syyllisyys ja häpeä nuoren ei-toivottavista elämän valinnoista on suuri. Omien tunteiden käsittelyyn kannattaa hakea apua ja vertaistukea. Et ole tilanteen kanssa yksin. Ole armollinen myös nuorta kohtaan, hänen toimintansa taustalla olevat syyt voivat olla moninaisia, esimerkiksi hoitamattomat mielenterveyden häiriöt tai neuropsykiatriset ongelmat, seikkailunhalu, nuoruuteen liittyvä tunne kaikkivoipaisuudesta tai persoonallisuuteen liittyvät tekijät. Usein nuoret kokevat myös syyllisyyttä ja häpeää omasta tilanteestaan. Aina nuorella ei ole voimia irtaantua sen hetkisestä elämäntavastaan, vaikka hän sitä haluaisikin.

Päivitetty 18.1.2023

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = todella hyödyllinen