Nuori kirjoittaa vihkoon.

Koulutus ja opiskelu

Koulutus ja opiskelu vahvistavat monia tärkeitä taitoja, joita tarvitset tulevaisuudessa. Suomessa jokaisen on suoritettava peruskoulu tai hankittava sitä vastaavat tiedot. Suomessa oppivelvollisuus loppuu viimeistään nuoren täyttäessä 18 vuotta. Kun peruskoulu loppuu, sinulla on mahdollisuus hakea opiskelemaan lukioon, ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen tai TUVA- eli tutkintoon valmentavaan koulutukseen. Korkeakouluun voit hakea ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Päivitetty 20.12.2022

Lue tarkempaa tietoa:

Peruskoulun jälkeen

Mitä peruskoulun jälkeen?

Kun peruskoulu loppuu, sinulla on mahdollisuus hakea opiskelemaan lukioon, ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen tai TUVA- eli tutkintoon valmentavaan koulutukseen. Koulutus koostuu erilaisista koulutuksen osista, joista voidaan koota joustavasti kunkin opiskelijan tarpeisiin parhaiten vastaava kokonaisuus. Siten edistetään opiskelijan siirtymistä toisen asteen opintoja kohti.

Nuorisotakuu takaa jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan. Nuorisotakuu tarjoaa myös jokaiselle alle 25-vuotiaalle sekä alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta.

Byströmin Ohjaamon opinto-ohjaaja

Byströmin Ohjaamon opinto-ohjaaja auttaa sinua opintoihin, koulutukseen ja niihin hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Erityisesti jos olet alle 18-vuotias, laajennetun oppivelvollisuuden opiskelija ja sinulla on opinnot keskeytyneet, opinto-ohjaaja auttaa sinua uuden opiskelupaikan hankkimisessa.

Tavoitat opinto-ohjaajan numerosta 050 316 6680 (myös Whatsapp toimii).  

Ammatillinen koulutus

Ammatillisia perustutkintoja on tarjolla eri koulutusaloilla. Ammatillista peruskoulutusta voi suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena. Ammatilliseen perustutkintoon hakeutumiseen ei vaadita alan aiempaa osaamista. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Vastaava osaaminen on vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Oppisopimuskoulutuksessa tehdään työtä työpaikalla ja suoritetaan teoriaopintoja oppilaitoksessa, jonka jälkeen saadaan samanlainen ammattitutkinto kuin kokonaan oppilaitoksessa järjestettävässä koulutuksessa. 15 vuotta täyttänyt voi solmia oppisopimuksen ja opiskelija on itse vastuussa sekä opinnoista ja tutkinnon tavoitteiden toteutumisesta.

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta (vähintään viisi vuotta).

Lukiokoulutus antaa pohjan korkeakouluopintoihin

Lukio on yleissivistävä koulutus, joka antaa valmiudet jatkaa opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiossa opiskelija suorittaa vähintään 150 opintopistettä. Opinnot kestävät yleensä kolme vuotta, ja niiden päätteeksi voi suorittaa ylioppilastutkinnon. Lukion oppimäärän suorittaminen ilman ylioppilastutkintoa antaa kelpoisuuden hakeutua ammattikorkeakouluun tai ammatilliseen koulutukseen.

Lukiossa voit itse vaikuttaa opintojen sisältöön valitsemalla enemmän esimerkiksi luonnontieteiden kursseja, historiaa tai kieliopintoja. Jos tiedät, että haet lukion jälkeen korkeakouluopintoihin, sinun kannattaa kiinnittää huomiota kurssivalintoihin jo lukiossa. Tähän saat apua oman lukiosi opinto-ohjaajalta.

Jos opiskelupaikka ei ole vielä selvillä, voit hakea TUVA-koulutukseen

TUVA-koulutuksessa saat valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen ja selkeän suunnitelman jatko-opintoihin ja työelämään. TUVAn jälkeen sinulla on paremmat edellytykset suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.

Voit hakea koulutukseen kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Koulutus kestää enintään vuoden ja sen laajuus on 38 viikkoa. Opiskelet omien tavoitteittesi ja osaamistarpeittesi mukaisesti. Opiskelijana sinulla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista koulutuksen suorittamiseen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää opinto-ohjausta. Laadit yhdessä koulutuksen järjestäjän nimeämän opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman.

Etsivä nuorisotyö auttaa pohtimaan tulevaisuuden suunnitelmia

Etsivä nuorisotyöntekijä neuvoo ilman opiskelu- tai työpaikkaa olevia ja koulutuksen keskeyttäneitä 18-29-vuotiaita nuoria. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa ja tukee sinua löytämään mieluisia tavoitteita ja haaveita, joita kohti voit edetä pienin askelin. He kulkevat myös askelissa mukana ja auttavat miettimään ratkaisuja haastaviltakin tuntuviin tilanteisiin. Ole rohkeasti yhteydessä, älä jää yksin.

Katso alta video etsivästä nuorisotyöstä Byströmin Ohjaamossa. Voit katsoa sen myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Etsivä nuorisotyö Byströmin Ohjaamossa

Kansanopistoissa voit opiskella lyhyitä kursseja tai suorittaa ammatillisia opintoja

Kansanopistoissa on tarjolla laajasti erilaisia hyödyllisiä kursseja. Kansanopistoissa on mahdollisuus suorittaa myös lukion tai ammatillisen peruskoulutuksen oppimäärä.

Oulua lähimpänä sijaitsevat kansanopistot:

Oppilaitokset Oulussa

Toisen asteen jälkeen

Lukion tai ammatillisen koulutuksen jälkeen voi hakea korkeakouluun.

Lukion jälkeen voi hakea korkeakouluun tai ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisella tutkinnolla voi myös hakea opiskelemaan korkeakouluun. Korkeakouluopintoja voi suorittaa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Eniten korkeakoulupaikkoja on tarjolla kevään yhteishaussa, mutta kannattaa selvittää aina alakohtaisesti, milloin kyseisiin opintoihin voi hakea. Opintopolku-verkkopalvelusta löydät kattavasti tietoa eri alojen opiskelumahdollisuuksista ja hakuajoista.

Jos et tule valituksi haluamaasi koulutukseen, sinulla on muitakin vaihtoehtoja. Voit esimerkiksi hakea töihin, osallistua työkokeiluun, suorittaa avoimia korkeakouluopintoja tai lähteä vaikka vapaaehtoistyöhön ulkomaille. Niin sanottu välivuosi kannattaa hyödyntää tekemällä jotain, mikä vahvistaa mahdollisuuksiasi saada haluamasi opiskelupaikan.

Lukio-opintojen jälkeen sinulla on hakuvelvoite työttömyysetuuden saamiseksi

Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon saamisen jälkeen olet oikeutettu työttömyysetuuteen. Lukio-opintojen jälkeen sinulla ei ole ammatillista pätevyyttä, joten työttömyysetuuden saamisen ehtona on, että haet kahta opiskelupaikkaa kevään yhteishaussa. Hakemiesi koulutusten tulee alkaa seuraavana syksynä, johtaa tutkintoon ja parantaa ammatillisia valmiuksiasi.

Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) laajuus on joko 210, 240 tai 270 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää 3,5−4,5 vuotta. Tutkintoihin sisältyy perusopintoja, ammattiopintoja, harjoitteluja sekä opinnäytetyö.

Ammattikorkeakouluihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa tai korkeakoulujen omissa erillishauissa. Vieraskielisiin ja aikuisille tarkoitettuihin koulutusohjelmiin on erilliset yhteishaut eri aikaan kuin nuorten koulutukseen.

Useimpiin koulutusohjelmiin järjestetään valintakoe, johon ei yleensä lähetetä erikseen kutsua. Joihinkin ammattikorkeakouluihin täytyy tehdä ennakkotehtäviä. Koulukohtaiset tiedot soveltuvuuskokeista ja muista oppilaitoksen käytännöistä löytyy koulujen omilta verkkosivuilta.

Yliopisto

Yliopistoissa oppiaineet ja koulutusohjelmat kuuluvat laitoksiin, jotka muodostavat tietyn tieteenalan tiedekunnan tai  yksikön. Tutkintoon voi halutessaan yhdistää joustavasti eri alojen opintoja.

Yliopisto-opiskelulle on tyypillistä vapaus suunnitella opintoja itsenäisesti. Yleensä opintoihin sisältyy pääaine- ja sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, harjoittelua ja opinnäytetyö.

Maanpuolustuskorkeakoulu, Teatterikorkeakoulu, Sibelius-akatemia ja Kuvataideakatemia sekä Aalto-yliopistoon kuuluvat Teknillinen korkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu rinnastetaan yliopistoihin. Niissä suoritettavat tutkinnot ovat akateemisia loppututkintoja. Sama koskee ruotsinkielisiä Åbo Akademita ja Svenska handelshögskolania.

Useimpien yliopistojen hakuaika on keväisin korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutus alkaa syksyllä. Mahdolliset valintakokeet järjestetään pääosin touko–kesäkuussa, mutta tässä on erilaisia käytäntöjä eri yliopistoissa.

Joihinkin yliopistoihin tulee tehdä myös ennakkotehtäviä ennen valintakokeita. Yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin on hakuaika tammikuussa. Lisätietoja eri oppilaitosten valintakäytännöistä löydät koulujen omilta verkkosivuilta.

Yliopistojen maisteriohjelmiin voi hakea myös ammattikorkeakoulututkinnolla

Yliopistoissa on tarjolla myös eri alojen maisteriohjelmia, joihin voi hakea vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittanut. Maisteritutkinnon suorittaminen kestää ohjelmassa noin kaksi vuotta.

Kuusi nuorta seisoo rivissä. Neljällä heistä on päällään haalarit, joita korkeakouluopiskelijat pitävät usein päällään opiskelijatapahtumissa.
Kuvitus: Jenni Alasimi

Yhteishaun korkeakoulupaikkoja voi ottaa vastaan vain yhden kerrallaan

Hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Lukukausi tarkoittaa syys- tai kevätlukukautta, ei kokonaista lukuvuotta.

Yhteishaussa opiskelupaikan saamisesta ilmoitetaan sähköpostilla. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, sillä muuten paikan menettää.

Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishaussa mukana olevia ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutuksia. Se ei koske yliopistojen erillishaussa olevia koulutuksia eikä ammattikorkeakoulujen vieraskielistä aikuiskoulutusta tai vieraskielisiä ylempiä ammattikorkeakouluopintoja.

Opiskelijan talous

Miten opintoja voi rahoittaa?

Toisen asteen koulutus on maksutonta. Koulutus sisältää myös oppikirjat, opetuksessa tarvittavat välineet, yli 7 km pitkät koulumatkat ja loppukokeet. Maksuttomalla koulutuksella tarjotaan kaikille samat mahdollisuudet päästä opiskelemaan. Tällä tavalla heikko rahatilanne ei estä opiskelua.

Voit hakea rahallista tukea sekä toisen asteen opintoihin että korkeakouluopintoihin Kelasta. Yleisimmät tukimuodot ovat opintoraha ja opintolaina. Opiskelijana voit rahoittaa opintojasi niin tukien avulla kuin tekemällä töitä opintojen ohella. Sinun kannattaa selvittää tuet, joihin olet oikeutettu, ennen opintojen alkua.

Opiskelijan tärkein tulonlähde on opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotukea voi saada ammatilliseen ja lukiokoulutukseen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin, jotka ovat päätoimisia ja kestävät vähintään kaksi kuukautta.

Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa. Opintorahaa ei tarvitse maksaa takaisin toisin kuin opintolaina.

Valtio takaa opintolainan

Valtiontakauksen voivat saada Kelan opintorahaan tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukeen oikeutetut henkilöt, ja sen suuruus riippuu iästä ja oppilaitoksesta. Takausta opintolainalle haetaan Kelasta.

Myönteisen takauspäätöksen saatuaan, voi opintolainaa hakea valitsemastaan pankista. Opintolainan korosta ja takaisinmaksun aikataulusta sovitaan pankin kanssa.

Opintotuen lisäksi opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulot. Kela maksaa asumistuen yhteisesti koko ruokakunnalle. Yleistä asumistukea voivat saada myös ne alle 17-vuotiaat opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja opintorahaan, mutta joille on myönnetty oikeus opintolainaan.

Ulkomailla opiskelevat sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat opiskelijat voivat saada opintotukeen kuuluvaa asumislisää. Opintotuen asumislisää saadakseen on tällöin asuttava oppilaitoksen asuntolassa.

Monet opiskelijat rahoittavat opintojaan myös työskentelemällä opiskelun ohessa

Työn tekeminen on hyvä tapa tienata hieman lisää rahaa ja saada samalla tuntumaa sekä suhteita työelämään. Se saattaa kuitenkin hidastaa opintoja ja olla pidemmän päälle raskasta. Sopivan työ- ja opiskelutahdin löytäminen on tärkeää. Sinun kannattaa pitää huolta hyvinvoinnistasi ja varata aikaa läheisille, harrastuksille, levolle ja muille voimaannuttaville asioille.

Työskentely opintojen ohella voi vaikuttaa opintotuen määrään. Kela voi periä tukea takaisin, jos tulorajat ovat ylittyneet. Voit seurata tulojesi vaikutusta opintotukikuukausien määrään Kelan laskureilla.

Mikäli havaitset tulorajojen ylittyvän, ota yhteyttä Kelaan. Tukien vapaaehtoinen palauttaminen on takaisinperintää edullisempaa ja tällöin tuet säilyvät myöhempää käyttöä varten.

Opintoja voi rahoittaa myös apurahoilla tai stipendeillä

Apurahoja ja stipendejä myöntävät erilaiset järjestöt ja säätiöt. Niitä voi hakea esimerkiksi ulkomailla opiskelua, päättötyötä tai jatko-opintoja varten. Osa apurahoista on kohdennettu tietyille erityisryhmille, kuten ruotsinkielisille tai tietyn alan opiskelijoille. Ohjeita hakemiseen saa suoraan apurahaa myöntävältä taholta.

Toimeentulotuki opiskelijana

Ennen kuin haet perustoimeentulotukea Kelasta, selvitä ensin mahdollisuutesi saada opintotukea, yleistä asumistukea tai muuta tukea opintoihisi. Jos et saa tukea opintoihisi Kelasta, sinun kannattaa hakea osa-aikatöitä rahoittaaksesi opintosi. Myös kesäaikana sinun tulisi ensisijaisesti hakea töitä tai opiskella ja hakea kesäopintotukea.

Opiskelijana sinulla saattaa olla oikeus perustoimeentulotukeen. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos et saa opintotukea, koska

  • Et ole saanut opintolainaa pankista
  • Olet käyttänyt loppuun opintotukiaikasi
  • Opintotukesi on lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi
  • Sinulle ei ole myönnetty opintotukea tai se on lakkautettu muun syyn vuoksi
  • Toimeentulotuki on verotonta eikä se vaikuta tuloina opintotukeesi

Opintolaina on haettava ennen perustoimeentulotuen hakemista

Opintolainan hakemista edellytetään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä perustoimeentulotukea hakevilta opiskelijoilta. Opintolainan määrä otetaan perustoimeentulotuessa tulona huomioon siltä ajalta, jolloin sinulla on oikeus opintolainaan. Opintolainan kuukausierä lasketaan tuloksi myös, jos et hae lainatakausta tai lainaa, mutta lainan saamiselle ei ole estettä. Jos olet hakenut lainaa, mutta et saa sitä, lainaa ei lasketa tuloksi.

Jos et saa opintotukea

Jos suoritat ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jälkeen toista tutkintoa, et välttämättä saa enää opintotukea. On myös opintoja, joihin ei voi saada opintotukea. Tällaisia ovat esimerkiksi aikuislukio-opinnot ja opinnot avoimessa korkeakoulussa. Sinun pitää rahoittaa nämä opinnot ensisijaisesti esimerkiksi työttömyysturvalla tai ansiotyöllä.

Perustoimeentulotukea voit näissä tilanteissa saada täysimääräisenä enintään 2 kuukauden ajan. Jos et ole sinä aikana työllistynyt eikä sinulla ole oikeutta työttömyysturvaan, toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa. Tässä tilanteessa Kela ilmoittaa asiasta asuinalueesi sosiaalipalveluihin ja ohjaa sinut asioimaan sinne. Sosiaalipalveluissa laadit työntekijän kanssa yhdessä suunnitelman siitä, miten voit edistää itsenäistä suoriutumista ja miten sinua voidaan tukea siinä.

Kysy tai keskustele aiheesta PulmaKulmassa:

Oliko tämä sivusto hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen