Nuori henkilö odottaa junaa rautatieasemalla.

Maailmalle

Voit lähteä maailmalle esimerkiksi opiskelemaan, tekemään töitä, vapaaehtoistöihin, kielikurssille tai vaikka matkustelemaan. Toisten kulttuurien näkeminen on jännittävä, uusi ja opettavainen kokemus. Suomen rajojen ulkopuolelle lähtemistä pitää suunnitella ja se vaatii erilaisia järjestelyjä.

Viikonloppumatkalle lähteminen on helppoa, mutta esimerkiksi ulkomaille työskentelemään lähteminen vaatii enemmän suunnittelua. Kulttuurit ja maat ovat hyvin erilaisia. Kannattaa tutustua huolellisesti kohdemaahan, missä tavalliset asiat voidaan tehdä hyvin eri tavalla kuin Suomessa. Ulkomailla ollessa voi tulla eteen tilanteita, joissa tarvitsee apua. Jos esimerkiksi passi varastetaan tai joutuu pidätetyksi, auttaa tilanteessa kohdemaan Suomen edustusto.

Päivitetty 7.2.2023

Lue tarkempaa tietoa:

Interrail

Interrail-lipulla voi matkustaa junalla Euroopassa.

Interrail on Euroopan rautatieliikenneyhtiöiden yhteinen lippujärjestelmä. Lipulla voi matkustella missä tahansa järjestelmän piiriin kuuluvassa maassa.

Kansainväliselle junamatkalle lähtee Suomesta vuosittain tuhansia reilaajia, ja se onkin kätevä tapa reissata Euroopassa. Matkustaminen ulkomailla ei ole paljon vaikeampaa kuin Suomessa.

Seuraavan määränpään voi päättää ennen junaan nousemista

Reilikorttiin merkitään itse junamatkan tiedot ennen junaan nousemista. Voit myös käyttää Rail planner -sovellusta.

Lippukäytännöt vaihtelevat maiden ja yhtiöiden välillä. Liput näytetään junassa konduktöörille tai porteilla ennen junaan menemistä. Joissain maissa liput leimataan laiturilla automaatissa.

Junamatkoilla voi tulla lisäkuluja:

  • Joissain maissa junaan pitää ostaa erikseen paikkalippu
  • Nopeista junista pitää usein maksaa lisämaksu

Interrail-kortteja on kaksi erilaista: kansainvälinen kortti ja yhden maan sisäinen kortti

Global Pass -kortti käy kaikissa Interrail-maissa, joita on yli 30. Global Passilla voi käyttää kotimaassa yhden menomatkan ja yhden paluumatkan.

Jos haluaa tutustua paremmin vain yhteen maahan reissun aikana, kannattaa valita One Country Pass.

Molempien lippujen hintaan vaikuttaa matkustajan ikä ja matkan kesto.

Reissu kannattaa suunnitella etukäteen

Ennen matkan aloittamista kannattaa miettiä

  • mitä kaikkea haluat nähdä
  • missä ainakin pitää käydä
  • kuinka aikataulut täsmäävät
  • millainen on budjettisi
  • missä aiot yöpyä

Toisille suunnitelmallisuus ei sovi, ja he haluavat vain heittäytyä seikkailun vietäväksi. Toiset taas tietävät tarkkaan, missä kohti matkareittiä ovat viikon päästä ja missä osoitteessa yöpyy.

Tärkeintä on muistaa oma turvallisuus ja viihtyvyys, niin reissusta tulee ikimuistoinen kokemus.

Päivitetty 7.2.2023

Kielikurssit

Kielikurssi ulkomailla on kätevä tapa oppia sekä kieltä että paikallisia tapoja ja kulttuuria

Kielikurssille voi päästä jo alaikäisenä koulujen kesäloma-aikaan. Kielikursseja järjestetään usein kahdesta viikosta kuukaudenkin mittaisina jaksoina. Perinteiset kielimatkalla opiskeltavat kielet ovat englanti, ranska ja saksa. Myös muita kieliä, kuten espanjaa tai japania, on mahdollista opiskella kielimatkoilla.

Matkan suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin

Matkoja järjestävät kielikoulut, joiden tarjonta ja hinnat vaihtelevat. Kielimatkajärjestöjen tarjontaa kannattaa vertailla.

Vertailussa tulee huomioida opetuksen taso ja laatu, matkan hinta ja mitä hintaan sisältyy. Monet matkanjärjestäjät rakentavat kielikursseista paketteja, joihin kuuluu opiskelua, yhteisiä retkiä, harrastusmahdollisuuksia ja juhlia. Kaikki nämä vaikuttavat kielikurssin hintaan.

Kohdemaassa on erilaisia asumisvaihtoehtoja

Asuminen tapahtuu yleensä joko perheessä tai oppilaitosasuntolassa. On mahdollista myös etsiä itselleen sopivan majoituksen yksityisiltä markkinoilta. Kielikurssiin ei ole yleensä tarjolla apurahoja tai Kelan opintotukea, joten kurssi kulut pitää maksaa itse.

Päivitetty 7.2.2023

Päivitetty 7.2.2023

Muutto ulkomaille

Muutto Euroopan Unionissa vai EU:n ulkopuolelle?

Euroopan Unionissa voi asua, opiskella ja tehdä töitä aika vapaasti

Euroopan Unionin jäsenmaihin voi muuttaa asumaan, opiskelemaan ja tekemään töitä. Toisessa EU-maassa työskentelevä suomalainen saa samoja oikeuksia kuin paikallinen väestö. Etuudet tuovat mukanaan myös vastuuta, eli ulkomaille muuttaneen tulee noudattaa maan lainsäädäntöä.

Maiden väliset sopimukset säätelevät ulkomaille muuttamista EU:n ulkopuolella

Pohjoismaiden kansalaiset saavat liikkua vapaasti ilman passia ja mennä toiseen Pohjoismaahan töihin. Pohjoismaiden ja EU:n ulkopuolisiin maihin tarvitaan yleensä viranomaisluvat opiskeluun, oleskeluun ja työntekoon.

Ulkomailla asuva suomalainen maksaa veroa vain yhteen maahan. Verotus ja sosiaaliturva ovat sidoksissa työpaikkaan, työsuhteeseen ja oleskeluun.

Sosiaaliturvaan vaikuttaa se, muuttaako ulkomaille tilapäisesti vai pysyvästi ja mihin maahan muuttaa.

Muuttoilmoitus pitää tehdä, jos asuu ulkomailla yli kolme kuukautta

Kun suomalainen muuttaa ulkomaille yli kolmeksi kuukaudeksi, hänen on tehtävä muuttoilmoitus maistraattiin Suomessa tai paikalliseen Suomen edustustoon. Ilmoitus tehdään myös palatessa kotimaahan sekä muutettaessa ulkomailla osoitteesta toiseen.

Myös Kela tarvitsee tiedon muutosta ulkomaille, paluusta Suomeen ja muista elämäntilanteiden muutoksista.

Ulkomaille muutto on iso muutos elämässä

Uusi koti uudessa maassa ja uudet ihmiset ympärillä vaativat totuttelua. Mitä enemmän paikallinen kulttuuri poikkeaa Suomessa totutusta, sen haastavampaa uusien tapojen omaksuminen voi olla. Kohdemaasta kannattaa etsiä tietoa hyvissä ajoin ennen muuttoa ja varautua mahdollisiin haasteisiin etukäteen.

Ulkomailla asuvien suomalaisten yhteisöistä voi kysyä neuvoja muuttoon ja uudessa maassa oleskeluun. Myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko tekee yhteistyötä paikallisten kirkkojen kanssa sekä omissa ulkosuomalaisseurakunnissaan.

Päivitetty 7.2.2023

Opiskelu ulkomailla

Opiskelu ulkomailla kehittää kielitaitoa ja opettaa toimimaan itsenäisesti vieraassa kulttuurissa.

Ulkomailla tutustuu uusiin kulttuureihin, ihmisiin ja asioihin. Ennen kaikkea ulkomailla oppii uusia asioita itsestään ja voi nähdä oman kulttuurin ja maan asiat hieman uudella tavalla. Ulkomaille voi olla mahdollista lähteä lyhyelle ulkomaanjaksolle jo peruskoulussa ystävyyskoulutoiminnan tai kansainvälisten hankkeiden kautta.

Kielimatkoille voi osallistua myös alaikäisenä

Kielikurssi ulkomailla on kätevä tapa oppia sekä kieltä, että paikallisia tapoja ja kulttuuria. Kursseja järjestetään eri ikäisille ja tasoisille ryhmille. Mukaan voi päästä jo alaikäisenäkin koulujen kesäloma-aikaan. Kurssit kestävät yleensä kahdesta viikosta kuukauteen.

Lue kielimatkoista Kielikurssit-välilehdeltä.

Lukiossa ja ammattioppilaitoksessa voi lähteä vaihto-oppilaaksi

Yleisin ikäraja vaihto-oppilaaksi lähtemiselle on 14 vuotta. Vaihto-oppilaana pääsee tutustumaan vieraaseen maahan ja sen kieleen ja kulttuuriin aivan uudella tavalla.

Asuminen tapahtuu yleensä paikallisessa perheessä, jolloin kohdemaan kulttuurista ja tavoista saa aidon kokemuksen osana arkipäivää. Perheen lisäksi tutuksi tulevat uusi koulu, uudet luokkakaverit ja kokonaan uudenlainen ympäristö ja maailma.

Moni vuoden aikana solmittu ystävyys jatkuu, vaikka vaihtoaika lopulta päättyykin. Kokemukset ovat ainutlaatuisia, ja usein niistä on hyötyä myös työelämässä.

Osa vaihtojen järjestäjistä ovat kaupallisia ja osa voittoa tavoittelemattomia järjestöjä

Sopivan järjestäjän löytämiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä palveluntarjoajissa on eroja esimerkiksi ikärajojen, hintojen ja kohdemaiden suhteen. Lähtöä suunnittelevan kannattaakin selata nettiä ja kuulostella vaihto-oppilaana jo olleiden kokemuksia: minne kannattaa ehdottomasti mennä ja mitä nähdä?

Mikäli vuoden mittainen vaihto tuntuu liian pitkältä, on mahdollista hakeutua kesävaihtoon. Kesävaihdossa asutaan yleensä noin kuukausi paikallisen perheen luona tutustuen alueen elämänmenoon ja opiskellen kieltä.

Korkeakouluopiskelijat – Opiskelu ulkomailla ja opiskelijavaihto-ohjelmat

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat voivat lähteä ulkomaille opiskelemaan joko opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai omatoimisesti. Vaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä ulkomaille opiskeluaikana.

Monilla oppilaitoksilla on omat vaihto-ohjelmansa, ja useiden korkeakoulujen koulutusohjelmat kannustavatkin opintoihin ulkomailla. Useat oppilaitokset tarjoavat myös mahdollisuuden suorittaa työharjoittelun ulkomailla.

Kokonaisen tutkinnon voi suorittaa ulkomailla

Tämä vaatii aktiivisuutta ja perehtymistä asiaan jopa vuosia ennen suunniteltua lähtöä. Sopivan oppilaitoksen ja opiskelupaikan, asunnon ja rahoituksen tulee olla järjestettynä hyvissä ajoin. Ennen lähtöä kannattaa myös selvittää, tunnustetaanko tutkinto myös Suomessa.

Opiskelu ulkomailla saattaa yllättää kustannuksillaan

Lukukausimaksut vaihtelevat maittain, ja esimerkiksi ilmainen kirjaston käyttö ei ole joka maassa itsestään selvää. Joissakin kouluissa ulkomailla maksuja voidaan periä myös tenttiin osallistumisesta.

Kaikki nämä kannattaa selvittää ennen matkalle lähtöä ja tutustua kohdemaan koulutuskäytäntöihin huolella.

Stipendit ja apurahat

Omalta oppilaitokselta voi saada apurahan vaihto-opiskelun ajalle. Myös erilaiset säätiöt ja rahastot myöntävät apurahoja opiskelijoille. Omat mahdollisuudet saada stipendi tai apuraha ulkomailla opiskelun ajalle kannattaa selvittää hyvissä ajoin.

Ulkomaiset korkeakoulut myöntävät apurahoja myös ulkomailta tuleville opiskelijoille. Oppilaitoksesta kannattaa kysyä, onko myös jotain paikallisia tahoja, joilta apurahaa kannattaisi hakea.

Jotkut maat vaativat ulkomaisilta opiskelijoilta oleskeluluvan

Oleskeluluvan saa paikallisilta viranomaisilta. Kannattaa myös selvittää, tarvitseeko kohdemaahan hankkia viisumia. Viisumi hankitaan ennen lähtöä kohdemaan Suomen lähetystöltä tai konsulaatista.

Päivitetty 22.2.2023

Työnteko ulkomailla

Euroopan talousalueella työskentely onnistuu helposti – muihin maihin tarvitaan usein työlupa.

Euroopan talousalueen (ETA) maissa Suomen kansalainen voi tehdä töitä samalla tavalla kuin saman maan kansalainen. ETA-maiden ulkopuolella tarvitaan yleensä työlupa. Ulkomaille voi lähteä työskentelemään esimerkiksi kesätöihin, working holiday -viisumilla tai vaikka au-pairiksi.

EURES eli Eurooppalainen työnvälitysverkosto välittää Euroopassa avoinna olevia työpaikkoja, myös kesätöitä.

Kesätyötä kannattaa hakea hyvissä ajoin, yleensä jo marras-joulukuussa. Ulkomaiset työnantajat arvostavat yleensä eniten niitä hakijoita, jotka voivat tehdä töitä ainakin kahden kuukauden ajan.

Työpaikat Pohjoismaissa

Mikäli kesätyöpaikka toisessa Pohjoismaassa tai itsehallintoalueella (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti) kiinnostaa, kannattaa tutustua Nordjobb-vaihto-ohjelmaan. Nordjobbin hakuaika alkaa tammikuussa.

Muista kirjallinen työsopimus ja asumisen järjestelyt

Työsopimukseen kirjataan kaikki tärkeät tiedot ja yhdessä sovittavat asiat esimerkiksi työn kestosta, palkasta, työajoista ja työtehtävistä.

Asuminen kohdemaassa kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen matkaa. Tarjoaako työnantaja asunnon vai tuleeko se hankkia itsenäisesti? Mikäli kesätyöreissu suuntautuu kauemmas ulkomaille, tulee paikalliset rokotusmääräykset sekä mahdollisen viisumin tarve selvittää huolellisesti hyvissä ajoin ennen lähtöä.

Töihin working holiday -viisumilla

Working holiday on työskentelyn ja lomailun yhdistämistä. Working holiday -viisumeita on tarjolla suomalaisille Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ja uutena maana Kanadassa.

Yläikäraja Australian viisumin saamiseksi on 30 vuotta ja Uuteen-Seelantiin ja Kanadaan 35. Kilroy tarjoaa mahdollisuutta lähteä Working Holiday USA– ohjelman kautta Yhdysvaltoihin kesätöihin leiriohjaajaksi.

Working holiday -ohjelmiin osallistuminen on maksullista, mutta maksun vastineeksi hakija saa viisumin ja muita palveluja, jotka helpottavat sopeutumista ja työnhakua. Voit lähteä working holiday -työhön myös itsenäisesti ohjelmien ulkopuolella hakemalla viisumia suoraan maan maahanmuuttoviranomaisilta.

Au pairina saa kansainvälistä kokemusta ja kartuttaa kielitaitoa

Au pairina työskentely tarkoittaa asumista ulkomailla paikallisessa perheessä ja osallistumista perheen arkeen. Au pairin työtehtävät liittyvät lastenhoitoon ja kotiaskareisiin.

Vastineeksi tehdystä työstä isäntäperheet tarjoavat Au pairille oman huoneen, ateriat sekä kuukausittaisen taskurahan. Työajat ovat noin 30–45 tuntia viikossa riippuen kohdemaasta, ja vapaapäiviä on vähintään yksi viikossa. Au pair -jakso kestää yleensä 6–12 kuukautta.

Au pair ei tarvitse tiettyä koulutusta tai ammattitaitoa

Aiempi kokemus lastenhoidosta on kuitenkin monissa ohjelmissa välttämätön. Yhdysvalloissa edellytetään myös ajokorttia.

Yleensä au pairit ovat iältään 18–30-vuotiaita. Ikärajat vaihtelevat ohjelmittain. Ohjelmiin voivat hakea nuoret naiset, ja joissakin maissa myös nuoret miehet.

Au pairilla on usein mahdollisuus osallistua kielikurssille kohdemaassa. Joissakin ohjelmissa isäntäperhe kustantaa kielikurssin. Samalla alueella työskentelevät au pairit järjestävät yleensä tapaamisia ja yhteistä toimintaa vapaa-ajallaan.

Au pairiksi voi lähteä omatoimisesti tai eri välitystoimistojen tarjoamien ohjelmien kautta

Välitystoimistot auttavat käytännön järjestelyissä ja tarjoavat tukea ongelmatilanteissa. Toimistojen tarjontaa, hintoja ja ehtoja kannattaa vertailla, jos päättää käyttää välitystoimistoa.

Itsenäisesti lähtevän tulee hankkia isäntäperhe itse ja huolehtia tarvittavista sopimuksista ja maahanmuuttoon liittyvistä lupa-asioista. Ongelmatilanteissa välitystoimiston apua ei ole saatavilla. Välitystoimiston käyttäminen on usein helpompaa, kuin huolehtia kaikesta itse.

Vapaaehtoistyö tai kansainväliset työleirit ovat myös vaihtoehto

Palkaton vapaaehtoistyö on myös vaihtoehto, jossa pääsee tutustumaan muihin maihin ja kulttuureihin.

Lue vapaaehtoistyöstä ulkomailla Vapaaehtoistyö ulkomailla -välilehdeltä.

Päivitetty 22.2.2023

Vapaaehtoistyö ulkomailla

Vapaaehtoistyö on palkatonta työskentelyä yleishyödyllisen tahon hyväksi.

Suosituinta vapaaehtoistyö on kansainvälisillä vapaaehtoistyöleireillä. Yleensä alaikäraja työleireille on 18, mutta joskus mukaan pääsee jo 16-vuotiaana. Yläikärajaa ei ole, ellei siitä ole erikseen mainittu. Toiset viihtyvät vapaaehtoistyön parissa pari viikkoa, mutta jotkut jäävät jopa vuodeksi. Vapaaehtoistyö ulkomailla avartaa omia näkemyksiä ja antaa elämään uusia tuttavuuksia ja kielitaitoa.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelussa nuori voi suorittaa joko pitkä- tai lyhytkestoisen vapaaehtoispalvelun tai olla mukana vapaaehtoistiimissä. Ohjelma on suunnattu 18-30–vuotiaille EU-maiden kansalaisille. Pitkäkestoinen vapaaehtoispalvelu voi kestää 2-12 kuukautta ja lyhytkestoinen 2 viikkoa-2 kuukautta. Vapaaehtoistiimien kesto on myös 2 viikkoa-2 kuukautta.

Vapaaehtoispalvelussa toimitaan vapaaehtoisena yhteisöä hyödyttävässä hankkeessa

Vapaaehtoistoiminta antaa kokemuksen siitä, millaista on työskennellä yhteisen asian hyväksi ja tarjoaa mahdollisuuden oppia uusia taitoja.

Voittoa tavoittelematon vapaaehtoispalvelu voi liittyä esimerkiksi ympäristön suojeluun, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tasa-arvon edistämiseen. Vapaaehtoispalvelua voi tehdä esimerkiksi järjestössä, kunnassa tai seurakunnassa.

Vapaaehtoispalveluun osallistuminen on oppimiskokemus, jossa saa uusia kansainvälisiä kokemuksia ja oppii uusia taitoja.

Vapaaehtoistyö kannattaa valita oman kiinnostuksen mukaan

Työtä vastaan saa yleensä majoituksen ja ruoan. Tarjolla olevaa vapaaehtoistyötä on esimerkiksi sosiaalialan työleirejä, leirejä lasten parissa, ympäristöleirejä tai erilaisia rakennusprojekteja.

Työleireillä kommunikoidaan yleensä englannin kielellä ja osallistujia on useista maista. Tämä takaa kansainvälisen ilmapiirin. Leirit painottuvat kesäaikaan, mutta myös talvella on mahdollista osallistua. Leirien hinnat vaihtelevat ollen yleensä muutamia satoja euroja.

Työleirejä ja muita vapaaehtoistöitä ulkomailla kannattaa etsiä netistä. Matkaehtoihin tutustuminen on tärkeää, samoin esimerkiksi kaikkien tarvittavien rokotusten hankkiminen ajoissa. Huolellinen suunnittelu etukäteen kannattaa.

Katso matkustajan muistilista Matkustajan muistilista -välilehdeltä.

Vapaaehtoistyömatkan voi suunnitella myös itsenäisesti

Mikäli sinulla on tiedossasi paikka, jonne haluaisit auttamaan, eikä kukaan järjestä sinne erikseen työleirimatkoja, kannattaa ottaa suoraan yhteyttä kyseiseen paikkaan. Reipas ja avulias työntekijä toivotetaan usein lämpimästi tervetulleeksi.

Itsenäisesti suunnitellussa vapaaehtoistyömatkassa on tärkeää selvittää etukäteen esimerkiksi kaikki asumiseen ja työaikaan liittyvät seikat. Jos haluaa esimerkiksi auttaa löytökoiratarhalla Espanjassa, asuntoa ei välttämättä saa työtä vastaan, vaan se on hankittava itse.

Jos haluat lisätietoa ja neuvontaa vapaaehtoistyöskentelystä ulkomailla, ota yhteyttä Byströmin Ohjaamon tieto- ja neuvontapalveluun.

Päivitetty 22.2.3023

Kysy tai keskustele aiheesta PulmaKulmassa:

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen