Isä ja tytär halaavat toisiaan

Luottamuksen rakentaminen

Luottamus on pelottomuutta olla riippuvainen toisesta ja haavoittuvainen hänen mahdollisen vallankäyttönsä seurauksena (toivo siitä, ettei toinen käytä valtaa).

 • Nuoren ja vanhemman välisessä suhteessa luottamus on uskoa vanhemman rakkauteen ja ymmärrykseen 
 • Luottamuksen synty keskeistä identiteettityössä koko elämän ajan
 • Rakentuu lapsen ja vanhemman välille varhaisessa vuorovaikutuksessa turvallisessa kiintymyssuhteessa
 • Luottamus toimii nuorelle itsearvioinnin ja vuorovaikutuksen välineenä
 • Lapsuusajan luottamus toiseen ihmiseen johtaa itseluottamuksen syntymiseen

Mistä nuoren luottamus vanhempaan rakentuu?

Itsearviointitehtävä vanhemmalle

Arvioi omaa toimintaasi asteikolla 1–5:

1 = ei ole mielestäni tarpeen
2 = homma toimii, ei tarvetta muutokselle
3 = pitää pohtia tarkemmin, missä tarpeen toimia toisin
4 = teemoista keskustellaan aika ajoin
5 = teemme jatkuvaa yhteistyötä luottamussuhteemme eteen

 1. Pysähdytkö päivittäin kertomaan katsein, sanoin ja kosketuksin, että nuori on sinulle rakas ja tärkeä?
 2. Oletteko sopineet, mistä asioista nuori saa päättää? Kasvaako vapaus suhteessa vastuuseen ja päinvastoin?
 3. Onko toimintani (yksin tai toisten huoltajien kanssa) nuoren näkökulmasta johdonmukaista eri päivinä ja eri tilanteissa? Tietääkö nuori, mitä odotat häneltä ja ovatko odotuksesi suhteessa nuoren ikään?
 4. Oletteko sopineet perheessä yhteiset säännöt ja niiden rikkomisen seuraukset, joista pidetään kiinni? Onko nuori osallistunut niiden suunnitteluun ja sopimiseen? Oletteko päivittäneet säännöt/rajat nuoren kasvaessa?
 5. Koetko, että toimit nuorellesi esimerkkinä siten, että hänelle muodostuu myönteinen kuva aikuisuudesta ja siitä, että aikuisena pystyt omalla toiminnallasi vaikuttamaan elämääsi?
 6. Jaatko ajatuksesi, tunteesi ja kokemuksesi nuoren kanssa kannustaen näin häntä tekemään samoin?
 7. Hyväksytkö ja ymmärrätkö nuoren tarvetta olla itsenäinen toimija, kun hän testaa, kyseenalaistaa tai toimii vastoin ohjeitasi, vakaumustasi tai näkemystäsi?

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen

Hyödyllisiä linkkejä

Nyyti ry

Nyyti ry edistää opiskelijoiden mielenterveyttä tarjoamalla monipuolista tietoa ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskeluarjessa  jaksamiseen  liittyvissä asioissa.

MIELI ry

MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen.

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen