Terveisiä Byströmin Ohjaamon nuorten aikuisten osallisuusryhmästä!

Ryhmä on kokoontunut syksyn aikana ideoimaan tapoja tukea omaa ja muiden mielen hyvinvointia vapaaehtoistoiminnan keinoin. Toive nuorten vapaaehtoistyöstä nousi nuorten kehittämispäivässä keväällä 2023. Olemme kokoontuneet Pekurin yhteisötilassa sekä Valkean nurkassa kerran kuukaudessa. Kehitteillä on pelitoimintaa, lukupiiriä, erilaisia teemailtoja ja eläinten parissa olevaa toimintaa.

Nuoret ovat antaneet palautetta Byströmin toiminnoista, joita käsiteltiin Byströmin henkilöstön kanssa Byströmin parlamentissa. Nuoret esimerkiksi toivoivat, että ohjaaja keräisi pari nuorta kerrallaan tutustumaan uuteen ryhmään ensimmäistä kertaa. Byströmin henkilöstö pohti, että ryhmiin tutustuminen on hyvä idea, esim. viimeiset ryhmäkerrat voisi olla uusien nuorten tutustumista kyseiseen ryhmään. Nuoret voisivat kertoa kokemuksia ryhmästä ja esitellä uusille nuorille.  Ryhmiin voisi järjestää avoimia ovia ja tutustumiskertoja nuorille.

Etsimme myös helmikuussa alkavaan D&D ryhmään DM:ää. Ryhmä kokoontuisi joka viikko noin klo. 14–16 välillä. Toivoisimme, että DM sitoutuisi noin 4 kerralle ohjaamaan peliä. Ilmoittaudu .

Mukaan mahtuu lisää hyväntekijöitä osallisuusryhmään, tule sinäkin! Oululainen 17–29 v. ilmoittaudu mukaan ohjaajallesi tai Anna 0505211862,

Byströmin Ohjaamon kotisivu