Oululainen nuorten tieto- ja neuvontatyö täyttää 30 vuotta

Nuorten tieto- ja neuvontatyö

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, joka tavoitteellisena peruspalveluna tarjoaa ammattitaitoista tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa. Työmuodolla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia ja se on tunnustettu osaksi nuorisotyötä useimmissa Euroopan maissa.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tuottavat kunnat ja järjestöt. Nuorten lisäksi palveluiden kohderyhminä ovat nuorten läheiset ja nuorten parissa toimivat. Palveluiden tavoitteena on mahdollistaa nuorelle monipuolinen ja kattava tieto yhdestä palvelupaikasta.

Juuret historiassa

Oululaisen nuorten tieto- ja neuvontayön juuret ovat kansainvälisessä nuorisovuodessa 1985. Tuolloin starttasi nuorisotiedotustoiminta nuorisokahvilan yhteyteen. Toiminta oli alkuvuosina vielä melko suppeaa.

Nuorisotiedotuspiste Nappi avattiin Oulun keskustaan 20.9.1993. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu tunnettiin vuosien varrella useammalla eri nimellä. Sittemmin palvelu tunnettiin pitkään Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappina.

Nykyään ”Nappi-talossa” Hallituskadulla toimii taidegalleria.
Napin ensimmäiset työntekijät olivat Jaana Fedotoff (kuvassa nuorten kanssa 1990-luvulla) ja Tarja Molander.

Neppi-hankkeen (2001–2003) myötä avattiin alueelliset nuorten tieto- ja neuvontapisteet Kaijonharjuun ja Kaukovainiolle sekä käynnistettiin oma NettiNappi.fi-verkkopalvelu vuonna 2002.

Kohti Byströmin Ohjaamoa

Kun Byströmin nuorten palvelut näki päivänvalon syksyllä 2011, oli Byströmin taloon vuonna 2007 muuttanut Nuorten tieto ja neuvontakeskus Nappi sen sykkivä sydän. Vuosien varrella Napin toimintaa kehitettiin useiden hankkeiden avulla. Byströmin nuorten palvelut siirtyi käyttämään Ohjaamo-nimeä vuonna 2019.

Vuonna 2018 julkaistiin ensimmäinen USE-IT Oulu -kartta. Nappi mahdollisti ja tuki nuorten työtä. Kuvassa ylhäältä Nina Juustila, Saana Rauvala, Riku Kovalainen ja Moona Komulainen.

NettiNappi.fi-verkkopalvelu sulautui kehittämistyön tuloksena osaksi NuortenOulu.fi-verkkopalvelua vuonna 2021. Samalla luovuttiin myös Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi -nimestä. Nyt olemme Byströmin Ohjaamon nuorten tieto- ja neuvontapalvelu.

Byströmin Ohjaamon nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Oululaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön historia on polveileva ja sellaisena kertoo palvelun jatkuvasta kehittämisestä vastaamaan nuorten tiedontarpeiden muutoksiin ajassa. Vaikka nuorten tiedontarpeiden aiheet, kuten asuminen, koulutus ja vapaa-aika, ovat pysyneet samoina vuosikymmeniä, tieto muuttuu ajassa. Samoin kanavat, joita pitkin tieto on kaikkien nuorten saavutettavissa.

Perinteinen sign posting on tänäkin päivänä yksi nuorten tieto- ja neuvontatyön menetelmistä.

Nyt 30 vuotta myöhemmin, Byströmin Ohjaamon nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta nuoret, nuorten läheiset ja nuorten kanssa töitä tekevät ammattilaiset saavat edelleen ajantasaista, ammatillista ja monikanavaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta.

Nyt juhlitaan ja työ jatkuu! Ota meihin yhteyttä tulemalla paikanpäälle, soittamalla, sähköpostilla, NuortenOulu.fi PulmaKulmassa tai Byströmin Ohjaamon yhteydenottolomakeella. Sähköisen lomakkeen ja yhteystiedot löydät Byströmin Ohjaamon kotisivulta.

Väsymättä oululaisten nuorten puolesta. Henkilö makaa sohvalla kasvot alaspäin.

Lähteet: