Olen oppinut uusia taitoja ja onnistunut tehtävissäni – nuorten kokemuksia työpajatoiminnasta

Oulun nuorten työpajojen nuorilta kysytään palautetta pajalla työskentelyn vaikutuksista joka vuosi valtakunnallisesti käytössä olevalla Sovari-mittarilla. Sen avulla mitataan työpajatoiminnan palveluiden laatua ja sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Vuodesta toiseen mittarin tulokset ovat hyvin samankaltaisia: Työpajalla oppii oikeasti uusia taitoja, joilla on oikeasti merkitystä nuoren elämän kannalta.

Sosiaalinen vahvistuminen kuulostaa hienolta asialta, mutta mitä se oikein tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa esimerkiksi parempia mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämän kulkuun ja selviytyä erilaisista elämäntilanteista yhdessä toisten ihmisten kanssa. Se tarkoittaa myös lisääntynyttä hyvinvointia, parempaa työ- ja toimintakykyä, ammatillista osaamista ja toimeentuloa. Nuorten pajatoiminnalle Sovarissa antama kokonaisarvio tai yleisarvosana on 4,4/5 arvosteluasteikon ollessa 1-5.  

Ehkä paras tapa kiteyttää nuorten kokemuksia työpajalla työskentelyn vaikutuksista on Sovari-kyselyn yhteydessä nuorilta kerätty anonyymi sanallinen palaute. Tässä pari esimerkkiä nuorten edeltävän vuoden palautteista, jossa heiltä kysyttiin mitä työpaja on antanut heille:

” Työpaja on antanut mulle itsevarmuutta, kavereita ja sen tunteen, että olen tarpeeksi sellaisena kuin olen. Olen saanut paljon tukea kaikessa. Tunnen itseni tärkeäksi. Olen saanut enemmän hallintaa elämääni ja tietoa mitä teen tulevaisuudessa ja mitä haluan tehdä.”

”Olen oppinut paremmin sietämään stressaavia tilanteita ja löytämään niihin ratkaisuja paremmin, sekä en lannistu, jos jokin menee pieleen, vaan tiedän että asian voi yleensä korjata jotenkin. Olen myös saanut uutta näkökulmaa tulevaisuuden varalle, sekä löytänyt uusia mielenkiinnonkohteita.”

Palautteista nousee esille myös yhdessä tekemisen tärkeys ja mielekkyys. Paja näyttäytyy paikkana, jossa saa tukea kaikenlaisiin asioihin, siellä saa olla rauhassa oma itsensä ja kuulua yhteisöön. Valmentajat ovat aidosti apuna ja tukemassa nuorta työtehtävissä ja elämän kysymyksissä laajemminkin.

Pajatoiminta on suunnattu 17−29 -vuotiaille työttömille oululaisille nuorille. Jos kiinnostuit hakemaan tai haluat lisätietoja, mene osoitteeseen www.nuortenoulu.fi/tyopajat

Vuoden 2021 Sovari-kyselyn tulokset tullaan julkaisemaan maaliskuussa 2022, halutessasi voit tutustua vuoden 2020 tuloksiin, jotka löytyvät nettisivuilta www.ouka.fi/oulu/nuoret/tyopajat ja sieltä kohdasta Lisätietoa työpajoista