Nuorisoala kampanjoi yhdessä nuorisotyön leikkauksia vastaan

Suomen nuorisoalan palvelu- ja vaikuttajajärjestö Allianssi haastoi nuorisoalan toimijat some-kampanjaan nuorisotyön puolesta. Kampanjan tavoitteena oli nostaa esille nuorisotyön tärkeyttä ympäri Suomen. Vaikuttimena kampanjaan toimi tulevan hallituksen suunnittelemat leikkaukset, jotka koskettavat myös nuorisotyötä. Myös Byströmin Ohjaamo lähti kampanjaan mukaan.

Kampanjan motivoivana tekijänä Byströmin Ohjaamossa oli nuorisotyön tärkeys ja ajatus siitä, että teemme tätä työtä nuorten hyväksi. Nuoret tarvitsevat luotettavaa tietoa päätöksen teon tueksi ja oikea-aikaisia palveluita eri elämän vaiheissa. Byströmin Ohjaamo vastaa näihin tarpeisiin olemalla helposti saavutettava kaikille oululaisille nuorille.

Nuorisotyön lukuja Byströmin Ohjaamosta

4.-5.9.2023 Byströmin Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön sometileille päivitettiin tilastotietoja siitä, miten etsivä nuorisotyö, tieto- ja neuvontapalvelu, nuorten työllisyyspalvelut, nuorisotila Bysis ja Ohjaamon terveyspalvelut ovat kohdanneet nuoria Oulun alueella. Kaiken kaikkiaan Byströmin Ohjaamon monialaisessa palvelussa on kohdattu 42 000 nuorta vuoden 2022 aikana.

Tilastoissa näkyy, miten tärkeää nuorisotyö on, ja kuinka monia nuoria Ohjaamossa on autettu ja tuettu.

  • Byströmin Ohjaamon nuorten tieto- ja neuvontapalvelun avulla vuonna 2022 melkein 4 000 nuorta on saanut tietoa ja oikea-aikaista ohjausta.
  • Byströmin Ohjaamon nuorten työllisyyspalveluissa nuoria on kohdattu noin 500 kuukausittain.
  • Etsivä nuorisotyö saavutti ryhmätoiminnoilla ja yksilöohjauksella yli 1 000 nuorta vuoden 2022 aikana.
  • Kaiken kaikkiaan Byströmin Ohjaamon kaikissa ryhmätoiminnoissa nuoria aikuisia on kohdattu 6 722 vuonna 2022.


#SuomiIlmanNuorisotyötä Ilman Byströmin Ohjaamon monialaista palvelua 42 000 kohtaamista oululaisten nuorten kanssa olisi jäänyt toteutumatta vuonna 2022.

Byströmin Ohjaamo

Rahoituksen leikkaus vaikuttaisi moniin nuorille tärkeisiin palveluihin. Monelle nuorelle nuorisotilatoiminta on tärkeä osa arkea ja paikka kohdata ystäviä tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Byströmin Ohjaamon kautta moni nuori on saanut tietoa ja tukea raha-asioihin, asumiseen, työllistymiseen, opiskeluun, vapaa-aikaan, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Erilaiset ja monipuoliset ryhmätoiminnat mahdollistavat monelle nuorelle arkeen säännöllisyyttä ja kannustavat sosiaalisiin suhteisiin. Työpajatoiminta antaa mahdollisuuden tutustua työelämään tai itseä kiinnostavaan alaan ja kannustaa siirtymään kohti mahdollista opiskelua tai työpaikkaa. Byströmin Ohjaamossa teemme töitä nuorten hyväksi ja haluamme tarjota monipuolista tukea ja neuvontaa.

Olethan yhteydessä meihin! Yhteystiedot löydät Byströmin Ohjaamon kotisivuilta.

Nuorisotyö

Nuorille löytyy monipuolisesti palveluita, joita tarjoavat kuntien tai kaupunkien lisäksi erilaiset järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat. Palvelut mahdollistavat nuorille turvallisia kuuntelevia aikuisia, mielekästä tekemistä vapaa-ajalle ja tukea sekä kannustusta. Toimintoja järjestetään myös vapaaehtoisten ja kokemusasiantuntijoiden avulla. Kaikki nuorisotyö on tärkeää ja merkityksellistä, sitä tehdään nuorten ja nuorten tulevaisuuden hyväksi.

#SuomiIlmanNuorisotyötä
#IlmanNuoria
#NuortenEduksi
#Nuorisoala
#Nuorisotyö

Lisätietoja kampanjasta löydät Allianssin nettisivuilta.