Itsemääräämisoikeudesta, suostumuksesta ja seksuaalirikoslain uudistuksesta

“Mene joulupukin syliin, saadaan hieno valokuva muistoksi. Menepäs nyt!
ja anna tätille hali. Anna nyt, ettei tätille tule paha mieli. Noin, hienosti!”

Jokainen kosketus, fyysinen hellyyden osoitus on vierailu ihmisten turvarajan sisälle. Turvarajan sisälle ei tule kenenkään päästä ilman suostumusta, yhteisymmärrystä. Suostumuksen voi ilmaista sanoilla, eleillä ja jos suostumus on epäselvä, sitä ei ole olemassa. Suostumus on välttämätöntä kaikissa ihmissuhteissa, joissa on toiveissa lupa koskettaa. Se on välttämätöntä onko kyseessä lapsi, nuori, aikuinen…kuka tahansa. Suostumus seksin tekemisessä on tasa-arvoisen olemisen peruskivi.

Vuonna 2022 seksuaalirikoslaki uudistui. Lakiuudistuksen keskiössä on suostumus vaikka sitä ei lakitekstissä suoraan mainita. Määritelmä lakitekstissä on ”joka ei osallistu vapaaehtoisesti”. Lain perusteluissa sen sijaan käytetään termiä suostumus sen käytettävyyden takia.

Lakimuutoksen myötä raiskaus tapahtuu kun suostumusta seksiin ei ole. Raiskaus ei tarkoita vain, että on pakotettu väkivallalla tai uhkailemalla seksiin, suostumuksen puuttuminen riittää. Myös valta-asema mainitaan laissa seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä. Tahtoa ei kykene välttämättä ilmaisemaan tekijän valta-aseman takia. Laki ahdistelusta lakimuutoksen jälkeen laajenee myös tekoihin, jotka kohdistuvat alle 18-vuotiaisiin henkilöihin työsuhteessa ja vapaa-ajan harrastuksissa. Sama ajatus on kirjoitettu lakiin myös koskettelusta. Koskettelu jolla ei ole suostumusta on rangaistavaa. Rangaistavaksi ahdisteluksi katsotaan kosketusten lisäksi myös sanailut, viestittelyt, kuvien lähettämiset, itsensä paljastamiset tai muut seksuaaliset teot. Myös videoiden ja kuvien levittäminen ilman kohteen lupaa on myös rangaistavaa. Rangaistavat teot ovat sellaisia joilla voidaan loukata kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Lakiin kokonaisuudessaan voit tutustua tästä linkistä:

“En minä halua joulupukin syliin, se on pelottava.”

Valokuvaa jouluaatolta ei jäänyt kukaan kaipaamaan. Tätikin selvisi elämässä eteenpäin vaikka jäikin ilman sillä kertaa ilman halausta.

Jäljelle jäi ihmistaimi jolla on mahdollisuus oppia asettamaan rajojaan. Hän ei tee tekoja muille mieliksi vaan omasta tahdostaan. Tästä taidosta on hyötyä kun velvollisuuden tunnosta tulisi koskettaa, halata tai tehdä seksuaalisia tekoja. Taito suojella omaa itsemääräämisoikeuttaan on tärkeää. Uudistettu seksuaalirikoslaki auttaa meitä ja toimii ohjenuorana itsensä varjelemisessa. Me aikuisemmatkin voimme opetella itsemääräämisen taitoa päivittäin. Aloitetaan tänään.

“Mennäänpäs nyt! Noin, hienosti!”

JK: Joulupukin syliin tai halaamaan patistamisessa ei tietenkään ole kyse seksuaalirikoksesta. Toteutuuko itsemääräämisoikeus?

Lähteenä käytetty 6.2.2023: https://yle.fi/a/3-12508786