Etsivä nuorisotyö ja Byströmin Ohjaamo mukana kutsunnoissa

Tänä vuonna kutsunnat järjestetään Oulussa 13.–24.11. Kuten jo kymmenen vuoden ajan, myös tänä vuonna Byströmin Ohjaamon työntekijöitä osallistuu kutsuntoihin aikalisä- ohjaajan roolissa. Etsivä nuorisotyö koordinoi toimintaa.

”Opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima aikalisätoiminta on kaikille kutsuntaikäisille nuorille miehille ja varusmies- ja siviilipalvelusikäisille miehille ja naisille tarkoitettu tukipalvelu, jossa nuori saa oman nimetyn ohjaajan, tukea elämäntilanteen selvittelyyn, apua parhaiden ratkaisujen löytämiseen sekä tietoa ja ohjausta erilaisiin palveluihin. Ohjaajat ovat toimintamalliin perehdytyksen saaneita ammattilaisia, jotka tarjoavat nuorelle mahdollisuuden arvioida omaa elämäntilannettaan ja toimintavaihtoehtojaan matalalla kynnyksellä. Toiminta on aina luottamuksellista, vapaehtoista sekä maksutonta ja siihen voi hakeutua ennen kutsuntoja, kutsunnoissa, palveluksen aikana tai palveluksen päättyessä.” www.aikalisatoiminta.fi

Etsivä nuorisotyö toteuttaa Puolustusvoimien, Siviilipalveluskeskuksen, Valtiokonttorin ja kuntien yhteistyölle perustuvaa Aikalisätoimintaa osana perustyötään ja vastaa toiminnasta kaikissa Suomen kunnissa. Oulussa aikalisätoimintaan osallistuu etsivän nuorisotyön lisäksi Byströmin Ohjaamon työntekijöitä, jotka ovat saaneet aiheeseen perehdytyksen.

Käytännössä jokainen kutsunnanalainen kohdataan kutsuntatilaisuudessa. Heille tarjotaan mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti häntä askarruttavista asioista. Tarvittaessa keskusteluja voidaan jatkaa kutsuntojen jälkeen ja Byströmin Ohjaamo onkin tässä oivallinen paikka; apua saa esimerkiksi tukien hakemiseen, työhön, opiskeluun, asumiseen tai vaikka terveyteen ja päihteisiin liittyen. Vuonna 2022 kutsunnanalaiset kaipasivat apua ja ohjausta eniten työhön, terveyteen, toimeentuloon ja asumiseen liittyen.