Esittelyssä: Oulun keskitetyt nuorisopalvelut

Oululaisille nuorille suunnatun toiminnan takaa löytyy iloinen joukko työntekijöitä osana keskitettyjä nuorisopalveluita. Joukkoon kuuluu niin eri osa-alueiden ohjaajia, koordinaattoreita kuin suunnittelijoitakin. Vaikka heillä kaikilla on omat työroolinsa ja vastuualueensa, yhteisenä päämääränä on tehdä asioita nuorten hyväksi.

Kun työntekijöiltä kysyy, mikä heidän mielestä nuorten parissa työskentelyssä on parasta, valtaosan vastauksena on itse nuoret.

“Parasta työskentelyssä on tietysti nuoret itse! Pitempään nuorten kanssa työskennellessä on hienoa nähdä heidän kasvunsa sekä yksittäisten nuorten rohkeus uusien asioiden äärellä saa aina aikaan ison vau-kokemuksen”, kuvailee osallisuusvalmentaja Noora Mäkinen.

“Tärkeintä työssäni on nuorten kohtaaminen sekä nuorten tukeminen omaehtoiseen toimintaan. Omalla työlläni pyrin mahdollisimman monipuolisesti edistämään nuorten hyvinvointia”, nuorisopalvelujen koordinaattori Anu Puolanne ilmaisee.

Kohtaamisien ei tarvitse olla millään tapaa tavallista suurempia. Yksinkertaiset jutteluhetketkin ovat merkityksellisiä.

“Minulle on tärkeää, että nuoret luottavat ja tulevat kertomaan elämästään”, toteaa jalkautuvan nuorisotyön Kaasitoimintaan kuuluva ohjaaja Janne Myllylä.

Kaikki eivät työskentele sellaisissa työtehtävissä, että tapaisivat nuoria päivittäin.

“Koska toimin koordinaattorina, en kohtaa nuoria päivittäin. Silti parasta työssäni on mahdollistaa nuorten kohtaamiset ja nähdä, kun he ystävystyvät, kokevat kuuluvansa joukkoon ja saavat onnistumisen kokemuksia”, monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Sari Lahdenperä kertoo.

Koululaisten iltapäivätoiminnan suunnittelemisen parissa työskentelevä Jaana Valtanen ei ole enää tehnyt varsinaista nuorisotyötä kahteenkymmeneen vuoteen. Silti sillä on paikka hänen sydämessään.

“Pyrin aina kun on mahdollisuus ja tilaisuus puhumaan lasten ja nuorten puolesta.”, Valtanen painottaa.

Nuoret osana vaikuttamassa

Nuorista saattaa usein tuntua siltä, että eivät itse pääse vaikuttamaan tarpeeksi heitä koskeviin asioihin. Nuorisopalvelujen keskitetyt pitävät huolen siitä, että näin ei olisi ja että nuorten äänet pääsevät kuuluviin.

“On tärkeää, että nuoret pääsevät vaikuttamaan meidän palveluihin, kehittämään niitä sekä tuottamaan toimintoja ja sisältöjä niihin itse”, nuorisopalvelujen suunnittelija Maria Orrenmaa toteaa.

Tietopalveluohjaaja Mika Koivuranta on samaa mieltä: “Kun nuorten toiveet saa huomioitua ja toteutettua onnistuneesti, siitä tulee hyvä mieli!”

Nuorisotyö on jatkuvan kehityksen alla ja koko ajan yhdessä nuorten kanssa yritetään löytää keinoja sen parantamiseksi.

Jalkautuvassa nuorisotyössä työskentelevän ohjaaja Sakari “Sakke” Lindin tavoitteena on tulevaisuudessa levittää jalkautuvaa työmuotoa alueelliseen nuorisotalotoimintaan ja monipuolistaa yhteistyökuvioita muiden toimijoiden kanssa. Myös jalkautuvana työskentelevä Tapani Tomperi toivoo lisää nuoria mukaan nuorisopalvelujen toimintaan. Hänestä parasta on kohdata työssään uudenlaisia tyyppejä ja samalla kehittää omaa osaamistaan auttaessaan muita.

Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tarja Rönkkö kertoo, että tällä hetkellä töitä tehdään erityisesti nuorisopalveluiden kansainvälisyystoiminnan kehittämiseksi.

“Tavoitteena on, että tulevaisuudessa meillä on aktiivista ja laadukasta kansainvälisyystoimintaa”, Rönkkö täsmentää.

Vankalla yhteistyöllä keskitettyjen joukko jatkaa toimintaa tästäkin syksystä eteenpäin. Tule sinäkin mukaan!