Byströmin työntekijät mukana kutsunnoissa

Oulussa kutsunnat järjestetään tänä vuonna marraskuussa ja Byströmin ohjaamon työntekijät ovat, kuten aiempinakin vuosina, mukana kohtaamassa nuoria Aikalisä-ohjaajan roolissa.

Aikalisä- toiminta tarjoaa nuorelle mahdollisuuden keskustella häntä askarruttavista asioista, jotka liittyvät asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittamiseen tai tämänhetkiseen elämäntilanteeseen. Toiminta on luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta ja se tukee nuorta ennen kutsuntoja, kutsunnoissa, palveluksen suorittamisen aikana tai sen keskeytyessä.

Aikalisä-toiminta on valtakunnallista ja sen koordinaatiosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Toteutuksessa on mukana Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus.

Aikalisä- toimintaa Oulussa koordinoi ja toteuttaa etsivä nuorisotyö osana perustyötään. Etsivien lisäksi kutsunnoissa on mukana myös muita työntekijöitä Byströmin Ohjaamosta sekä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluista. Kaikkiaan kohdattavia nuoria on kahden viikon aikana noin 1300. Yleisimmät aiheet, joihin apua ja ohjausta kaivataan ovat terveys, työ, opiskelu, toimentulo sekä liikunta ja fyysinen kunto.