Byströmin Ohjaamo tutuksi pajamessuilla

Perjantaina 17.3. vietimme aamupäivällä Byströmin messuja Intiön pajakeskuksella. Messujen ideana oli tehdä Byströmin Ohjaamon palveluita tutuiksi Nuorten työpajoilla työskenteleville nuorille.

Aamu alkoi kahdeksalta käytännön järjestelyjen hoitamisella messuja varten – pöytien sijoittelulla messualueelle, tavaroiden saamisella oikeille paikoille ja esittelypisteiden valmistelulla. Messut alkoivat yhdeksältä, jolloin ensimmäiset kävijät saapuivat kiertelemään esittelypisteitä, ja ne kestivät noin yhteentoista saakka. Messuilla vieraili kymmeniä pajalaisia.

Kaksi etsivää nuorisotyöntekijää esittelypisteellä

Miten messut toteutettiin?

Messuilla esiteltiin Byströmin Ohjaamon toimintaa ja palveluja. Erilaisia esittelypisteitä oli

 • työllisyyspalveluilla
 • ammatinvalintapsykologilla
 • avopäihdepalveluilla
 • Kelalla
 • seksuaalineuvonnalla
 • etsivällä nuorisotyöllä
 • NuortenOulu.fi -verkkopalvelulla
 • nuorten tieto- ja neuvontapalvelulla
 • Nuorten Bysiksellä
 • terveyspalveluilla
 • sosiaaliohjaajalla
 • Pelifarmilla sekä
 • Osnan asumisneuvonnalla.
Post-it lappuja, joissa lukee keinoja lisätä hyvinvointia

Nuoret saivat kiertää esittelypisteitä vapaassa järjestyksessä, ja he saivat omiin messupasseihinsa merkinnän kiertämistään pisteistä. Lopuksi messupassilla oli mahdollisuus osallistua arvontaan.

Byströmin messut toteutettiin tällaisessa muodossa ensimmäistä kertaa. Nuorilta kerättiin palautetta messujen järjestämisestä, jotta jatkossa voitaisiin kiinnittää paremmin huomiota siihen, miten ne vastaisivat parhaiten nuorten tarpeisiin ja toiveisiin. Pääasiassa nuorilta saatu palaute oli positiivista ja he pitivät messuista. Osa nuorista kertoi myös saaneensa messuilta uutta tietoa Byströmin Ohjaamon palveluista. Kritiikkiä nuoret puolestaan antoivat toisinaan pitkistä odotusajoista esittelypisteille, osa myös toivoi enemmän toiminnallisuutta pisteillä.

Kuvassa paperinen värikäs tunnekehä

Opiskelijana messuilla

Opiskelijan näkökulmasta messut olivat jännittävä ja innostava kokemus. Messujen kautta oli mahdollisuus tavata runsaasti Byströmin Ohjaamon kohderyhmään kuuluvia nuoria, ja siellä pystyttiin esittelemään konkreettisesti Ohjaamon laajaa palvelutarjontaa. Tällaisten tapahtumien avulla on mahdollisuus entisestään madaltaa nuorten kynnystä tulla uuteen paikkaan mieltä askarruttavien asioiden kanssa – on helpompaa saapua, kun tietää minne mennä, mitä apua voi saada ja millaisia työntekijöitä on vastassa. Ja vaikka itsellä ei palveluille olisikaan tarvetta, voi niistä ainakin vinkata kaverille.

Jos messut jäivät välistä tai kaipaat kertausta, lisätietoa löydät Byströmin Ohjaamon nettisivuilta!   

Voit tutustua myös pajakeskuksen toimintaan nettisivuilla.