Töitä opintojen ohessa? Onnistuu, kunhan huomioi muutaman asian

Työn ja opiskelun yhdistäminen on kannattavaa monestakin syystä, vaikka se tuo mukanaan myös haasteita. Tasapainoilu näiden asioiden välillä toimii kuitenkin sujuvasti, kun arki on aikataulutettu siten, että siinä on joustavuutta. Parhaimmillaan opintojen ja työn yhdistäminen tarjoaa merkittäviä etuja kuten taloudellista helpotusta ja parempia edellytyksiä valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen. Nämä edut ja arjen tasapaino ylipäätään ovat saavutettavissa, kunhan tiedostaa keinot haasteiden voittamiseksi.

Pienempikin työmäärä voi tuoda suuria etuja

Päätoimiselle opiskelijalle sopii parhaiten osa-aikainen työ, jossa on mahdollisuus sopia työn suorittamisesta joustavasti. Opiskelijoiden keskuudessa suosittuja töitä ovat perinteisesti olleet kaupan alan työpaikat, siivoukseen liittyvät työtehtävät sekä ravintola-ala, koska niissä on osa-aikaisuuden lisäksi mahdollisuus joustavaan, keikkaluonteiseen työskentelyyn, ja/tai ilta- ja viikonloppuvuoroihin. Opiskelijalle sopivia työpaikkoja löytyy muun muassa Duunitorin sivuilta.

Opintojen ohessa työskentelemisen taloudellinen hyöty korostuu erityisesti jo omillaan asuvilla, yli täysi-ikäisyyden saavuttaneilla opiskelijoilla, joilla menee Kelan myöntämistä opintoetuuksista usein suurin osa asumisen ja muun elämisen rahoittamiseen. Jo pienelläkin työmäärällä tätä tilannetta voi parantaa huomattavasti.

Hankittu työkokemus on myös tulevaisuuden kannalta arvokasta, koska se saattaa avata ovia työelämään, ja antaa pontta myöhempään työnhakuun ansioluettelossa näkyvän aiemman työkokemuksen vuoksi. Jos tehty työ liittyy omaan opiskeltavaan alaan edes etäisesti, on se työnhaussa luonnollisesti myös vahva valttikortti.

Prisman tyhjänä oleva kassapiste.
Kaupan kassalla työskenteleminen on yksi opiskelijan vaihtoehdoista.

Kun perusasiat ovat kunnossa, niin kokonaisuus toimii

Opiskelu on joskus väistämättä työlästä ja kuormittavaa, joten työllistymistä miettiessä kannattaa muistaa, että kalenterista tulee löytyä riittävästi tilaa myös levolle ja vapaa-ajalle. Rehellisyys omien voimavarojen suhteen on tärkeää. Liiallinen kuormitus arjessa johtaa lopulta lähes varmasti siihen, että oman hyvinvoinnin lisäksi työ tai opiskelu kärsii – usein juuri jälkimmäinen. Työtä on siis järkevää ottaa vain sen verran vastaan, josta uskoo selviävänsä hyvin. Lisäksi yksittäisen viikon aikatauluttaminen heti alusta lähtien auttaa hahmottamaan, ettei arki ole liian hektistä. Se kehittää samalla myös itsensä johtamisen taitoa.

Mielessä kannattaa lisäksi pitää opintotuen määrään vaikuttava tuloraja. Tänä vuonna tulorajaan tulleen muutoksen myötä työskentelemisen kannattavuutta opintojen ohessa on parannettu opiskelijan onneksi entisestään, joten siitäkin näkökulmasta se on järkevää. Voit katsoa opintotuen tulorajasta tarkemmin Kelan sivuilta. Tulot vaikuttavat myös Kelan myöntämään asumistukeen.

Työelämään voi päästä kiinni jo ennen täysi-ikäisyyttä

Alle 18-vuotiaana on mahdollista yhdistää opiskelu ja työ tietyin ehdoin. Työ ei saa vaikuttaa negatiivisesti nuoren terveyteen eikä haitata lakisääteisen oppivelvollisuuden suorittamista. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työn opastuksesta ja työvuorojen suunnittelusta erityisen hyvin. Alle 15-vuotiaan nuoren kohdalla työskentelyyn liittyy vielä tarkempia lakisääteisiä pykäliä. Hyödyllisiä linkkejä alle 18-vuotiaille sopivista töistä ja lisää työnteosta alaikäisenä voit lukea Tietoa nuorille -osion Työ ja yrittäjyys-sivulta. 

Kuvat: Joona Eerola