Kolme nuorta sillalla ottamassa yhteiskuvaa.

Osallisuuspolku 13-17 -vuotiaat

Katso videot alta tai Nuorten Oulu youtubesta.

Avoin nuorisotilatoiminta

Nuokkarilla voit vaikuttaa toimintaan osallistumalla sen suunnitteluun tai itse järjestää toimintaa. Voit osallistua talokokouksiin tai heittää ideoita suoraan nuorisotilan työntekijöille. Isojen vuorolla nuokkari on auki 13–17-vuotiaille.

Lue lisää nuorisotilatoiminnasta: Nuorisotilat | Nuorten Oulu

Alueelliset lasten ja nuorten osallisuusryhmät

Eri puolilla Oulua toimii osallisuusryhmiä, joissa lapset ja nuoret voivat tuoda äänensä kuuluville alueen asioissa. Puuttuuko alueeltanne katuvalot, onko urheilukentän jalkapallomaalit ajalta ennen ajanlaskua? Näihin ja paljon muuhun pääsee vaikuttamaan osallisuusryhmässä. Lue lisää osallisuusryhmistä Nuorten Oulu -verkkosivulta.

Oulun nuorisovaltuusto ONE

Oulun nuorisovaltuusto ONE on nuorten asialla! Nuorisovaltuustossa voit edistää nuorten asemaa, toimia nuorison äänenä ja tuoda nuorten näkökulmaa päätöksentekoon. Mukaan pääset nuorisovaalien kautta.

Tutustu nuorisovaltuusto ONE: n verkkosivuun.

Nuorisovaalit

Oulun nuorisovaltuustoon voi hakea mukaan nuorisovaalien kautta. 15–19-vuotiaat oululaiset tai Oulussa opiskelevat nuoret voivat hakea mukaan. Nuorisovaaleissa voi äänestää jo seiskaluokkalaisista lähtien.

Lue lisää nuorisovaaleista Nuorisovaalit | Nuorten Oulu.

Nuorten foorumi

Syksyisin järjestettävä Nuorten foorumi on paikka, jossa sinä pääset vaikuttamaan! Nuorten foorumi on vaikuttamiseen keskittyvä tapahtuma, joka on tarkoitettu yläkoululaisille ja sitä vanhemmille opiskelijoille.

Lue lisää Nuorten foorumista: Nuorten foorumi | Nuorten Oulu

Lasten ja nuorten kaupunkikokous

Lasten ja nuorten kaupunkikokous on vuosittainen juhlallinen tilaisuus, jossa lapset ja nuoret päättävät erilaisista hankinnoista ja lausuntoesityksistä. Kaupunkikokoukselle on myönnetty 10 000 euron määräraha, jonka jakamisesta kokouksessa päätetään.

Lue lisää lasten ja nuorten kaupunkikokouksesta Kaupunkikokous | Nuorten Oulu

Nuorten politiikkakoulu

Nuorten politiikkakoulu on joukko erilaisia toimintamalleja, joiden avulla pyritään lisäämään nuorten tietoa erilaisista vaikuttamismahdollisuuksista sekä vahvistamaan nuorten parissa työskentelevien demokratiakasvatustaitoja.

Nuorten politiikkakoulun -verkkosivut

#sohova

Sohova on Oulun nuorten oma paikka, joka löytyy nuortenoulun verkkosivuilta. Sohovaan pääset itse tuottamaan sisältöä, jos olet mukana jossakin Oulun kaupungin nuorisopalveluiden toiminnassa, esim. nuokkarilla, työpajalla tai osallisuustoiminnassa.

Tutustu Sohovaan

Idealaatikko

Onko sinulla idea, jonka toteuttamiseen tai eteenpäin viemiseen kaipaat apua tai toivot tukea muilta nuorilta? Kirjoita ideasi sähköiseen idealaatikkoon, josta ideasi ohjataan nuorisovaltuuston tai osallisuusryhmän käsiteltäväksi. Voit ehdottaa idealaatikkoon myös aiheita nuorisopalveluiden tapahtumiin tai loma-aikojen leiri- ja retkitoimintaan. Idealaatikon löydät nuortenoulu.fi-verkkosivustolta: Idealaatikko | Nuorten Oulu

Nuorten Huuto -verkkolehti

Olemme positiivinen porukka luomassa oululaisille nuorille omaa kanavaa! Oulun nuorten huuto -verkkolehdessä julkaistaan meitä nuoria kiinnostavaa sisältöä. Mukaan mahtuu aina lisää 13–29-vuotiaita nuoria.

Lue lisää nuorten Huuto -verkkolehdestä.

Nuorten pop up -tiimi

Kaasitoiminnan nuorten pop-up-tiimi on oululaisten vapaaehtoisten nuorten ryhmä, joka järjestää ja suunnittelee nuorilta nuorille toimintaa ja tapahtumia Oulussa.

Tutustu Kaasitoimintaan.

Nuorten omaehtoinen toiminta

Nuoret voivat hyödyntää nuorisopalveluiden eri tiloja, esimerkiksi nuokkareita, järjestääkseen toimintaa toisille nuorille. Usein hyvä toimintatila on riittävä, mutta voit saada toiminnan järjestämiseen myös rahoitusta esimerkiksi NERO-toimintarahasta. Kurkkaa käytettävissä olevat tilat nuokkareiden verkkosivuilta: Nuorisotilat | Nuorten Oulu Nero-toimintarahasta voi lukea tästä: Nuorisovaltuusto ONE | Nuorten Oulu

Byströmin Ohjaamo

Byströmin Ohjaamossa tarjotaan 17–29-vuotiaille erilaisia mahdollisuuksia, joiden kautta voi vaikuttaa oman elämän suuntaan ja siihen tarjotaan tukea ja ohjausta. Siellä voi osallistua ryhmätoimintoihin itselle sopivalla tavalla. Palvelu on tarkoitettu kaikille ja osallistua voi myös anonyymisti. Lue lisää Byströmin Ohjaamon toiminnasta.

Nero-toimintaraha

NERO on nuorille tarkoitettua toimintarahaa, jolla voit järjestää toimintaa muille nuorille. Teema on vapaa. Rahaa myönnetään toimintaan, jossa nuoret ovat aktiivisia eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse. Rahaa voi käyttää esimerkiksi palveluiden ostoon, tavarahankintaan, matkakuluihin, markkinointiin yms. Toiminnan tulee olla päihteetöntä, nuorille suunnattua ja nuorten toteuttamaa ja sen tulee kohdentua tekijäporukan lisäksi myös muihin nuoriin. Rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen yhteyshenkilö. NEROa voi saada enimmillään jopa 1500 euroa. Lue lisää nuorten NERO-toimintarahasta: Nuorten NERO toimintaraha | Nuorten Oulu

Nuorten työpajat

Pajatoiminnassa kohtaat toisia nuoria, tutustut uusiin ihmisiin ja voit osallistua itseäsi kiinnostaviin juttuihin. Pajalla pääset kehittämään omaa osaamistasi ja saat apua tulevaisuuden suunnitteluun. Pääset suunnittelemaan sinua kiinnostavia sisältöjä ja voit vaikuttaa mm. osallistumalla toiminnalliseen luonnonsuojelutyöhön.

Tutustu lisää nuorten työpajoihin.

Kyselyt

Lapset ja nuoret pääsevät vastaamaan moniin eri kyselyihin, joilla kehitetään heille suunnattua toimintaa, kerätään tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja vaikkapa sosiaalisen median käytöstä. Kyselyihin kannattaa vastata kunnolla, jolloin kyselyn laatija saa totuudenmukaisen kuvan asiasta.

Äänestykset

Ensimmäisen äänestyskokemuksen merkitys on tärkeä ja sillä on selkeä yhteys myöhemmälle äänestyskäyttäytymiselle. Tämän vuoksi äänestämistä harjoitellaan kouluissa esimerkiksi äänestämällä opetusryhmästä oppilaskunnan hallituksen edustajaa.

Palautteen antaminen

Palautetta voit antaa nuorisopalveluiden toimintaan monella eri tavalla: nettisivujen ja some-kanavien kautta, ohjauksen yhteydessä suoraan ohjaajille, palautekyselyjen kautta tai jos käyt nuokkarilla, ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Oppilaskuntafoorumi

Oppilaskuntafoorumeissa oppilaskunnan hallituksen ohjaavat opettajat ja oppilaat verkostoituvat ja kehittävät yhdessä toiminnallisin työtavoin toistensa kanssa oman koulunsa osallisuustoimintaa tai vaikkapa kouluruokailua tai koulujen Liikkuva koulu -toimintaa.

Välituntitoiminta

Välituntitoiminta voi olla vaikkapa Välkkäritoimintaa, jossa oppilaat suunnittelevat ja ohjaavat toisilleen tekemistä välitunneiksi.

Koulun järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa järjestyssääntöihin oppilaskunnan hallituksen kautta. Tunnetko sinä oman koulusi järjestyssäännöt?

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallituksen kautta voit vaikuttaa koulusi kehittämiseen ja tuoda mielipiteesi kuuluviin koulussa.

Opettajainkokoukset ja henkilökunnan tiimit

Useissa kouluissa on oppilasedustus opettajainkokouksissa ja henkilökunnan tiimeissä. Näin oppilaat pääsevät kertomaan näkemyksiään koulun kehittämisestä.

Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön. Vanhempaintoimikunnissa on myös oppilasedustus.

Tukioppilastoiminta

Tukarit luovat kouluun yhteishenkeä, torjuvat yksinäisyyttä ja lisäävät nuorten osallisuutta koulussa.

Osallistuva budjetointi

Moi! Tiedätkö, mikä on OSBU? Se on osallistuva budjetointi, joka tarkoittaa sitä, että sinä voit keksiä jotain siistiä, joka toteutetaan OSBU-rahalla. OSBUssa oululaiset, myös nuoret,saavat ideoida, suunnitella ja lopuksi päättää, miten Oulun kaupunki käyttää tietyn rahamäärän oululaisten ideoihin.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista.