Nuoria istumassa Rotuaarin Lavalla.

Osallisuuspolku kaikenikäisille

Katso videot alta tai Nuorten Oulu youtubesta.

Osallistuva budjetointi

Moi! Tiedätkö, mikä on OSBU? Se on osallistuva budjetointi, joka tarkoittaa sitä, että sinä voit keksiä jotain siistiä, joka toteutetaan OSBU-rahalla. OSBUssa oululaiset, myös nuoret, saavat ideoida, suunnitella ja lopuksi päättää, miten Oulun kaupunki käyttää tietyn rahamäärän oululaisten ideoihin.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista

Äänestykset

Ensimmäisen äänestyskokemuksen merkitys on tärkeä ja sillä on selkeä yhteys myöhemmälle äänestyskäyttäytymiselle. Tämän vuoksi äänestämistä harjoitellaan kouluissa esimerkiksi äänestämällä opetusryhmästä oppilaskunnan hallituksen edustajaa.

Palautteen antaminen

Palautetta voit antaa nuorisopalveluiden toimintaan monella eri tavalla: nettisivujen ja some-kanavien kautta, ohjauksen yhteydessä suoraan ohjaajille, palautekyselyjen kautta tai jos käyt nuokkarilla, ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Nero toimintaraha

NERO on nuorille tarkoitettua toimintarahaa, jolla voit järjestää toimintaa muille nuorille. Teema on vapaa. Rahaa myönnetään toimintaan, jossa nuoret ovat aktiivisia eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse. Rahaa voi käyttää esimerkiksi palveluiden ostoon, tavarahankintaan, matkakuluihin, markkinointiin yms. Toiminnan tulee olla päihteetöntä, nuorille suunnattua ja nuorten toteuttamaa ja sen tulee kohdentua tekijäporukan lisäksi myös muihin nuoriin. Rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen yhteyshenkilö. NEROa voi saada enimmillään jopa 1500 euroa.

Lue lisää nuorten NERO-toimintarahasta: Nuorten NERO toimintaraha | Nuorten Oulu

Kyselyt

Lapset ja nuoret pääsevät vastaamaan moniin eri kyselyihin, joilla kehitetään heille suunnattua toimintaa, kerätään tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja vaikkapa sosiaalisen median käytöstä. Kyselyihin kannattaa vastata kunnolla, jolloin kyselyn laatija saa totuudenmukaisen kuvan asiasta.

Nuorten omaehtoinen toiminta

Nuoret voivat hyödyntää nuorisopalveluiden eri tiloja, esimerkiksi nuokkareita, järjestääkseen toimintaa toisille nuorille. Usein hyvä toimintatila on riittävä, mutta voit saada toiminnan järjestämiseen myös rahoitusta esimerkiksi NERO-toimintarahasta. Kurkkaa käytettävissä olevat tilat nuokkareiden verkkosivuilta.

Lue lisää nuorten Nero-toimintarahasta.