Nuorten Foorumista puhtia osallisuusryhmien arkeen

Viime vuonna perinteinen osallisuustoiminnan kulmakivi ja syyskauden suurtapahtuma Nuorten Foorumi jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi, mutta tänä vuonna sen järjestämiselle näytettiin jälleen vihreää valoa. Tapahtuman pitopaikka toki vaihtui tälle kertaa kaupungintalolta vähän väljempiin tiloihin Ouluhallille, mutta muutoin päivän kulku noudatteli pitkälti vuosien varrelta tutuksi tullutta kaavaa.

Päivä alkoi kaupunginjohtaja Päivä Laajalan aamukahveilla, johon osallistui kaikista alueellisista osallisuusryhmistä yhteensä noin 30 nuorta. Kaupunginjohtaja kertoi lyhyesti omasta työstään ja Oulun kaupungin ajankohtaisista asioista. Osallisuusryhmät olivat omissa syksyn kokouksissaan myös miettineet Laajalalle muutamia kysymyksiä, jotka oltiin lähetetty hänelle jo etukäteen tutustuttavaksi ja joihin nyt osaan saatiinkin kahvituksen lomassa vastauksia.

Kahvituksessa olleet nuoret jatkoivat seuraavaksi kevään kaupunkikokouksessa eniten ääniä saaneiden lausuntoehdotusten käsittelyä erillisissä työpajoissa. Niissä ehdotuksista vastanneet osallisuusryhmät lyhyesti esittivät lausuntoehdotuksensa uudelleen, jonka jälkeen nuoret ja asiantuntijat yhdessä keskustelivat asian tiimoilta. Tavoitteena näissä työpajoissa on aina sopia konkreettisesti, minkälaisia jatkotoimenpiteitä käsittelyssä olevan lausuntoehdotuksen kanssa tehdään. Jos lausuntoehdotus ei ole sellaisenaan toteuttamiskelpoinen niin asiantuntijoiden tehtävä on selventää silloin nuorille syyt ja realiteetit päätösten taustalla. Tuttuun tyyliin näiden työpajojen tuotokset ja päätökset esiteltiin kaikille osallisuusnuorille ja avoimen tapahtuman vierailijoille klo 12.00.

Nuorten Foorumi avasi avoimet ovet kaikille kävijöille kello 11.30–15.30 väliseksi ajaksi. Tänä vuonna tapahtuma houkutteli paikalle noin 300 koululaista osallisuustunnelmaa aistimaan. Paikan päällä oli mahdollisuus osallistua muun muassa Osallisuuden osaamiskeskuksen järjestämiin työpajoihin, joiden tavoitteena oli kerätä nuorten ajatuksia ja kokemuksia esimerkiksi sekä miellyttävistä että epäonnistuneista osallistumisen kokemuksista. Paneelikeskusteluissa taas keskustelijat pohtivat nuorten käyttäytymistä, siihen liittyviä myönteisiä ja kielteisiä ilmiöitä ja miten se näkyy heidän arjessaan tai työssään. Yleisöllä oli mahdollisuus kommentoida keskustelua ja esittää panelisteille kysymyksiä.

Paneelikeskustelijoita ja yleisöä Ouluhallissa

Näkyvin osa Nuorten Foorumia on aina ollut osallisuusryhmien, järjestöjen ja muiden toimijoiden ständit. Tänäkin vuonna noin 30 ständiä piti huolen siitä, että paikalle saapuneilla oli kattavasti mahdollisuus kertoa mielipiteensä moniin eri aiheisiin ja osallistua monenlaisiin eri kyselyihin ja visoihin. Ständin pitäminen ja sen yhteydessä muiden nuorten kohtaaminen jääkin yleensä parhaimpana muistona mieleen osallisuusnuorille, kun palautetta tapahtumasta jälkikäteen kysellään. Osallisuusryhmien nuorille on myös avartava kokemus päästä vaihtamaan ajatuksia muiden alueiden osallisuusnuorten kanssa. Niin Kaupunkikokous kuin Nuorten Foorumikin tapahtumina yleensä ottaen auttavat ryhmän nuoria ymmärtämään mistä osallisuudessa lopulta on kyse, saavat nuoret tuntemaan olevansa osa isompaa kokonaisuutta ja lisäävät osallistumisintoa vähän arkisempaankin osallisuusryhmätoimintaan.