Nuoria istumassa Rotuaarin Lavalla.

Seksi ja seksuaalisuus

Seksuaalisuus on luonnollinen ja kaunis osa elämää. Seksuaalisuuteen sisältyy muun muassa sukupuolisuus, seksuaalinen suuntautuminen, henkilökohtainen sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen kehitys ja suvun jatkaminen.

Seksi on ajatuksia, mielikuvia, haluja, tarpeita sekä tunteita, jotka tuottavat nautintoa. Itsetyydytys on luonnollinen, hyvä ja turvallinen keino tutustua omaan kehoon ja seksuaalisuuteen. Seksistä voi nauttia myös yhdessä toisen ihmisen kanssa esimerkiksi hyväilemällä tai rakastelemalla.

Jokainen määrittelee itse seksuaalisen suuntautumisensa. Seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta siihen, millainen hän on ystävänä, perheenjäsenenä, opiskelukaverina ja työtoverina. Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä tai pilkkaaminen ei ole koskaan hyväksyttävää.

Kaikki ihmiset eivät koe olevansa selkeästi joko miehiä tai naisia. Sukupuoli-identiteetti ei välttämättä selity ihmisen fyysisillä ominaisuuksilla. Tärkeää on ihmisen oma kokemus itsestään. Suomen laissa on määritelty kaksi sukupuolta, nainen ja mies. Juridisella sukupuolella tarkoitetaan esimerkiksi passissa olevaa merkintää sukupuolesta.

Päivitetty 14.3.2022

Lue tarkempaa tietoa:

Seksuaalisuus

Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että seksuaalisuus on sitä, mitä olemme ja seksi sitä, mitä teemme.

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä koko elinkaaren ajan, kaikissa elämän vaiheissa. Se muuttuu ja kehittyy läpi elämän. Seksuaalisuus ei ole ihmisen oma valinta, vaan ihmiselämään kuuluva inhimillinen, terveyteen ja mielen hyvinvointiin vaikuttava ulottuvuus. Seksuaalisuuteen sisältyy muun muassa sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuoliroolit, seksuaalinen suuntautuminen, mielihyvä, suhteet, seksuaalinen kehitys ja lisääntyminen. 

Seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, mutta ihminen ei välttämättä aina ilmennä tai koe niitä kaikkia. Monet asiat voivat vaikuttaa seksuaalisuuden ilmentymiseen ja kokemiseen. Tällaisia vaikuttimia ovat esimerkiksi ihmisen biologia, psykologia, sosiaalinen ympäristö, talous, politiikka, eettisyys, laillisuus, historia, uskonto ja hengellisyys.

Katso alta video seksuaalisuudesta, seksistä ja seksuaalisesta suuntautumisesta. Voit katsoa videon Kolme ässää myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Video seksuaalisuudesta, seksistä ja seksuaalisesta suuntautumisesta


Seksuaalinen suuntautuminen ilmenee useimmiten siinä, mihin sukupuoleen tuntee vetovoimaa eroottisesti tai tunnetasolla.

Jotkut tuntevat vetoa eri sukupuoleen, jotkut samaan sukupuoleen, toiset taas molempiin. Jotkut eivät välttämättä halua luokitella omaa seksuaalisuuttaan ja kiinnostuksiaan mihinkään lokeroihin tai nimityksiin.

Seksuaalinen suuntautumien on ihmisen synnynnäinen ominaisuus. Jokainen määrittelee itse seksuaalisen identiteetin. Ihmisen henkilökohtainen seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta siihen, millainen hän on ystävänä, perheenjäsenenä, opiskelukaverina ja työtoverina. Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä tai pilkkaaminen ei ole koskaan hyväksyttävää.

Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat

 • ajatukset
 • fantasiat
 • halut
 • uskomukset
 • asenteet
 • käyttäytyminen
 • seksuaalisuuden harjoittaminen
 • roolit ja suhteetPäivitetty 14.3.2022

Sukupuolisuus

Kokemus omasta sukupuolesta on moniulotteinen asia.

Oman sukupuolen kokemisessa voi olla eroja. Sukupuoli määritellään useimmiten biologisista ominaisuuksista, jotka tekevät ihmisestä joko miehen tai naisen. Sukupuoli-identiteetti ei välttämättä selity ihmisen fyysisillä ominaisuuksilla. Kaikki ihmiset eivät koe olevansa selkeästi joko miehiä tai naisia. Tärkeä osa sukupuoli-identiteettiä on ihmisen oma kokemus itsestään.

Suomen laissa on määritelty kaksi sukupuolta, nainen ja mies. Juridisella sukupuolella tarkoitetaan esimerkiksi passissa olevaa merkintää sukupuolesta. Passissa oleva merkintä ei tarkoita sitä, että sukupuoli-identiteetin pitäisi olla sama.

Sukupuolen moninaisuus

Jokaisella ihmisellä kokemus omasta sukupuolesta on yksilöllinen. Tavalla tai toisella sukupuolen moninaisuus on osa kaikkia ihmisiä, eikä sitä voi rajata koskemaan vain tiettyä ihmisryhmää. Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa erilaisten sukupuolen kokemusten ja ilmaisutapojen kirjoa.

Sukupuolen moninaisuus on eri asia kuin seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Seksuaalinen suuntautuminen kuvaa sitä, kehen ihminen ihastuu, rakastuu tai tuntee vetoa.

Tasa-arvolaki kattaa sukupuolen moninaisuuden. Laissa on kielletty syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Lisäksi laki velvoittaa viranomaisia, työnantajia ja koulutuksen järjestäjiä ennaltaehkäisemään syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Käsitykset sukupuolesta ja sukupuolisuudesta voivat vaihdella eri kulttuureissa.

Toisissa maissa ja kulttuureissa sukupuoliin sekä naisen ja miehen rooleihin voi kohdistua erilaisia ajatuksia, odotuksia ja oletuksia. Esimerkiksi käsitykset siitä, kumman sukupuolen tehtävä perheessä on hoitaa kotia ja lapsia, voivat vaihdella eri kulttuureissa hyvinkin paljon.

Päivitetty 14.3.2022

Seksuaalioikeudet

Katso alta video suostumuksesta. Voit katsoa videon The famous ’Tea Consent’ – video suostumuksesta myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Katso video suostumuksesta

Seksuaaliterveys ja ehkäisy

Ehkäisy on kaikkien vastuu ja velvollisuus.

Ehkäisyasiat voivat aluksi tuntua hankalilta ja ujostuttavilta, mutta niistä huolehtiminen on osa jokaisen elämää ja hyvinvointia.

Jokaisella on oikeus päättää itse, kenen kanssa haluaa jakaa seksuaalisuuttaan ja harrastaa seksiä. Turvalliseen seksielämään kuuluu se, että kumppani on luotettava ja molemmat kohtelevat toisiaan kunnioittavasti ja arvostavasti.

Omasta ja toisten terveydestä pitää huolehtia ehkäisyllä

Ehkäisyn avulla suojaudutaan seksi- eli sukupuolitaudeilta ja ei-toivotulta raskaudelta. Omasta seksuaaliterveydestä tulee myös huolehtia käymällä tarvittaessa lääkärintarkastuksissa. Nuorten naisten pitää käydä seksielämän aloittamisen jälkeen säännöllisin väliajoin gynekologisissa lääkärintarkastuksissa.

Ehkäisyä kannattaa käyttää aina, kun ei halua tulla yhdynnässä raskaaksi tai saattaa naista raskaaksi. Lyhytkestoinen tai keskeytetty yhdyntä voi johtaa raskauteen. Ehkäisyn laiminlyönti, välinpitämättömyys tai turhien riskien ottaminen voi johtaa raskauteen tai sukupuolitaudin tarttumiseen.

Jos epäilet saaneesi seksitaudin, käy testeissä

Seksitautitesteihin menemistä ei tarvitse häpeillä, päinvastoin: testauttamalla itsesi huolehdit omasta ja kumppanisi terveydestä. Oulun yliopistollisen sairaalan ihotautien poliklinikalla voit käydä teettämässä seksitautitestin ilman lähetettä. Älä harrasta suojaamatonta seksiä, jotta et tartuta kumppania.

Ehkäisyvälineitä on monenlaisia

16–20-vuotiaiden oululaisten on mahdollista saada ehkäisyvälineitä maksuttomasti. Ehkäisyn aloitus tehdään kouluterveydenhoitajalla tai ehkäisyneuvolassa. Ehkäisyä aloitettaessa terveydenhoitaja kertoo eri ehkäisyvaihtoehdoista ja pyrkii yhdessä nuoren kanssaan löytämään juuri nuorelle sopivan vaihtoehdon.

Kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa seksitaudeilta

Kondomeja voi ostaa kaupoista, huoltoasemilta, kioskeista, apteekeista ja verkkokaupoista. Niiden ostamisella ei ole ikärajaa. Omaa ja kumppanin terveyttä ja hyvinvointia pitää kunnioittaa huolehtimalla ehkäisystä.

Katso alta video kondomin käytöstä. Voit katsoa videon Kondomikioski.fi: Näin käytät kondomia myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Kondomikioski.fi: Näin käytät kondomia


Vakiintuneessa seurustelussa ehkäisyn voi halutessaan vaihtaa kondomista muihin menetelmiin. Ennen sitä on molempien kuitenkin hyvä käydä varmistamassa seksitautitesteissä, ettei kanna tietämättään mitään seksitautia. Jotkut seksitaudit voivat olla oireettomia.

E-pillerit ja muut hormonaaliset ehkäisymenetelmät suojaavat raskaudelta

Ennen hormonaalisen ehkäisyn käytön aloittamista on hyvä ottaa selvää eri vaihtoehdoista, sekä käydä tapaamassa lääkäriä. Lääkärin kanssa voi keskustella, millainen ehkäisy on sopiva. Hormonaalinen ehkäisy on luotettava ehkäisymenetelmä, kun sitä käytetään säännöllisesti ja ohjeiden mukaisesti.

Jälkiehkäisypilleri on vain hätätapauksia varten

Jälkiehkäisypilleri estää raskauden alkamisen, mutta ei keskeytä jo alkanutta raskautta. Jälkiehkäisyä käytetään, kun seksissä ei ole käytetty ehkäisyä. Jälkiehkäisyä voidaan tarvita, jos kondomi menee rikki tai luiskahtaa pois yhdynnän aikana. Niitä voi ostaa apteekista ilman reseptiä.

Muiden hormonaalisten ehkäisymenetelmien ostaminen edellyttää lääkärin määräämän reseptin. Jälkiehkäisypillereitä, eli niin sanottuja “katumuspillereitä” ei pidä käyttää toistuvasti ehkäisynä!

Seksitaudit ovat viruksen tai bakteerin aiheuttamia tartuntatauteja

Seksitaudit tarttuvat useimmiten suojaamattomassa seksissä, kun kondomia ei käytetä. Seksitaudit ja bakteerit siirtyvät ihmisestä toiseen limakalvokosketuksessa. Myös suuseksissä voi saada tai tartuttaa seksitaudin. Seksitaudit eivät tartu normaalissa ihokosketuksessa, kuten suutelussa, eivätkä esimerkiksi saunan lauteiden, yhteisten wc-tilojen tai ruokailuvälineiden kautta.

Jotkin seksitaudit voivat olla pitkään oireettomia. Seksitautia voi sairastaa tietämättä siitä itse. Pahimmassa tapauksessa hoitamaton seksitauti voi aiheuttaa esimerkiksi lapsettomuutta. Jos pelkää sairastavansa seksitautia tai havaitsee outoja oireita intiimialueilla, kannattaa varata aika seksitautitesteihin omalta terveysasemalta tai lähimmästä sairaalasta.

Ehkäisyyn, raskauteen ja seksitauteihin liittyvää terveydenhuoltoa saat oman asuinalueesi terveysasemalta

Ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat voivat asioida ehkäisyyn, raskauteen ja muihin seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa opiskeluterveysasemalla.

Yliopisto-opiskelijat voivat asioida ehkäisyyn, raskauteen ja muihin seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa YTHS:llä.

Oulun Hiv-tukikeskukseen voit varata ajan maksuttomaan ja nimettömään HIV-testiin. Testitulos on luotettava, kun mahdollisesta tartunnan saamisesta on kulunut yli kolme kuukautta.

Nuoren naisen kannattaa käydä gynekologisessa tutkimuksessa viimeistään seksielämän alkaessa

Perusterveydenhuollossa gynekologille pääsee yleensä vain terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Yleislääkäri arvioi, tarvitseeko gynekologin vastaanotolla asioida. Yleislääkäri voi kirjoittaa ehkäisypillerireseptin ja tehdä gynekologisia perustarkastuksia.

Gynekologiajan voi varata suoraan myös yksityiseltä lääkäriasemalta, jolloin ei tarvita lähetettä. Yksityislääkärillä käynti on maksullista, mutta lääkärinpalkkioista ja hoitomaksuista vähennetään Kelan korvausosuus. Yksityisiltä lääkäriasemilta voi kysyä hinta-arvion etukäteen.

Peruskoululaiset ja lukiolaiset voivat asioida gynekologisissa asioissa oman asuinalueensa terveysasemalla.

Ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat voivat asioida gynekologisissa asioissa opiskeluterveysasemalla.

Yliopisto-opiskelijat voivat tiedustella gynekologiaikaa YTHS:ltä.

Jos et ole opiskelija, voit asioida gynekologisissa asioissa oman asuinalueesi terveysasemalla.

Päivitetty 14.3.2022

Itsetyydytys

Itsetyydytys on luonnollinen, hyvä ja turvallinen keino tutustua omaan kehoon ja seksuaalisuuteen.

Kun osaa nauttia omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan itsensä kanssa, seksuaalisuus voi tuntua helpommalta myöhemmin toisen kanssa. Itsetyydyttämällä voi tutustua siihen, millainen kosketus tuntuu itsestä hyvältä.

Ei ole olemassa määritelmää siitä, kuinka usein on normaalia harrastaa itsetyydytystä.

Itsetyydytys ja itsensä koskettaminen on jokaisen henkilökohtainen asia, jota jotkut harrastavat enemmän ja toiset vähemmän. Itsetyydytyksen määrä on normaali, jos se ei häiritse arkea ja muuta elämää.

Itsetyydytykseen voi kuulua erilaiset fantasiat, haaveilut ja mielikuvat

Fantasioita ja mielikuvia voi olla erilaisia, ja ne voivat muuttua iän myötä. Fantasia ei vahingoita muita, eikä ole olemassa vääriä tai epänormaaleja fantasioita.

Päivitetty 14.3.2022

Eka kerta

Ei ole olemassa tiettyä ikää sille, milloin ekan kerran pitäisi tapahtua.

Eka kerta mietityttää, puhututtaa ja kummastuttaa paljon niin omissa ajatuksissa kuin kaveripiirien puheenaiheissakin. Jos kaveripiirissä kerrotaan jo ensimmäisistä seksikokemuksista, voi tulla tunne, että se pitää “saada pois alta”. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaveripiirissä omia kokemuksia saatetaan liioitella ja kehuskella olevansa kokeneempia, kuin todellisuudessa ollaankaan.

Piirroskuva, jossa kuvattuna kahdet jalat peiton alla.
Kuvitus: Jenni Alasimi

Jos ajatus omasta neitsyydestä tuntuu kiusalliselta ja sen haluaa äkkiä menettää, ei ole vielä valmis seksiin

Olisi tärkeää ajatella, että neitsyyttä ei menetetä, vaan se annetaan jollekin ihmiselle, joka on luotettava, turvallinen ja tärkeä. Eka kerta koetaan vain kerran, eikä seksin aloittamiseen ei ole kiire.

Katso alta video ekasta kerrasta. Voit katsoa videon Eka kerta myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Eka kerta.

Seksiin kuuluu aina luottamus toiseen ihmiseen ja molemminpuolinen kunnioitus

Seksi kannattaa aloittaa luotettavan kumppanin kanssa sitten, kun itse kokee olevansa valmis ja molemmat sitä haluavat. Toista tulee kohdella siten, miten itse haluaa tulla kohdelluksi. Toisen kunnioittamista on myös se, että ei juoruile yhteisistä seksikokemuksista ulkopuolisille. Seksiin ei kuulu minkäänlainen painostaminen tai pakottaminen. Ilman seksiäkin voi seurustella ja olla yhdessä.

Molemmat osapuolet ovat vastuussa ehkäisystä huolehtimisesta

Yhdyntään kuuluu jokaisella kerralla vastuullisuus. Ehkäisyllä suojaudutaan sukupuolitaudeilta ja ei-toivotulta raskaudelta. Kypsyyttä yhdyntään osoittaa se, että tietää, miten pitää toimia, jos saa sukupuolitaudin tai itse tai kumppani tulee tahattomasti raskaaksi.


Kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa sekä sukupuolitaudeilta että raskaaksi tulemiselta. Ei kannata luottaa siihen, ettei kumppanilla tai hänen aikaisemmilla seksikumppaneillaan ole ollut koskaan sukupuolitautia. Jotkin taudit voivat olla täysin oireettomia, ja moni saattaa sairastaa niitä tietämättään.

Tiedät olevasi valmis yhdyntään, kun:

 • kehosi on riittävän kehittynyt, sillä muuten yhdyntä ei onnistu
 • sinulla ei ole enää seksiin liittyviä kysymyksiä, joihin et tiedä vastausta
 • huolehdit ehkäisystä
 • olet tarpeeksi kypsä ja tiedät, miten sinun tulisi toimia, jos sinä itse tai kumppanisi saisi seksitaudin tai tulisi raskaaksi
 • sinulla on turvallinen ja luotettava kumppani, jolle uskallat kertoa tunteistasi ja toiveistasi
 • ajatus seksistä ja yhdynnästä ei pelota tai ahdista sinua
 • sinä ja kumppanisi olette voineet puhua asiasta yhdessä etukäteen ja olette molemmat siihen valmiitaPäivitetty 14.3.2022

Raskaana?

Ensimmäinen merkki raskaudesta on usein kuukautisten poisjääminen, rintojen aristaminen tai huonovointisuus.

Jos epäilet olevasi raskaana, tee raskaustesti. Voit epäillä raskautta, jos olet ollut yhdynnässä viime kuukautisten jälkeen ja kuukautiset ovat myöhässä. Jos raskaustesti on positiivinen, varaa aika oman asuinalueesi neuvolaan.

Jos raskaus on mahdollinen, kannattaa tehdä raskaustesti sen jälkeen, kun kuukautisten olisi pitänyt alkaa. Raskaustestejä saa ostettua apteekeista ja päivittäistavarakaupoista. Luotettavimman tuloksen raskaustestillä saa noin viikko kuukautisten poisjäämisen jälkeen.

Raskaudesta ja sen jatkumisesta päättäminen ovat isoja asioita, joiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Lähipiirin tuki ja apu ovat tärkeitä isoja päätöksiä tehdessä. Puhuminen voi helpottaa omaa oloa ja tunteiden myllerrystä raskauteen liittyen.

Raskaaksi voi tulla yhdynnässä, kun miehen penis on ollut naisen emättimessä

Raskaaksi voi tulla jo ensimmäisestä seksikerrasta sekä keskeytetystä yhdynnästä ilman ehkäisyä. Raskaaksi tuleminen ei edellytä siemennesteen laukeamista emättimeen yhdynnän päätteeksi, vaan jo pieni määrä siemennestettä naisen emättimessä voi saattaa naisen raskaaksi.

Jos raskaustesti näyttää positiivista ja asia mietityttää, kannattaa mennä omalle terveysasemalle

Oulussa terveysasemille ei varata erikseen aikaa soittamalla, vaan terveysasemalle mennään käymään. Terveysasemalla otetaan vuoronumero ja asiakkaat pääsevät hoitajan vastaanotolle numerojärjestyksessä. Hoitajaan voi ottaa yhteyttä myös sähköisen Oulun omahoito -palvelun kautta. Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Hoitaja voi tarvittaessa pyytää lääkärin mukaan vastaanotolle tai antaa asiakkaalle ajan lääkärille. Terveysasemalla voidaan varmistaa raskaus sekä keskustella mahdollisista vaihtoehdoista asian suhteen.

Jos raskaustesti näyttää negatiivista, mutta on edelleen huoli mahdollisesta raskaudesta, kannattaa testi uusia noin viikon kuluttua. 

Jos raskaus ei mietitytä enempää, voi positiivisen raskaustestin tekemisen jälkeen olla yhteydessä suoraan neuvolaan

Toisinaan vanhemmat tarvitsevat tukea päästäkseen hyvään alkuun vauva-arjessa. Ensi- ja turvakoti tarjoaa tukea ja apua tarvittaessa jo raskausaikana. Ensikotiin hakeudutaan kunnan sosiaalitoimen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä ensikotiin.

Jos raskaus ei ole toivottu, raskauden keskeyttämisestä pitää päättää mahdollisimman pian

Raskaudenkeskeytyksen, eli abortin, voi tehdä ennen 12:tta raskausviikkoa. Raskauden keskeyttämiseen on erilaisia tapoja, joiden valintaan vaikuttaa terveydentila, kauanko on ollut raskaana sekä oma mielipide. Jos raskautta päätetäänkin jatkaa, käynnit jatkuvat normaalisti äitiysneuvolassa.

Päivitetty 14.3.2022

Porno

Pornon tarkoitus on tuottaa seksuaalista kiinnostusta ja kiihottumista.

Porno eli pornografia on aikuisille tarkoitettua niin sanottua viihdettä. Sen tarkoituksena ei ole näyttää aitoa tai oikeaa seksuaalisuutta, rakkautta tai nautintoa, vaan tuottaa seksuaalista kiinnostusta ja kiihottumista.

Pornoa näkee eri muodoissa muun muassa lehdissä, elokuvissa ja internetissä. Sitä voidaan määritellä eri tavoin, esimerkiksi jakamalla pehmeään (softcore) ja kovaan (hardcore) pornografiaan. Myös jokainen yksilö kokee pornografian omalla tavallaan. Jotkut kokevat sen omaa fantasiamaailmaansa rikastuttavana asiana, kun taas toiset ahdistuvat pornosta.

Porno ja eroottiset kuvat on usein tehtyä, näyteltyä tai muokattua, eivätkä ne usein vastaa todellisuutta

Porno-elokuvat tai -kuvat voivat antaa vääriä luuloja normaalista seksuaalisesta kanssakäymisestä, kuten esileikistä, yhdynnästä ja kahden ihmisen välisestä kunnioituksesta. Pornon välityksellä saattaa tulla myös vääränlainen kuva siitä, millainen on normaali tai toista osapuolta kiinnostava naisen tai miehen vartalo.

Osa ihmisistä kiihottuu ja tyydyttää itseään katsellessaan pornoa tai eroottisia kuvia ja videoita

Pornoa on nykypäivänä tarjolla internetissä sekä mediassa paljon, ja pornografinen materiaali saattaa tulla eteen netissä myös vahingossa. Sopivissa määrin ja muistaen, että kysymyksessä on aikuisten satu, pornosta voi nauttia huoletta. Satunnaisesta pornon katselusta ei siis tarvitse tuntea syyllisyyttä.

Pornon katselun ikäraja on 18 vuotta

Tämä ikäraja on tehty lasten ja nuorten suojelemiseksi, ja sitä on hyvä noudattaa. Ikärajalla halutaan suojella lapsia asioilta, joita he eivät välttämättä pysty ymmärtämään ja jotka aiheuttavat ahdistusta ja hämmennystä.

Pornon katselu voi aiheuttaa ikäviä tunteita, kuten ahdistusta ja pelkoa

Ikävistä kokemuksista tai ahdistuksesta on tärkeää kertoa jollekin luotettavalle ihmiselle, jonka kanssa asiasta voi puhua. Porno on tehty houkuttelevaksi, ja sitä on helposti saatavilla. Jatkuva pornon katseleminen tai jokin tietynlainen porno voivat aiheuttaa riippuvuutta.

Jos pornon käytöstä on vaikea pitää taukoa, olisi asia syytä ottaa puheeksi jonkun ammattiauttajan kanssa. Jo tilanteen arvioiminen voi olla helpompaa asiaan perehtyneen ammattilaisen kanssa.

Päivitetty 14.3.2022

Kysy tai keskustele aiheesta PulmaKulmassa:

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen