Yhteisötaideprojekti Äärellä

Ryhmään mahtuu vielä!

Byströmin Ohjaamo on mukana kulttuuriosuuskunta ILME:en järjestämässä ÄÄRELLÄ-yhteisötaideprojektissa, joka toteutetaan yhdessä Byströmin nuorten ja Mäntykodin asukkaiden kanssa. Ryhmään mahtuu vielä mukaan! Ryhmä on suunnattu 16-29-vuotiaille nuorille.

Yhteisötaideprojektin toteuttavat tanssitaiteilija Maria Kananen ja valokuvaaja Aura Nukari. Luovan liikkeen ja terapeuttisen tanssin keinoin toteutettavan projektin ohjaavana ajatuksena on näkemys siitä, että luova työskentely, myötätunnon ja hyväksyvän katseen harjoittaminen itseä ja kokemusmaailmaansa kohtaan avaa väylän myös kohti toisia. Lähtökohtana projektissa on, että kaikenlainen niin sisäinen, kuin ulkoinenkin liike ja jaettu kokemus on arvokasta ja merkityksellistä. Keskeistä on toiminnan vuorovaikutteisuus ja tekemisen antoisuus ennemmin kuin tiukka päämäärään suuntaaminen.

Projektin aikana toteutetaan taiteilijoiden nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa julkaistava valokuvasarja, minkä lisäksi työskentelyä avataan Marian Kehotuttaa työpäiväkirja-blogissa.

Valokuvat ryhmistä toteuttaa valokuvaaja Aura Nukari voimauttavan valokuvan periaatteiden mukaisesti. Kuvaustilanne suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa. Projekti muotoutuu osallistujiensa näköiseksi, he ovat keskeisesti mukana vaikuttamassa työpajatyöskentelyn sisältöön sekä siihen, millä tavoin ja minkä verran ryhmän työskentelyä avataan ulospäin. Toiminnasta viestiminen sekä työskentelyn tulosten ja ryhmän kokemusten näkyväksi tekeminen myös muille on kuitenkin tärkeää ja se tehdään osallistujien kokemuksia arvostaen ja heidän yksityisyyttään kunnioittaen.

Työpajat pidetään Mäntykodin tiloissa osoitteessa Kangastie 11. Projekti sisältää viisi työpajaa sekä projektin päätöstapaamisen, joiden aikataulut näkyvät projektin julisteesta. Ilmoittautumiset Piritalle numeroon 044-7037539 tai

Menetelmät

 • luova liike
 • terapeuttinen tanssi
 • keskustelu
 • valokuvaus

Aiheet

 • osallistujille ajankohtaiset aiheet
 • joukkoon kuuluminen
 • ulkopuolisuuden kokemukset
 • yhteyden luominen toisiin

Aikataulu

 • Etätapaaminen Teamsilla yhteisöjen kanssa
 • 1. työpaja 21.9.2021 klo 15:00-17:00
 • 2. työpaja 28.9.2021 klo 15:00-17:00
 • 3. työpaja 5.10.2021 klo 15:00-17:00
 • Valokuvauskerta 19.10.2021klo 15:00-17:00
 • Etätapaaminen yhteisöjen kanssa 26.10.2021 (valokuvista keskustelua)
 • Päätös/purku 2.11.2021