YK:n ihmisoikeuksien päivä 10.12.

Joulukuun 10. päivä vietetään kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää. Ihmisoikeuksien päivän tavoitteena on juhlistaa niitä oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa jokaiselle ihmiselle. Päivän tavoitteena on lisäksi muistuttaa oikeuksiin liittyvistä velvollisuuksista, ja jokaiselle kuuluvasta vastuusta edistää ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti.

Ihmisoikeuksista kuulee usein puhuttavan, mutta mitä ne oikeastaan ovat? YK, eli Yhdistyneet Kansakunnat on järjestö, johon lähes kaikki maailman valtiot kuuluvat, Suomi mukaan lukien. Ihmisoikeudet taas on kirjattu YK:n Ihmisoikeuksien perusasiakirjaan, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Ihmisoikeusliitto seuraa ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Ihmisoikeuksia julistuksessa on yhteensä 30. Voit tutustua niihin kaikkiin tarkemmin Ihmisoikeusliiton verkkosivulla. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)

Ihmisoikeudet rasismia vastaan

Byströmin Ohjaamo on mukana Oikeusministeriön Olen antirasisti –kampanjassa ja sen myötä haluamme nostaa YK:n ihmisoikeuksien päivänä esiin erityisesti sellaisia ihmisoikeuksia, jotka takaavat meille kaikille oikeuden elää rasismista vapaassa maailmassa.

1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

2. artikla. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

3. artikla. Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

Artiklat 1.–3. takaavat meille kaikille kaikista perustavimman laatuiset oikeudet elämään, vapauteen ja tasa-arvoon. Nämä, kuten muutkin ihmisoikeudet, kuuluvat meille vain siksi ja juuri siitä syystä, että olemme ihmisiä.

Artikkelin alussa viitataan myös oikeuksiin liittyviin velvollisuuksiin. Se, että saamme elää valitsemallamme tavalla tarkoittaa sitä, että meillä on velvollisuus kunnioittaa myös kaikkien muiden oikeutta samaan. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Katso alta Olen Antirasisti –kampanjan video. Voit katsoa videon Olen Antirasisti myös Youtubesta tästä linkistä. (Youtube). (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)

Olen Antirasisti

Byströmin Ohjaamo haastaa kaikki ohjaamot mukaan kampanjaan!

Byströmin Ohjaamo haastaa kaikki Suomen ohjaamot mukaan Olen antirasisti –kampanjaan. Ohjaamoina voimme yhdessä osallistua kampanjaan ja lähteä edistämään yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Kampanjan tavoitteena on kannustaa kaikkia tekemään konkreettisia antirasistisia tekoja yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta.

Rasismista vapaata Suomea rakennetaan nyt, ja sinä päätät, että olet osa tätä muutosta.
Lue tarkempaa tietoa Olen antirasisti –kampanjasta ja lähde mukaan! (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)

#OlenAntirasisti #JagÄrAntirasist #IAmantiracist

Voit lukea myös artikkelin meidän osallistumisestamme Suvaitsevaisuuden päivän tapahtumaan.

Lähteet: