”Mitä ne musta ajattelee?” – B-hot ryhmä alkaa taas maaliskuussa Byströmillä

”Uudet tavat käsitellä ahdistusta.”  
”Monet keskusteltavat aiheet ovat avanneet uusia näkökulmia ja pistäneet miettimään omia ajatusmalleja.” 
” Uusiin ihmisiin tutustuminen turvallisessa ympäristössä ja nähdä, että ei se ole maailman loppu.” 
”Olen oppinut tunnistamaan omia tunnetilojani paremmin”  
”Vertaistuki ja pysähtyminen tärkeiden asioiden äärelle”  
Lainaukset ovat Byströmin Ohjaamon B-hot ryhmän palautteista kysymykseen: Mikä oli ryhmässä hyödyllistä tai mistä oli apua? 

Onko sinulta koskaan kysytty mikä sinulle on tärkeää?

Ryhmä alkaa tällä kysymyksellä. Tavoitteena on kirkastaa omia arvoja, jotka ohjaava meidän käyttäytymistämme ja toisaalta omalla käyttäytymisellä voimme osoittaa arvojamme. Siksi ei ole yhden tekevää tiedostaa mikä on itselle tärkeää. B-hot ryhmässä teemme harjoituksia, miten teoillamme voimme ottaa itsemme ja itsellemme tärkeät asiat huomioon. 

Mikä estää tekemässä pitkässä juoksussa itselle tärkeitä asioita?

Meneekö some siivouksen edelle, kun olisi hyödykkäintä siivota tai meneekö siivous koulutehtävän edelle, kun deadlineen on vielä muutama hetki aikaa? Tuttua varmasti meille jokaiselle. Toimeen tarttumiseen helpottamiseksi ryhmässä on mahdollisuus saada keinoja. Kun keinoja pohditaan yhdessä, niin on helpompaa löytää itselle sopivia tapoja, joita ei ole välttämättä tullut edes ajatelleeksi.  

Vertaisuus on upea mahdollisuus kaikille osallistujille kohti mielekästä arkea, juhlaa ja elämää yleensä.  

Omiin ajatuksiin ja tunteisiin hieman etäänpää tutustuessa voi olla helpompi tehdä itselleen edukkaita valintoja. Myös heikommat valinnat ja hairahdukset eivät pilaa elämää. Ne voivat pilata hetken, palan lähihistoriaa, mutta jo tänään meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä itselleen hyvin. Arvojen, tunteiden, itsemyötätunnon, ajatusten ja läsnäolon taitojen kehittyminen on tutkitusti avaimia kohti mielekästä elämää. Turvallisessa pienessä B-hot ryhmässä näitä on palkitseva pohtia.  

B-hot ryhmän pohja on Hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) muutos valmennuksessa. Valmennus voi sopia, kun haasteena on esimerkiksi 

  • jännittäminen 
  • stressi 
  • uupumus 
  • heikko itsetunto 
  • ahdistuneisuus 
  • pelot 
  • unihäiriöt 
  • tai kaipaat elämääsi muutosta, pallo tai suunta on hukassa. 

B HOT -ryhmä kokoontuu perjantaisin 18.3.–29.4. klo 10–12 Byströmin Ohjaamossa. Ryhmä sopii alle 30-vuotiaille. Ryhmässä on enintään kahdeksan osallistujaa. Ilmoittaudu mukaan, annamme mielellämme myös lisätietoja! 

Anna Visuri 050 5211862 tai Simo Kivari 0400 327270, etsivä nuorisotyö 

HOT-muutosvalmennus Byströmin Ohjaamossa

Ohjaamoiden HOT-valmennus on hyvinvointia tukevien taitojen harjoittelua. Taustalla on ajatus siitä, ettei uusia taitoja opita kirjoista lukemalla vaan kokeilemalla ja harjoittelemalla omassa arjessa. Valmennuksessa korostetaan psykologisen joustavuuden harjoittelua. Psykologinen joustavuus tarkoittaa sitä, että pystyt tekemään sinulle tärkeitä valintoja ja asioita huolimatta niihin liittyvistä vaikeista ajatuksista ja tunteista.

HOT-valmennuksessa selkiytetään sitä, mikä juuri sinulle on tärkeää. Harjoittelet keskittymään tähän hetkeen ja opit huomaamaan, mitkä valinnat vievät kohti sinulle tärkeitä asioita ja mitkä poispäin niistä. Harjoittelet luomaan omia tavoitteita ja ottamaan pieniä konkreettisia askeleita niitä kohti. Valmennus siis sisältää omatoimista harjoittelua tapaamisten välillä.

En yritä vain piilotella itseltäni epämiellyttäviä tuntemuksia, kuten olen aiemmin helpommin tehnyt ja huomaan, että olen saanut nukuttuakin jo hieman paremmin. – HOT-valmennuksen käynyt nuori

HOT-valmennus sisältää 6-9 tapaamista, joista ensimmäiset kuusi pidetään viikoittain. Jokainen tapaaminen kestää noin tunnin. Kuuden tapaamisen jälkeen, mietimme yhdessä onko valmennusta tarpeen jatkaa vielä 1-3 seurantakäynnin ajan. Valmennuksen tueksi saat työkirjan, joten käytyihin teemoihin voi palata itsenäisesti myös myöhemmin.

Valmennus sopii esimerkiksi silloin jos haasteenasi on sosiaalinen jännittäminen, mielialan lasku, stressi, uupumus, ”suunta hukassa”, itsetuntopulmat, liiallinen murehtiminen, ahdistuneisuus, pelot tai unihäiriöt. Valmennus on suunnattu 18-29 -vuotiaille nuorille aikuisille.

Valmennus oli avuksi ja tuli oikein hyvään saumaan. Koin selkeää mielialan nousua tämän myötä. Sain uutta intoa ja uskoa tulevaisuuteni suhteen. – HOT-valmennuksen käynyt nuori

Jos kiinnostuit HOT-muutosvalmennuksesta, niin voit olla suoraan yhteydessä Byströmin Ohjaamoon ja Ohjaamon Onni-työntekijöihin.

Byströmin Ohjaamo
bystrom(a)ouka.fi
050 599 2293

Karoliina
ONNI – Ohjaamoiden psykososiaalinen tuki
karoliina.vilmi(a)te-toimisto.fi
029 504 1412

Mari
ONNI – Ohjaamoiden psykososiaalinen tuki
mari.lopina(a)te-toimisto.fi
029 504 1439