Lapset ja nuoret mukaan ideoimaan mihin 70 000 euroa käytetään – Oulun osallistuva budjetointi alkaa!

Oulun osallistuva budjetointi käynnistyi maanantaina 30.1.2023. Osallistuvassa budjetoinnissa kaikki oululaiset, myös lapset ja nuoret, saavat ideoida ja myöhemmin äänestämällä päättää, miten kaupunki käyttää 70 000 euroa.

Ideoita oman alueen ja koko kaupungin kehittämiseksi etsitään 30.1.-12.2.2023. Ideointiaikana kuka tahansa voi ehdottaa ideaa, joka parantaisi Oulun viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Ideoita etsitään myös lasten ja nuorten näkökulmasta.

Trampoliineja, pump track –ratoja, liikuntapaikkoja – Miten oman idean voi jättää?

Oman idean voi jättää verkossa Osallistu Oulu-sivustolla osoitteessa osallistu.ouka.fi. Idean voi jättää yksin tai ryhmässä. Idean jättämistä varten kirjaudutaan sivustolle. Oululaiset lapset ja nuoret voivat kirjautua sisään omilla eduouka-tunnuksilla tai rekisteröitymällä sivustolle sähköpostiosoitteella.

Viime vuoden ideoita olivat esim. Pump track –radat, trampoliinit Rajakylän koululle, scoottaus- ja skeittausalueet sekä uimarantojen ja liikuntapaikkojen kehittämiseen liittyviä.

Ideat kehitettäväksi, äänestykseen ja toteutukseen

Ideointivaiheen jälkeen kaikki toteuttamiskelpoiset ideat jatkokehitetään äänestysehdotuksiksi.

Myöhemmin keväällä oululaiset äänestävät, mitkä ehdotukset toteutetaan. Äänestystuloksen perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin. Äänestystavoista tulee lisätietoa myöhemmin – myös lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus!

Lapsi tai nuori – Kerro oma ideasi 30.1.–12.2. Osallistu ouka.fi -sivustolla.

Osallistuvan budjetoinnin aikajana vuonna 2023. Ideointi, ideoiden käsittely, äänestys ja toteutus.
Osallistuvan budjetoinnin aikajana vuonna 2023.

TIEDOTE: Meidän mielestä – Pohjoisen toimijat yhdessä alueen nuorten mielenterveyden puolesta

Meidän mielestä on pohjoisen eri toimijoiden yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia Pohjois-Suomessa. Tavoitteenamme on pureutua yhdessä juurisyihin nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Uskomme, että voimme saada yhdessä enemmän aikaiseksi, kuin kukin taho yksinänsä. Haastamme päättäjät, yritykset, itsemme ja jokaisen pohjoissuomalaisen antamaan tukensa paremman pohjoisen mielen hyväksi.

Meidän mielestä -kampanjan mahdollistajina toimivat pohjoissuomalaiset alueelliset yhtiöt Kaleva Media, LähiTapiola Pohjoinen ja Osuuskauppa Arina. Kampanjan suunnittelussa, toteutuksessa ja asiantuntijaapuna ovat olleet lisäksi mukana nuorten mielenterveyden edistämiseksi konkreettista työtä tekevät paikalliset järjestötoimijat Nuorten Ystävät, ODL ja MIELI Oulun seudun mielenterveysyhdistys. Myös Oulun kaupunki on mukana kampanjassa tukemassa ja mahdollistamassa nuorten mielenterveyden edistämistä.

Meidän mielestä -yhteisön tavoite on kasvattaa tietoisuutta nuorten mielenterveyden yhä huolestuttavammasta tilanteesta Pohjois-Pohjanmaan alueella, sekä vaikuttaa konkreettisesti mielenterveysongelmien taustalla oleviin syihin.

– Yhä epävarmemmassa ja yhä vaikeammin ennustettavassa maailmassa omasta mielenterveydestä huolehtiminen on tärkeää kaikille, mutta erityisesti nuoret tarvitsevat siihen meidän kaikkien tuen, korostaa LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

Pitkittynyt koronapandemia ja sitä seurannut sotatila Euroopassa energiahaasteineen, inflaatioongelmineen ja maailmanpolitiikan ristiriitoineen lisää henkistä kuormaa, jonka kantamiseen nuorilla ei aina ole tarpeeksi eväitä. Samaan aikaan esimerkiksi sosiaalinen media tuo monelle ulkonäköön ja menestymiseen liittyviä paineita.

Jokaisella meistä, niin yrityselämän, päättäjien, median kuin yksityishenkilöidenkin edustajina on mahdollisuus edistää nuoren mielen hyvinvointia – vähintään kysymällä lähipiirin nuorelta kuulumisia, tai ryhtymällä vaikkapa vapaaehtoiseksi tai rahalahjoittajaksi. Haluamme kantaa vastuumme pohjoisen Suomen hyvinvoinnin hyväksi; tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentavat juuri nuoret.

Oulun Kauppakeskus Valkeassa järjestetään lauantaina 8.10.2022 KesäkatuPOP-musiikkifestivaali, jonka tavoitteena on tuoda iloinen kesäfestaritunnelma keskelle pimeintä syksyä ja piristää oululaista kaupunkikulttuuria.

Meidän mielestä -kampanja avataan Valkeassa KesäkatuPOP-tapahtumapäivänä. Kesäkadun lavalle kutsutaan klo 11-12 päättäjiä, mediaa ja nuorisotoimijoita keskustelupaneeliin, juontajana Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen. Valkeaan syyskuussa avatussa Oulun kaupungin nuorisopalveluiden popupkohtaamistilassa ovat klo 11-15 tavattavissa useat Oulun seudun nuoriso- ja mielenterveystoimijat.

Lue lisää: kalevamedia.fi/meidanmielesta

Lisätietoja:
Kaleva Media, brändi- ja kulttuurijohtaja Anna Kärävä,

LähiTapiola Pohjoinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja Liisa Humalamäki,

Osuuskauppa Arina, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen,


Esittelyssä: Oulun keskitetyt nuorisopalvelut

Oululaisille nuorille suunnatun toiminnan takaa löytyy iloinen joukko työntekijöitä osana keskitettyjä nuorisopalveluita. Joukkoon kuuluu niin eri osa-alueiden ohjaajia, koordinaattoreita kuin suunnittelijoitakin. Vaikka heillä kaikilla on omat työroolinsa ja vastuualueensa, yhteisenä päämääränä on tehdä asioita nuorten hyväksi.

Kun työntekijöiltä kysyy, mikä heidän mielestä nuorten parissa työskentelyssä on parasta, valtaosan vastauksena on itse nuoret.

“Parasta työskentelyssä on tietysti nuoret itse! Pitempään nuorten kanssa työskennellessä on hienoa nähdä heidän kasvunsa sekä yksittäisten nuorten rohkeus uusien asioiden äärellä saa aina aikaan ison vau-kokemuksen”, kuvailee osallisuusvalmentaja Noora Mäkinen.

“Tärkeintä työssäni on nuorten kohtaaminen sekä nuorten tukeminen omaehtoiseen toimintaan. Omalla työlläni pyrin mahdollisimman monipuolisesti edistämään nuorten hyvinvointia”, nuorisopalvelujen koordinaattori Anu Puolanne ilmaisee.

Kohtaamisien ei tarvitse olla millään tapaa tavallista suurempia. Yksinkertaiset jutteluhetketkin ovat merkityksellisiä.

“Minulle on tärkeää, että nuoret luottavat ja tulevat kertomaan elämästään”, toteaa jalkautuvan nuorisotyön Kaasitoimintaan kuuluva ohjaaja Janne Myllylä.

Kaikki eivät työskentele sellaisissa työtehtävissä, että tapaisivat nuoria päivittäin.

“Koska toimin koordinaattorina, en kohtaa nuoria päivittäin. Silti parasta työssäni on mahdollistaa nuorten kohtaamiset ja nähdä, kun he ystävystyvät, kokevat kuuluvansa joukkoon ja saavat onnistumisen kokemuksia”, monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Sari Lahdenperä kertoo.

Koululaisten iltapäivätoiminnan suunnittelemisen parissa työskentelevä Jaana Valtanen ei ole enää tehnyt varsinaista nuorisotyötä kahteenkymmeneen vuoteen. Silti sillä on paikka hänen sydämessään.

“Pyrin aina kun on mahdollisuus ja tilaisuus puhumaan lasten ja nuorten puolesta.”, Valtanen painottaa.

Nuoret osana vaikuttamassa

Nuorista saattaa usein tuntua siltä, että eivät itse pääse vaikuttamaan tarpeeksi heitä koskeviin asioihin. Nuorisopalvelujen keskitetyt pitävät huolen siitä, että näin ei olisi ja että nuorten äänet pääsevät kuuluviin.

“On tärkeää, että nuoret pääsevät vaikuttamaan meidän palveluihin, kehittämään niitä sekä tuottamaan toimintoja ja sisältöjä niihin itse”, nuorisopalvelujen suunnittelija Maria Orrenmaa toteaa.

Tietopalveluohjaaja Mika Koivuranta on samaa mieltä: “Kun nuorten toiveet saa huomioitua ja toteutettua onnistuneesti, siitä tulee hyvä mieli!”

Nuorisotyö on jatkuvan kehityksen alla ja koko ajan yhdessä nuorten kanssa yritetään löytää keinoja sen parantamiseksi.

Jalkautuvassa nuorisotyössä työskentelevän ohjaaja Sakari “Sakke” Lindin tavoitteena on tulevaisuudessa levittää jalkautuvaa työmuotoa alueelliseen nuorisotalotoimintaan ja monipuolistaa yhteistyökuvioita muiden toimijoiden kanssa. Myös jalkautuvana työskentelevä Tapani Tomperi toivoo lisää nuoria mukaan nuorisopalvelujen toimintaan. Hänestä parasta on kohdata työssään uudenlaisia tyyppejä ja samalla kehittää omaa osaamistaan auttaessaan muita.

Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Tarja Rönkkö kertoo, että tällä hetkellä töitä tehdään erityisesti nuorisopalveluiden kansainvälisyystoiminnan kehittämiseksi.

“Tavoitteena on, että tulevaisuudessa meillä on aktiivista ja laadukasta kansainvälisyystoimintaa”, Rönkkö täsmentää.

Vankalla yhteistyöllä keskitettyjen joukko jatkaa toimintaa tästäkin syksystä eteenpäin. Tule sinäkin mukaan!