Oppivelvollisuuden uudistukset 1.8.2021 alkaen -Mikä muuttui?

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan elokuun alussa. Laki koskettaa ensimmäistä kertaa niitä nuoria, jotka keväällä 2021 päättivät perusopetuksen 9. luokalla. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Uudistuksen myötä oppivelvollisuutta suorittavilla on oikeus maksuttomaan opiskeluun. Esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet ovat jatkossa ilmaisia oppivelvollisuutta suorittaville opiskelijoille. Nuori saa opiskella ilmaiseksi lukiossa ja ammattikoulussa, kunnes täyttää 20 vuotta.

Jos alle 18-vuotias ei jatka opintojaan toisessa koulussa, koulun täytyy tehdä ilmoitus nuoren kotikunnalle. Oulun kaupungissa opintojen keskeytysilmoitukset tulevat Byströmin opinto-ohjaajalle.

Byströmin opinto-ohjaaja Q&A

Kuka olet?

Olen Pirjo Niittyviita. Koulutukseltani olen opinto-ohjaaja ja luokanopettaja. Pidän käsillä tekemisestä, musiikista sekä ulkoilusta. Parasta mielestäni on kävely metsässä kesäiltana. Paheitani ovat suklaansyönti ja HayDay:n pelaaminen.

Mitä teet?

Työskentelen Byströmillä torstaisin ja perjantaisin. Pääasiallinen tehtäväni on ohjata niitä oppivelvollisuusikäisiä nuoria, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai jotka ovat keskeyttäneet opintonsa toisella asteella. . Puoleeni voi kääntyä erityisesti opiskeluun ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Mottosi?

Minä uskon unelmiisi. Usko sinäkin.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Ota selvää, mitä se tarkoittaa.

Kuva: Marjo Väisänen

Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen, entisen 17 vuoden sijaan. Jokaisen täytyy siis opiskella vielä peruskoulun jälkeenkin. Oppivelvollisuutta laajennettiin kaventamaan oppimiseroja oppilaiden välillä, sekä kasvattamaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tämän kevään yhteishakua pidennettiin poikkeuksellisesti, koska hakuvelvoite koski jo nyt peruskoulun päättäviä.

Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021 ja velvoittaa hakemaan ja jatkamaan toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisuuteen liittyvä hakeutumisvelvoite tuli voimaan heti vuoden 2021 alusta lukien. Hakuvelvoite vaikutti siis jo niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Lakimuutoksen jälkeen oppivelvollisuus päättyy, kun täyttää 18 vuotta tai jos tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa, kuten kymppiluokalla, lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA).

Oppivelvollisuuden laajennukseen kuuluu myös maksuton koulutus, eli koulunkäynnin tulisi olla maksutonta. Tämä tarkoittaan, että asiat, kuten opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, esimerkiksi työvälineet, -asut ja -aineet, sekä vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ovat ilmaisia.

Lisää aiheesta voit lukea opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)

Lue lisää koulutuksesta ja opiskelusta Tieto nuorille -osioista.