Mikä ihimeen nuorisopäällikkö?

Kuka sinä olet?

Mä olen Jarmo Laitinen ja nuorisopäällikkö, nyt toista päivää tässä tehtävässä.

Nuorisopäällikön toimenkuva on ilmeisesti uusi. Mitä se pitää sisällään?

Joo nuorisopäällikön tehtävä on uusi, ei ole ennen Oulun kaupungilla ollu.
Mitä se pitää sisällään, no se vielä tässä hahmottuu, mutta olettamuksena hän vastaa nuorisopalveluista Oulun kaupungissa ja siihen kuuluu Oulun kaupungin sisäinen nuorisopalvelujen kehittäminen ja toiminnan turvaaminen, mutta myös sitten kansalliset ja kansainväliset verkostot, että Oulun kaupungin nuorisopalvelu näkyy myös niissä ja jonkun verran edunvalvontatehtävää. Sitten me saadaan Oulua ja meiän työtä näkyväksi ja edesautettua – mikä meiän tarve on nuorisotyöllisessä kehittämisessä – niin se tulee myös kuulluksi muualla.

Millainen nuorisopäällikkö Jarmo Laitinen on?

Mä tykkään semmosesta työotteesta, mikä on niin kuin valmentava työote, että mun täytyy mahdollistaa nuorisotyön ammattilaisten työnteko ja työntekijöiden kouluttautuminen, oma kehittäminen, sitä kautta myös sitten Oulun kaupungin nuorisotyökin kehittyy ja nousee kukoistukseen.

Millaisena näet tämän hetkisen nuorisotyön tilanteen Oulussa?

Tämänhetkinen nuorisotyön tilanne on mun mielestä ihan hyvä: Nyt kun tässä oon muutamassa kehittämispäivässä ollu mukana, niin aivan valtava ammattitaitohan meiän työntekijöillä on.

Olin työpajakeskuksen ja sitten Byströmin kehittämisiltapäivässä, niin aika syvällisiä nuorisotyön kehittämiseen liittyviä asioitahan siellä käyään lävitte ja se on hirmu yhteisöllistä, tää tekeminen, osataan kattoo millä tavalla pystyttäis sitä nuorta palvelemaan mahdollisimman hyvin ja saatais eri nuorisotyön ammattilaiset siihen työhön mukaan, niin mä nään sen aika vahvana.

Kentälle en oo vielä päässy, mutta sekin on tulossa nyt kun tässä pääsen tuonne alueelliseen nuorisotyöhön tutustumaan.

Miltä nuorisotyö sinun mielestäsi näyttäsi viiden vuoden kuluttua, jos kaikki menisi niin kuin Strömsössä?

Mä näkisin, että me oltais saatu resurssoitua sitä sillä tavalla, kun nyt päästään kehittämistoimissa etiäpäin, meiän ehkä tulee joitakin tehtävänkuvia tarkastella toisella tavalla, että me pystytään muovaamaan meiän tekemistä ajan vaatimusten mukaan.

Se millä tavalla tää Ukrainassa käytävä sota, koronan jälkimainingit ja muut sitten näyttäytyy, tulee varmaan muovaamaan myös meiän tehtäväkenttää tässä tulevaisuudessa.

Haluatko pikkuisen avata omaa työhistoriaasi?

Oulun kaupungille mä tulin nuorisotyöhön. Sitä ennen mä oon ollu Savossa, semmoisessa pienessä kunnassa – kotikunnassani Vierämällä – nuorisotyöntekijänä: vastannut siellä nuorisotyöstä, plus sitten yhdeksän kunnan kansainvälisestä nuorisotyöstä siellä Savon seudulla.

Ouluun tulin sitten 2001. Aloitin Oulun kaupungilla nuorisotyössä Kaijonharjun nuorisotalolla nuoriso-ohjaajana ja sitä kautta sitten kouluttautumalla ja tehtävät muuttu sitten.

Oon ollu nuoriso-ohjaajan tehtävissä, tietopalveluohjaajana Napissa, IT-koordinaattorina ja sitten suunnittelupäällikkönä nuorisoasiainkeskuksella, elikkä vedin nuorisoasiankeskuksen kehittämistoiminnan yksikköä silloin ennen tätä kuntaliitosta ja organisaatiouudistusta 2013, sitten siirryin sivistys- ja kulttuuripalveluihin vastaamaan projektitoimistosta ja ICT-tiimistä suunnittelupäällikkönä.

Nyt sitten paluu juurille ja olen oikeastaan aika tyytyväinen, että pääsee taas takaisin nuorisotyön pariin. Koin jo aikaisemminkin lukkarinrakkautta
nuorisotyötä kohtaan ja kouluttauduin myös siinä, kun tein muita hommia,
niin ylempää korkeakoulututkintoon nuoristyön parista, mutta kokoajan
olen ollut Kanuuna – mikä on kunnallisen nuorisotyön kehittämisverkosto, niin sen toiminnassa mukana ja päässyt kuiteski jollaki tavalla kattomaan sitten tätä nuorisotyötä kansallisesta näkökulmasta.

Mikä nuorten kanssa tehtävässä työssä on erityisen lähellä sun sydäntä?

Se, että me pystytään nuorille tarjoomaan elämyksiä, kokemuksia ja sillä tavalla, että he pääsevät niin kuin kokemaan normaalin arjen ja kehittymään
sitte sitä kautta yhteiskuntakelposiksi ja toteuttamaan niitä unelmiaan sitten
aikuisiässä.

Kuuluuko ananas pizzaan?

Itse laitan.

Oletko kissa- vai koiraihmisiä?

Sekä että.

Mitä haluat lopuksi vielä sanoa kaikille Pajasanomien lukijoille?

Toivottavasti tää syksy on antoisa, niin tällä pajajaksolla kuin myös yksityiselämässä, ja nautitaan tästä syksystä ja toivottavasti tää on mahdollisimman koronavapaa meiän kaikkien arjessa.

Haastattelu luettavissa myös Pajasanomat-julkaisusta, joka ilmestyy lokakuussa 2022 sekä paperisena että sähköisenä julkaisuna täällä NuortenOulussa pajojen kotisivulla ja #Sohovalla.