Sinustako tulevaisuusagentti? Hae mukaan vahvistamaan nuorisodelegaattityötä!

Tahtoisitko oppia vaikuttamista kansainvälisillä areenoilla? Oletko kiinnostunut edistämään nuorisodelegaattitoimintaa ja sitä, miten nuorten ääni kuuluu esimerkiksi EU:n ja YK:n päätöksenteossa? Hae mukaan uuteen tulevaisuusagenttien verkostoomme 8.3.2022 mennessä.

Tulevaisuusagenttien verkosto kokoaa nuoria vaikuttajia Suomesta, Tanskasta ja Virosta nuorisodelegaattityön kehittämisen ympärille. Verkosto tarjoaa vertaistukea ja kontakteja omaan vaikuttamistyöhön, tilaisuuksia oman osaamisen kehittämiseen sekä mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että nuorten osallisuutta kansainvälisessä päätöksenteossa tuetaan tulevaisuudessa entistä paremmin. Osallistujiksi haemme nuorisodelegaatteja, delegaattina toimimisesta kiinnostuneita, delegaattialumneja ja muita nuoria vaikuttajia.

Lue lisää nuorisodelegaateista Allianssin verkkosivuilta. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)

Tulevaisuusagenttina pääset osallistumaan nuorille vaikuttajille suunnattuihin tapahtumiin Suomessa, Tanskassa ja Belgiassa. Ensimmäinen kansainvälinen tapahtuma järjestetään Helsingissä 22.4.-24.4.2022. Lisäksi verkosto kommentoi ja kehittää Future Agents NOW -hankkeen tuotoksia (muun muassa nuorisodelegaattien käsikirjaa ja koulutusmallia delegaattitoiminnan järjestäjille). Toivomme osallistumista koko kahden vuoden hankekauden ajaksi (2024 huhtikuuhun asti), mutta ymmärrämme myös muuttuvia elämäntilanteita. Verkoston on suunniteltu kokoontuvan muutaman kerran vuodessa.

Lue lisää tulevaisuusagenteista Allianssin artikkelista. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)

Näin haet mukaan

Jätä hakemuksesi tulevaisuusagenttiverkostoon täyttämällä alla linkattu hakulomake. Hakemusten arvioinnissa meille tärkeintä on motivaatio kehittää nuorisodelegaattitoimintaa ja omaa kansainvälistä vaikuttamisosaamista. Kannustamme hakuun erityisesti kaikenlaisista taustoista olevia nuoria, jotka ovat kiinnostuneita tulevaisuudessa pyrkimään nuorisodelegaatiksi. Valitsemme verkostoon Suomesta 10-12 nuorta. 

Hakijoilta edellytetään:

  • 18-28 vuoden ikää
  • kiinnostusta kansainväliseen vaikuttamiseen ja nuorisodelegaattitoimintaan
  • jonkinlaista aiempaa vaikuttamiskokemusta kotimaassa tai kansainvälisesti
  • hyvää suomen ja englannin kielen taitoa

Tulevaisuusagentit toimivat luottamustehtävässä, josta ei makseta palkkioita tai päivärahoja. Tapahtumiin osallistumisen matka- ja majoituskulut kuitenkin korvataan.

Lähetä hakemus tulevaisuusagentiksi 8.3.2022 mennessä täällä. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)

Sinustako nuorisodelegaatti? Haemme kuutta nuorta vaikuttamisen paikoille

Nuori, kiinnostaako kansainvälinen vaikuttaminen? Hae nuorten YK-, Unesco-, EU-, NORDBUK-, ilmasto- tai luontodelegaatiksi 21.11. mennessä!

Nuorisodelegaatit ovat Allianssin nimittämiä luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä, käyvät dialogia ja nostavat keskusteluun nuorten ajatuksia ja toiveita sekä vaikuttavat poliittisiin prosesseihin, niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Delegaatit tekevät yhteistyötä keskenään sekä muiden nuorten, nuorisoedustajien ja sidosryhmien kanssa eri tasoilla: kansallisesti, pohjoismaissa, Euroopassa ja globaalisti. Delegaatit myös viestivät toiminnastaan muille nuorille ja innostavat muita nuoria mukaan.

Järjestämme nyt ensimmäistä kertaa haun, jossa avoinna on useita delegaattipaikkoja. Jos haluat edistää nuorten tavoitteita YK-järjestöissä, EU:ssa tai Pohjoismaiden ministerineuvostossa, nostaa nuorten kantoja esiin päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa sekä toimia yhdessä muiden nuorten kanssa, tämä voi olla sinun juttusi! Vaikuttamisen teemoja ovat mm. ilmasto, luonnon monimuotoisuus, osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, nuorisopolitiikka sekä tiede. Delegaattien toimikausi on kaksi vuotta, 1.1.2022 – 31.12.2023.

Nuorisodelegaatit sitoutuvat osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin arvoja: yhteistyö, yhdenvertaisuus, osallisuus ja kestävyys. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut luonnollisesti korvataan.

Hakijan tulee olla:

  • nuori (18 – 28 -vuotias)
  • tehtävään koko ajaksi sitoutunut ja
  • asua Suomessa

Tutustu eri delegaattien tehtäviin ja lue hakuohjeet Allianssin verkkosivulta. Sivuilta löydät myös linkin hakuun. Allianssin sivulle pääset tästä. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)