Sinustako nuorisodelegaatti? Haemme kuutta nuorta vaikuttamisen paikoille

Nuori, kiinnostaako kansainvälinen vaikuttaminen? Hae nuorten YK-, Unesco-, EU-, NORDBUK-, ilmasto- tai luontodelegaatiksi 21.11. mennessä!

Nuorisodelegaatit ovat Allianssin nimittämiä luottamushenkilöitä, jotka edustavat sukupolvensa ääntä, käyvät dialogia ja nostavat keskusteluun nuorten ajatuksia ja toiveita sekä vaikuttavat poliittisiin prosesseihin, niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Delegaatit tekevät yhteistyötä keskenään sekä muiden nuorten, nuorisoedustajien ja sidosryhmien kanssa eri tasoilla: kansallisesti, pohjoismaissa, Euroopassa ja globaalisti. Delegaatit myös viestivät toiminnastaan muille nuorille ja innostavat muita nuoria mukaan.

Järjestämme nyt ensimmäistä kertaa haun, jossa avoinna on useita delegaattipaikkoja. Jos haluat edistää nuorten tavoitteita YK-järjestöissä, EU:ssa tai Pohjoismaiden ministerineuvostossa, nostaa nuorten kantoja esiin päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa sekä toimia yhdessä muiden nuorten kanssa, tämä voi olla sinun juttusi! Vaikuttamisen teemoja ovat mm. ilmasto, luonnon monimuotoisuus, osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, nuorisopolitiikka sekä tiede. Delegaattien toimikausi on kaksi vuotta, 1.1.2022 – 31.12.2023.

Nuorisodelegaatit sitoutuvat osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin arvoja: yhteistyö, yhdenvertaisuus, osallisuus ja kestävyys. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut luonnollisesti korvataan.

Hakijan tulee olla:

 • nuori (18 – 28 -vuotias)
 • tehtävään koko ajaksi sitoutunut ja
 • asua Suomessa

Tutustu eri delegaattien tehtäviin ja lue hakuohjeet Allianssin verkkosivulta. Sivuilta löydät myös linkin hakuun. Allianssin sivulle pääset tästä. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)

Kiinnostaako ilmastoasiat tai kestävä kehitys? Hae mukaan!

Kuva: Susanna Pesonen / Allianssi ry

Kiinnostaako nuorten ja maapallon asiat? Hae nuorten ilmastodelegaatiksi!

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry hakee toista nuorten ilmastodelegaattia vahvistamaan nuorten osallistumista ilmastopolitiikan päätöksentekoon, edistämään nuorten äänen kuulumista kansainvälisillä ja kansallisilla areenoilla sekä lisäämään nuorten ilmastotietoutta.

Delegaattina pääset edustamaan nuorten ääntä ilmastokeskustelussa yhdessä delegaattiparin kanssa. Samalla pääset kehittämään omia taitojasi vaikuttamistyössä, viestinnässä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tulevaksi ilmastodelegaatiksi etsitään sinua, joka olet

 • 18-29-vuotias
 • Nuoriso- ja kansalaisjärjestökenttää tunteva ja/tai innostunut vaikuttamaan
 • Ilmasto- ja ympäristöasioista kiinnostunut sekä alaa jonkin verran jo entuudestaan tunteva
 • Esiintymis-, viestintä- ja kielitaitoinen
 • Innostunut tekemään yhdessä

Lisätietoja ilmastodelegaateista ja heidän tehtävistään, sekä hakulinkin löydät Allianssin verkkosivuilta (alli.fi) (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Hakuaika päättyy sunnuntaina 6.6. klo 23:59, joten toimi nyt!

Sinusta on vaikka mihin -teksti paperilla

Kuva: Roni Liedes & Joona Jokilampi / Allianssi ry

Kiinnostaako kestävä kehitys? Hae mukaan Nuorten Agenda2030 -ryhmään!

Nuorten Agenda2030 -ryhmä on toiminut vuodesta 2017 saakka pääministerin johtaman kestävän kehityksen toimikunnan alaisuudessa. Ryhmän kautta nuoret, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä, voivat osallistua Agenda2030:n toteuttamiseen kansallisella tasolla.

Nuorten Agenda2030 -ryhmällä on kaksi tavoitetta: edistää kestävän kehityksen tietoisuuden lisääntymistä ja tavoitteiden toteutumista eri puolilla Suomea sekä osallistua kansalliseen keskusteluun kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi Suomessa ja globaalisti, erityisesti osana Suomen kestävän kehityksen toimikunnan työtä.

Nuorten Agenda2030 -ryhmän jäseneksi etsitään sinua, joka olet

 • 15 – 29-vuotias
 • Innostunut vaikuttamaan kestävän kehityksen toteuttamiseen
 • Kestävän kehityksen teemoista kiinnostunut sekä teemaa jonkin verran jo entuudestaan tunteva
 • Esiintymis-, viestintä- ja kielitaitoinen
 • Innostunut tekemään yhdessä

Lisätietoja Nuoten Agenda2030 -ryhmästä ja sen tehtävistä, sekä hakulinkin löydät Allianssin verkkosivuilta (alli.fi) (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Hakuaika päättyy sunnuntaina 6.6. klo 23:59, joten toimi nyt!