Sivuston tietosuoja

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Oulun kaupunki
Oulu10, Torikatu 10, Oulu, Suomi
+358 8 558 558 00

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Oulun kaupunki

Rekisterin nimi

Byströmin ohjaamon yhteydenottopyyntö-rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenottopyyntöjen käsittely.

Rekisteröidyt henkilöt

Yhteydenottopyynnön Byströmin Ohjaamolle jättäneet.

Rekisteröidyt tiedot

Yhteydenottopyynnön sisältö ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottopyynnön jättäjä ja yhteydenottolomake. Yhteydenottolomakkeet vastaanotetaan verkkopalveluun.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Oulun kaupungin ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Palvelimet ja data Nuorten Oulu-verkkopalvelulle sijaitsevat EU-alueella. Tietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Oulun kaupungissa henkilötietojen käsittelylle on aina oikeusperuste.

Henkilötietoja saa käsitellä vain työntekijä, jolla on työtehtäviensä puolesta tarve käsitellä kyseistä tietoa.

Oulun kaupungilla on käytössä alihankkijoita ja kumppaneita, joilla on pääsy palveluiden järjestämisen edellyttämiin henkilötietoihin. Nämä tahot voivat käsitellä tietojasi vain Oulun kaupungin ohjeiden ja sopimusten mukaisesti. Mitään henkilötietoja ei käytetä alihankkijoiden tai kumppanien omiin tarkoituksiin