Oppivelvollisuuden uudistukset 1.8.2021 alkaen -Mikä muuttui?

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan elokuun alussa. Laki koskettaa ensimmäistä kertaa niitä nuoria, jotka keväällä 2021 päättivät perusopetuksen 9. luokalla. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Uudistuksen myötä oppivelvollisuutta suorittavilla on oikeus maksuttomaan opiskeluun. Esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet ovat jatkossa ilmaisia oppivelvollisuutta suorittaville opiskelijoille. Nuori saa opiskella ilmaiseksi lukiossa ja ammattikoulussa, kunnes täyttää 20 vuotta.

Jos alle 18-vuotias ei jatka opintojaan toisessa koulussa, koulun täytyy tehdä ilmoitus nuoren kotikunnalle. Oulun kaupungissa opintojen keskeytysilmoitukset tulevat Byströmin opinto-ohjaajalle.

Byströmin opinto-ohjaaja Q&A

Kuka olet?

Olen Pirjo Niittyviita. Koulutukseltani olen opinto-ohjaaja ja luokanopettaja. Pidän käsillä tekemisestä, musiikista sekä ulkoilusta. Parasta mielestäni on kävely metsässä kesäiltana. Paheitani ovat suklaansyönti ja HayDay:n pelaaminen.

Mitä teet?

Työskentelen Byströmillä torstaisin ja perjantaisin. Pääasiallinen tehtäväni on ohjata niitä oppivelvollisuusikäisiä nuoria, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai jotka ovat keskeyttäneet opintonsa toisella asteella. . Puoleeni voi kääntyä erityisesti opiskeluun ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Mottosi?

Minä uskon unelmiisi. Usko sinäkin.