Kaupunkikokous 2020: Latauskaapit Ylikiimingin koululle

Määrärahan käyttö 2020

Vuoden 2020 kaupunkikokouksessa Ylikiimingin osallisuusryhmä Y.K.S.1 esitti määrärahaehdotuksen yläkoululle hankittavista latauskaapeista. Määrärahaa ehdotukselle haettiin 2100€ joka saatiinkin.

Perusteluina latauskaappien hankkimiseen oli muun muassa, että yläkoulun pistorasiat on sijoitettu niin, että ne ovat harvassa ja vaikeasti käytettävissä paikoissa, esimerkiksi katon rajassa. Puhelimen lataaminen välitunneilla oli lähes mahdotonta.

Latauskaapit (2kpl) saatiin Ylikiimingin koululle 2020 talvena.

Latauskaappi