Ilmoittaudu mukaan nuorten digiraatiin äänioikeusikärajoista, vaikuttamisesta, ja demokratiasta

Oletko 15–20-vuotias nuori? Haluatko osallistua keskusteluun nuorten vaikuttamismahdollisuuksista, kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen ikärajoista sekä äänioikeusikärajoista?

Oikeusministeriö selvittää lasten ja nuorten mielipiteitä kansalaisaloitteen ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen ikärajoista sekä äänioikeusikärajoista. Lasten ja nuorten mielipiteitä halutaan kuulla myös siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta alle 18-vuotiaat pystyisivät nykyistä paremmin osallistumaan ja vaikuttamaan heitä itseään kiinnostavien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Osallistuminen on siis tärkeää! 

Kuuleminen toteutetaan digiraati.fi -sivustolla, jossa osallistujat keskustelevat anonyymisti toistensa kanssa. Keskustelua valvoo ohjaaja, joka huolehtii keskustelun turvallisuudesta ja sujuvuudesta. Keskustelu käydään 13.9.–22.9. välisenä aikana, jolloin keskustelijat arvioivat nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja äänioikeusikärajoja. Keskustelun pohjalta luodaan loppulauselma, joka toimitetaan Oikeusministeriölle. Loppulauselma tukee kansallisen demokratiaohjelman toimeenpanoa. Raadilla kerätään myös kokemuksia alustan toimivuudesta. Raadin osanottajille jaetaan todistus osallistumisesta. Pääset Digiraati.fi -sivustolle tästä linkistä (digiraati.fi).

Voit ilmoittautua mukaan tästä linkistä (webropolsurveys.com). Sinuun ollaan yhteydessä sähköpostitse, jolloin saat tarkemmat ohjeet raatiin osallistumiseksi. 

Digiraati toimii tukena Oikeusministeriön kansallisen demokratiaohjelman toimeenpanossa. Voit lukea lisää kansallisesta demokratiaohjelmasta Oikeusministeriön nettisivuilta (Oikeusministerio.fi). 

Nuorten Akatemia kerää henkilötietoja Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukaisesti. Tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä (nuortenakatemia.fi).